Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Jmenovité výsledky hlasování zastupitelů MĆ Praha 10'.

5. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 10 02:07 22.září 2015 
1 z 165
  
  
  
  
  
  
  
  
5. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 10
  
  
předsedající: JUDr. Radmila Kleslová

5. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 10 02:07 22.září 2015 
2 z 165
  
OMLUVENÍ ZASTUPITELÉ:
  

5. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 10 02:07 22.září 2015 
3 z 165
S1 : Zahájení 
usnesení : S1/U1 : ...Návrh Čunátová 
S2 : Kontrola usnášeníschopnosti 
S3 : Informace o postupu v realizaci procesu uplatnění participativní části
rozpočtu MČ Praha 10 v roce 2015.
 
  předkladatel/předkladatelé: Mgr. Zoufalík 
usnesení : S3/U1 : Informace o postupu v realizaci procesu uplatnění participativní části
rozpočtu MČ Praha 10 v roce 2015.
 
  předkladatel/předkladatelé: Mgr. Zoufalík 
J1 : 1. Informace o postupu v realizaci procesu uplatnění participativní části
rozpočtu MČ Praha 10 v roce 2015
 
  předkladatel/předkladatelé: Mgr. Zoufalík 
usnesení : J1/U1 : Informace o postupu v realizaci procesu uplatnění participativní části
rozpočtu MČ Praha 10 v roce 2015
 
  předkladatel/předkladatelé: Mgr. Zoufalík 
J2 : 2. Návrh na převod finančních prostředků na hlavní město Prahu pro TSK -
rekonstrukce tramvajové zastávky Průběžná
 
  předkladatel/předkladatelé: Mgr. Cabrnochová 
usnesení : J2/U1 : 2. Návrh na převod finančních prostředků na hlavní město Prahu pro
TSK - rekonstrukce tramvajové zastávky Průběžná
 
  předkladatel/předkladatelé: Mgr. Cabrnochová 
J3 : 3. Návrh na převod finančních prostředků na hlavní město Prahu pro TSK –
chodníkový program
 
  předkladatel/předkladatelé: Mgr. Cabrnochová 
usnesení : J3/U1 : 3. Návrh na převod finančních prostředků na hlavní město Prahu pro
TSK – chodníkový program
 
  předkladatel/předkladatelé: Mgr. Cabrnochová 
usnesení : J3/U2 :  
  předkladatel/předkladatelé: Mgr. Cabrnochová 
J4 : 4. Zpráva o činnosti rady MČ Praha 10 za období od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2015 
  předkladatel/předkladatelé: JUDr. Kleslová 
usnesení : J4/U1 : 4. Zpráva o činnosti rady MČ Praha 10 za období od 1. 1. 2015 do 30. 6.
2015
 
  předkladatel/předkladatelé: JUDr. Kleslová 
usnesení : J4/U2 :  
  předkladatel/předkladatelé: JUDr. Kleslová 
usnesení : J4/U3 : Návrh. p. Maršálek 
  předkladatel/předkladatelé: JUDr. Kleslová 
J5 : 5. Zpráva o hospodaření městské části Praha 10 k 30. 6. 2015, včetně
informace o rozpočtových úpravách schválených RMČ Praha 10 v rámci
zmocnění
 
  předkladatel/předkladatelé: JUDr. Kleslová 
usnesení : J5/U1 : 5. Zpráva o hospodaření městské části Praha 10 k 30. 6. 2015, včetně
informace o rozpočtových úpravách schválených RMČ Praha 10 v rámci zmocnění
 
  předkladatel/předkladatelé: JUDr. Kleslová 
usnesení : J5/U2 :  
  předkladatel/předkladatelé: JUDr. Kleslová 

5. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 10 02:07 22.září 2015 
4 z 165
J6 : 6. Návrh na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 20/125/2010 ze dne 8. 6. 2010 k
návrhu na uzavření smluv o převodu bytových jednotek budovy č. p. 2005, k. ú.
Strašnice, ul. Donatellova č. o. 2, Praha 10 s oprávněnými nájemci
 
  předkladatel/předkladatelé: Doc. Ing. David 
usnesení : J6/U1 : 6. Návrh na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 20/125/2010 ze dne 8. 6.
2010 k návrhu na uzavření smluv o převodu bytových jednotek budovy č. p. 2005, k. ú.
Strašnice, ul. Donatellova č. o. 2, Praha 10 s oprávněnými nájemci
 
  předkladatel/předkladatelé: Doc. Ing. David 
usnesení : J6/U2 :  
  předkladatel/předkladatelé: Doc. Ing. David 
J7 : 7. Návrh záměru prodeje volných bytových jednotek v domech, které byly
schváleny k prodeji po jednotkách
 
  předkladatel/předkladatelé: Doc. Ing. David 
usnesení : J7/U1 : 7. Návrh záměru prodeje volných bytových jednotek v domech, které
byly schváleny k prodeji po jednotkách
 
  předkladatel/předkladatelé: Doc. Ing. David 
usnesení : J7/U2 :  
  předkladatel/předkladatelé: Doc. Ing. David 
J8 : 8. Návrh na ukončení realizace Koncepce městské části Praha 10 pro řešení
důsledků jednostranného zvýšení nájemného z bytu po 1. 1. 2010, včetně
Podpůrného sociálního programu bydlení a záměru vytvoření Koncepce
sociálního bydlení 
 
  předkladatel/předkladatelé: Doc. Ing. David 
usnesení : J8/U1 : 8. Návrh na ukončení realizace Koncepce městské části Praha 10 pro
řešení důsledků jednostranného zvýšení nájemného z bytu po 1. 1. 2010, včetně
Podpůrného sociálního programu bydlení a záměru vytvoření Koncepce sociálního
bydlení 
 
  předkladatel/předkladatelé: Doc. Ing. David 
usnesení : J8/U2 :  
  předkladatel/předkladatelé: Doc. Ing. David 
usnesení : J8/U3 : návrh p. Mareš 
  předkladatel/předkladatelé: Doc. Ing. David 
J9 : 9. Návrh restrukturalizace správy nemovitého majetku svěřeného městské
části Praha 10
 
  předkladatel/předkladatelé: Doc. Ing. David 
usnesení : J9/U1 : 9. Návrh restrukturalizace správy nemovitého majetku svěřeného
městské části Praha 10
 
  předkladatel/předkladatelé: Doc. Ing. David 
usnesení : J9/U2 :  
  předkladatel/předkladatelé: Doc. Ing. David 
J10 : 10. Návrh na zadání veřejné zakázky „Rámcová smlouva na stavební práce
spočívající v realizaci výstavby, oprav a rekonstrukcí bytového fondu, školských,
sociálních, administrativních a zdravotních objektů městské části Praha 10“
 
  předkladatel/předkladatelé: Doc. Ing. David 
usnesení : J10/U1 : 10. Návrh na zadání veřejné zakázky „Rámcová smlouva na stavební
práce spočívající v realizaci výstavby, oprav a rekonstrukcí bytového fondu, školských,
sociálních, administrativních a zdravotních objektů městské části Praha 10“
 

5. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 10 02:07 22.září 2015 
5 z 165
  předkladatel/předkladatelé: Doc. Ing. David 
usnesení : J10/U2 : návrh Ing. Pek 
  předkladatel/předkladatelé: Doc. Ing. David 
usnesení : J10/U3 : návrh k I . Ing. Richter  
  předkladatel/předkladatelé: Doc. Ing. David 
usnesení : J10/U4 : návrh Mgr. Mareš 
  předkladatel/předkladatelé: Doc. Ing. David 
usnesení : J10/U5 : návrh . Ing. Richter 2. hlasování 
  předkladatel/předkladatelé: Doc. Ing. David 
usnesení : J10/U6 :  
  předkladatel/předkladatelé: Doc. Ing. David 
usnesení : J10/U7 : 10. Návrh na zadání veřejné zakázky „Rámcová smlouva na stavební
práce spočívající v realizaci výstavby, oprav a rekonstrukcí bytového fondu, školských,
sociálních, administrativních a zdravotních objektů městské části Praha 10“
 
  předkladatel/předkladatelé: Doc. Ing. David 
usnesení : J10/U8 : 10. Návrh na zadání veřejné zakázky „Rámcová smlouva na stavební
práce spočívající v realizaci výstavby, oprav a rekonstrukcí bytového fondu, školských,
sociálních, administrativních a zdravotních objektů městské části Praha 10“
 
  předkladatel/předkladatelé: Doc. Ing. David 
J11 : 11. Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných bytových
jednotek
 
usnesení : J11/U1 : 11. Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných
bytových jednotek
 
usnesení : J11/U2 :  
J12 : 11.1 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných bytových
jednotek formou elektronické aukce – 5.
 
  předkladatel/předkladatelé: Doc. Ing. David 
usnesení : J12/U1 : 11.1 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných
bytových jednotek formou elektronické aukce – 5.
 
  předkladatel/předkladatelé: Doc. Ing. David 
usnesení : J12/U2 :  
  předkladatel/předkladatelé: Doc. Ing. David 
J13 : 11.2 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných bytových
jednotek formou elektronické aukce – 6.
 
usnesení : J13/U1 : 11.2 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných
bytových jednotek formou elektronické aukce – 6.
 
usnesení : J13/U2 :  
J14 : 11.3 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných bytových
jednotek formou elektronické aukce – 7.
 
usnesení : J14/U1 : 11.3 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných
bytových jednotek formou elektronické aukce – 7.
 
usnesení : J14/U2 :  
J15 : 12. Návrh na poskytnutí přímé adresné finanční podpory za období 04-
06/2015 z důvodu jednostranného zvýšení nájemného z bytu
 
usnesení : J15/U1 : 12. Návrh na poskytnutí přímé adresné finanční podpory za období
04-06/2015 z důvodu jednostranného zvýšení nájemného z bytu
 

5. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 10 02:07 22.září 2015 
6 z 165
usnesení : J15/U2 :  
J16 : 13. Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na podání žádostí o odkup
nebytové jednotky
 
usnesení : J16/U1 : 13. 13. Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na podání žádostí o
odkup nebytové jednotky
 
usnesení : J16/U2 :  
J17 : 13.1 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na podání žádostí o odkup
nebytové jednotky č. 1915/15 v domě Záběhlická 16, Praha 10, vyhlášeného v
termínu od 1. 4. 2015 do 4. 5. 2015, kde oprávněný nájemce dorovnal nejvyšší
nabídku vítězného uchazeče
 
usnesení : J17/U1 : 13.1 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na podání žádostí o
odkup nebytové jednotky č. 1915/15 v domě Záběhlická 16, Praha 10, vyhlášeného v
termínu od 1. 4. 2015 do 4. 5. 2015, kde oprávněný nájemce dorovnal nejvyšší nabídku
vítězného uchazeče
 
usnesení : J17/U2 :  
J18 : 13.2 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na podání žádostí o odkup
nebytové jednotky č. 1272/64 a 1273/65 v domě Kubánské náměstí 4 a Litevská 2,
Praha 10, vyhlášeného v termínu od 1. 6. 2015 do 22. 6. 2015, kde oprávněný
nájemce dorovnal nejvyšší nabídku vítězného uchazeče
 
usnesení : J18/U1 : 13.2 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na podání žádostí o
odkup nebytové jednotky č. 1272/64 a 1273/65 v domě Kubánské náměstí 4 a Litevská 2,
Praha 10, vyhlášeného v termínu od 1. 6. 2015 do 22. 6. 2015, kde oprávněný nájemce
dorovnal nejvyšší nabídku vítězného uchazeče
 
usnesení : J18/U2 :  
J19 : 13.3 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na podání žádostí o odkup
nebytových jednotek se stanovením minimální ceny, vyhlášeného v termínu od 1.
6. 2015 do 22. 6. 2015
 
usnesení : J19/U1 : 13.3 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na podání žádostí o
odkup nebytových jednotek se stanovením minimální ceny, vyhlášeného v termínu od 1.
6. 2015 do 22. 6. 2015
 
usnesení : J19/U2 :  
J20 : 13.4 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na podání žádostí o odkup
nebytové jednotky č. 765/30 v domě Slovinská 15, Praha 10, vyhlášeného v
termínu od 1. 4. 2015 do 4. 5. 2015
 
usnesení : J20/U1 : 13.4 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na podání žádostí o
odkup nebytové jednotky č. 765/30 v domě Slovinská 15, Praha 10, vyhlášeného v termínu
od 1. 4. 2015 do 4. 5. 2015
 
usnesení : J20/U2 : návrh p. Pek 
J21 : 14. Návrh záměru na koupi částí pozemků parc. č. 1873/78, 1873/54 a
pozemku parc. č. 1873/79, v k. ú. Vršovice od ČR - ministerstva obrany
 
usnesení : J21/U1 : 14. Návrh záměru na koupi částí pozemků parc. č. 1873/78, 1873/54 a
pozemku parc. č. 1873/79, v k. ú. Vršovice od ČR - ministerstva obrany
 
usnesení : J21/U2 :  
J22 : 15. Návrh na ukončení vydávání novin „PRAHA 10“ 
usnesení : J22/U1 : 15. Návrh na ukončení vydávání novin „PRAHA 10“ 
usnesení : J22/U3 :  

5. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 10 02:07 22.září 2015 
7 z 165
usnesení : J22/U4 : Návrh p. Mareše 
J23 : 16. Informace o projednávání řešení nejvhodnějšího systému zajištění
komplexních služeb IT na ÚMČ Praha 10 ve FiV a KMN
 
usnesení : J23/U1 : 16. Informace o projednávání řešení nejvhodnějšího systému zajištění
komplexních služeb IT na ÚMČ Praha 10 ve FiV a KMN
 
usnesení : J23/U2 : Navrhovatel pí. Komrsková - návrh dalšího postupu... 
usnesení : J23/U3 : Předkladatel p. Mareš ukládá vybrat... 
usnesení : J23/U4 : p. Richter - zast. zřizuje... 
usnesení : J23/U5 : Zřízení výboru 
usnesení : J23/U6 : Výbor - počet členů na 7 
usnesení : J23/U7 : Předseda: Chmelova 
usnesení : J23/U8 : Návrh Zoufalík... ruší usnesení o zřízení výboru 
J24 : 17. Návrh na prodej pozemku společnosti PRE distribuce, a. s. 
usnesení : J24/U1 : 17. Návrh na prodej pozemku společnosti PRE distribuce, a. s. 
usnesení : J24/U2 :  
J25 : 17.1 Návrh na prodej pozemku parc. č. 520/2, k. ú. Vršovice společnosti
PRE distribuce, a. s.
 
usnesení : J25/U1 : 17.1 Návrh na prodej pozemku parc. č. 520/2, k. ú. Vršovice
společnosti PRE distribuce, a. s.
 
usnesení : J25/U2 :  
J26 : 17.2 Návrh na prodej pozemku společnosti PRE distribuce, a. s., pro stavbu
nové transformační  stanice
 
usnesení : J26/U1 : 17.2 Návrh na prodej pozemku společnosti PRE distribuce, a. s., pro
stavbu nové transformační  stanice
 
usnesení : J26/U2 :  
J27 : 18. Návrh záměru na prodej pozemků p. č. 3139/1, zastavěná plocha a
nádvoří, p. č. 3139/2 a p. č. 3140 zastavěná plocha a nádvoří manželům 

, vlastníkům domu č. p. 977, k. ú. Vršovice 
usnesení : J27/U1 : 18. Návrh záměru na prodej pozemků p. č. 3139/1, zastavěná plocha a
nádvoří, p. č. 3139/2 a p. č. 3140 zastavěná plocha a nádvoří manželům 

 a
, vlastníkům domu č. p. 977, k. ú. Vršovice 
usnesení : J27/U2 :  
J28 : 19. Návrh na prodej pozemků dle vymezeného celku 
usnesení : J28/U1 : 19. Návrh na prodej pozemků dle vymezeného celku 
usnesení : J28/U2 :  
J29 : 19.1 Návrh na prodej pozemků dle vymezeného celku č. 137 v k. ú. Strašnice
družstvu „Bytové družstvo Hostýnská 2046 - 2048“, IČ 264 45 972
 
usnesení : J29/U1 : 19.1 Návrh na prodej pozemků dle vymezeného celku č. 137 v k. ú.
Strašnice družstvu „Bytové družstvo Hostýnská 2046 - 2048“, IČ 264 45 972
 
usnesení : J29/U2 :  
J30 : 19.2 Návrh na prodej pozemků dle vymezeného celku č. 134 v k. ú. Strašnice
družstvu „HOST 13, 15, 17“,  IČ 264 46 545
 
usnesení : J30/U1 : 19.2 Návrh na prodej pozemků dle vymezeného celku č. 134 v k. ú.
Strašnice družstvu „HOST 13, 15, 17“,  IČ 264 46 545
 
usnesení : J30/U2 :  
J31 : 20. Návrh na prodej části pozemku parc. č. 821/1, označené parc. č. 821/8
dle oddělovacího geometrického plánu, k. ú. Strašnice společnosti SAMSON


5. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 10 02:07 22.září 2015 
8 z 165
PRAHA, spol. s r. o. 
usnesení : J31/U1 : 20. Návrh na prodej části pozemku parc. č. 821/1, označené parc. č.
821/8 dle oddělovacího geometrického plánu, k. ú. Strašnice společnosti SAMSON
PRAHA, spol. s r. o.
 
usnesení : J31/U2 :  
J32 : 21. Návrh na vyjádření MČ Praha 10 k Návštěvnímu řádu EDEN ARÉNY
(Provoznímu řádu) pro SK Slávia Fotbal, a. s.
 
usnesení : J32/U1 : 21. Návrh na vyjádření MČ Praha 10 k Návštěvnímu řádu EDEN
ARÉNY (Provoznímu řádu) pro SK Slávia Fotbal, a. s.
 
usnesení : J32/U2 :  
J33 : 22. Návrh  na vyjádření MČ Praha 10 k Návštěvnímu řádu stadionu
Bohemians 1905, a. s.
 
usnesení : J33/U1 : 22. Návrh  na vyjádření MČ Praha 10 k Návštěvnímu řádu stadionu
Bohemians 1905, a. s.
 
usnesení : J33/U2 :  
J34 : 23. Návrh na změnu Zřizovací listiny Centra sociální a ošetřovatelské
pomoci v Praze 10, p. o.
 
usnesení : J34/U1 : 23. Návrh na změnu Zřizovací listiny Centra sociální a ošetřovatelské
pomoci v Praze 10, p. o.
 
usnesení : J34/U2 :  
J35 : 24. Návrh na změnu Zřizovací listiny Léčebny dlouhodobě nemocných
Vršovice, p. o.
 
usnesení : J35/U1 : 24. Návrh na změnu Zřizovací listiny Léčebny dlouhodobě nemocných
Vršovice, p. o.
 
usnesení : J35/U2 :  
J36 : 25. Informace o záměru zřízení nízkoprahového zařízení pro děti a mládež v
objektu na pozemku parcely č. 2128/2, k. ú. Vršovice, ulice K Botiči
 
usnesení : J36/U1 : 25. Informace o záměru zřízení nízkoprahového zařízení pro děti a
mládež v objektu na pozemku parcely č. 2128/2, k. ú. Vršovice, ulice K Botiči
 
usnesení : J36/U2 :  
J37 : 26. Návrh na uzavření smluv se studenty zařazenými do projektu
Studentský dům Záběhlická o poskytování stipendia
 
usnesení : J37/U1 : 26. Návrh na uzavření smluv se studenty zařazenými do projektu
Studentský dům Záběhlická o poskytování stipendia
 
usnesení : J37/U2 :  
J38 : 27. Návrh na schválení aktualizace Zásad poskytování dotací městské části
Praha 10, formulářů žádosti a vyúčtování pro oblasti: sociální; kultura a umění;
sport, tělovýchova a volný čas; protidrogová prevence a prevence kriminality;
životní prostředí
 
usnesení : J38/U1 : 27. Návrh na schválení aktualizace Zásad poskytování dotací městské
části Praha 10, formulářů žádosti a vyúčtování pro oblasti: sociální; kultura a umění;
sport, tělovýchova a volný čas; protidrogová prevence a prevence kriminality; životní
prostředí
 
usnesení : J38/U2 :  
J39 : 28. Informace o postupu zpracování technické analýzy variant lokalit pro
umístění sídla ÚMČ P10
 

5. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 10 02:07 22.září 2015 
9 z 165
usnesení : J39/U1 : 28. Informace o postupu zpracování technické analýzy variant lokalit
pro umístění sídla ÚMČ P10
 
usnesení : J39/U2 :  
J40 : 29. Plán činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Praha 10
na II. pololetí 2015
 
usnesení : J40/U1 : 29. Plán činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva městské části
Praha 10 na II. pololetí 2015
 
usnesení : J40/U2 :  
J41 : 30. Informace o průběhu činností ve vile po Karlu Čapkovi  
usnesení : J41/U1 : 30. Informace o průběhu činností ve vile po Karlu Čapkovi  
usnesení : J41/U2 : Richterová... 
J42 : 31. Informace o činnosti společnosti PRAHA 10 – Majetková, a. s., vč.
dceřiných společností
 
usnesení : J42/U1 : 31. Informace o činnosti společnosti PRAHA 10 – Majetková, a. s., vč.
dceřiných společností
 
usnesení : J42/U2 : Návrh Komrsková 
J43 : 32. Dotazy a informace členů zastupitelstva 
J44 : 33. Podání ZMČ 
J45 : 34. Různé  
J46 : Závěr 
J47 : 0. Schválení programu  
usnesení : J47/U1 : Schválení programu 
usnesení : J47/U2 : Návrh. pí Chmelové 
usnesení : J47/U3 : Návrh p. Müller 
usnesení : J47/U4 : Návrh p. Choděra 
J48 : Volba nového člena VSP 
usnesení : J48/U1 : Volba nového člena VSP 
J49 : Náplň výboru pro udělování čest. občanství 
usnesení : J49/U1 :  
usnesení : J49/U2 :  
usnesení : J49/U3 : Náplň výboru pro udělování čest. občanství 

5. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 10 02:07 22.září 2015 
10 z 165
Výsledky hlasování:
  
  
1. hlasování 
název usnesení : S1/U1 : ...Návrh Čunátová 
  
 
výsledek hlasování: NESCHVÁLENO 
Podrobné výsledky hlasování: 
Hlasovali pro: 13   proti: 4   zdrželi se: 20   nehlasovali: 3   omluveni: 0 
  
 
HLASOVALI PRO: 
Ing. Jan Šnajdr (TOP 09) 
RNDr. Miloslav Müller Ph.D. (VLASTA) 
Ing. Milan Richter (ODS) 
Mgr. Pavel Mareš (VLASTA) 
Bc. Jana Komrskova (SZ) 
Ing. Martin Moravec (VLASTA) 
PhDr. Olga Richterová (VLASTA) 
Renata Chmelová (VLASTA) 
Ing. Milan Maršálek (VLASTA) 
Mgr. Pavlina Hájková (TOP 09) 
Ing. Jan Moravec Ph.D. (TOP 09) 
Karel Duchek (VLASTA) 
Bc. Radek Lojda (TOP 09) 
  
 
HLASOVALI PROTI: 
Ing. Robert Keller (ANO 2011) 
Jaroslav Štěpánek (ANO 2011) 
Ing. Jindřich Nepevný (ANO 2011) 
JUDr.PhDr. Oldřich Choděra (ODS) 
  
