Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Výdaje spojené se společností Digitus Mise, o.p.s.'.


ÚŘAD MĚSTYSE   LITEŇ   
Náměstí č. 71, 267 27 Liteň 
okres Beroun 
IČO 00233501 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
     
                                                                foi+request-4503-c8e55e08@info provsechny.cz 
 
 
 
 
Vaše č.j.: 
Naše č.j.: 
Vyřizuje: 
V Litni dne 
     
01023/15/Lit 
Kateřina Nožinová 
18.11.2015 
 
Věc: "Zdůvodněte tyto výdaje". Chybí odůvodnění těchto výdajů. Například proč někomu cizímu 
platíme silniční dan, opravy automobilu a podobně... 
Městys Liteň platí pouze částky za náklady vynaložené pro potřeby svých občanů 
S pozdravem                                                               Ing. Miroslav Horák 
 
 
 
 
 
 
Tel.,fax.: 311 684 121, e-mail : xx@xxxxxxxxx.xx, Dat. schr. rgnb7me