Toto je HTML verze přílohy k vznesenému dotazu. 'Dotaz na platby Mimoně společnosti Slaten s.r.o.'.
MĚSTO MIMOŇ
Správní odbor Městského úřadu Mimoň
Mírová 120, 471 24 Mimoň – Mimoň III
VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE: 12.10.2015
ČJ.: MUMI 7687/2015
SPIS:
Vít Veselý
VYŘIZUJE: Mgr. V.Böhmová
Ralsko,Kuřívody 503
TEL.: 487 805 001 
471 24  Mimoň 
FAX: 487 805 044
E-MAIL: [email address]
DATUM:  21.10.2015
SDĚLENÍ VE VĚCI ŽÁDOSTI O POSKYTNUTÍ INFORMACE
Vážený pane Veselý,
na základě Vaší žádosti ze dne 12.10.2015 Vám poskytujeme informace dle zákona 
č.  106/1999  Sb.,  a  sdělujeme  Vám,  že  od  uvedeného  subjektu  SLATEN  s.r.o.  se 
sídlem  Slavníkova  2357/9,  169  00    Praha  – Břenov, IČ:  290  08 441  neevidujeme 
žádné došlé faktury za období  01.01.2012 do 01.05.2015 včetně. 
S pozdravem
       Kolaříková Eva
vedoucí správního odboru
                 v.r.