 
ZDŽELI SE HLASOVÁNÍ: 
Bohumil Zoufalík (NPP10-HPLD) 
Mgr. Ondřej Počarovský (TOP 09) 
JUDr. Radmila Kleslová (ANO 2011) 
Ing. Zdeněk Vávra (SZ) 
JUDr. Lubomír Ledl (KSČM) 
Ing. Vladimír Novák (ČSSD) 
Doc. Ing.  Petr David Ph.D. (ANO 2011) 
Jiřina Vondráková (ČSSD) 
MUDr. Markéta Jirásková (ODS) 
Ing. Dagmar Lešenarová (ANO 2011) 

5. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 10 02:07 22.září 2015 
11 z 165
Mgr. Tereza Hauffenová (ANO 2011) 
Bc. Markéta Petrová (NPP10-HPLD) 
Mgr. Ivana Cabrnochová (SZ) 
JUDr. Magdaléna Lukovičová (ANO 2011) 
Ing. Viktor Lojík (TOP 09) 
Kateřina Peštová (ČSSD) 
Hana Nováková (ČSSD) 
Ing. Jana Čunátová (KSČM) 
Pavel Plesník (ANO 2011) 
Lukáš Rázl (ČSSD) 
  
 
NEHLASOVALI: 
Ing. Michal Narovec (TOP 09) 
Ing. Tomáš Pek S.E. (TOP 09) 
Mgr. Milan Mraček (VLASTA) 
 

5. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 10 02:07 22.září 2015 
12 z 165
2. hlasování 
název usnesení : J47/U1 : Schválení programu 
  
 
výsledek hlasování: SCHVÁLENO 
Podrobné výsledky hlasování: 
Hlasovali pro: 38   proti: 0   zdrželi se: 1   nehlasovali: 1   omluveni: 0 
  
 
HLASOVALI PRO: 
JUDr. Radmila Kleslová (ANO 2011) 
Ing. Jindřich Nepevný (ANO 2011) 
Mgr. Ondřej Počarovský (TOP 09) 
Ing. Jan Šnajdr (TOP 09) 
JUDr. Lubomír Ledl (KSČM) 
Ing. Jana Čunátová (KSČM) 
Renata Chmelová (VLASTA) 
Ing. Tomáš Pek S.E. (TOP 09) 
Ing. Milan Maršálek (VLASTA) 
Ing. Dagmar Lešenarová (ANO 2011) 
Ing. Milan Richter (ODS) 
Ing. Vladimír Novák (ČSSD) 
Mgr. Pavel Mareš (VLASTA) 
MUDr. Markéta Jirásková (ODS) 
Mgr. Pavlina Hájková (TOP 09) 
Ing. Zdeněk Vávra (SZ) 
Jiřina Vondráková (ČSSD) 
Ing. Martin Moravec (VLASTA) 
Karel Duchek (VLASTA) 
Pavel Plesník (ANO 2011) 
Kateřina Peštová (ČSSD) 
Lukáš Rázl (ČSSD) 
JUDr. Magdaléna Lukovičová (ANO 2011) 
Bc. Markéta Petrová (NPP10-HPLD) 
Bohumil Zoufalík (NPP10-HPLD) 
Hana Nováková (ČSSD) 
Doc. Ing.  Petr David Ph.D. (ANO 2011) 
Ing. Robert Keller (ANO 2011) 
Ing. Jan Moravec Ph.D. (TOP 09) 
Mgr. Ivana Cabrnochová (SZ) 
Jaroslav Štěpánek (ANO 2011) 
Mgr. Tereza Hauffenová (ANO 2011) 
Bc. Radek Lojda (TOP 09) 
Mgr. Milan Mraček (VLASTA) 
Ing. Michal Narovec (TOP 09) 
PhDr. Olga Richterová (VLASTA) 
Bc. Jana Komrskova (SZ) 

5. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 10 02:07 22.září 2015 
13 z 165
RNDr. Miloslav Müller Ph.D. (VLASTA) 
  
 
HLASOVALI PROTI: 
  
 
  
 
ZDŽELI SE HLASOVÁNÍ: 
Ing. Viktor Lojík (TOP 09) 
  
 
NEHLASOVALI: 
JUDr.PhDr. Oldřich Choděra (ODS) 
 

5. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 10 02:07 22.září 2015 
14 z 165
3. hlasování 
název usnesení : J47/U2 : Návrh. pí Chmelové 
  
 
výsledek hlasování: NESCHVÁLENO 
Podrobné výsledky hlasování: 
Hlasovali pro: 12   proti: 1   zdrželi se: 26   nehlasovali: 1   omluveni: 0 
  
 
HLASOVALI PRO: 
Renata Chmelová (VLASTA) 
Mgr. Milan Mraček (VLASTA) 
Bc. Jana Komrskova (SZ) 
Ing. Milan Maršálek (VLASTA) 
Karel Duchek (VLASTA) 
PhDr. Olga Richterová (VLASTA) 
RNDr. Miloslav Müller Ph.D. (VLASTA) 
Mgr. Pavel Mareš (VLASTA) 
Ing. Milan Richter (ODS) 
Ing. Martin Moravec (VLASTA) 
MUDr. Markéta Jirásková (ODS) 
Bc. Radek Lojda (TOP 09) 
  
 
HLASOVALI PROTI: 
JUDr.PhDr. Oldřich Choděra (ODS) 
  
 
ZDŽELI SE HLASOVÁNÍ: 
Ing. Jindřich Nepevný (ANO 2011) 
Jiřina Vondráková (ČSSD) 
Doc. Ing.  Petr David Ph.D. (ANO 2011) 
Bohumil Zoufalík (NPP10-HPLD) 
Mgr. Ondřej Počarovský (TOP 09) 
Ing. Robert Keller (ANO 2011) 
Kateřina Peštová (ČSSD) 
JUDr. Radmila Kleslová (ANO 2011) 
Mgr. Ivana Cabrnochová (SZ) 
Ing. Tomáš Pek S.E. (TOP 09) 
Bc. Markéta Petrová (NPP10-HPLD) 
Ing. Vladimír Novák (ČSSD) 
Ing. Dagmar Lešenarová (ANO 2011) 
Ing. Zdeněk Vávra (SZ) 
JUDr. Lubomír Ledl (KSČM) 
Pavel Plesník (ANO 2011) 
Mgr. Tereza Hauffenová (ANO 2011) 
Ing. Viktor Lojík (TOP 09) 

5. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 10 02:07 22.září 2015 
15 z 165
Mgr. Pavlina Hájková (TOP 09) 
JUDr. Magdaléna Lukovičová (ANO 2011) 
Jaroslav Štěpánek (ANO 2011) 
Ing. Jan Šnajdr (TOP 09) 
Hana Nováková (ČSSD) 
Ing. Jana Čunátová (KSČM) 
Lukáš Rázl (ČSSD) 
Ing. Jan Moravec Ph.D. (TOP 09) 
  
 
NEHLASOVALI: 
Ing. Michal Narovec (TOP 09) 
 

5. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 10 02:07 22.září 2015 
16 z 165
4. hlasování 
název usnesení : J47/U3 : Návrh p. Müller 
  
 
výsledek hlasování: NESCHVÁLENO 
Podrobné výsledky hlasování: 
Hlasovali pro: 9   proti: 5   zdrželi se: 25   nehlasovali: 1   omluveni: 0 
  
 
HLASOVALI PRO: 
Ing. Milan Maršálek (VLASTA) 
Mgr. Milan Mraček (VLASTA) 
Mgr. Pavel Mareš (VLASTA) 
Renata Chmelová (VLASTA) 
PhDr. Olga Richterová (VLASTA) 
Ing. Martin Moravec (VLASTA) 
Karel Duchek (VLASTA) 
RNDr. Miloslav Müller Ph.D. (VLASTA) 
Bc. Jana Komrskova (SZ) 
  
 
HLASOVALI PROTI: 
JUDr. Radmila Kleslová (ANO 2011) 
JUDr. Magdaléna Lukovičová (ANO 2011) 
Pavel Plesník (ANO 2011) 
Jaroslav Štěpánek (ANO 2011) 
Doc. Ing.  Petr David Ph.D. (ANO 2011) 
  
 
ZDŽELI SE HLASOVÁNÍ: 
Mgr. Ondřej Počarovský (TOP 09) 
Ing. Robert Keller (ANO 2011) 
Ing. Zdeněk Vávra (SZ) 
Bohumil Zoufalík (NPP10-HPLD) 
Ing. Jindřich Nepevný (ANO 2011) 
Jiřina Vondráková (ČSSD) 
Ing. Vladimír Novák (ČSSD) 
Ing. Dagmar Lešenarová (ANO 2011) 
JUDr. Lubomír Ledl (KSČM) 
Mgr. Tereza Hauffenová (ANO 2011) 
Bc. Markéta Petrová (NPP10-HPLD) 
Mgr. Ivana Cabrnochová (SZ) 
Ing. Viktor Lojík (TOP 09) 
Kateřina Peštová (ČSSD) 
Ing. Jan Šnajdr (TOP 09) 
Mgr. Pavlina Hájková (TOP 09) 
Ing. Michal Narovec (TOP 09) 

5. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 10 02:07 22.září 2015 
17 z 165
Hana Nováková (ČSSD) 
Ing. Tomáš Pek S.E. (TOP 09) 
Ing. Milan Richter (ODS) 
Ing. Jana Čunátová (KSČM) 
Lukáš Rázl (ČSSD) 
Ing. Jan Moravec Ph.D. (TOP 09) 
MUDr. Markéta Jirásková (ODS) 
JUDr.PhDr. Oldřich Choděra (ODS) 
  
 
NEHLASOVALI: 
Bc. Radek Lojda (TOP 09) 
 

5. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 10 02:07 22.září 2015 
18 z 165
5. hlasování 
název usnesení : J47/U4 : Návrh p. Choděra 
  
 
výsledek hlasování: SCHVÁLENO 
Podrobné výsledky hlasování: 
Hlasovali pro: 30   proti: 0   zdrželi se: 8   nehlasovali: 2   omluveni: 0 
  
 
HLASOVALI PRO: 
Bohumil Zoufalík (NPP10-HPLD) 
Ing. Jindřich Nepevný (ANO 2011) 
Ing. Dagmar Lešenarová (ANO 2011) 
Karel Duchek (VLASTA) 
MUDr. Markéta Jirásková (ODS) 
Mgr. Milan Mraček (VLASTA) 
JUDr. Radmila Kleslová (ANO 2011) 
Bc. Markéta Petrová (NPP10-HPLD) 
Ing. Milan Richter (ODS) 
Ing. Zdeněk Vávra (SZ) 
JUDr.PhDr. Oldřich Choděra (ODS) 
Lukáš Rázl (ČSSD) 
Renata Chmelová (VLASTA) 
JUDr. Lubomír Ledl (KSČM) 
Jiřina Vondráková (ČSSD) 
Ing. Vladimír Novák (ČSSD) 
Pavel Plesník (ANO 2011) 
Mgr. Tereza Hauffenová (ANO 2011) 
Mgr. Ivana Cabrnochová (SZ) 
Ing. Robert Keller (ANO 2011) 
Ing. Jana Čunátová (KSČM) 
JUDr. Magdaléna Lukovičová (ANO 2011) 
Jaroslav Štěpánek (ANO 2011) 
Doc. Ing.  Petr David Ph.D. (ANO 2011) 
Kateřina Peštová (ČSSD) 
Hana Nováková (ČSSD) 
Ing. Jan Šnajdr (TOP 09) 
RNDr. Miloslav Müller Ph.D. (VLASTA) 
PhDr. Olga Richterová (VLASTA) 
Bc. Jana Komrskova (SZ) 
  
 
HLASOVALI PROTI: 
  
 
  
 

5. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 10 02:07 22.září 2015 
19 z 165
ZDŽELI SE HLASOVÁNÍ: 
Ing. Tomáš Pek S.E. (TOP 09) 
Mgr. Ondřej Počarovský (TOP 09) 
Ing. Viktor Lojík (TOP 09) 
Ing. Michal Narovec (TOP 09) 
Ing. Jan Moravec Ph.D. (TOP 09) 
Mgr. Pavlina Hájková (TOP 09) 
Ing. Martin Moravec (VLASTA) 
Ing. Milan Maršálek (VLASTA) 
  
 
NEHLASOVALI: 
Bc. Radek Lojda (TOP 09) 
Mgr. Pavel Mareš (VLASTA) 
 

5. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 10 02:07 22.září 2015 
20 z 165
6. hlasování 
název usnesení : J47/U1 : Schválení programu 
  
 
výsledek hlasování: SCHVÁLENO 
Podrobné výsledky hlasování: 
Hlasovali pro: 39   proti: 0   zdrželi se: 0   nehlasovali: 1   omluveni: 0 
  
 
HLASOVALI PRO: 
JUDr. Lubomír Ledl (KSČM) 
MUDr. Markéta Jirásková (ODS) 
Doc. Ing.  Petr David Ph.D. (ANO 2011) 
Mgr. Milan Mraček (VLASTA) 
Mgr. Ondřej Počarovský (TOP 09) 
Ing. Zdeněk Vávra (SZ) 
Ing. Jindřich Nepevný (ANO 2011) 
Ing. Tomáš Pek S.E. (TOP 09) 
JUDr. Magdaléna Lukovičová (ANO 2011) 
Bohumil Zoufalík (NPP10-HPLD) 
Jiřina Vondráková (ČSSD) 
RNDr. Miloslav Müller Ph.D. (VLASTA) 
JUDr. Radmila Kleslová (ANO 2011) 
Ing. Milan Richter (ODS) 
Ing. Milan Maršálek (VLASTA) 
Mgr. Pavel Mareš (VLASTA) 
Hana Nováková (ČSSD) 
Mgr. Tereza Hauffenová (ANO 2011) 
Ing. Vladimír Novák (ČSSD) 
Ing. Jana Čunátová (KSČM) 
Pavel Plesník (ANO 2011) 
Mgr. Ivana Cabrnochová (SZ) 
Kateřina Peštová (ČSSD) 
Bc. Markéta Petrová (NPP10-HPLD) 
Ing. Dagmar Lešenarová (ANO 2011) 
JUDr.PhDr. Oldřich Choděra (ODS) 
Ing. Robert Keller (ANO 2011) 
Jaroslav Štěpánek (ANO 2011) 
Ing. Viktor Lojík (TOP 09) 
Ing. Jan Moravec Ph.D. (TOP 09) 
PhDr. Olga Richterová (VLASTA) 
Ing. Martin Moravec (VLASTA) 
Renata Chmelová (VLASTA) 
Mgr. Pavlina Hájková (TOP 09) 
Bc. Jana Komrskova (SZ) 
Bc. Radek Lojda (TOP 09) 
Karel Duchek (VLASTA) 

5. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 10 02:07 22.září 2015 
21 z 165
Ing. Michal Narovec (TOP 09) 
Lukáš Rázl (ČSSD) 
  
 
HLASOVALI PROTI: 
  
 
  
 
ZDŽELI SE HLASOVÁNÍ: 
  
 
  
 
NEHLASOVALI: 
Ing. Jan Šnajdr (TOP 09) 
 

5. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 10 02:07 22.září 2015 
22 z 165
7. hlasování 
název usnesení : J48/U1 : Volba nového člena VSP 
  
 
výsledek hlasování: SCHVÁLENO 
Podrobné výsledky hlasování: 
Hlasovali pro: 39   proti: 0   zdrželi se: 1   nehlasovali: 0   omluveni: 0 
  
 
HLASOVALI PRO: 
Ing. Jindřich Nepevný (ANO 2011) 
Ing. Martin Moravec (VLASTA) 
Ing. Tomáš Pek S.E. (TOP 09) 
MUDr. Markéta Jirásková (ODS) 
Bc. Jana Komrskova (SZ) 
Ing. Vladimír Novák (ČSSD) 
Ing. Milan Maršálek (VLASTA) 
Bohumil Zoufalík (NPP10-HPLD) 
Ing. Dagmar Lešenarová (ANO 2011) 
PhDr. Olga Richterová (VLASTA) 
Mgr. Tereza Hauffenová (ANO 2011) 
Ing. Jan Šnajdr (TOP 09) 
Mgr. Ondřej Počarovský (TOP 09) 
Bc. Radek Lojda (TOP 09) 
Karel Duchek (VLASTA) 
Ing. Zdeněk Vávra (SZ) 
JUDr. Radmila Kleslová (ANO 2011) 
Bc. Markéta Petrová (NPP10-HPLD) 
Renata Chmelová (VLASTA) 
Ing. Milan Richter (ODS) 
Mgr. Milan Mraček (VLASTA) 
Jiřina Vondráková (ČSSD) 
Mgr. Pavlina Hájková (TOP 09) 
Pavel Plesník (ANO 2011) 
JUDr. Magdaléna Lukovičová (ANO 2011) 
Ing. Robert Keller (ANO 2011) 
Jaroslav Štěpánek (ANO 2011) 
Lukáš Rázl (ČSSD) 
JUDr.PhDr. Oldřich Choděra (ODS) 
JUDr. Lubomír Ledl (KSČM) 
Ing. Michal Narovec (TOP 09) 
Kateřina Peštová (ČSSD) 
Hana Nováková (ČSSD) 
Mgr. Ivana Cabrnochová (SZ) 
Ing. Jan Moravec Ph.D. (TOP 09) 
RNDr. Miloslav Müller Ph.D. (VLASTA) 
Doc. Ing.  Petr David Ph.D. (ANO 2011) 

5. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 10 02:07 22.září 2015 
23 z 165
Ing. Jana Čunátová (KSČM) 
Mgr. Pavel Mareš (VLASTA) 
  
 
HLASOVALI PROTI: 
  
 
  
 
ZDŽELI SE HLASOVÁNÍ: 
Ing. Viktor Lojík (TOP 09) 
  
 
NEHLASOVALI: 
  
 
 

5. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 10 02:07 22.září 2015 
24 z 165
8. hlasování (POMOCNÉ) 
název usnesení :  :  
  
 
výsledek hlasování: SCHVÁLENO 
Podrobné výsledky hlasování: 
Hlasovali pro: 29   proti: 8   zdrželi se: 3   nehlasovali: 0   omluveni: 0 
  
 
HLASOVALI PRO: 
Ing. Jindřich Nepevný (ANO 2011) 
Doc. Ing.  Petr David Ph.D. (ANO 2011) 
Mgr. Ondřej Počarovský (TOP 09) 
Ing. Milan Richter (ODS) 
Bc. Markéta Petrová (NPP10-HPLD) 
Jiřina Vondráková (ČSSD) 
Hana Nováková (ČSSD) 
Mgr. Tereza Hauffenová (ANO 2011) 
Ing. Jana Čunátová (KSČM) 
Ing. Zdeněk Vávra (SZ) 
Pavel Plesník (ANO 2011) 
Mgr. Ivana Cabrnochová (SZ) 
Jaroslav Štěpánek (ANO 2011) 
Ing. Tomáš Pek S.E. (TOP 09) 
Lukáš Rázl (ČSSD) 
JUDr. Lubomír Ledl (KSČM) 
Mgr. Pavlina Hájková (TOP 09) 
JUDr. Magdaléna Lukovičová (ANO 2011) 
Ing. Dagmar Lešenarová (ANO 2011) 
JUDr. Radmila Kleslová (ANO 2011) 
Ing. Vladimír Novák (ČSSD) 
Bohumil Zoufalík (NPP10-HPLD) 
MUDr. Markéta Jirásková (ODS) 
Ing. Robert Keller (ANO 2011) 
Ing. Viktor Lojík (TOP 09) 
JUDr.PhDr. Oldřich Choděra (ODS) 
Kateřina Peštová (ČSSD) 
Ing. Jan Šnajdr (TOP 09) 
Ing. Michal Narovec (TOP 09) 
  
 
HLASOVALI PROTI: 
Karel Duchek (VLASTA) 
Renata Chmelová (VLASTA) 
Bc. Jana Komrskova (SZ) 
Ing. Milan Maršálek (VLASTA) 
Ing. Martin Moravec (VLASTA) 

5. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 10 02:07 22.září 2015 
25 z 165
PhDr. Olga Richterová (VLASTA) 
RNDr. Miloslav Müller Ph.D. (VLASTA) 
Mgr. Pavel Mareš (VLASTA) 
  
 
ZDŽELI SE HLASOVÁNÍ: 
Mgr. Milan Mraček (VLASTA) 
Ing. Jan Moravec Ph.D. (TOP 09) 
Bc. Radek Lojda (TOP 09) 
  
 
NEHLASOVALI: 
  
 
 

5. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 10 02:07 22.září 2015 
26 z 165
9. hlasování 
název usnesení : J1/U1 : Informace o postupu v realizaci procesu uplatnění participativní
části rozpočtu MČ Praha 10 v roce 2015
 
  
 
výsledek hlasování: SCHVÁLENO 
Podrobné výsledky hlasování: 
Hlasovali pro: 40   proti: 0   zdrželi se: 0   nehlasovali: 0   omluveni: 0 
  
 
HLASOVALI PRO: 
Mgr. Milan Mraček (VLASTA) 
Ing. Dagmar Lešenarová (ANO 2011) 
JUDr. Lubomír Ledl (KSČM) 
Ing. Zdeněk Vávra (SZ) 
MUDr. Markéta Jirásková (ODS) 
Doc. Ing.  Petr David Ph.D. (ANO 2011) 
JUDr. Radmila Kleslová (ANO 2011) 
Mgr. Ondřej Počarovský (TOP 09) 
Bc. Markéta Petrová (NPP10-HPLD) 
RNDr. Miloslav Müller Ph.D. (VLASTA) 
Ing. Vladimír Novák (ČSSD) 
Bohumil Zoufalík (NPP10-HPLD) 
Lukáš Rázl (ČSSD) 
Ing. Milan Richter (ODS) 
Jiřina Vondráková (ČSSD) 
PhDr. Olga Richterová (VLASTA) 
Ing. Milan Maršálek (VLASTA) 
Ing. Robert Keller (ANO 2011) 
Mgr. Ivana Cabrnochová (SZ) 
Jaroslav Štěpánek (ANO 2011) 
Mgr. Tereza Hauffenová (ANO 2011) 
Ing. Martin Moravec (VLASTA) 
Ing. Viktor Lojík (TOP 09) 
Ing. Jindřich Nepevný (ANO 2011) 
Renata Chmelová (VLASTA) 
Bc. Jana Komrskova (SZ) 
Kateřina Peštová (ČSSD) 
JUDr. Magdaléna Lukovičová (ANO 2011) 
JUDr.PhDr. Oldřich Choděra (ODS) 
Ing. Tomáš Pek S.E. (TOP 09) 
Pavel Plesník (ANO 2011) 
Ing. Jana Čunátová (KSČM) 
Bc. Radek Lojda (TOP 09) 
Mgr. Pavel Mareš (VLASTA) 
Hana Nováková (ČSSD) 
Mgr. Pavlina Hájková (TOP 09) 

5. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 10 02:07 22.září 2015 
27 z 165
Ing. Michal Narovec (TOP 09) 
Ing. Jan Šnajdr (TOP 09) 
Ing. Jan Moravec Ph.D. (TOP 09) 
Karel Duchek (VLASTA) 
  
 
HLASOVALI PROTI: 
  
 
  
 
ZDŽELI SE HLASOVÁNÍ: 
  
 
  
 
NEHLASOVALI: 
  
 
 

5. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 10 02:07 22.září 2015 
28 z 165
10. hlasování 
název usnesení : J2/U1 : 2. Návrh na převod finančních prostředků na hlavní město
Prahu pro TSK - rekonstrukce tramvajové zastávky Průběžná
 
  
 
výsledek hlasování: SCHVÁLENO 
Podrobné výsledky hlasování: 
Hlasovali pro: 32   proti: 0   zdrželi se: 8   nehlasovali: 0   omluveni: 0 
  
 
HLASOVALI PRO: 
Ing. Vladimír Novák (ČSSD) 
Bohumil Zoufalík (NPP10-HPLD) 
MUDr. Markéta Jirásková (ODS) 
Doc. Ing.  Petr David Ph.D. (ANO 2011) 
Ing. Zdeněk Vávra (SZ) 
Ing. Jana Čunátová (KSČM) 
Bc. Markéta Petrová (NPP10-HPLD) 
Mgr. Ondřej Počarovský (TOP 09) 
Ing. Jindřich Nepevný (ANO 2011) 
Ing. Robert Keller (ANO 2011) 
Kateřina Peštová (ČSSD) 
JUDr. Lubomír Ledl (KSČM) 
Jiřina Vondráková (ČSSD) 
JUDr. Magdaléna Lukovičová (ANO 2011) 
Ing. Milan Richter (ODS) 
Lukáš Rázl (ČSSD) 
JUDr. Radmila Kleslová (ANO 2011) 
Jaroslav Štěpánek (ANO 2011) 
Mgr. Ivana Cabrnochová (SZ) 
Pavel Plesník (ANO 2011) 
Bc. Radek Lojda (TOP 09) 
Ing. Dagmar Lešenarová (ANO 2011) 
Mgr. Tereza Hauffenová (ANO 2011) 
Ing. Viktor Lojík (TOP 09) 
Ing. Tomáš Pek S.E. (TOP 09) 
JUDr.PhDr. Oldřich Choděra (ODS) 
Hana Nováková (ČSSD) 
Mgr. Pavlina Hájková (TOP 09) 
Ing. Jan Šnajdr (TOP 09) 
Bc. Jana Komrskova (SZ) 
Ing. Michal Narovec (TOP 09) 
Ing. Jan Moravec Ph.D. (TOP 09) 
  
 
HLASOVALI PROTI: 
  

5. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 10 02:07 22.září 2015 
29 z 165
 
  
 
ZDŽELI SE HLASOVÁNÍ: 
Mgr. Milan Mraček (VLASTA) 
Renata Chmelová (VLASTA) 
Ing. Milan Maršálek (VLASTA) 
Mgr. Pavel Mareš (VLASTA) 
Ing. Martin Moravec (VLASTA) 
RNDr. Miloslav Müller Ph.D. (VLASTA) 
Karel Duchek (VLASTA) 
PhDr. Olga Richterová (VLASTA) 
  
 
NEHLASOVALI: 
  
 
 

5. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 10 02:07 22.září 2015 
30 z 165
11. hlasování (POMOCNÉ) 
název usnesení :  :  
  
 
výsledek hlasování: SCHVÁLENO 
Podrobné výsledky hlasování: 
Hlasovali pro: 27   proti: 7   zdrželi se: 4   nehlasovali: 2   omluveni: 0 
  
 
HLASOVALI PRO: 
MUDr. Markéta Jirásková (ODS) 
Ing. Robert Keller (ANO 2011) 
Jiřina Vondráková (ČSSD) 
Ing. Dagmar Lešenarová (ANO 2011) 
Lukáš Rázl (ČSSD) 
JUDr. Magdaléna Lukovičová (ANO 2011) 
Mgr. Ondřej Počarovský (TOP 09) 
Ing. Zdeněk Vávra (SZ) 
JUDr.PhDr. Oldřich Choděra (ODS) 
Bohumil Zoufalík (NPP10-HPLD) 
Ing. Jindřich Nepevný (ANO 2011) 
Doc. Ing.  Petr David Ph.D. (ANO 2011) 
Jaroslav Štěpánek (ANO 2011) 
Bc. Markéta Petrová (NPP10-HPLD) 
Ing. Vladimír Novák (ČSSD) 
Pavel Plesník (ANO 2011) 
JUDr. Radmila Kleslová (ANO 2011) 
Mgr. Ivana Cabrnochová (SZ) 
Mgr. Tereza Hauffenová (ANO 2011) 
JUDr. Lubomír Ledl (KSČM) 
Ing. Milan Richter (ODS) 
Hana Nováková (ČSSD) 
Ing. Viktor Lojík (TOP 09) 
Ing. Michal Narovec (TOP 09) 
Ing. Jan Šnajdr (TOP 09) 
Kateřina Peštová (ČSSD) 
Ing. Jana Čunátová (KSČM) 
  
 
HLASOVALI PROTI: 
Ing. Milan Maršálek (VLASTA) 
Ing. Martin Moravec (VLASTA) 
RNDr. Miloslav Müller Ph.D. (VLASTA) 
Mgr. Pavel Mareš (VLASTA) 
Renata Chmelová (VLASTA) 
PhDr. Olga Richterová (VLASTA) 
Mgr. Milan Mraček (VLASTA) 

5. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 10 02:07 22.září 2015 
31 z 165
  
 
ZDŽELI SE HLASOVÁNÍ: 
Bc. Jana Komrskova (SZ) 
Ing. Tomáš Pek S.E. (TOP 09) 
Ing. Jan Moravec Ph.D. (TOP 09) 
Mgr. Pavlina Hájková (TOP 09) 
  
 
NEHLASOVALI: 
Bc. Radek Lojda (TOP 09) 
Karel Duchek (VLASTA) 
 

5. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 10 02:07 22.září 2015 
32 z 165
12. hlasování 
název usnesení : J3/U2 :  
  
 
výsledek hlasování: NESCHVÁLENO 
Podrobné výsledky hlasování: 
Hlasovali pro: 7   proti: 1   zdrželi se: 32   nehlasovali: 0   omluveni: 0 
  
 
HLASOVALI PRO: 
Karel Duchek (VLASTA) 
Ing. Milan Maršálek (VLASTA) 
Mgr. Pavel Mareš (VLASTA) 
Renata Chmelová (VLASTA) 
RNDr. Miloslav Müller Ph.D. (VLASTA) 
Mgr. Milan Mraček (VLASTA) 
Ing. Martin Moravec (VLASTA) 
  
 
HLASOVALI PROTI: 
Bohumil Zoufalík (NPP10-HPLD) 
  
 
ZDŽELI SE HLASOVÁNÍ: 
Ing. Jindřich Nepevný (ANO 2011) 
Ing. Zdeněk Vávra (SZ) 
Mgr. Ondřej Počarovský (TOP 09) 
Mgr. Ivana Cabrnochová (SZ) 
JUDr. Lubomír Ledl (KSČM) 
Ing. Milan Richter (ODS) 
Ing. Tomáš Pek S.E. (TOP 09) 
Ing. Vladimír Novák (ČSSD) 
Ing. Dagmar Lešenarová (ANO 2011) 
Bc. Markéta Petrová (NPP10-HPLD) 
Kateřina Peštová (ČSSD) 
Pavel Plesník (ANO 2011) 
Ing. Robert Keller (ANO 2011) 
Mgr. Tereza Hauffenová (ANO 2011) 
Jaroslav Štěpánek (ANO 2011) 
JUDr. Magdaléna Lukovičová (ANO 2011) 
Ing. Jan Šnajdr (TOP 09) 
JUDr. Radmila Kleslová (ANO 2011) 
MUDr. Markéta Jirásková (ODS) 
Jiřina Vondráková (ČSSD) 
PhDr. Olga Richterová (VLASTA) 
Bc. Jana Komrskova (SZ) 
Ing. Michal Narovec (TOP 09) 

5. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 10 02:07 22.září 2015 
33 z 165
Hana Nováková (ČSSD) 
Ing. Jan Moravec Ph.D. (TOP 09) 
Ing. Viktor Lojík (TOP 09) 
JUDr.PhDr. Oldřich Choděra (ODS) 
Bc. Radek Lojda (TOP 09) 
Ing. Jana Čunátová (KSČM) 
Lukáš Rázl (ČSSD) 
Mgr. Pavlina Hájková (TOP 09) 
Doc. Ing.  Petr David Ph.D. (ANO 2011) 
  
 
NEHLASOVALI: 
  
 
 

5. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 10 02:07 22.září 2015 
34 z 165
13. hlasování 
název usnesení : J3/U1 : 3. Návrh na převod finančních prostředků na hlavní město
Prahu pro TSK – chodníkový program
 
  
 
výsledek hlasování: SCHVÁLENO 
Podrobné výsledky hlasování: 
Hlasovali pro: 38   proti: 0   zdrželi se: 0   nehlasovali: 2   omluveni: 0 
  
 
HLASOVALI PRO: 
Mgr. Milan Mraček (VLASTA) 
Bohumil Zoufalík (NPP10-HPLD) 
Doc. Ing.  Petr David Ph.D. (ANO 2011) 
Ing. Jindřich Nepevný (ANO 2011) 
Renata Chmelová (VLASTA) 
Kateřina Peštová (ČSSD) 
Ing. Tomáš Pek S.E. (TOP 09) 
Mgr. Pavel Mareš (VLASTA) 
Ing. Vladimír Novák (ČSSD) 
Mgr. Ondřej Počarovský (TOP 09) 
Mgr. Ivana Cabrnochová (SZ) 
Bc. Markéta Petrová (NPP10-HPLD) 
Ing. Milan Maršálek (VLASTA) 
Jiřina Vondráková (ČSSD) 
Lukáš Rázl (ČSSD) 
Ing. Michal Narovec (TOP 09) 
Mgr. Tereza Hauffenová (ANO 2011) 
RNDr. Miloslav Müller Ph.D. (VLASTA) 
Ing. Dagmar Lešenarová (ANO 2011) 
Jaroslav Štěpánek (ANO 2011) 
Ing. Zdeněk Vávra (SZ) 
JUDr. Magdaléna Lukovičová (ANO 2011) 
JUDr. Radmila Kleslová (ANO 2011) 
Pavel Plesník (ANO 2011) 
Ing. Robert Keller (ANO 2011) 
Mgr. Pavlina Hájková (TOP 09) 
Ing. Martin Moravec (VLASTA) 
Bc. Jana Komrskova (SZ) 
Ing. Jan Šnajdr (TOP 09) 
MUDr. Markéta Jirásková (ODS) 
Karel Duchek (VLASTA) 
Hana Nováková (ČSSD) 
Bc. Radek Lojda (TOP 09) 
Ing. Jan Moravec Ph.D. (TOP 09) 
Ing. Viktor Lojík (TOP 09) 
PhDr. Olga Richterová (VLASTA) 

5. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 10 02:07 22.září 2015 
35 z 165
JUDr.PhDr. Oldřich Choděra (ODS) 
Ing. Jana Čunátová (KSČM) 
  
 
HLASOVALI PROTI: 
  
 
  
 
ZDŽELI SE HLASOVÁNÍ: 
  
 
  
 
NEHLASOVALI: 
Ing. Milan Richter (ODS) 
JUDr. Lubomír Ledl (KSČM) 
 

5. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 10 02:07 22.září 2015 
36 z 165
14. hlasování (POMOCNÉ) 
název usnesení :  :  
  
 
výsledek hlasování: SCHVÁLENO 
Podrobné výsledky hlasování: 
Hlasovali pro: 25   proti: 9   zdrželi se: 3   nehlasovali: 3   omluveni: 0 
  
 
HLASOVALI PRO: 
Bc. Markéta Petrová (NPP10-HPLD) 
JUDr.PhDr. Oldřich Choděra (ODS) 
Ing. Jana Čunátová (KSČM) 
Doc. Ing.  Petr David Ph.D. (ANO 2011) 
JUDr. Lubomír Ledl (KSČM) 
Ing. Dagmar Lešenarová (ANO 2011) 
Hana Nováková (ČSSD) 
Jiřina Vondráková (ČSSD) 
Ing. Milan Richter (ODS) 
Lukáš Rázl (ČSSD) 
JUDr. Radmila Kleslová (ANO 2011) 
Mgr. Ivana Cabrnochová (SZ) 
Ing. Jindřich Nepevný (ANO 2011) 
Mgr. Tereza Hauffenová (ANO 2011) 
Kateřina Peštová (ČSSD) 
Jaroslav Štěpánek (ANO 2011) 
Pavel Plesník (ANO 2011) 
Ing. Vladimír Novák (ČSSD) 
Ing. Robert Keller (ANO 2011) 
Ing. Zdeněk Vávra (SZ) 
JUDr. Magdaléna Lukovičová (ANO 2011) 
Mgr. Ondřej Počarovský (TOP 09) 
Ing. Jan Šnajdr (TOP 09) 
Ing. Michal Narovec (TOP 09) 
Bohumil Zoufalík (NPP10-HPLD) 
  
 
HLASOVALI PROTI: 
Karel Duchek (VLASTA) 
Mgr. Pavel Mareš (VLASTA) 
Ing. Martin Moravec (VLASTA) 
Bc. Jana Komrskova (SZ) 
Ing. Milan Maršálek (VLASTA) 
Renata Chmelová (VLASTA) 
Mgr. Milan Mraček (VLASTA) 
PhDr. Olga Richterová (VLASTA) 
RNDr. Miloslav Müller Ph.D. (VLASTA) 

5. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 10 02:07 22.září 2015 
37 z 165
  
 
ZDŽELI SE HLASOVÁNÍ: 
Ing. Jan Moravec Ph.D. (TOP 09) 
Mgr. Pavlina Hájková (TOP 09) 
Ing. Viktor Lojík (TOP 09) 
  
 
NEHLASOVALI: 
MUDr. Markéta Jirásková (ODS) 
Bc. Radek Lojda (TOP 09) 
Ing. Tomáš Pek S.E. (TOP 09) 
 

5. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 10 02:07 22.září 2015 
38 z 165
15. hlasování 
název usnesení : J4/U3 : Návrh. p. Maršálek 
  
 
výsledek hlasování: NESCHVÁLENO 
Podrobné výsledky hlasování: 
Hlasovali pro: 12   proti: 1   zdrželi se: 27   nehlasovali: 0   omluveni: 0 
  
 
HLASOVALI PRO: 
Ing. Milan Maršálek (VLASTA) 
Karel Duchek (VLASTA) 
Ing. Martin Moravec (VLASTA) 
Renata Chmelová (VLASTA) 
Mgr. Pavel Mareš (VLASTA) 
Ing. Milan Richter (ODS) 
MUDr. Markéta Jirásková (ODS) 
PhDr. Olga Richterová (VLASTA) 
RNDr. Miloslav Müller Ph.D. (VLASTA) 
Mgr. Milan Mraček (VLASTA) 
Bc. Jana Komrskova (SZ) 
JUDr.PhDr. Oldřich Choděra (ODS) 
  
 
HLASOVALI PROTI: 
Ing. Dagmar Lešenarová (ANO 2011) 
  
 
ZDŽELI SE HLASOVÁNÍ: 
Bohumil Zoufalík (NPP10-HPLD) 
Ing. Jindřich Nepevný (ANO 2011) 
JUDr. Radmila Kleslová (ANO 2011) 
Ing. Vladimír Novák (ČSSD) 
Ing. Robert Keller (ANO 2011) 
Bc. Markéta Petrová (NPP10-HPLD) 
Hana Nováková (ČSSD) 
JUDr. Lubomír Ledl (KSČM) 
Mgr. Ondřej Počarovský (TOP 09) 
Jiřina Vondráková (ČSSD) 
Kateřina Peštová (ČSSD) 
Ing. Zdeněk Vávra (SZ) 
Pavel Plesník (ANO 2011) 
Doc. Ing.  Petr David Ph.D. (ANO 2011) 
Ing. Jana Čunátová (KSČM) 
Mgr. Ivana Cabrnochová (SZ) 
Lukáš Rázl (ČSSD) 
Mgr. Tereza Hauffenová (ANO 2011) 

5. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 10 02:07 22.září 2015 
39 z 165
JUDr. Magdaléna Lukovičová (ANO 2011) 
Ing. Tomáš Pek S.E. (TOP 09) 
Ing. Jan Šnajdr (TOP 09) 
Jaroslav Štěpánek (ANO 2011) 
Ing. Michal Narovec (TOP 09) 
Ing. Viktor Lojík (TOP 09) 
Mgr. Pavlina Hájková (TOP 09) 
Ing. Jan Moravec Ph.D. (TOP 09) 
Bc. Radek Lojda (TOP 09) 
  
 
NEHLASOVALI: 
  
 
 

5. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 10 02:07 22.září 2015 
40 z 165
16. hlasování 
název usnesení : J4/U1 : 4. Zpráva o činnosti rady MČ Praha 10 za období od 1. 1. 2015
do 30. 6. 2015
 
  
 
výsledek hlasování: SCHVÁLENO 
Podrobné výsledky hlasování: 
Hlasovali pro: 33   proti: 0   zdrželi se: 7   nehlasovali: 0   omluveni: 0 
  
 
HLASOVALI PRO: 
Jiřina Vondráková (ČSSD) 
Ing. Jan Šnajdr (TOP 09) 
Kateřina Peštová (ČSSD) 
Ing. Tomáš Pek S.E. (TOP 09) 
Karel Duchek (VLASTA) 
Mgr. Ondřej Počarovský (TOP 09) 
Ing. Viktor Lojík (TOP 09) 
Ing. Vladimír Novák (ČSSD) 
Lukáš Rázl (ČSSD) 
Mgr. Ivana Cabrnochová (SZ) 
Ing. Michal Narovec (TOP 09) 
Mgr. Tereza Hauffenová (ANO 2011) 
Ing. Robert Keller (ANO 2011) 
JUDr. Radmila Kleslová (ANO 2011) 
Ing. Zdeněk Vávra (SZ) 
Ing. Dagmar Lešenarová (ANO 2011) 
JUDr. Magdaléna Lukovičová (ANO 2011) 
JUDr. Lubomír Ledl (KSČM) 
Bohumil Zoufalík (NPP10-HPLD) 
Doc. Ing.  Petr David Ph.D. (ANO 2011) 
Bc. Markéta Petrová (NPP10-HPLD) 
Bc. Jana Komrskova (SZ) 
Hana Nováková (ČSSD) 
Mgr. Pavlina Hájková (TOP 09) 
Pavel Plesník (ANO 2011) 
Jaroslav Štěpánek (ANO 2011) 
Ing. Milan Richter (ODS) 
Ing. Jindřich Nepevný (ANO 2011) 
Bc. Radek Lojda (TOP 09) 
MUDr. Markéta Jirásková (ODS) 
Ing. Jana Čunátová (KSČM) 
JUDr.PhDr. Oldřich Choděra (ODS) 
Ing. Jan Moravec Ph.D. (TOP 09) 
  
 
HLASOVALI PROTI: 

5. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 10 02:07 22.září 2015 
41 z 165
  
 
  
 
ZDŽELI SE HLASOVÁNÍ: 
Renata Chmelová (VLASTA) 
RNDr. Miloslav Müller Ph.D. (VLASTA) 
Mgr. Milan Mraček (VLASTA) 
PhDr. Olga Richterová (VLASTA) 
Ing. Martin Moravec (VLASTA) 
Ing. Milan Maršálek (VLASTA) 
Mgr. Pavel Mareš (VLASTA) 
  
 
NEHLASOVALI: 
  
 
 

5. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 10 02:07 22.září 2015 
42 z 165
17. hlasování (POMOCNÉ) 
název usnesení :  :  
  
 
výsledek hlasování: SCHVÁLENO 
Podrobné výsledky hlasování: 
Hlasovali pro: 26   proti: 8   zdrželi se: 4   nehlasovali: 2   omluveni: 0 
  
 
HLASOVALI PRO: 
MUDr. Markéta Jirásková (ODS) 
Doc. Ing.  Petr David Ph.D. (ANO 2011) 
Jiřina Vondráková (ČSSD) 
JUDr.PhDr. Oldřich Choděra (ODS) 
Bohumil Zoufalík (NPP10-HPLD) 
Jaroslav Štěpánek (ANO 2011) 
Ing. Jana Čunátová (KSČM) 
Ing. Milan Richter (ODS) 
Ing. Vladimír Novák (ČSSD) 
Ing. Dagmar Lešenarová (ANO 2011) 
Ing. Jan Šnajdr (TOP 09) 
JUDr. Magdaléna Lukovičová (ANO 2011) 
Mgr. Ivana Cabrnochová (SZ) 
Mgr. Ondřej Počarovský (TOP 09) 
Ing. Robert Keller (ANO 2011) 
Ing. Zdeněk Vávra (SZ) 
Hana Nováková (ČSSD) 
Pavel Plesník (ANO 2011) 
Mgr. Tereza Hauffenová (ANO 2011) 
Bc. Markéta Petrová (NPP10-HPLD) 
Lukáš Rázl (ČSSD) 
Ing. Jindřich Nepevný (ANO 2011) 
JUDr. Radmila Kleslová (ANO 2011) 
Ing. Michal Narovec (TOP 09) 
JUDr. Lubomír Ledl (KSČM) 
Kateřina Peštová (ČSSD) 
  
 
HLASOVALI PROTI: 
Karel Duchek (VLASTA) 
Ing. Milan Maršálek (VLASTA) 
Ing. Martin Moravec (VLASTA) 
Renata Chmelová (VLASTA) 
Bc. Jana Komrskova (SZ) 
PhDr. Olga Richterová (VLASTA) 
RNDr. Miloslav Müller Ph.D. (VLASTA) 
Mgr. Pavel Mareš (VLASTA) 

5. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 10 02:07 22.září 2015 
43 z 165
  
 
ZDŽELI SE HLASOVÁNÍ: 
Ing. Jan Moravec Ph.D. (TOP 09) 
Bc. Radek Lojda (TOP 09) 
Mgr. Pavlina Hájková (TOP 09) 
Ing. Viktor Lojík (TOP 09) 
  
 
NEHLASOVALI: 
Ing. Tomáš Pek S.E. (TOP 09) 
Mgr. Milan Mraček (VLASTA) 
 

5. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 10 02:07 22.září 2015 
44 z 165
18. hlasování 
název usnesení : J5/U1 : 5. Zpráva o hospodaření městské části Praha 10 k 30. 6. 2015,
včetně informace o rozpočtových úpravách schválených RMČ Praha 10 v rámci zmocnění
 
  
 
výsledek hlasování: SCHVÁLENO 
Podrobné výsledky hlasování: 
Hlasovali pro: 23   proti: 1   zdrželi se: 16   nehlasovali: 0   omluveni: 0 
  
 
HLASOVALI PRO: 
MUDr. Markéta Jirásková (ODS) 
Ing. Zdeněk Vávra (SZ) 
Ing. Dagmar Lešenarová (ANO 2011) 
JUDr. Lubomír Ledl (KSČM) 
Doc. Ing.  Petr David Ph.D. (ANO 2011) 
Ing. Jindřich Nepevný (ANO 2011) 
Jiřina Vondráková (ČSSD) 
Hana Nováková (ČSSD) 
Ing. Milan Richter (ODS) 
Bohumil Zoufalík (NPP10-HPLD) 
JUDr. Radmila Kleslová (ANO 2011) 
Pavel Plesník (ANO 2011) 
Kateřina Peštová (ČSSD) 
Ing. Robert Keller (ANO 2011) 
JUDr. Magdaléna Lukovičová (ANO 2011) 
Ing. Vladimír Novák (ČSSD) 
Mgr. Tereza Hauffenová (ANO 2011) 
Mgr. Ivana Cabrnochová (SZ) 
Bc. Markéta Petrová (NPP10-HPLD) 
Lukáš Rázl (ČSSD) 
JUDr.PhDr. Oldřich Choděra (ODS) 
Jaroslav Štěpánek (ANO 2011) 
Ing. Jana Čunátová (KSČM) 
  
 
HLASOVALI PROTI: 
Karel Duchek (VLASTA) 
  
 
ZDŽELI SE HLASOVÁNÍ: 
Ing. Martin Moravec (VLASTA) 
Mgr. Ondřej Počarovský (TOP 09) 
RNDr. Miloslav Müller Ph.D. (VLASTA) 
Mgr. Pavel Mareš (VLASTA) 
Ing. Tomáš Pek S.E. (TOP 09) 
Mgr. Milan Mraček (VLASTA) 

5. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 10 02:07 22.září 2015 
45 z 165
PhDr. Olga Richterová (VLASTA) 
Mgr. Pavlina Hájková (TOP 09) 
Ing. Milan Maršálek (VLASTA) 
Ing. Viktor Lojík (TOP 09) 
Bc. Radek Lojda (TOP 09) 
Ing. Jan Šnajdr (TOP 09) 
Ing. Jan Moravec Ph.D. (TOP 09) 
Bc. Jana Komrskova (SZ) 
Renata Chmelová (VLASTA) 
Ing. Michal Narovec (TOP 09) 
  
 
NEHLASOVALI: 
  
 
 

5. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 10 02:07 22.září 2015 
46 z 165
19. hlasování 
název usnesení : J6/U1 : 6. Návrh na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 20/125/2010 ze
dne 8. 6. 2010 k návrhu na uzavření smluv o převodu bytových jednotek budovy č. p.
2005, k. ú. Strašnice, ul. Donatellova č. o. 2, Praha 10 s oprávněnými nájemci
 
  
 
výsledek hlasování: SCHVÁLENO 
Podrobné výsledky hlasování: 
Hlasovali pro: 37   proti: 0   zdrželi se: 0   nehlasovali: 3   omluveni: 0 
  
 
HLASOVALI PRO: 
Bohumil Zoufalík (NPP10-HPLD) 
Ing. Jana Čunátová (KSČM) 
Bc. Markéta Petrová (NPP10-HPLD) 
Ing. Jindřich Nepevný (ANO 2011) 
Mgr. Ondřej Počarovský (TOP 09) 
Ing. Zdeněk Vávra (SZ) 
RNDr. Miloslav Müller Ph.D. (VLASTA) 
Mgr. Ivana Cabrnochová (SZ) 
Ing. Tomáš Pek S.E. (TOP 09) 
Mgr. Tereza Hauffenová (ANO 2011) 
Ing. Dagmar Lešenarová (ANO 2011) 
Jiřina Vondráková (ČSSD) 
Doc. Ing.  Petr David Ph.D. (ANO 2011) 
Kateřina Peštová (ČSSD) 
JUDr. Magdaléna Lukovičová (ANO 2011) 
Ing. Vladimír Novák (ČSSD) 
Ing. Milan Richter (ODS) 
Ing. Viktor Lojík (TOP 09) 
Ing. Jan Šnajdr (TOP 09) 
MUDr. Markéta Jirásková (ODS) 
Hana Nováková (ČSSD) 
Ing. Robert Keller (ANO 2011) 
Renata Chmelová (VLASTA) 
Bc. Jana Komrskova (SZ) 
Karel Duchek (VLASTA) 
Ing. Martin Moravec (VLASTA) 
Lukáš Rázl (ČSSD) 
Mgr. Pavel Mareš (VLASTA) 
Ing. Milan Maršálek (VLASTA) 
Pavel Plesník (ANO 2011) 
Ing. Michal Narovec (TOP 09) 
JUDr. Lubomír Ledl (KSČM) 
Jaroslav Štěpánek (ANO 2011) 
JUDr.PhDr. Oldřich Choděra (ODS) 
Mgr. Milan Mraček (VLASTA) 

5. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 10 02:07 22.září 2015 
47 z 165
Bc. Radek Lojda (TOP 09) 
Ing. Jan Moravec Ph.D. (TOP 09) 
  
 
HLASOVALI PROTI: 
  
 
  
 
ZDŽELI SE HLASOVÁNÍ: 
  
 
  
 
NEHLASOVALI: 
Mgr. Pavlina Hájková (TOP 09) 
JUDr. Radmila Kleslová (ANO 2011) 
PhDr. Olga Richterová (VLASTA) 
 

5. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 10 02:07 22.září 2015 
48 z 165
20. hlasování 
název usnesení : J7/U1 : 7. Návrh záměru prodeje volných bytových jednotek v domech,
které byly schváleny k prodeji po jednotkách
 
  
 
výsledek hlasování: SCHVÁLENO 
Podrobné výsledky hlasování: 
Hlasovali pro: 29   proti: 0   zdrželi se: 9   nehlasovali: 2   omluveni: 0 
  
 
HLASOVALI PRO: 
Ing. Jan Šnajdr (TOP 09) 
Ing. Zdeněk Vávra (SZ) 
Ing. Jindřich Nepevný (ANO 2011) 
Ing. Tomáš Pek S.E. (TOP 09) 
Bohumil Zoufalík (NPP10-HPLD) 
Ing. Vladimír Novák (ČSSD) 
Jiřina Vondráková (ČSSD) 
Mgr. Ondřej Počarovský (TOP 09) 
Hana Nováková (ČSSD) 
Ing. Jana Čunátová (KSČM) 
Doc. Ing.  Petr David Ph.D. (ANO 2011) 
Ing. Milan Richter (ODS) 
MUDr. Markéta Jirásková (ODS) 
JUDr. Magdaléna Lukovičová (ANO 2011) 
Pavel Plesník (ANO 2011) 
Ing. Dagmar Lešenarová (ANO 2011) 
Mgr. Ivana Cabrnochová (SZ) 
Kateřina Peštová (ČSSD) 
Bc. Radek Lojda (TOP 09) 
Bc. Markéta Petrová (NPP10-HPLD) 
Mgr. Tereza Hauffenová (ANO 2011) 
JUDr. Lubomír Ledl (KSČM) 
Ing. Robert Keller (ANO 2011) 
Lukáš Rázl (ČSSD) 
Jaroslav Štěpánek (ANO 2011) 
Bc. Jana Komrskova (SZ) 
Ing. Michal Narovec (TOP 09) 
JUDr.PhDr. Oldřich Choděra (ODS) 
Ing. Viktor Lojík (TOP 09) 
  
 
HLASOVALI PROTI: 
  
 
  
 

5. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 10 02:07 22.září 2015 
49 z 165
ZDŽELI SE HLASOVÁNÍ: 
Renata Chmelová (VLASTA) 
Mgr. Milan Mraček (VLASTA) 
Mgr. Pavel Mareš (VLASTA) 
PhDr. Olga Richterová (VLASTA) 
RNDr. Miloslav Müller Ph.D. (VLASTA) 
Ing. Milan Maršálek (VLASTA) 
Karel Duchek (VLASTA) 
Ing. Martin Moravec (VLASTA) 
Ing. Jan Moravec Ph.D. (TOP 09) 
  
 
NEHLASOVALI: 
Mgr. Pavlina Hájková (TOP 09) 
JUDr. Radmila Kleslová (ANO 2011) 
 

5. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 10 02:07 22.září 2015 
50 z 165
21. hlasování (POMOCNÉ) 
název usnesení :  :  
  
 
výsledek hlasování: SCHVÁLENO 
Podrobné výsledky hlasování: 
Hlasovali pro: 28   proti: 8   zdrželi se: 2   nehlasovali: 2   omluveni: 0 
  
 
HLASOVALI PRO: 
MUDr. Markéta Jirásková (ODS) 
Mgr. Ondřej Počarovský (TOP 09) 
Jiřina Vondráková (ČSSD) 
Doc. Ing.  Petr David Ph.D. (ANO 2011) 
Ing. Jan Šnajdr (TOP 09) 
Ing. Jana Čunátová (KSČM) 
Ing. Jindřich Nepevný (ANO 2011) 
Jaroslav Štěpánek (ANO 2011) 
Ing. Viktor Lojík (TOP 09) 
JUDr.PhDr. Oldřich Choděra (ODS) 
Hana Nováková (ČSSD) 
Ing. Milan Richter (ODS) 
JUDr. Lubomír Ledl (KSČM) 
Ing. Zdeněk Vávra (SZ) 
Kateřina Peštová (ČSSD) 
Mgr. Tereza Hauffenová (ANO 2011) 
Pavel Plesník (ANO 2011) 
Lukáš Rázl (ČSSD) 
Ing. Tomáš Pek S.E. (TOP 09) 
JUDr. Magdaléna Lukovičová (ANO 2011) 
JUDr. Radmila Kleslová (ANO 2011) 
Bohumil Zoufalík (NPP10-HPLD) 
Bc. Markéta Petrová (NPP10-HPLD) 
Ing. Vladimír Novák (ČSSD) 
Ing. Dagmar Lešenarová (ANO 2011) 
Mgr. Ivana Cabrnochová (SZ) 
Ing. Robert Keller (ANO 2011) 
Ing. Michal Narovec (TOP 09) 
  
 
HLASOVALI PROTI: 
Ing. Milan Maršálek (VLASTA) 
Karel Duchek (VLASTA) 
Mgr. Milan Mraček (VLASTA) 
Ing. Martin Moravec (VLASTA) 
Mgr. Pavel Mareš (VLASTA) 
RNDr. Miloslav Müller Ph.D. (VLASTA) 

5. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 10 02:07 22.září 2015 
51 z 165
Renata Chmelová (VLASTA) 
PhDr. Olga Richterová (VLASTA) 
  
 
ZDŽELI SE HLASOVÁNÍ: 
Bc. Radek Lojda (TOP 09) 
Ing. Jan Moravec Ph.D. (TOP 09) 
  
 
NEHLASOVALI: 
Mgr. Pavlina Hájková (TOP 09) 
Bc. Jana Komrskova (SZ) 
 

5. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 10 02:07 22.září 2015 
52 z 165
22. hlasování (POMOCNÉ) 
název usnesení :  :  
  
 
výsledek hlasování: NESCHVÁLENO 
Podrobné výsledky hlasování: 
Hlasovali pro: 11   proti: 8   zdrželi se: 17   nehlasovali: 4   omluveni: 0 
  
 
HLASOVALI PRO: 
Mgr. Milan Mraček (VLASTA) 
Ing. Milan Maršálek (VLASTA) 
Ing. Martin Moravec (VLASTA) 
Renata Chmelová (VLASTA) 
RNDr. Miloslav Müller Ph.D. (VLASTA) 
Mgr. Pavel Mareš (VLASTA) 
Karel Duchek (VLASTA) 
PhDr. Olga Richterová (VLASTA) 
Ing. Jan Moravec Ph.D. (TOP 09) 
Bc. Jana Komrskova (SZ) 
Bc. Radek Lojda (TOP 09) 
  
 
HLASOVALI PROTI: 
JUDr. Radmila Kleslová (ANO 2011) 
Ing. Jindřich Nepevný (ANO 2011) 
Mgr. Tereza Hauffenová (ANO 2011) 
JUDr. Magdaléna Lukovičová (ANO 2011) 
Bc. Markéta Petrová (NPP10-HPLD) 
Jaroslav Štěpánek (ANO 2011) 
Ing. Tomáš Pek S.E. (TOP 09) 
JUDr.PhDr. Oldřich Choděra (ODS) 
  
 
ZDŽELI SE HLASOVÁNÍ: 
Ing. Zdeněk Vávra (SZ) 
Bohumil Zoufalík (NPP10-HPLD) 
Pavel Plesník (ANO 2011) 
Jiřina Vondráková (ČSSD) 
Ing. Vladimír Novák (ČSSD) 
Mgr. Ivana Cabrnochová (SZ) 
Ing. Dagmar Lešenarová (ANO 2011) 
Doc. Ing.  Petr David Ph.D. (ANO 2011) 
Mgr. Ondřej Počarovský (TOP 09) 
JUDr. Lubomír Ledl (KSČM) 
Kateřina Peštová (ČSSD) 
Ing. Robert Keller (ANO 2011) 

5. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 10 02:07 22.září 2015 
53 z 165
Hana Nováková (ČSSD) 
Ing. Jana Čunátová (KSČM) 
Mgr. Pavlina Hájková (TOP 09) 
Ing. Viktor Lojík (TOP 09) 
Ing. Jan Šnajdr (TOP 09) 
  
 
NEHLASOVALI: 
MUDr. Markéta Jirásková (ODS) 
Ing. Michal Narovec (TOP 09) 
Ing. Milan Richter (ODS) 
Lukáš Rázl (ČSSD) 
 

5. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 10 02:07 22.září 2015 
54 z 165
23. hlasování 
název usnesení : J8/U3 : návrh p. Mareš 
  
 
výsledek hlasování: NESCHVÁLENO 
Podrobné výsledky hlasování: 
Hlasovali pro: 8   proti: 3   zdrželi se: 26   nehlasovali: 3   omluveni: 0 
  
 
HLASOVALI PRO: 
Ing. Martin Moravec (VLASTA) 
Karel Duchek (VLASTA) 
Renata Chmelová (VLASTA) 
Mgr. Pavel Mareš (VLASTA) 
PhDr. Olga Richterová (VLASTA) 
Mgr. Milan Mraček (VLASTA) 
RNDr. Miloslav Müller Ph.D. (VLASTA) 
Ing. Milan Maršálek (VLASTA) 
  
 
HLASOVALI PROTI: 
JUDr. Lubomír Ledl (KSČM) 
Mgr. Tereza Hauffenová (ANO 2011) 
Jaroslav Štěpánek (ANO 2011) 
  
 
ZDŽELI SE HLASOVÁNÍ: 
Ing. Zdeněk Vávra (SZ) 
Doc. Ing.  Petr David Ph.D. (ANO 2011) 
Mgr. Ondřej Počarovský (TOP 09) 
Ing. Vladimír Novák (ČSSD) 
Jiřina Vondráková (ČSSD) 
Kateřina Peštová (ČSSD) 
Mgr. Ivana Cabrnochová (SZ) 
Ing. Tomáš Pek S.E. (TOP 09) 
Ing. Robert Keller (ANO 2011) 
JUDr. Radmila Kleslová (ANO 2011) 
Ing. Viktor Lojík (TOP 09) 
Ing. Jan Šnajdr (TOP 09) 
Hana Nováková (ČSSD) 
JUDr. Magdaléna Lukovičová (ANO 2011) 
Ing. Jindřich Nepevný (ANO 2011) 
Pavel Plesník (ANO 2011) 
Mgr. Pavlina Hájková (TOP 09) 
Bohumil Zoufalík (NPP10-HPLD) 
Bc. Markéta Petrová (NPP10-HPLD) 
Bc. Jana Komrskova (SZ) 

5. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 10 02:07 22.září 2015 
55 z 165
Ing. Dagmar Lešenarová (ANO 2011) 
Ing. Jana Čunátová (KSČM) 
Lukáš Rázl (ČSSD) 
Ing. Michal Narovec (TOP 09) 
Ing. Jan Moravec Ph.D. (TOP 09) 
Bc. Radek Lojda (TOP 09) 
  
 
NEHLASOVALI: 
MUDr. Markéta Jirásková (ODS) 
Ing. Milan Richter (ODS) 
JUDr.PhDr. Oldřich Choděra (ODS) 
 

5. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 10 02:07 22.září 2015 
56 z 165
24. hlasování 
název usnesení : J8/U1 : 8. Návrh na ukončení realizace Koncepce městské části Praha 10
pro řešení důsledků jednostranného zvýšení nájemného z bytu po 1. 1. 2010, včetně
Podpůrného sociálního programu bydlení a záměru vytvoření Koncepce sociálního
bydlení 
 
  
 
výsledek hlasování: SCHVÁLENO 
Podrobné výsledky hlasování: 
Hlasovali pro: 40   proti: 0   zdrželi se: 0   nehlasovali: 0   omluveni: 0 
  
 
HLASOVALI PRO: 
Bohumil Zoufalík (NPP10-HPLD) 
Ing. Jindřich Nepevný (ANO 2011) 
Ing. Milan Richter (ODS) 
Mgr. Ivana Cabrnochová (SZ) 
JUDr. Radmila Kleslová (ANO 2011) 
Doc. Ing.  Petr David Ph.D. (ANO 2011) 
Mgr. Milan Mraček (VLASTA) 
Ing. Zdeněk Vávra (SZ) 
Mgr. Tereza Hauffenová (ANO 2011) 
Ing. Robert Keller (ANO 2011) 
Mgr. Ondřej Počarovský (TOP 09) 
JUDr. Lubomír Ledl (KSČM) 
Jiřina Vondráková (ČSSD) 
Bc. Markéta Petrová (NPP10-HPLD) 
MUDr. Markéta Jirásková (ODS) 
Ing. Milan Maršálek (VLASTA) 
Ing. Vladimír Novák (ČSSD) 
Pavel Plesník (ANO 2011) 
JUDr. Magdaléna Lukovičová (ANO 2011) 
Ing. Dagmar Lešenarová (ANO 2011) 
Ing. Tomáš Pek S.E. (TOP 09) 
Jaroslav Štěpánek (ANO 2011) 
Mgr. Pavel Mareš (VLASTA) 
Hana Nováková (ČSSD) 
Ing. Viktor Lojík (TOP 09) 
JUDr.PhDr. Oldřich Choděra (ODS) 
Kateřina Peštová (ČSSD) 
RNDr. Miloslav Müller Ph.D. (VLASTA) 
Ing. Michal Narovec (TOP 09) 
Ing. Jana Čunátová (KSČM) 
PhDr. Olga Richterová (VLASTA) 
Renata Chmelová (VLASTA) 
Lukáš Rázl (ČSSD) 
Bc. Jana Komrskova (SZ) 

5. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 10 02:07 22.září 2015 
57 z 165
Mgr. Pavlina Hájková (TOP 09) 
Ing. Jan Moravec Ph.D. (TOP 09) 
Bc. Radek Lojda (TOP 09) 
Karel Duchek (VLASTA) 
Ing. Jan Šnajdr (TOP 09) 
Ing. Martin Moravec (VLASTA) 
  
 
HLASOVALI PROTI: 
  
 
  
 
ZDŽELI SE HLASOVÁNÍ: 
  
 
  
 
NEHLASOVALI: 
  
 
 

5. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 10 02:07 22.září 2015 
58 z 165
25. hlasování (POMOCNÉ) 
název usnesení :  :  
  
 
výsledek hlasování: SCHVÁLENO 
Podrobné výsledky hlasování: 
Hlasovali pro: 24   proti: 6   zdrželi se: 6   nehlasovali: 4   omluveni: 0 
  
 
HLASOVALI PRO: 
Bohumil Zoufalík (NPP10-HPLD) 
Mgr. Ivana Cabrnochová (SZ) 
Jiřina Vondráková (ČSSD) 
Ing. Vladimír Novák (ČSSD) 
JUDr. Radmila Kleslová (ANO 2011) 
Pavel Plesník (ANO 2011) 
Mgr. Tereza Hauffenová (ANO 2011) 
Hana Nováková (ČSSD) 
JUDr.PhDr. Oldřich Choděra (ODS) 
Ing. Jan Šnajdr (TOP 09) 
Ing. Dagmar Lešenarová (ANO 2011) 
JUDr. Magdaléna Lukovičová (ANO 2011) 
Ing. Jana Čunátová (KSČM) 
Kateřina Peštová (ČSSD) 
Ing. Jindřich Nepevný (ANO 2011) 
Ing. Zdeněk Vávra (SZ) 
Bc. Markéta Petrová (NPP10-HPLD) 
Jaroslav Štěpánek (ANO 2011) 
Ing. Robert Keller (ANO 2011) 
JUDr. Lubomír Ledl (KSČM) 
Mgr. Ondřej Počarovský (TOP 09) 
Lukáš Rázl (ČSSD) 
Doc. Ing.  Petr David Ph.D. (ANO 2011) 
Ing. Michal Narovec (TOP 09) 
  
 
HLASOVALI PROTI: 
Renata Chmelová (VLASTA) 
Ing. Milan Richter (ODS) 
Ing. Milan Maršálek (VLASTA) 
Mgr. Pavel Mareš (VLASTA) 
Bc. Jana Komrskova (SZ) 
PhDr. Olga Richterová (VLASTA) 
  
 
ZDŽELI SE HLASOVÁNÍ: 
Bc. Radek Lojda (TOP 09) 

5. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 10 02:07 22.září 2015 
59 z 165
Ing. Viktor Lojík (TOP 09) 
Ing. Jan Moravec Ph.D. (TOP 09) 
MUDr. Markéta Jirásková (ODS) 
Ing. Tomáš Pek S.E. (TOP 09) 
Mgr. Pavlina Hájková (TOP 09) 
  
 
NEHLASOVALI: 
Ing. Martin Moravec (VLASTA) 
Karel Duchek (VLASTA) 
Mgr. Milan Mraček (VLASTA) 
RNDr. Miloslav Müller Ph.D. (VLASTA) 
 

5. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 10 02:07 22.září 2015 
60 z 165
26. hlasování 
název usnesení : J9/U1 : 9. Návrh restrukturalizace správy nemovitého majetku
svěřeného městské části Praha 10
 
  
 
výsledek hlasování: SCHVÁLENO 
Podrobné výsledky hlasování: 
Hlasovali pro: 40   proti: 0   zdrželi se: 0   nehlasovali: 0   omluveni: 0 
  
 
HLASOVALI PRO: 
Ing. Zdeněk Vávra (SZ) 
Ing. Milan Richter (ODS) 
Bohumil Zoufalík (NPP10-HPLD) 
Mgr. Ivana Cabrnochová (SZ) 
MUDr. Markéta Jirásková (ODS) 
Mgr. Ondřej Počarovský (TOP 09) 
Doc. Ing.  Petr David Ph.D. (ANO 2011) 
JUDr. Radmila Kleslová (ANO 2011) 
Ing. Dagmar Lešenarová (ANO 2011) 
Ing. Vladimír Novák (ČSSD) 
Jiřina Vondráková (ČSSD) 
JUDr. Lubomír Ledl (KSČM) 
Bc. Markéta Petrová (NPP10-HPLD) 
Ing. Robert Keller (ANO 2011) 
Pavel Plesník (ANO 2011) 
Ing. Jindřich Nepevný (ANO 2011) 
Jaroslav Štěpánek (ANO 2011) 
Lukáš Rázl (ČSSD) 
Mgr. Pavlina Hájková (TOP 09) 
JUDr. Magdaléna Lukovičová (ANO 2011) 
Hana Nováková (ČSSD) 
Ing. Tomáš Pek S.E. (TOP 09) 
Mgr. Tereza Hauffenová (ANO 2011) 
Ing. Michal Narovec (TOP 09) 
Ing. Jan Šnajdr (TOP 09) 
Mgr. Milan Mraček (VLASTA) 
JUDr.PhDr. Oldřich Choděra (ODS) 
Kateřina Peštová (ČSSD) 
Ing. Viktor Lojík (TOP 09) 
Ing. Jana Čunátová (KSČM) 
Bc. Radek Lojda (TOP 09) 
RNDr. Miloslav Müller Ph.D. (VLASTA) 
Renata Chmelová (VLASTA) 
Bc. Jana Komrskova (SZ) 
PhDr. Olga Richterová (VLASTA) 
Mgr. Pavel Mareš (VLASTA) 

5. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 10 02:07 22.září 2015 
61 z 165
Ing. Milan Maršálek (VLASTA) 
Karel Duchek (VLASTA) 
Ing. Martin Moravec (VLASTA) 
Ing. Jan Moravec Ph.D. (TOP 09) 
  
 
HLASOVALI PROTI: 
  
 
  
 
ZDŽELI SE HLASOVÁNÍ: 
  
 
  
 
NEHLASOVALI: 
  
 
 

5. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 10 02:07 22.září 2015 
62 z 165
27. hlasování (POMOCNÉ) 
název usnesení :  :  
  
 
výsledek hlasování: SCHVÁLENO 
Podrobné výsledky hlasování: 
Hlasovali pro: 21   proti: 10   zdrželi se: 4   nehlasovali: 5   omluveni: 0 
  
 
HLASOVALI PRO: 
Ing. Jindřich Nepevný (ANO 2011) 
Ing. Vladimír Novák (ČSSD) 
Bohumil Zoufalík (NPP10-HPLD) 
Jiřina Vondráková (ČSSD) 
Ing. Robert Keller (ANO 2011) 
Hana Nováková (ČSSD) 
Ing. Dagmar Lešenarová (ANO 2011) 
Lukáš Rázl (ČSSD) 
Mgr. Ivana Cabrnochová (SZ) 
Pavel Plesník (ANO 2011) 
Jaroslav Štěpánek (ANO 2011) 
Mgr. Tereza Hauffenová (ANO 2011) 
JUDr. Radmila Kleslová (ANO 2011) 
Bc. Markéta Petrová (NPP10-HPLD) 
Doc. Ing.  Petr David Ph.D. (ANO 2011) 
JUDr. Lubomír Ledl (KSČM) 
JUDr. Magdaléna Lukovičová (ANO 2011) 
Ing. Jana Čunátová (KSČM) 
Kateřina Peštová (ČSSD) 
JUDr.PhDr. Oldřich Choděra (ODS) 
Ing. Zdeněk Vávra (SZ) 
  
 
HLASOVALI PROTI: 
Mgr. Milan Mraček (VLASTA) 
Ing. Jan Šnajdr (TOP 09) 
Renata Chmelová (VLASTA) 
Karel Duchek (VLASTA) 
Mgr. Pavel Mareš (VLASTA) 
Ing. Milan Maršálek (VLASTA) 
Ing. Martin Moravec (VLASTA) 
Bc. Jana Komrskova (SZ) 
PhDr. Olga Richterová (VLASTA) 
RNDr. Miloslav Müller Ph.D. (VLASTA) 
  
 
ZDŽELI SE HLASOVÁNÍ: 

5. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 10 02:07 22.září 2015 
63 z 165
Ing. Jan Moravec Ph.D. (TOP 09) 
MUDr. Markéta Jirásková (ODS) 
Ing. Viktor Lojík (TOP 09) 
Bc. Radek Lojda (TOP 09) 
  
 
NEHLASOVALI: 
Mgr. Pavlina Hájková (TOP 09) 
Ing. Michal Narovec (TOP 09) 
Ing. Milan Richter (ODS) 
Ing. Tomáš Pek S.E. (TOP 09) 
Mgr. Ondřej Počarovský (TOP 09) 
 

5. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 10 02:07 22.září 2015 
64 z 165
28. hlasování 
název usnesení : J10/U3 : návrh k I . Ing. Richter  
  
 
výsledek hlasování: NESCHVÁLENO 
Podrobné výsledky hlasování: 
Hlasovali pro: 17   proti: 0   zdrželi se: 7   nehlasovali: 16   omluveni: 0 
  
 
HLASOVALI PRO: 
JUDr.PhDr. Oldřich Choděra (ODS) 
Ing. Vladimír Novák (ČSSD) 
Hana Nováková (ČSSD) 
Bohumil Zoufalík (NPP10-HPLD) 
Ing. Milan Richter (ODS) 
Jiřina Vondráková (ČSSD) 
JUDr. Radmila Kleslová (ANO 2011) 
MUDr. Markéta Jirásková (ODS) 
Kateřina Peštová (ČSSD) 
Bc. Markéta Petrová (NPP10-HPLD) 
Mgr. Ivana Cabrnochová (SZ) 
Pavel Plesník (ANO 2011) 
Ing. Zdeněk Vávra (SZ) 
Jaroslav Štěpánek (ANO 2011) 
Lukáš Rázl (ČSSD) 
Ing. Jindřich Nepevný (ANO 2011) 
Doc. Ing.  Petr David Ph.D. (ANO 2011) 
  
 
HLASOVALI PROTI: 
  
 
  
 
ZDŽELI SE HLASOVÁNÍ: 
JUDr. Lubomír Ledl (KSČM) 
Ing. Robert Keller (ANO 2011) 
Ing. Dagmar Lešenarová (ANO 2011) 
Karel Duchek (VLASTA) 
JUDr. Magdaléna Lukovičová (ANO 2011) 
Mgr. Tereza Hauffenová (ANO 2011) 
Ing. Jana Čunátová (KSČM) 
  
 
NEHLASOVALI: 
Mgr. Pavlina Hájková (TOP 09) 
Bc. Radek Lojda (TOP 09) 

5. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 10 02:07 22.září 2015 
65 z 165
Ing. Michal Narovec (TOP 09) 
Ing. Jan Šnajdr (TOP 09) 
Bc. Jana Komrskova (SZ) 
Ing. Jan Moravec Ph.D. (TOP 09) 
Ing. Tomáš Pek S.E. (TOP 09) 
Ing. Martin Moravec (VLASTA) 
Ing. Milan Maršálek (VLASTA) 
Mgr. Milan Mraček (VLASTA) 
Mgr. Pavel Mareš (VLASTA) 
PhDr. Olga Richterová (VLASTA) 
Renata Chmelová (VLASTA) 
RNDr. Miloslav Müller Ph.D. (VLASTA) 
Mgr. Ondřej Počarovský (TOP 09) 
Ing. Viktor Lojík (TOP 09) 
 

5. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 10 02:07 22.září 2015 
66 z 165
29. hlasování 
název usnesení : J10/U5 : návrh . Ing. Richter 2. hlasování 
  
 
výsledek hlasování: NESCHVÁLENO 
Podrobné výsledky hlasování: 
Hlasovali pro: 19   proti: 0   zdrželi se: 5   nehlasovali: 16   omluveni: 0 
  
 
HLASOVALI PRO: 
Kateřina Peštová (ČSSD) 
Bohumil Zoufalík (NPP10-HPLD) 
Mgr. Ivana Cabrnochová (SZ) 
Ing. Vladimír Novák (ČSSD) 
Ing. Milan Richter (ODS) 
Jiřina Vondráková (ČSSD) 
MUDr. Markéta Jirásková (ODS) 
JUDr.PhDr. Oldřich Choděra (ODS) 
Hana Nováková (ČSSD) 
Bc. Markéta Petrová (NPP10-HPLD) 
Pavel Plesník (ANO 2011) 
JUDr. Radmila Kleslová (ANO 2011) 
Ing. Zdeněk Vávra (SZ) 
Ing. Jana Čunátová (KSČM) 
Jaroslav Štěpánek (ANO 2011) 
Doc. Ing.  Petr David Ph.D. (ANO 2011) 
Lukáš Rázl (ČSSD) 
Mgr. Tereza Hauffenová (ANO 2011) 
Ing. Jindřich Nepevný (ANO 2011) 
  
 
HLASOVALI PROTI: 
  
 
  
 
ZDŽELI SE HLASOVÁNÍ: 
JUDr. Lubomír Ledl (KSČM) 
Karel Duchek (VLASTA) 
JUDr. Magdaléna Lukovičová (ANO 2011) 
Ing. Dagmar Lešenarová (ANO 2011) 
Ing. Robert Keller (ANO 2011) 
  
 
NEHLASOVALI: 
Mgr. Pavlina Hájková (TOP 09) 
Bc. Radek Lojda (TOP 09) 

5. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 10 02:07 22.září 2015 
67 z 165
Ing. Michal Narovec (TOP 09) 
Ing. Jan Šnajdr (TOP 09) 
Bc. Jana Komrskova (SZ) 
Ing. Jan Moravec Ph.D. (TOP 09) 
Ing. Tomáš Pek S.E. (TOP 09) 
Ing. Martin Moravec (VLASTA) 
Ing. Milan Maršálek (VLASTA) 
Mgr. Milan Mraček (VLASTA) 
Mgr. Pavel Mareš (VLASTA) 
PhDr. Olga Richterová (VLASTA) 
Renata Chmelová (VLASTA) 
RNDr. Miloslav Müller Ph.D. (VLASTA) 
Mgr. Ondřej Počarovský (TOP 09) 
Ing. Viktor Lojík (TOP 09) 
 

5. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 10 02:07 22.září 2015 
68 z 165
30. hlasování (POMOCNÉ) 
název usnesení :  :  
  
 
výsledek hlasování: NESCHVÁLENO 
Podrobné výsledky hlasování: 
Hlasovali pro: 16   proti: 1   zdrželi se: 20   nehlasovali: 3   omluveni: 0 
  
 
HLASOVALI PRO: 
Mgr. Milan Mraček (VLASTA) 
Ing. Milan Richter (ODS) 
Bohumil Zoufalík (NPP10-HPLD) 
Ing. Milan Maršálek (VLASTA) 
Karel Duchek (VLASTA) 
Bc. Markéta Petrová (NPP10-HPLD) 
Ing. Martin Moravec (VLASTA) 
RNDr. Miloslav Müller Ph.D. (VLASTA) 
Mgr. Ivana Cabrnochová (SZ) 
PhDr. Olga Richterová (VLASTA) 
Renata Chmelová (VLASTA) 
JUDr.PhDr. Oldřich Choděra (ODS) 
Ing. Zdeněk Vávra (SZ) 
Ing. Jana Čunátová (KSČM) 
MUDr. Markéta Jirásková (ODS) 
Mgr. Pavel Mareš (VLASTA) 
  
 
HLASOVALI PROTI: 
Ing. Tomáš Pek S.E. (TOP 09) 
  
 
ZDŽELI SE HLASOVÁNÍ: 
Ing. Vladimír Novák (ČSSD) 
Ing. Jindřich Nepevný (ANO 2011) 
JUDr. Lubomír Ledl (KSČM) 
Mgr. Ondřej Počarovský (TOP 09) 
Hana Nováková (ČSSD) 
Pavel Plesník (ANO 2011) 
Doc. Ing.  Petr David Ph.D. (ANO 2011) 
Kateřina Peštová (ČSSD) 
Ing. Dagmar Lešenarová (ANO 2011) 
Jaroslav Štěpánek (ANO 2011) 
Jiřina Vondráková (ČSSD) 
Ing. Michal Narovec (TOP 09) 
Ing. Robert Keller (ANO 2011) 
Mgr. Tereza Hauffenová (ANO 2011) 

5. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 10 02:07 22.září 2015 
69 z 165
Ing. Viktor Lojík (TOP 09) 
Bc. Jana Komrskova (SZ) 
Mgr. Pavlina Hájková (TOP 09) 
Ing. Jan Šnajdr (TOP 09) 
JUDr. Magdaléna Lukovičová (ANO 2011) 
Bc. Radek Lojda (TOP 09) 
  
 
NEHLASOVALI: 
JUDr. Radmila Kleslová (ANO 2011) 
Lukáš Rázl (ČSSD) 
Ing. Jan Moravec Ph.D. (TOP 09) 
 

5. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 10 02:07 22.září 2015 
70 z 165
31. hlasování 
název usnesení : J10/U1 : 10. Návrh na zadání veřejné zakázky „Rámcová smlouva na
stavební práce spočívající v realizaci výstavby, oprav a rekonstrukcí bytového fondu,
školských, sociálních, administrativních a zdravotních objektů městské části Praha 10“
 
  
 
výsledek hlasování: SCHVÁLENO 
Podrobné výsledky hlasování: 
Hlasovali pro: 28   proti: 6   zdrželi se: 5   nehlasovali: 1   omluveni: 0 
  
 
HLASOVALI PRO: 
Doc. Ing.  Petr David Ph.D. (ANO 2011) 
Mgr. Ondřej Počarovský (TOP 09) 
Ing. Jindřich Nepevný (ANO 2011) 
JUDr. Lubomír Ledl (KSČM) 
JUDr. Radmila Kleslová (ANO 2011) 
Ing. Tomáš Pek S.E. (TOP 09) 
Ing. Milan Richter (ODS) 
Ing. Vladimír Novák (ČSSD) 
Ing. Jan Šnajdr (TOP 09) 
Jiřina Vondráková (ČSSD) 
Ing. Michal Narovec (TOP 09) 
Ing. Robert Keller (ANO 2011) 
Mgr. Tereza Hauffenová (ANO 2011) 
Ing. Dagmar Lešenarová (ANO 2011) 
Pavel Plesník (ANO 2011) 
MUDr. Markéta Jirásková (ODS) 
Mgr. Ivana Cabrnochová (SZ) 
JUDr. Magdaléna Lukovičová (ANO 2011) 
Ing. Zdeněk Vávra (SZ) 
Mgr. Pavlina Hájková (TOP 09) 
Kateřina Peštová (ČSSD) 
Jaroslav Štěpánek (ANO 2011) 
Ing. Viktor Lojík (TOP 09) 
Hana Nováková (ČSSD) 
Bc. Radek Lojda (TOP 09) 
Lukáš Rázl (ČSSD) 
JUDr.PhDr. Oldřich Choděra (ODS) 
Bc. Jana Komrskova (SZ) 
  
 
HLASOVALI PROTI: 
Renata Chmelová (VLASTA) 
RNDr. Miloslav Müller Ph.D. (VLASTA) 
PhDr. Olga Richterová (VLASTA) 
Ing. Martin Moravec (VLASTA) 

5. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 10 02:07 22.září 2015 
71 z 165
Karel Duchek (VLASTA) 
Mgr. Pavel Mareš (VLASTA) 
  
 
ZDŽELI SE HLASOVÁNÍ: 
Bohumil Zoufalík (NPP10-HPLD) 
Bc. Markéta Petrová (NPP10-HPLD) 
Ing. Jana Čunátová (KSČM) 
Mgr. Milan Mraček (VLASTA) 
Ing. Milan Maršálek (VLASTA) 
  
 
NEHLASOVALI: 
Ing. Jan Moravec Ph.D. (TOP 09) 
 

5. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 10 02:07 22.září 2015 
72 z 165
32. hlasování 
název usnesení : J12/U1 : 11.1 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na prodej
volných bytových jednotek formou elektronické aukce – 5.
 
  
 
výsledek hlasování: SCHVÁLENO 
Podrobné výsledky hlasování: 
Hlasovali pro: 29   proti: 0   zdrželi se: 7   nehlasovali: 4   omluveni: 0 
  
 
HLASOVALI PRO: 
Ing. Jindřich Nepevný (ANO 2011) 
Ing. Tomáš Pek S.E. (TOP 09) 
Doc. Ing.  Petr David Ph.D. (ANO 2011) 
Mgr. Ondřej Počarovský (TOP 09) 
Ing. Vladimír Novák (ČSSD) 
Jiřina Vondráková (ČSSD) 
JUDr. Magdaléna Lukovičová (ANO 2011) 
Kateřina Peštová (ČSSD) 
JUDr. Lubomír Ledl (KSČM) 
Ing. Dagmar Lešenarová (ANO 2011) 
Ing. Michal Narovec (TOP 09) 
Ing. Jana Čunátová (KSČM) 
Mgr. Tereza Hauffenová (ANO 2011) 
Ing. Milan Richter (ODS) 
Pavel Plesník (ANO 2011) 
Hana Nováková (ČSSD) 
Ing. Robert Keller (ANO 2011) 
MUDr. Markéta Jirásková (ODS) 
JUDr. Radmila Kleslová (ANO 2011) 
Mgr. Ivana Cabrnochová (SZ) 
Jaroslav Štěpánek (ANO 2011) 
Bc. Markéta Petrová (NPP10-HPLD) 
Bohumil Zoufalík (NPP10-HPLD) 
Ing. Viktor Lojík (TOP 09) 
Ing. Zdeněk Vávra (SZ) 
Mgr. Pavlina Hájková (TOP 09) 
Bc. Jana Komrskova (SZ) 
JUDr.PhDr. Oldřich Choděra (ODS) 
Ing. Jan Šnajdr (TOP 09) 
  
 
HLASOVALI PROTI: 
  
 
  
 

5. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 10 02:07 22.září 2015 
73 z 165
ZDŽELI SE HLASOVÁNÍ: 
PhDr. Olga Richterová (VLASTA) 
RNDr. Miloslav Müller Ph.D. (VLASTA) 
Mgr. Milan Mraček (VLASTA) 
Ing. Milan Maršálek (VLASTA) 
Renata Chmelová (VLASTA) 
Mgr. Pavel Mareš (VLASTA) 
Karel Duchek (VLASTA) 
  
 
NEHLASOVALI: 
Bc. Radek Lojda (TOP 09) 
Lukáš Rázl (ČSSD) 
Ing. Jan Moravec Ph.D. (TOP 09) 
Ing. Martin Moravec (VLASTA) 
 

5. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 10 02:07 22.září 2015 
74 z 165
33. hlasování 
název usnesení : J13/U1 : 11.2 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na prodej
volných bytových jednotek formou elektronické aukce – 6.
 
  
 
výsledek hlasování: SCHVÁLENO 
Podrobné výsledky hlasování: 
Hlasovali pro: 29   proti: 0   zdrželi se: 6   nehlasovali: 5   omluveni: 0 
  
 
HLASOVALI PRO: 
Ing. Jindřich Nepevný (ANO 2011) 
Ing. Tomáš Pek S.E. (TOP 09) 
Doc. Ing.  Petr David Ph.D. (ANO 2011) 
Mgr. Ondřej Počarovský (TOP 09) 
Ing. Vladimír Novák (ČSSD) 
Mgr. Tereza Hauffenová (ANO 2011) 
Jiřina Vondráková (ČSSD) 
Ing. Jana Čunátová (KSČM) 
Mgr. Ivana Cabrnochová (SZ) 
Ing. Viktor Lojík (TOP 09) 
MUDr. Markéta Jirásková (ODS) 
JUDr. Magdaléna Lukovičová (ANO 2011) 
Ing. Michal Narovec (TOP 09) 
Ing. Robert Keller (ANO 2011) 
JUDr. Lubomír Ledl (KSČM) 
Kateřina Peštová (ČSSD) 
Pavel Plesník (ANO 2011) 
Ing. Milan Richter (ODS) 
Bc. Markéta Petrová (NPP10-HPLD) 
Hana Nováková (ČSSD) 
Ing. Dagmar Lešenarová (ANO 2011) 
Ing. Zdeněk Vávra (SZ) 
Ing. Jan Šnajdr (TOP 09) 
Bohumil Zoufalík (NPP10-HPLD) 
JUDr. Radmila Kleslová (ANO 2011) 
Mgr. Pavlina Hájková (TOP 09) 
Jaroslav Štěpánek (ANO 2011) 
JUDr.PhDr. Oldřich Choděra (ODS) 
Bc. Jana Komrskova (SZ) 
  
 
HLASOVALI PROTI: 
  
 
  
 

5. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 10 02:07 22.září 2015 
75 z 165
ZDŽELI SE HLASOVÁNÍ: 
PhDr. Olga Richterová (VLASTA) 
RNDr. Miloslav Müller Ph.D. (VLASTA) 
Mgr. Milan Mraček (VLASTA) 
Mgr. Pavel Mareš (VLASTA) 
Ing. Milan Maršálek (VLASTA) 
Renata Chmelová (VLASTA) 
  
 
NEHLASOVALI: 
Bc. Radek Lojda (TOP 09) 
Lukáš Rázl (ČSSD) 
Ing. Jan Moravec Ph.D. (TOP 09) 
Ing. Martin Moravec (VLASTA) 
Karel Duchek (VLASTA) 
 

5. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 10 02:07 22.září 2015 
76 z 165
34. hlasování 
název usnesení : J14/U1 : 11.3 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na prodej
volných bytových jednotek formou elektronické aukce – 7.
 
  
 
výsledek hlasování: SCHVÁLENO 
Podrobné výsledky hlasování: 
Hlasovali pro: 28   proti: 0   zdrželi se: 6   nehlasovali: 6   omluveni: 0 
  
 
HLASOVALI PRO: 
Mgr. Ondřej Počarovský (TOP 09) 
JUDr.PhDr. Oldřich Choděra (ODS) 
Jiřina Vondráková (ČSSD) 
Ing. Tomáš Pek S.E. (TOP 09) 
Ing. Jindřich Nepevný (ANO 2011) 
MUDr. Markéta Jirásková (ODS) 
JUDr. Radmila Kleslová (ANO 2011) 
JUDr. Lubomír Ledl (KSČM) 
Ing. Jana Čunátová (KSČM) 
Bohumil Zoufalík (NPP10-HPLD) 
Hana Nováková (ČSSD) 
Doc. Ing.  Petr David Ph.D. (ANO 2011) 
JUDr. Magdaléna Lukovičová (ANO 2011) 
Ing. Robert Keller (ANO 2011) 
Pavel Plesník (ANO 2011) 
Mgr. Ivana Cabrnochová (SZ) 
Mgr. Tereza Hauffenová (ANO 2011) 
Bc. Markéta Petrová (NPP10-HPLD) 
Ing. Michal Narovec (TOP 09) 
Ing. Dagmar Lešenarová (ANO 2011) 
Ing. Jan Šnajdr (TOP 09) 
Ing. Vladimír Novák (ČSSD) 
Kateřina Peštová (ČSSD) 
Ing. Viktor Lojík (TOP 09) 
Ing. Zdeněk Vávra (SZ) 
Bc. Jana Komrskova (SZ) 
Mgr. Pavlina Hájková (TOP 09) 
Jaroslav Štěpánek (ANO 2011) 
  
 
HLASOVALI PROTI: 
  
 
  
 
ZDŽELI SE HLASOVÁNÍ: 

5. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 10 02:07 22.září 2015 
77 z 165
Ing. Milan Maršálek (VLASTA) 
Mgr. Milan Mraček (VLASTA) 
Mgr. Pavel Mareš (VLASTA) 
Renata Chmelová (VLASTA) 
RNDr. Miloslav Müller Ph.D. (VLASTA) 
PhDr. Olga Richterová (VLASTA) 
  
 
NEHLASOVALI: 
Bc. Radek Lojda (TOP 09) 
Ing. Milan Richter (ODS) 
Lukáš Rázl (ČSSD) 
Ing. Jan Moravec Ph.D. (TOP 09) 
Ing. Martin Moravec (VLASTA) 
Karel Duchek (VLASTA) 
 

5. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 10 02:07 22.září 2015 
78 z 165
35. hlasování 
název usnesení : J15/U1 : 12. Návrh na poskytnutí přímé adresné finanční podpory za
období 04-06/2015 z důvodu jednostranného zvýšení nájemného z bytu
 
  
 
výsledek hlasování: SCHVÁLENO 
Podrobné výsledky hlasování: 
Hlasovali pro: 32   proti: 0   zdrželi se: 0   nehlasovali: 8   omluveni: 0 
  
 
HLASOVALI PRO: 
Bohumil Zoufalík (NPP10-HPLD) 
Ing. Milan Maršálek (VLASTA) 
Ing. Jindřich Nepevný (ANO 2011) 
Mgr. Ondřej Počarovský (TOP 09) 
JUDr. Radmila Kleslová (ANO 2011) 
Kateřina Peštová (ČSSD) 
Mgr. Milan Mraček (VLASTA) 
Ing. Jana Čunátová (KSČM) 
Ing. Vladimír Novák (ČSSD) 
Doc. Ing.  Petr David Ph.D. (ANO 2011) 
Ing. Jan Šnajdr (TOP 09) 
Mgr. Tereza Hauffenová (ANO 2011) 
Pavel Plesník (ANO 2011) 
JUDr. Lubomír Ledl (KSČM) 
Jiřina Vondráková (ČSSD) 
JUDr. Magdaléna Lukovičová (ANO 2011) 
Hana Nováková (ČSSD) 
Bc. Markéta Petrová (NPP10-HPLD) 
RNDr. Miloslav Müller Ph.D. (VLASTA) 
Ing. Tomáš Pek S.E. (TOP 09) 
PhDr. Olga Richterová (VLASTA) 
Ing. Dagmar Lešenarová (ANO 2011) 
Mgr. Pavel Mareš (VLASTA) 
Mgr. Ivana Cabrnochová (SZ) 
Ing. Michal Narovec (TOP 09) 
Ing. Robert Keller (ANO 2011) 
Ing. Viktor Lojík (TOP 09) 
Ing. Zdeněk Vávra (SZ) 
Bc. Jana Komrskova (SZ) 
Mgr. Pavlina Hájková (TOP 09) 
Jaroslav Štěpánek (ANO 2011) 
Renata Chmelová (VLASTA) 
  
 
HLASOVALI PROTI: 
  

5. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 10 02:07 22.září 2015 
79 z 165
 
  
 
ZDŽELI SE HLASOVÁNÍ: 
  
 
  
 
NEHLASOVALI: 
MUDr. Markéta Jirásková (ODS) 
Bc. Radek Lojda (TOP 09) 
Ing. Milan Richter (ODS) 
Lukáš Rázl (ČSSD) 
JUDr.PhDr. Oldřich Choděra (ODS) 
Ing. Jan Moravec Ph.D. (TOP 09) 
Ing. Martin Moravec (VLASTA) 
Karel Duchek (VLASTA) 
 

5. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 10 02:07 22.září 2015 
80 z 165
36. hlasování 
název usnesení : J17/U1 : 13.1 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na podání žádostí
o odkup nebytové jednotky č. 1915/15 v domě Záběhlická 16, Praha 10, vyhlášeného v
termínu od 1. 4. 2015 do 4. 5. 2015, kde oprávněný nájemce dorovnal nejvyšší nabídku
vítězného uchazeče
 
  
 
výsledek hlasování: SCHVÁLENO 
Podrobné výsledky hlasování: 
Hlasovali pro: 27   proti: 0   zdrželi se: 6   nehlasovali: 7   omluveni: 0 
  
 
HLASOVALI PRO: 
Ing. Jana Čunátová (KSČM) 
Bohumil Zoufalík (NPP10-HPLD) 
Ing. Jan Šnajdr (TOP 09) 
Ing. Jindřich Nepevný (ANO 2011) 
Ing. Tomáš Pek S.E. (TOP 09) 
Mgr. Ondřej Počarovský (TOP 09) 
Doc. Ing.  Petr David Ph.D. (ANO 2011) 
Jiřina Vondráková (ČSSD) 
Kateřina Peštová (ČSSD) 
Mgr. Tereza Hauffenová (ANO 2011) 
JUDr. Lubomír Ledl (KSČM) 
Mgr. Ivana Cabrnochová (SZ) 
MUDr. Markéta Jirásková (ODS) 
Ing. Dagmar Lešenarová (ANO 2011) 
Ing. Robert Keller (ANO 2011) 
Ing. Vladimír Novák (ČSSD) 
Ing. Michal Narovec (TOP 09) 
Bc. Markéta Petrová (NPP10-HPLD) 
Ing. Viktor Lojík (TOP 09) 
Pavel Plesník (ANO 2011) 
JUDr. Magdaléna Lukovičová (ANO 2011) 
Lukáš Rázl (ČSSD) 
Mgr. Pavlina Hájková (TOP 09) 
Jaroslav Štěpánek (ANO 2011) 
Ing. Zdeněk Vávra (SZ) 
JUDr.PhDr. Oldřich Choděra (ODS) 
Bc. Jana Komrskova (SZ) 
  
 
HLASOVALI PROTI: 
  
 
  
 

5. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 10 02:07 22.září 2015 
81 z 165
ZDŽELI SE HLASOVÁNÍ: 
Mgr. Milan Mraček (VLASTA) 
Ing. Milan Maršálek (VLASTA) 
PhDr. Olga Richterová (VLASTA) 
RNDr. Miloslav Müller Ph.D. (VLASTA) 
Mgr. Pavel Mareš (VLASTA) 
Renata Chmelová (VLASTA) 
  
 
NEHLASOVALI: 
Bc. Radek Lojda (TOP 09) 
Ing. Milan Richter (ODS) 
JUDr. Radmila Kleslová (ANO 2011) 
Hana Nováková (ČSSD) 
Ing. Jan Moravec Ph.D. (TOP 09) 
Ing. Martin Moravec (VLASTA) 
Karel Duchek (VLASTA) 
 

5. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 10 02:07 22.září 2015 
82 z 165
37. hlasování 
název usnesení : J18/U1 : 13.2 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na podání žádostí
o odkup nebytové jednotky č. 1272/64 a 1273/65 v domě Kubánské náměstí 4 a Litevská 2,
Praha 10, vyhlášeného v termínu od 1. 6. 2015 do 22. 6. 2015, kde oprávněný nájemce
dorovnal nejvyšší nabídku vítězného uchazeče
 
  
 
výsledek hlasování: SCHVÁLENO 
Podrobné výsledky hlasování: 
Hlasovali pro: 26   proti: 0   zdrželi se: 6   nehlasovali: 8   omluveni: 0 
  
 
HLASOVALI PRO: 
Ing. Jindřich Nepevný (ANO 2011) 
Mgr. Ivana Cabrnochová (SZ) 
Bohumil Zoufalík (NPP10-HPLD) 
Jiřina Vondráková (ČSSD) 
Mgr. Ondřej Počarovský (TOP 09) 
Ing. Michal Narovec (TOP 09) 
Doc. Ing.  Petr David Ph.D. (ANO 2011) 
MUDr. Markéta Jirásková (ODS) 
Mgr. Tereza Hauffenová (ANO 2011) 
Ing. Tomáš Pek S.E. (TOP 09) 
Pavel Plesník (ANO 2011) 
Ing. Vladimír Novák (ČSSD) 
Ing. Robert Keller (ANO 2011) 
Kateřina Peštová (ČSSD) 
Ing. Viktor Lojík (TOP 09) 
Ing. Dagmar Lešenarová (ANO 2011) 
Ing. Jan Šnajdr (TOP 09) 
Bc. Markéta Petrová (NPP10-HPLD) 
Bc. Radek Lojda (TOP 09) 
Ing. Zdeněk Vávra (SZ) 
JUDr. Magdaléna Lukovičová (ANO 2011) 
Jaroslav Štěpánek (ANO 2011) 
Mgr. Pavlina Hájková (TOP 09) 
Ing. Jana Čunátová (KSČM) 
Lukáš Rázl (ČSSD) 
JUDr.PhDr. Oldřich Choděra (ODS) 
  
 
HLASOVALI PROTI: 
  
 
  
 
ZDŽELI SE HLASOVÁNÍ: 

5. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 10 02:07 22.září 2015 
83 z 165
Mgr. Milan Mraček (VLASTA) 
JUDr. Lubomír Ledl (KSČM) 
Ing. Milan Maršálek (VLASTA) 
Mgr. Pavel Mareš (VLASTA) 
PhDr. Olga Richterová (VLASTA) 
Renata Chmelová (VLASTA) 
  
 
NEHLASOVALI: 
Ing. Milan Richter (ODS) 
JUDr. Radmila Kleslová (ANO 2011) 
Hana Nováková (ČSSD) 
Bc. Jana Komrskova (SZ) 
Ing. Jan Moravec Ph.D. (TOP 09) 
Ing. Martin Moravec (VLASTA) 
Karel Duchek (VLASTA) 
RNDr. Miloslav Müller Ph.D. (VLASTA) 
 

5. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 10 02:07 22.září 2015 
84 z 165
38. hlasování 
název usnesení : J19/U1 : 13.3 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na podání žádostí
o odkup nebytových jednotek se stanovením minimální ceny, vyhlášeného v termínu od 1.
6. 2015 do 22. 6. 2015
 
  
 
výsledek hlasování: SCHVÁLENO 
Podrobné výsledky hlasování: 
Hlasovali pro: 28   proti: 0   zdrželi se: 5   nehlasovali: 7   omluveni: 0 
  
 
HLASOVALI PRO: 
JUDr. Lubomír Ledl (KSČM) 
Ing. Vladimír Novák (ČSSD) 
Doc. Ing.  Petr David Ph.D. (ANO 2011) 
Bohumil Zoufalík (NPP10-HPLD) 
Ing. Tomáš Pek S.E. (TOP 09) 
JUDr.PhDr. Oldřich Choděra (ODS) 
Mgr. Ondřej Počarovský (TOP 09) 
JUDr. Radmila Kleslová (ANO 2011) 
Jiřina Vondráková (ČSSD) 
Ing. Robert Keller (ANO 2011) 
Mgr. Tereza Hauffenová (ANO 2011) 
Bc. Markéta Petrová (NPP10-HPLD) 
Pavel Plesník (ANO 2011) 
Ing. Dagmar Lešenarová (ANO 2011) 
Ing. Michal Narovec (TOP 09) 
JUDr. Magdaléna Lukovičová (ANO 2011) 
Ing. Zdeněk Vávra (SZ) 
Ing. Jana Čunátová (KSČM) 
Jaroslav Štěpánek (ANO 2011) 
Kateřina Peštová (ČSSD) 
Ing. Jindřich Nepevný (ANO 2011) 
MUDr. Markéta Jirásková (ODS) 
Lukáš Rázl (ČSSD) 
Ing. Viktor Lojík (TOP 09) 
Mgr. Pavlina Hájková (TOP 09) 
Mgr. Ivana Cabrnochová (SZ) 
Bc. Radek Lojda (TOP 09) 
Ing. Jan Šnajdr (TOP 09) 
  
 
HLASOVALI PROTI: 
  
 
  
 

5. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 10 02:07 22.září 2015 
85 z 165
ZDŽELI SE HLASOVÁNÍ: 
Ing. Milan Maršálek (VLASTA) 
Mgr. Milan Mraček (VLASTA) 
PhDr. Olga Richterová (VLASTA) 
Renata Chmelová (VLASTA) 
Mgr. Pavel Mareš (VLASTA) 
  
 
NEHLASOVALI: 
Ing. Milan Richter (ODS) 
Hana Nováková (ČSSD) 
Bc. Jana Komrskova (SZ) 
Ing. Jan Moravec Ph.D. (TOP 09) 
Ing. Martin Moravec (VLASTA) 
Karel Duchek (VLASTA) 
RNDr. Miloslav Müller Ph.D. (VLASTA) 
 

5. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 10 02:07 22.září 2015 
86 z 165
39. hlasování 
název usnesení : J20/U2 : návrh p. Pek 
  
 
výsledek hlasování: NESCHVÁLENO 
Podrobné výsledky hlasování: 
Hlasovali pro: 13   proti: 0   zdrželi se: 18   nehlasovali: 9   omluveni: 0 
  
 
HLASOVALI PRO: 
Ing. Michal Narovec (TOP 09) 
Mgr. Ondřej Počarovský (TOP 09) 
JUDr.PhDr. Oldřich Choděra (ODS) 
Ing. Jindřich Nepevný (ANO 2011) 
Pavel Plesník (ANO 2011) 
Ing. Robert Keller (ANO 2011) 
Ing. Viktor Lojík (TOP 09) 
Bc. Jana Komrskova (SZ) 
Mgr. Pavlina Hájková (TOP 09) 
Ing. Jan Šnajdr (TOP 09) 
Jaroslav Štěpánek (ANO 2011) 
Bc. Radek Lojda (TOP 09) 
Ing. Dagmar Lešenarová (ANO 2011) 
  
 
HLASOVALI PROTI: 
  
 
  
 
ZDŽELI SE HLASOVÁNÍ: 
Bohumil Zoufalík (NPP10-HPLD) 
Mgr. Milan Mraček (VLASTA) 
Doc. Ing.  Petr David Ph.D. (ANO 2011) 
Ing. Vladimír Novák (ČSSD) 
JUDr. Lubomír Ledl (KSČM) 
Mgr. Ivana Cabrnochová (SZ) 
Bc. Markéta Petrová (NPP10-HPLD) 
JUDr. Radmila Kleslová (ANO 2011) 
Jiřina Vondráková (ČSSD) 
Renata Chmelová (VLASTA) 
Mgr. Pavel Mareš (VLASTA) 
Kateřina Peštová (ČSSD) 
JUDr. Magdaléna Lukovičová (ANO 2011) 
MUDr. Markéta Jirásková (ODS) 
Ing. Jana Čunátová (KSČM) 
Ing. Milan Maršálek (VLASTA) 

5. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 10 02:07 22.září 2015 
87 z 165
Mgr. Tereza Hauffenová (ANO 2011) 
Ing. Zdeněk Vávra (SZ) 
  
 
NEHLASOVALI: 
Ing. Milan Richter (ODS) 
Hana Nováková (ČSSD) 
Lukáš Rázl (ČSSD) 
Ing. Jan Moravec Ph.D. (TOP 09) 
Ing. Tomáš Pek S.E. (TOP 09) 
Ing. Martin Moravec (VLASTA) 
Karel Duchek (VLASTA) 
PhDr. Olga Richterová (VLASTA) 
RNDr. Miloslav Müller Ph.D. (VLASTA) 
 

5. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 10 02:07 22.září 2015 
88 z 165
40. hlasování 
název usnesení : J20/U1 : 13.4 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na podání žádostí
o odkup nebytové jednotky č. 765/30 v domě Slovinská 15, Praha 10, vyhlášeného v
termínu od 1. 4. 2015 do 4. 5. 2015
 
  
 
výsledek hlasování: NESCHVÁLENO 
Podrobné výsledky hlasování: 
Hlasovali pro: 17   proti: 0   zdrželi se: 14   nehlasovali: 9   omluveni: 0 
  
 
HLASOVALI PRO: 
Doc. Ing.  Petr David Ph.D. (ANO 2011) 
Ing. Zdeněk Vávra (SZ) 
Pavel Plesník (ANO 2011) 
Mgr. Ondřej Počarovský (TOP 09) 
Ing. Jindřich Nepevný (ANO 2011) 
Mgr. Ivana Cabrnochová (SZ) 
Mgr. Tereza Hauffenová (ANO 2011) 
Ing. Dagmar Lešenarová (ANO 2011) 
JUDr. Radmila Kleslová (ANO 2011) 
Ing. Robert Keller (ANO 2011) 
Mgr. Pavlina Hájková (TOP 09) 
JUDr. Lubomír Ledl (KSČM) 
Ing. Jan Šnajdr (TOP 09) 
Jaroslav Štěpánek (ANO 2011) 
JUDr. Magdaléna Lukovičová (ANO 2011) 
Bc. Radek Lojda (TOP 09) 
Ing. Michal Narovec (TOP 09) 
  
 
HLASOVALI PROTI: 
  
 
  
 
ZDŽELI SE HLASOVÁNÍ: 
Bohumil Zoufalík (NPP10-HPLD) 
Mgr. Milan Mraček (VLASTA) 
Kateřina Peštová (ČSSD) 
Karel Duchek (VLASTA) 
Ing. Vladimír Novák (ČSSD) 
Jiřina Vondráková (ČSSD) 
MUDr. Markéta Jirásková (ODS) 
Renata Chmelová (VLASTA) 
Bc. Markéta Petrová (NPP10-HPLD) 
Ing. Milan Maršálek (VLASTA) 

5. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 10 02:07 22.září 2015 
89 z 165
Ing. Jana Čunátová (KSČM) 
Mgr. Pavel Mareš (VLASTA) 
Lukáš Rázl (ČSSD) 
JUDr.PhDr. Oldřich Choděra (ODS) 
  
 
NEHLASOVALI: 
Ing. Milan Richter (ODS) 
Hana Nováková (ČSSD) 
Bc. Jana Komrskova (SZ) 
Ing. Jan Moravec Ph.D. (TOP 09) 
Ing. Tomáš Pek S.E. (TOP 09) 
Ing. Martin Moravec (VLASTA) 
PhDr. Olga Richterová (VLASTA) 
RNDr. Miloslav Müller Ph.D. (VLASTA) 
Ing. Viktor Lojík (TOP 09) 
 

5. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 10 02:07 22.září 2015 
90 z 165
41. hlasování (POMOCNÉ) 
název usnesení :  :  
  
 
výsledek hlasování: SCHVÁLENO 
Podrobné výsledky hlasování: 
Hlasovali pro: 26   proti: 8   zdrželi se: 4   nehlasovali: 2   omluveni: 0 
  
 
HLASOVALI PRO: 
Doc. Ing.  Petr David Ph.D. (ANO 2011) 
Bohumil Zoufalík (NPP10-HPLD) 
Ing. Jindřich Nepevný (ANO 2011) 
Pavel Plesník (ANO 2011) 
Jaroslav Štěpánek (ANO 2011) 
Ing. Jana Čunátová (KSČM) 
JUDr.PhDr. Oldřich Choděra (ODS) 
Jiřina Vondráková (ČSSD) 
Lukáš Rázl (ČSSD) 
Mgr. Ivana Cabrnochová (SZ) 
Mgr. Tereza Hauffenová (ANO 2011) 
Ing. Jan Šnajdr (TOP 09) 
Ing. Dagmar Lešenarová (ANO 2011) 
JUDr. Magdaléna Lukovičová (ANO 2011) 
Ing. Vladimír Novák (ČSSD) 
Mgr. Ondřej Počarovský (TOP 09) 
JUDr. Radmila Kleslová (ANO 2011) 
Ing. Robert Keller (ANO 2011) 
JUDr. Lubomír Ledl (KSČM) 
Ing. Viktor Lojík (TOP 09) 
Ing. Milan Richter (ODS) 
Ing. Zdeněk Vávra (SZ) 
Hana Nováková (ČSSD) 
Ing. Michal Narovec (TOP 09) 
MUDr. Markéta Jirásková (ODS) 
Mgr. Pavlina Hájková (TOP 09) 
  
 
HLASOVALI PROTI: 
Bc. Jana Komrskova (SZ) 
Renata Chmelová (VLASTA) 
Mgr. Pavel Mareš (VLASTA) 
Ing. Martin Moravec (VLASTA) 
Ing. Milan Maršálek (VLASTA) 
PhDr. Olga Richterová (VLASTA) 
RNDr. Miloslav Müller Ph.D. (VLASTA) 
Karel Duchek (VLASTA) 

5. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 10 02:07 22.září 2015 
91 z 165
  
 
ZDŽELI SE HLASOVÁNÍ: 
Mgr. Milan Mraček (VLASTA) 
Ing. Tomáš Pek S.E. (TOP 09) 
Bc. Radek Lojda (TOP 09) 
Ing. Jan Moravec Ph.D. (TOP 09) 
  
 
NEHLASOVALI: 
Kateřina Peštová (ČSSD) 
Bc. Markéta Petrová (NPP10-HPLD) 
 

5. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 10 02:07 22.září 2015 
92 z 165
42. hlasování 
název usnesení : J22/U3 :  
  
 
výsledek hlasování: NESCHVÁLENO 
Podrobné výsledky hlasování: 
Hlasovali pro: 11   proti: 5   zdrželi se: 24   nehlasovali: 0   omluveni: 0 
  
 
HLASOVALI PRO: 
PhDr. Olga Richterová (VLASTA) 
Mgr. Pavel Mareš (VLASTA) 
Renata Chmelová (VLASTA) 
Bc. Jana Komrskova (SZ) 
Karel Duchek (VLASTA) 
RNDr. Miloslav Müller Ph.D. (VLASTA) 
Mgr. Milan Mraček (VLASTA) 
Ing. Milan Maršálek (VLASTA) 
Ing. Martin Moravec (VLASTA) 
JUDr.PhDr. Oldřich Choděra (ODS) 
Ing. Jana Čunátová (KSČM) 
  
 
HLASOVALI PROTI: 
Doc. Ing.  Petr David Ph.D. (ANO 2011) 
JUDr. Radmila Kleslová (ANO 2011) 
Pavel Plesník (ANO 2011) 
JUDr. Magdaléna Lukovičová (ANO 2011) 
Mgr. Tereza Hauffenová (ANO 2011) 
  
 
ZDŽELI SE HLASOVÁNÍ: 
Mgr. Ivana Cabrnochová (SZ) 
JUDr. Lubomír Ledl (KSČM) 
Ing. Vladimír Novák (ČSSD) 
Jiřina Vondráková (ČSSD) 
Ing. Dagmar Lešenarová (ANO 2011) 
Ing. Zdeněk Vávra (SZ) 
Kateřina Peštová (ČSSD) 
Mgr. Ondřej Počarovský (TOP 09) 
Bohumil Zoufalík (NPP10-HPLD) 
Hana Nováková (ČSSD) 
Ing. Tomáš Pek S.E. (TOP 09) 
Ing. Robert Keller (ANO 2011) 
Ing. Michal Narovec (TOP 09) 
Ing. Milan Richter (ODS) 
Ing. Viktor Lojík (TOP 09) 

5. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 10 02:07 22.září 2015 
93 z 165
Bc. Markéta Petrová (NPP10-HPLD) 
Jaroslav Štěpánek (ANO 2011) 
Ing. Jan Šnajdr (TOP 09) 
Ing. Jan Moravec Ph.D. (TOP 09) 
Mgr. Pavlina Hájková (TOP 09) 
MUDr. Markéta Jirásková (ODS) 
Lukáš Rázl (ČSSD) 
Bc. Radek Lojda (TOP 09) 
Ing. Jindřich Nepevný (ANO 2011) 
  
 
NEHLASOVALI: 
  
 
 

5. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 10 02:07 22.září 2015 
94 z 165
43. hlasování 
název usnesení : J22/U4 : Návrh p. Mareše 
  
 
výsledek hlasování: NESCHVÁLENO 
Podrobné výsledky hlasování: 
Hlasovali pro: 9   proti: 1   zdrželi se: 28   nehlasovali: 2   omluveni: 0 
  
 
HLASOVALI PRO: 
RNDr. Miloslav Müller Ph.D. (VLASTA) 
Renata Chmelová (VLASTA) 
Karel Duchek (VLASTA) 
Ing. Milan Maršálek (VLASTA) 
Mgr. Milan Mraček (VLASTA) 
Mgr. Pavel Mareš (VLASTA) 
Ing. Martin Moravec (VLASTA) 
Bc. Jana Komrskova (SZ) 
PhDr. Olga Richterová (VLASTA) 
  
 
HLASOVALI PROTI: 
Ing. Jindřich Nepevný (ANO 2011) 
  
 
ZDŽELI SE HLASOVÁNÍ: 
Ing. Tomáš Pek S.E. (TOP 09) 
Mgr. Ondřej Počarovský (TOP 09) 
Jiřina Vondráková (ČSSD) 
Mgr. Ivana Cabrnochová (SZ) 
Kateřina Peštová (ČSSD) 
Bohumil Zoufalík (NPP10-HPLD) 
Ing. Zdeněk Vávra (SZ) 
Ing. Dagmar Lešenarová (ANO 2011) 
JUDr. Radmila Kleslová (ANO 2011) 
Ing. Michal Narovec (TOP 09) 
JUDr. Lubomír Ledl (KSČM) 
Ing. Vladimír Novák (ČSSD) 
Ing. Robert Keller (ANO 2011) 
Mgr. Tereza Hauffenová (ANO 2011) 
Hana Nováková (ČSSD) 
Bc. Markéta Petrová (NPP10-HPLD) 
Mgr. Pavlina Hájková (TOP 09) 
Ing. Viktor Lojík (TOP 09) 
Ing. Jan Moravec Ph.D. (TOP 09) 
Ing. Milan Richter (ODS) 
Ing. Jan Šnajdr (TOP 09) 

5. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 10 02:07 22.září 2015 
95 z 165
JUDr. Magdaléna Lukovičová (ANO 2011) 
Jaroslav Štěpánek (ANO 2011) 
MUDr. Markéta Jirásková (ODS) 
Pavel Plesník (ANO 2011) 
Ing. Jana Čunátová (KSČM) 
JUDr.PhDr. Oldřich Choděra (ODS) 
Doc. Ing.  Petr David Ph.D. (ANO 2011) 
  
 
NEHLASOVALI: 
Bc. Radek Lojda (TOP 09) 
Lukáš Rázl (ČSSD) 
 

5. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 10 02:07 22.září 2015 
96 z 165
44. hlasování 
název usnesení : J22/U1 : 15. Návrh na ukončení vydávání novin „PRAHA 10“ 
  
 
výsledek hlasování: SCHVÁLENO 
Podrobné výsledky hlasování: 
Hlasovali pro: 31   proti: 0   zdrželi se: 7   nehlasovali: 2   omluveni: 0 
  
 
HLASOVALI PRO: 
Mgr. Tereza Hauffenová (ANO 2011) 
Ing. Robert Keller (ANO 2011) 
Ing. Vladimír Novák (ČSSD) 
Mgr. Ondřej Počarovský (TOP 09) 
Ing. Tomáš Pek S.E. (TOP 09) 
Doc. Ing.  Petr David Ph.D. (ANO 2011) 
JUDr. Lubomír Ledl (KSČM) 
MUDr. Markéta Jirásková (ODS) 
Ing. Milan Richter (ODS) 
Jiřina Vondráková (ČSSD) 
JUDr. Radmila Kleslová (ANO 2011) 
Bohumil Zoufalík (NPP10-HPLD) 
Ing. Zdeněk Vávra (SZ) 
Ing. Jan Šnajdr (TOP 09) 
Ing. Dagmar Lešenarová (ANO 2011) 
Ing. Michal Narovec (TOP 09) 
Mgr. Ivana Cabrnochová (SZ) 
Ing. Viktor Lojík (TOP 09) 
Pavel Plesník (ANO 2011) 
Bc. Radek Lojda (TOP 09) 
Ing. Jindřich Nepevný (ANO 2011) 
JUDr. Magdaléna Lukovičová (ANO 2011) 
Kateřina Peštová (ČSSD) 
Jaroslav Štěpánek (ANO 2011) 
Hana Nováková (ČSSD) 
Bc. Markéta Petrová (NPP10-HPLD) 
Ing. Jana Čunátová (KSČM) 
Lukáš Rázl (ČSSD) 
Mgr. Pavlina Hájková (TOP 09) 
JUDr.PhDr. Oldřich Choděra (ODS) 
Ing. Jan Moravec Ph.D. (TOP 09) 
  
 
HLASOVALI PROTI: 
  
 
  

5. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 10 02:07 22.září 2015 
97 z 165
 
ZDŽELI SE HLASOVÁNÍ: 
Mgr. Pavel Mareš (VLASTA) 
Karel Duchek (VLASTA) 
Renata Chmelová (VLASTA) 
Mgr. Milan Mraček (VLASTA) 
RNDr. Miloslav Müller Ph.D. (VLASTA) 
PhDr. Olga Richterová (VLASTA) 
Ing. Martin Moravec (VLASTA) 
  
 
NEHLASOVALI: 
Bc. Jana Komrskova (SZ) 
Ing. Milan Maršálek (VLASTA) 
 

5. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 10 02:07 22.září 2015 
98 z 165
45. hlasování (POMOCNÉ) 
název usnesení :  :  
  
 
výsledek hlasování: SCHVÁLENO 
Podrobné výsledky hlasování: 
Hlasovali pro: 21   proti: 7   zdrželi se: 3   nehlasovali: 9   omluveni: 0 
  
 
HLASOVALI PRO: 
JUDr.PhDr. Oldřich Choděra (ODS) 
Ing. Dagmar Lešenarová (ANO 2011) 
Ing. Vladimír Novák (ČSSD) 
Jaroslav Štěpánek (ANO 2011) 
Ing. Zdeněk Vávra (SZ) 
Pavel Plesník (ANO 2011) 
Ing. Milan Richter (ODS) 
Ing. Jindřich Nepevný (ANO 2011) 
Mgr. Tereza Hauffenová (ANO 2011) 
Mgr. Ivana Cabrnochová (SZ) 
Jiřina Vondráková (ČSSD) 
JUDr. Magdaléna Lukovičová (ANO 2011) 
Lukáš Rázl (ČSSD) 
Ing. Jana Čunátová (KSČM) 
Ing. Robert Keller (ANO 2011) 
Hana Nováková (ČSSD) 
Bc. Markéta Petrová (NPP10-HPLD) 
JUDr. Lubomír Ledl (KSČM) 
Kateřina Peštová (ČSSD) 
MUDr. Markéta Jirásková (ODS) 
Mgr. Ondřej Počarovský (TOP 09) 
  
 
HLASOVALI PROTI: 
Bc. Radek Lojda (TOP 09) 
Renata Chmelová (VLASTA) 
Karel Duchek (VLASTA) 
Ing. Milan Maršálek (VLASTA) 
Mgr. Pavel Mareš (VLASTA) 
PhDr. Olga Richterová (VLASTA) 
Ing. Martin Moravec (VLASTA) 
  
 
ZDŽELI SE HLASOVÁNÍ: 
Mgr. Milan Mraček (VLASTA) 
Ing. Viktor Lojík (TOP 09) 
RNDr. Miloslav Müller Ph.D. (VLASTA) 

5. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 10 02:07 22.září 2015 
99 z 165
  
 
NEHLASOVALI: 
Mgr. Pavlina Hájková (TOP 09) 
Ing. Michal Narovec (TOP 09) 
Ing. Jan Šnajdr (TOP 09) 
JUDr. Radmila Kleslová (ANO 2011) 
Bohumil Zoufalík (NPP10-HPLD) 
Doc. Ing.  Petr David Ph.D. (ANO 2011) 
Bc. Jana Komrskova (SZ) 
Ing. Jan Moravec Ph.D. (TOP 09) 
Ing. Tomáš Pek S.E. (TOP 09) 
 

5. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 10 02:07 22.září 2015 
100 z 165
46. hlasování (POMOCNÉ) 
název usnesení :  :  
  
 
výsledek hlasování: SCHVÁLENO 
Podrobné výsledky hlasování: 
Hlasovali pro: 32   proti: 1   zdrželi se: 6   nehlasovali: 1   omluveni: 0 
  
 
HLASOVALI PRO: 
Doc. Ing.  Petr David Ph.D. (ANO 2011) 
Mgr. Milan Mraček (VLASTA) 
Bc. Radek Lojda (TOP 09) 
Ing. Milan Richter (ODS) 
Karel Duchek (VLASTA) 
Jiřina Vondráková (ČSSD) 
JUDr. Radmila Kleslová (ANO 2011) 
Ing. Vladimír Novák (ČSSD) 
Renata Chmelová (VLASTA) 
Mgr. Pavel Mareš (VLASTA) 
PhDr. Olga Richterová (VLASTA) 
Hana Nováková (ČSSD) 
Ing. Jindřich Nepevný (ANO 2011) 
Pavel Plesník (ANO 2011) 
JUDr.PhDr. Oldřich Choděra (ODS) 
Ing. Martin Moravec (VLASTA) 
Ing. Jan Moravec Ph.D. (TOP 09) 
Lukáš Rázl (ČSSD) 
Kateřina Peštová (ČSSD) 
Bc. Jana Komrskova (SZ) 
Ing. Zdeněk Vávra (SZ) 
Ing. Dagmar Lešenarová (ANO 2011) 
Mgr. Ivana Cabrnochová (SZ) 
Mgr. Ondřej Počarovský (TOP 09) 
Jaroslav Štěpánek (ANO 2011) 
RNDr. Miloslav Müller Ph.D. (VLASTA) 
JUDr. Magdaléna Lukovičová (ANO 2011) 
Mgr. Pavlina Hájková (TOP 09) 
Ing. Robert Keller (ANO 2011) 
MUDr. Markéta Jirásková (ODS) 
Ing. Milan Maršálek (VLASTA) 
Ing. Viktor Lojík (TOP 09) 
  
 
HLASOVALI PROTI: 
JUDr. Lubomír Ledl (KSČM) 
  

5. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 10 02:07 22.září 2015 
101 z 165
 
ZDŽELI SE HLASOVÁNÍ: 
Bohumil Zoufalík (NPP10-HPLD) 
Ing. Tomáš Pek S.E. (TOP 09) 
Bc. Markéta Petrová (NPP10-HPLD) 
Mgr. Tereza Hauffenová (ANO 2011) 
Ing. Jan Šnajdr (TOP 09) 
Ing. Jana Čunátová (KSČM) 
  
 
NEHLASOVALI: 
Ing. Michal Narovec (TOP 09) 
 

5. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 10 02:07 22.září 2015 
102 z 165
47. hlasování (POMOCNÉ) 
název usnesení :  :  
  
 
výsledek hlasování: NESCHVÁLENO 
Podrobné výsledky hlasování: 
Hlasovali pro: 18   proti: 8   zdrželi se: 9   nehlasovali: 5   omluveni: 0 
  
 
HLASOVALI PRO: 
Jiřina Vondráková (ČSSD) 
Doc. Ing.  Petr David Ph.D. (ANO 2011) 
Jaroslav Štěpánek (ANO 2011) 
Ing. Jindřich Nepevný (ANO 2011) 
JUDr.PhDr. Oldřich Choděra (ODS) 
Mgr. Tereza Hauffenová (ANO 2011) 
Ing. Dagmar Lešenarová (ANO 2011) 
Mgr. Ivana Cabrnochová (SZ) 
Pavel Plesník (ANO 2011) 
Ing. Robert Keller (ANO 2011) 
JUDr. Radmila Kleslová (ANO 2011) 
JUDr. Lubomír Ledl (KSČM) 
JUDr. Magdaléna Lukovičová (ANO 2011) 
Ing. Zdeněk Vávra (SZ) 
Lukáš Rázl (ČSSD) 
Ing. Jana Čunátová (KSČM) 
Ing. Michal Narovec (TOP 09) 
Ing. Milan Richter (ODS) 
  
 
HLASOVALI PROTI: 
Ing. Milan Maršálek (VLASTA) 
PhDr. Olga Richterová (VLASTA) 
Bc. Radek Lojda (TOP 09) 
Mgr. Pavel Mareš (VLASTA) 
Karel Duchek (VLASTA) 
Renata Chmelová (VLASTA) 
Mgr. Milan Mraček (VLASTA) 
Ing. Martin Moravec (VLASTA) 
  
 
ZDŽELI SE HLASOVÁNÍ: 
Bohumil Zoufalík (NPP10-HPLD) 
MUDr. Markéta Jirásková (ODS) 
Ing. Vladimír Novák (ČSSD) 
Kateřina Peštová (ČSSD) 
Mgr. Pavlina Hájková (TOP 09) 

5. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 10 02:07 22.září 2015 
103 z 165
Ing. Tomáš Pek S.E. (TOP 09) 
Mgr. Ondřej Počarovský (TOP 09) 
Bc. Jana Komrskova (SZ) 
Ing. Jan Šnajdr (TOP 09) 
  
 
NEHLASOVALI: 
Hana Nováková (ČSSD) 
Bc. Markéta Petrová (NPP10-HPLD) 
Ing. Jan Moravec Ph.D. (TOP 09) 
RNDr. Miloslav Müller Ph.D. (VLASTA) 
Ing. Viktor Lojík (TOP 09) 
 

5. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 10 02:07 22.září 2015 
104 z 165
48. hlasování (POMOCNÉ) 
název usnesení :  :  
  
 
výsledek hlasování: SCHVÁLENO 
Podrobné výsledky hlasování: 
Hlasovali pro: 38   proti: 0   zdrželi se: 0   nehlasovali: 2   omluveni: 0 
  
 
HLASOVALI PRO: 
Ing. Milan Maršálek (VLASTA) 
Bc. Radek Lojda (TOP 09) 
Mgr. Milan Mraček (VLASTA) 
Ing. Vladimír Novák (ČSSD) 
Ing. Milan Richter (ODS) 
Bc. Jana Komrskova (SZ) 
Ing. Robert Keller (ANO 2011) 
Renata Chmelová (VLASTA) 
JUDr.PhDr. Oldřich Choděra (ODS) 
Pavel Plesník (ANO 2011) 
Kateřina Peštová (ČSSD) 
Jiřina Vondráková (ČSSD) 
JUDr. Lubomír Ledl (KSČM) 
Doc. Ing.  Petr David Ph.D. (ANO 2011) 
Ing. Jindřich Nepevný (ANO 2011) 
Ing. Zdeněk Vávra (SZ) 
Lukáš Rázl (ČSSD) 
Mgr. Pavel Mareš (VLASTA) 
Bohumil Zoufalík (NPP10-HPLD) 
Mgr. Pavlina Hájková (TOP 09) 
Mgr. Ondřej Počarovský (TOP 09) 
Jaroslav Štěpánek (ANO 2011) 
Mgr. Ivana Cabrnochová (SZ) 
Ing. Tomáš Pek S.E. (TOP 09) 
JUDr. Radmila Kleslová (ANO 2011) 
Mgr. Tereza Hauffenová (ANO 2011) 
Ing. Dagmar Lešenarová (ANO 2011) 
Bc. Markéta Petrová (NPP10-HPLD) 
Hana Nováková (ČSSD) 
MUDr. Markéta Jirásková (ODS) 
Ing. Jana Čunátová (KSČM) 
Ing. Jan Šnajdr (TOP 09) 
Ing. Viktor Lojík (TOP 09) 
JUDr. Magdaléna Lukovičová (ANO 2011) 
Ing. Michal Narovec (TOP 09) 
Karel Duchek (VLASTA) 
RNDr. Miloslav Müller Ph.D. (VLASTA) 

5. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 10 02:07 22.září 2015 
105 z 165
Ing. Martin Moravec (VLASTA) 
  
 
HLASOVALI PROTI: 
  
 
  
 
ZDŽELI SE HLASOVÁNÍ: 
  
 
  
 
NEHLASOVALI: 
Ing. Jan Moravec Ph.D. (TOP 09) 
PhDr. Olga Richterová (VLASTA) 
 

5. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 10 02:07 22.září 2015 
106 z 165
49. hlasování (POMOCNÉ) 
název usnesení :  :  
  
 
výsledek hlasování: SCHVÁLENO 
Podrobné výsledky hlasování: 
Hlasovali pro: 26   proti: 2   zdrželi se: 1   nehlasovali: 11   omluveni: 0 
  
 
HLASOVALI PRO: 
Kateřina Peštová (ČSSD) 
JUDr. Lubomír Ledl (KSČM) 
JUDr. Radmila Kleslová (ANO 2011) 
Ing. Vladimír Novák (ČSSD) 
Ing. Michal Narovec (TOP 09) 
Pavel Plesník (ANO 2011) 
Doc. Ing.  Petr David Ph.D. (ANO 2011) 
Mgr. Pavlina Hájková (TOP 09) 
Lukáš Rázl (ČSSD) 
Ing. Martin Moravec (VLASTA) 
Mgr. Ivana Cabrnochová (SZ) 
JUDr. Magdaléna Lukovičová (ANO 2011) 
Mgr. Tereza Hauffenová (ANO 2011) 
Ing. Jindřich Nepevný (ANO 2011) 
Bc. Markéta Petrová (NPP10-HPLD) 
Ing. Robert Keller (ANO 2011) 
Jaroslav Štěpánek (ANO 2011) 
Hana Nováková (ČSSD) 
Bohumil Zoufalík (NPP10-HPLD) 
Jiřina Vondráková (ČSSD) 
MUDr. Markéta Jirásková (ODS) 
Ing. Tomáš Pek S.E. (TOP 09) 
JUDr.PhDr. Oldřich Choděra (ODS) 
Ing. Dagmar Lešenarová (ANO 2011) 
Ing. Zdeněk Vávra (SZ) 
Ing. Jan Šnajdr (TOP 09) 
  
 
HLASOVALI PROTI: 
Renata Chmelová (VLASTA) 
Ing. Milan Richter (ODS) 
  
 
ZDŽELI SE HLASOVÁNÍ: 
Mgr. Milan Mraček (VLASTA) 
  
 

5. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 10 02:07 22.září 2015 
107 z 165
NEHLASOVALI: 
Ing. Jana Čunátová (KSČM) 
Bc. Radek Lojda (TOP 09) 
Bc. Jana Komrskova (SZ) 
Ing. Jan Moravec Ph.D. (TOP 09) 
Ing. Milan Maršálek (VLASTA) 
Karel Duchek (VLASTA) 
Mgr. Pavel Mareš (VLASTA) 
PhDr. Olga Richterová (VLASTA) 
RNDr. Miloslav Müller Ph.D. (VLASTA) 
Mgr. Ondřej Počarovský (TOP 09) 
Ing. Viktor Lojík (TOP 09) 
 

5. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 10 02:07 22.září 2015 
108 z 165
50. hlasování 
název usnesení : J23/U3 : Předkladatel p. Mareš ukládá vybrat... 
  
 
výsledek hlasování: NESCHVÁLENO 
Podrobné výsledky hlasování: 
Hlasovali pro: 8   proti: 0   zdrželi se: 20   nehlasovali: 12   omluveni: 0 
  
 
HLASOVALI PRO: 
Mgr. Milan Mraček (VLASTA) 
Renata Chmelová (VLASTA) 
Mgr. Pavel Mareš (VLASTA) 
Ing. Milan Maršálek (VLASTA) 
PhDr. Olga Richterová (VLASTA) 
Ing. Martin Moravec (VLASTA) 
RNDr. Miloslav Müller Ph.D. (VLASTA) 
Karel Duchek (VLASTA) 
  
 
HLASOVALI PROTI: 
  
 
  
 
ZDŽELI SE HLASOVÁNÍ: 
Doc. Ing.  Petr David Ph.D. (ANO 2011) 
JUDr. Lubomír Ledl (KSČM) 
JUDr. Radmila Kleslová (ANO 2011) 
Ing. Vladimír Novák (ČSSD) 
Ing. Robert Keller (ANO 2011) 
Mgr. Ivana Cabrnochová (SZ) 
Ing. Jindřich Nepevný (ANO 2011) 
Ing. Dagmar Lešenarová (ANO 2011) 
Kateřina Peštová (ČSSD) 
Jiřina Vondráková (ČSSD) 
Pavel Plesník (ANO 2011) 
Jaroslav Štěpánek (ANO 2011) 
Mgr. Tereza Hauffenová (ANO 2011) 
Bc. Jana Komrskova (SZ) 
Ing. Jana Čunátová (KSČM) 
Bohumil Zoufalík (NPP10-HPLD) 
JUDr. Magdaléna Lukovičová (ANO 2011) 
Bc. Markéta Petrová (NPP10-HPLD) 
Ing. Zdeněk Vávra (SZ) 
Hana Nováková (ČSSD) 
  

5. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 10 02:07 22.září 2015 
109 z 165
 
NEHLASOVALI: 
Mgr. Pavlina Hájková (TOP 09) 
MUDr. Markéta Jirásková (ODS) 
Bc. Radek Lojda (TOP 09) 
Ing. Michal Narovec (TOP 09) 
Ing. Milan Richter (ODS) 
Ing. Jan Šnajdr (TOP 09) 
Lukáš Rázl (ČSSD) 
JUDr.PhDr. Oldřich Choděra (ODS) 
Ing. Jan Moravec Ph.D. (TOP 09) 
Ing. Tomáš Pek S.E. (TOP 09) 
Mgr. Ondřej Počarovský (TOP 09) 
Ing. Viktor Lojík (TOP 09) 
 

5. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 10 02:07 22.září 2015 
110 z 165
51. hlasování 
název usnesení : J23/U2 : Navrhovatel pí. Komrsková - návrh dalšího postupu... 
  
 
výsledek hlasování: NESCHVÁLENO 
Podrobné výsledky hlasování: 
Hlasovali pro: 10   proti: 0   zdrželi se: 18   nehlasovali: 12   omluveni: 0 
  
 
HLASOVALI PRO: 
Mgr. Milan Mraček (VLASTA) 
Renata Chmelová (VLASTA) 
Bc. Jana Komrskova (SZ) 
Ing. Milan Maršálek (VLASTA) 
Mgr. Pavel Mareš (VLASTA) 
PhDr. Olga Richterová (VLASTA) 
RNDr. Miloslav Müller Ph.D. (VLASTA) 
JUDr. Lubomír Ledl (KSČM) 
Karel Duchek (VLASTA) 
Ing. Martin Moravec (VLASTA) 
  
 
HLASOVALI PROTI: 
  
 
  
 
ZDŽELI SE HLASOVÁNÍ: 
Doc. Ing.  Petr David Ph.D. (ANO 2011) 
Jiřina Vondráková (ČSSD) 
Ing. Vladimír Novák (ČSSD) 
Ing. Robert Keller (ANO 2011) 
Ing. Dagmar Lešenarová (ANO 2011) 
Mgr. Tereza Hauffenová (ANO 2011) 
JUDr. Radmila Kleslová (ANO 2011) 
Kateřina Peštová (ČSSD) 
Mgr. Ivana Cabrnochová (SZ) 
Ing. Zdeněk Vávra (SZ) 
Pavel Plesník (ANO 2011) 
JUDr. Magdaléna Lukovičová (ANO 2011) 
Bc. Markéta Petrová (NPP10-HPLD) 
Ing. Jindřich Nepevný (ANO 2011) 
Hana Nováková (ČSSD) 
Bohumil Zoufalík (NPP10-HPLD) 
Jaroslav Štěpánek (ANO 2011) 
Ing. Jana Čunátová (KSČM) 
  

5. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 10 02:07 22.září 2015 
111 z 165
 
NEHLASOVALI: 
Mgr. Pavlina Hájková (TOP 09) 
MUDr. Markéta Jirásková (ODS) 
Bc. Radek Lojda (TOP 09) 
Ing. Michal Narovec (TOP 09) 
Ing. Milan Richter (ODS) 
Ing. Jan Šnajdr (TOP 09) 
Lukáš Rázl (ČSSD) 
JUDr.PhDr. Oldřich Choděra (ODS) 
Ing. Jan Moravec Ph.D. (TOP 09) 
Ing. Tomáš Pek S.E. (TOP 09) 
Mgr. Ondřej Počarovský (TOP 09) 
Ing. Viktor Lojík (TOP 09) 
 

5. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 10 02:07 22.září 2015 
112 z 165
52. hlasování 
název usnesení : J23/U5 : Zřízení výboru 
  
 
výsledek hlasování: SCHVÁLENO 
Podrobné výsledky hlasování: 
Hlasovali pro: 22   proti: 0   zdrželi se: 2   nehlasovali: 16   omluveni: 0 
  
 
HLASOVALI PRO: 
Bohumil Zoufalík (NPP10-HPLD) 
Doc. Ing.  Petr David Ph.D. (ANO 2011) 
Ing. Jindřich Nepevný (ANO 2011) 
Lukáš Rázl (ČSSD) 
Ing. Zdeněk Vávra (SZ) 
JUDr. Radmila Kleslová (ANO 2011) 
Ing. Milan Richter (ODS) 
Ing. Robert Keller (ANO 2011) 
Mgr. Tereza Hauffenová (ANO 2011) 
Bc. Markéta Petrová (NPP10-HPLD) 
Pavel Plesník (ANO 2011) 
MUDr. Markéta Jirásková (ODS) 
Jaroslav Štěpánek (ANO 2011) 
Mgr. Ondřej Počarovský (TOP 09) 
Mgr. Ivana Cabrnochová (SZ) 
JUDr.PhDr. Oldřich Choděra (ODS) 
JUDr. Lubomír Ledl (KSČM) 
JUDr. Magdaléna Lukovičová (ANO 2011) 
Ing. Jana Čunátová (KSČM) 
Ing. Jan Šnajdr (TOP 09) 
Ing. Viktor Lojík (TOP 09) 
Ing. Michal Narovec (TOP 09) 
  
 
HLASOVALI PROTI: 
  
 
  
 
ZDŽELI SE HLASOVÁNÍ: 
Bc. Jana Komrskova (SZ) 
Ing. Dagmar Lešenarová (ANO 2011) 
  
 
NEHLASOVALI: 
Mgr. Pavlina Hájková (TOP 09) 
Bc. Radek Lojda (TOP 09) 

5. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 10 02:07 22.září 2015 
113 z 165
Ing. Vladimír Novák (ČSSD) 
Hana Nováková (ČSSD) 
Jiřina Vondráková (ČSSD) 
Kateřina Peštová (ČSSD) 
Ing. Jan Moravec Ph.D. (TOP 09) 
Ing. Tomáš Pek S.E. (TOP 09) 
Ing. Martin Moravec (VLASTA) 
Ing. Milan Maršálek (VLASTA) 
Karel Duchek (VLASTA) 
Mgr. Milan Mraček (VLASTA) 
Mgr. Pavel Mareš (VLASTA) 
PhDr. Olga Richterová (VLASTA) 
Renata Chmelová (VLASTA) 
RNDr. Miloslav Müller Ph.D. (VLASTA) 
 

5. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 10 02:07 22.září 2015 
114 z 165
53. hlasování 
název usnesení : J23/U6 : Výbor - počet členů na 7 
  
 
výsledek hlasování: SCHVÁLENO 
Podrobné výsledky hlasování: 
Hlasovali pro: 22   proti: 0   zdrželi se: 1   nehlasovali: 17   omluveni: 0 
  
 
HLASOVALI PRO: 
Bohumil Zoufalík (NPP10-HPLD) 
Ing. Jan Šnajdr (TOP 09) 
MUDr. Markéta Jirásková (ODS) 
JUDr.PhDr. Oldřich Choděra (ODS) 
Ing. Jindřich Nepevný (ANO 2011) 
Doc. Ing.  Petr David Ph.D. (ANO 2011) 
Ing. Milan Richter (ODS) 
Bc. Markéta Petrová (NPP10-HPLD) 
Mgr. Tereza Hauffenová (ANO 2011) 
Ing. Jana Čunátová (KSČM) 
Pavel Plesník (ANO 2011) 
JUDr. Lubomír Ledl (KSČM) 
Mgr. Ivana Cabrnochová (SZ) 
Lukáš Rázl (ČSSD) 
Ing. Viktor Lojík (TOP 09) 
Jaroslav Štěpánek (ANO 2011) 
JUDr. Magdaléna Lukovičová (ANO 2011) 
Mgr. Ondřej Počarovský (TOP 09) 
Ing. Zdeněk Vávra (SZ) 
Ing. Michal Narovec (TOP 09) 
Ing. Robert Keller (ANO 2011) 
JUDr. Radmila Kleslová (ANO 2011) 
  
 
HLASOVALI PROTI: 
  
 
  
 
ZDŽELI SE HLASOVÁNÍ: 
Ing. Dagmar Lešenarová (ANO 2011) 
  
 
NEHLASOVALI: 
Mgr. Pavlina Hájková (TOP 09) 
Bc. Radek Lojda (TOP 09) 
Ing. Vladimír Novák (ČSSD) 

5. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 10 02:07 22.září 2015 
115 z 165
Hana Nováková (ČSSD) 
Jiřina Vondráková (ČSSD) 
Kateřina Peštová (ČSSD) 
Bc. Jana Komrskova (SZ) 
Ing. Jan Moravec Ph.D. (TOP 09) 
Ing. Tomáš Pek S.E. (TOP 09) 
Ing. Martin Moravec (VLASTA) 
Ing. Milan Maršálek (VLASTA) 
Karel Duchek (VLASTA) 
Mgr. Milan Mraček (VLASTA) 
Mgr. Pavel Mareš (VLASTA) 
PhDr. Olga Richterová (VLASTA) 
Renata Chmelová (VLASTA) 
RNDr. Miloslav Müller Ph.D. (VLASTA) 
 

5. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 10 02:07 22.září 2015 
116 z 165
54. hlasování 
název usnesení : J23/U8 : Návrh Zoufalík... ruší usnesení o zřízení výboru 
  
 
výsledek hlasování: SCHVÁLENO 
Podrobné výsledky hlasování: 
Hlasovali pro: 26   proti: 0   zdrželi se: 0   nehlasovali: 14   omluveni: 0 
  
 
HLASOVALI PRO: 
Bohumil Zoufalík (NPP10-HPLD) 
Ing. Jindřich Nepevný (ANO 2011) 
Ing. Milan Richter (ODS) 
Doc. Ing.  Petr David Ph.D. (ANO 2011) 
Jiřina Vondráková (ČSSD) 
JUDr. Radmila Kleslová (ANO 2011) 
Bc. Markéta Petrová (NPP10-HPLD) 
Mgr. Ondřej Počarovský (TOP 09) 
Ing. Vladimír Novák (ČSSD) 
JUDr. Lubomír Ledl (KSČM) 
Mgr. Tereza Hauffenová (ANO 2011) 
MUDr. Markéta Jirásková (ODS) 
Ing. Robert Keller (ANO 2011) 
Ing. Jana Čunátová (KSČM) 
Jaroslav Štěpánek (ANO 2011) 
Lukáš Rázl (ČSSD) 
Ing. Dagmar Lešenarová (ANO 2011) 
Mgr. Ivana Cabrnochová (SZ) 
Pavel Plesník (ANO 2011) 
JUDr. Magdaléna Lukovičová (ANO 2011) 
Kateřina Peštová (ČSSD) 
JUDr.PhDr. Oldřich Choděra (ODS) 
Ing. Michal Narovec (TOP 09) 
Ing. Viktor Lojík (TOP 09) 
Ing. Jan Šnajdr (TOP 09) 
Ing. Zdeněk Vávra (SZ) 
  
 
HLASOVALI PROTI: 
  
 
  
 
ZDŽELI SE HLASOVÁNÍ: 
  
 
  

5. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 10 02:07 22.září 2015 
117 z 165
 
NEHLASOVALI: 
Mgr. Pavlina Hájková (TOP 09) 
Bc. Radek Lojda (TOP 09) 
Hana Nováková (ČSSD) 
Bc. Jana Komrskova (SZ) 
Ing. Jan Moravec Ph.D. (TOP 09) 
Ing. Tomáš Pek S.E. (TOP 09) 
Ing. Martin Moravec (VLASTA) 
Ing. Milan Maršálek (VLASTA) 
Karel Duchek (VLASTA) 
Mgr. Milan Mraček (VLASTA) 
Mgr. Pavel Mareš (VLASTA) 
PhDr. Olga Richterová (VLASTA) 
Renata Chmelová (VLASTA) 
RNDr. Miloslav Müller Ph.D. (VLASTA) 
 

5. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 10 02:07 22.září 2015 
118 z 165
55. hlasování 
název usnesení : J23/U1 : 16. Informace o projednávání řešení nejvhodnějšího systému
zajištění komplexních služeb IT na ÚMČ Praha 10 ve FiV a KMN
 
  
 
výsledek hlasování: SCHVÁLENO 
Podrobné výsledky hlasování: 
Hlasovali pro: 22   proti: 0   zdrželi se: 0   nehlasovali: 18   omluveni: 0 
  
 
HLASOVALI PRO: 
Bohumil Zoufalík (NPP10-HPLD) 
Ing. Dagmar Lešenarová (ANO 2011) 
JUDr. Lubomír Ledl (KSČM) 
Doc. Ing.  Petr David Ph.D. (ANO 2011) 
Ing. Jindřich Nepevný (ANO 2011) 
JUDr. Radmila Kleslová (ANO 2011) 
JUDr. Magdaléna Lukovičová (ANO 2011) 
Pavel Plesník (ANO 2011) 
Mgr. Tereza Hauffenová (ANO 2011) 
Ing. Robert Keller (ANO 2011) 
Mgr. Ivana Cabrnochová (SZ) 
Ing. Zdeněk Vávra (SZ) 
Ing. Milan Richter (ODS) 
Bc. Markéta Petrová (NPP10-HPLD) 
Lukáš Rázl (ČSSD) 
Jiřina Vondráková (ČSSD) 
Jaroslav Štěpánek (ANO 2011) 
MUDr. Markéta Jirásková (ODS) 
JUDr.PhDr. Oldřich Choděra (ODS) 
Ing. Jana Čunátová (KSČM) 
Kateřina Peštová (ČSSD) 
Ing. Vladimír Novák (ČSSD) 
  
 
HLASOVALI PROTI: 
  
 
  
 
ZDŽELI SE HLASOVÁNÍ: 
  
 
  
 
NEHLASOVALI: 
Mgr. Pavlina Hájková (TOP 09) 

5. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 10 02:07 22.září 2015 
119 z 165
Bc. Radek Lojda (TOP 09) 
Ing. Michal Narovec (TOP 09) 
Ing. Jan Šnajdr (TOP 09) 
Hana Nováková (ČSSD) 
Bc. Jana Komrskova (SZ) 
Ing. Jan Moravec Ph.D. (TOP 09) 
Ing. Tomáš Pek S.E. (TOP 09) 
Ing. Martin Moravec (VLASTA) 
Ing. Milan Maršálek (VLASTA) 
Karel Duchek (VLASTA) 
Mgr. Milan Mraček (VLASTA) 
Mgr. Pavel Mareš (VLASTA) 
PhDr. Olga Richterová (VLASTA) 
Renata Chmelová (VLASTA) 
RNDr. Miloslav Müller Ph.D. (VLASTA) 
Mgr. Ondřej Počarovský (TOP 09) 
Ing. Viktor Lojík (TOP 09) 
 

5. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 10 02:07 22.září 2015 
120 z 165
56. hlasování 
název usnesení : J24/U1 : 17. Návrh na prodej pozemku společnosti PRE distribuce, a. s. 
  
 
výsledek hlasování: SCHVÁLENO 
Podrobné výsledky hlasování: 
Hlasovali pro: 33   proti: 0   zdrželi se: 2   nehlasovali: 5   omluveni: 0 
  
 
HLASOVALI PRO: 
Doc. Ing.  Petr David Ph.D. (ANO 2011) 
Bohumil Zoufalík (NPP10-HPLD) 
Jiřina Vondráková (ČSSD) 
Mgr. Ondřej Počarovský (TOP 09) 
Renata Chmelová (VLASTA) 
Ing. Vladimír Novák (ČSSD) 
Bc. Radek Lojda (TOP 09) 
Mgr. Tereza Hauffenová (ANO 2011) 
Ing. Jan Šnajdr (TOP 09) 
Jaroslav Štěpánek (ANO 2011) 
Ing. Dagmar Lešenarová (ANO 2011) 
Ing. Robert Keller (ANO 2011) 
Ing. Milan Maršálek (VLASTA) 
Ing. Tomáš Pek S.E. (TOP 09) 
JUDr. Magdaléna Lukovičová (ANO 2011) 
Mgr. Pavel Mareš (VLASTA) 
Bc. Markéta Petrová (NPP10-HPLD) 
Ing. Jindřich Nepevný (ANO 2011) 
Pavel Plesník (ANO 2011) 
Mgr. Ivana Cabrnochová (SZ) 
Ing. Viktor Lojík (TOP 09) 
Kateřina Peštová (ČSSD) 
Mgr. Pavlina Hájková (TOP 09) 
Ing. Zdeněk Vávra (SZ) 
Bc. Jana Komrskova (SZ) 
RNDr. Miloslav Müller Ph.D. (VLASTA) 
Mgr. Milan Mraček (VLASTA) 
Lukáš Rázl (ČSSD) 
Ing. Michal Narovec (TOP 09) 
Ing. Jan Moravec Ph.D. (TOP 09) 
JUDr. Lubomír Ledl (KSČM) 
Ing. Milan Richter (ODS) 
Ing. Jana Čunátová (KSČM) 
  
 
HLASOVALI PROTI: 
  

5. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 10 02:07 22.září 2015 
121 z 165
 
  
 
ZDŽELI SE HLASOVÁNÍ: 
MUDr. Markéta Jirásková (ODS) 
JUDr.PhDr. Oldřich Choděra (ODS) 
  
 
NEHLASOVALI: 
JUDr. Radmila Kleslová (ANO 2011) 
Hana Nováková (ČSSD) 
Ing. Martin Moravec (VLASTA) 
Karel Duchek (VLASTA) 
PhDr. Olga Richterová (VLASTA) 
 

5. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 10 02:07 22.září 2015 
122 z 165
57. hlasování 
název usnesení : J26/U1 : 17.2 Návrh na prodej pozemku společnosti PRE distribuce, a. s.,
pro stavbu nové transformační  stanice
 
  
 
výsledek hlasování: SCHVÁLENO 
Podrobné výsledky hlasování: 
Hlasovali pro: 32   proti: 0   zdrželi se: 3   nehlasovali: 5   omluveni: 0 
  
 
HLASOVALI PRO: 
Doc. Ing.  Petr David Ph.D. (ANO 2011) 
Mgr. Ondřej Počarovský (TOP 09) 
Jiřina Vondráková (ČSSD) 
Ing. Vladimír Novák (ČSSD) 
Mgr. Ivana Cabrnochová (SZ) 
JUDr. Lubomír Ledl (KSČM) 
Ing. Jana Čunátová (KSČM) 
Mgr. Tereza Hauffenová (ANO 2011) 
Ing. Jindřich Nepevný (ANO 2011) 
Ing. Dagmar Lešenarová (ANO 2011) 
Bohumil Zoufalík (NPP10-HPLD) 
Ing. Tomáš Pek S.E. (TOP 09) 
Ing. Zdeněk Vávra (SZ) 
Jaroslav Štěpánek (ANO 2011) 
JUDr. Magdaléna Lukovičová (ANO 2011) 
Ing. Michal Narovec (TOP 09) 
Ing. Robert Keller (ANO 2011) 
Kateřina Peštová (ČSSD) 
Bc. Markéta Petrová (NPP10-HPLD) 
RNDr. Miloslav Müller Ph.D. (VLASTA) 
Pavel Plesník (ANO 2011) 
Mgr. Pavlina Hájková (TOP 09) 
Mgr. Milan Mraček (VLASTA) 
Ing. Viktor Lojík (TOP 09) 
Ing. Milan Maršálek (VLASTA) 
Bc. Jana Komrskova (SZ) 
Lukáš Rázl (ČSSD) 
Renata Chmelová (VLASTA) 
Bc. Radek Lojda (TOP 09) 
Mgr. Pavel Mareš (VLASTA) 
Ing. Jan Moravec Ph.D. (TOP 09) 
Ing. Jan Šnajdr (TOP 09) 
  
 
HLASOVALI PROTI: 
  

5. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 10 02:07 22.září 2015 
123 z 165
 
  
 
ZDŽELI SE HLASOVÁNÍ: 
Ing. Milan Richter (ODS) 
MUDr. Markéta Jirásková (ODS) 
JUDr.PhDr. Oldřich Choděra (ODS) 
  
 
NEHLASOVALI: 
JUDr. Radmila Kleslová (ANO 2011) 
Hana Nováková (ČSSD) 
Ing. Martin Moravec (VLASTA) 
Karel Duchek (VLASTA) 
PhDr. Olga Richterová (VLASTA) 
 

5. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 10 02:07 22.září 2015 
124 z 165
58. hlasování 
název usnesení : J27/U1 : 18. Návrh záměru na prodej pozemků p. č. 3139/1, zastavěná
plocha a nádvoří, p. č. 3139/2 a p. č. 3140 zastavěná plocha a nádvoří manželům 
M

, vlastníkům domu č. p. 977, k. ú. Vršovice 
  
 
výsledek hlasování: SCHVÁLENO 
Podrobné výsledky hlasování: 
Hlasovali pro: 35   proti: 0   zdrželi se: 0   nehlasovali: 5   omluveni: 0 
  
 
HLASOVALI PRO: 
Mgr. Ondřej Počarovský (TOP 09) 
Ing. Tomáš Pek S.E. (TOP 09) 
MUDr. Markéta Jirásková (ODS) 
Ing. Michal Narovec (TOP 09) 
Doc. Ing.  Petr David Ph.D. (ANO 2011) 
Ing. Jindřich Nepevný (ANO 2011) 
Ing. Vladimír Novák (ČSSD) 
Bohumil Zoufalík (NPP10-HPLD) 
Jiřina Vondráková (ČSSD) 
JUDr. Magdaléna Lukovičová (ANO 2011) 
Ing. Robert Keller (ANO 2011) 
Bc. Markéta Petrová (NPP10-HPLD) 
Mgr. Ivana Cabrnochová (SZ) 
JUDr. Lubomír Ledl (KSČM) 
Mgr. Tereza Hauffenová (ANO 2011) 
Ing. Dagmar Lešenarová (ANO 2011) 
Jaroslav Štěpánek (ANO 2011) 
Ing. Zdeněk Vávra (SZ) 
Ing. Milan Richter (ODS) 
Mgr. Milan Mraček (VLASTA) 
Ing. Jana Čunátová (KSČM) 
RNDr. Miloslav Müller Ph.D. (VLASTA) 
Kateřina Peštová (ČSSD) 
Mgr. Pavlina Hájková (TOP 09) 
Pavel Plesník (ANO 2011) 
Bc. Radek Lojda (TOP 09) 
Renata Chmelová (VLASTA) 
Ing. Jan Moravec Ph.D. (TOP 09) 
JUDr.PhDr. Oldřich Choděra (ODS) 
Ing. Viktor Lojík (TOP 09) 
Bc. Jana Komrskova (SZ) 
Ing. Milan Maršálek (VLASTA) 
Lukáš Rázl (ČSSD) 
Ing. Jan Šnajdr (TOP 09) 
Mgr. Pavel Mareš (VLASTA) 

5. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 10 02:07 22.září 2015 
125 z 165
  
 
HLASOVALI PROTI: 
  
 
  
 
ZDŽELI SE HLASOVÁNÍ: 
  
 
  
 
NEHLASOVALI: 
JUDr. Radmila Kleslová (ANO 2011) 
Hana Nováková (ČSSD) 
Ing. Martin Moravec (VLASTA) 
Karel Duchek (VLASTA) 
PhDr. Olga Richterová (VLASTA) 
 

5. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 10 02:07 22.září 2015 
126 z 165
59. hlasování 
název usnesení : J30/U1 : 19.2 Návrh na prodej pozemků dle vymezeného celku č. 134 v k.
ú. Strašnice družstvu „HOST 13, 15, 17“,  IČ 264 46 545
 
  
 
výsledek hlasování: SCHVÁLENO 
Podrobné výsledky hlasování: 
Hlasovali pro: 33   proti: 0   zdrželi se: 0   nehlasovali: 7   omluveni: 0 
  
 
HLASOVALI PRO: 
Bohumil Zoufalík (NPP10-HPLD) 
Ing. Jana Čunátová (KSČM) 
Bc. Radek Lojda (TOP 09) 
Doc. Ing.  Petr David Ph.D. (ANO 2011) 
Jiřina Vondráková (ČSSD) 
Ing. Vladimír Novák (ČSSD) 
Ing. Robert Keller (ANO 2011) 
Mgr. Ondřej Počarovský (TOP 09) 
Mgr. Tereza Hauffenová (ANO 2011) 
Jaroslav Štěpánek (ANO 2011) 
Ing. Jindřich Nepevný (ANO 2011) 
Ing. Jan Šnajdr (TOP 09) 
Mgr. Ivana Cabrnochová (SZ) 
Ing. Dagmar Lešenarová (ANO 2011) 
Ing. Milan Richter (ODS) 
JUDr. Magdaléna Lukovičová (ANO 2011) 
RNDr. Miloslav Müller Ph.D. (VLASTA) 
Mgr. Milan Mraček (VLASTA) 
Ing. Michal Narovec (TOP 09) 
Ing. Tomáš Pek S.E. (TOP 09) 
JUDr. Lubomír Ledl (KSČM) 
Bc. Markéta Petrová (NPP10-HPLD) 
Ing. Zdeněk Vávra (SZ) 
Pavel Plesník (ANO 2011) 
Hana Nováková (ČSSD) 
Mgr. Pavlina Hájková (TOP 09) 
Ing. Viktor Lojík (TOP 09) 
Renata Chmelová (VLASTA) 
JUDr.PhDr. Oldřich Choděra (ODS) 
Kateřina Peštová (ČSSD) 
Ing. Milan Maršálek (VLASTA) 
Ing. Jan Moravec Ph.D. (TOP 09) 
Mgr. Pavel Mareš (VLASTA) 
  
 
HLASOVALI PROTI: 

5. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 10 02:07 22.září 2015 
127 z 165
  
 
  
 
ZDŽELI SE HLASOVÁNÍ: 
  
 
  
 
NEHLASOVALI: 
MUDr. Markéta Jirásková (ODS) 
JUDr. Radmila Kleslová (ANO 2011) 
Lukáš Rázl (ČSSD) 
Bc. Jana Komrskova (SZ) 
Ing. Martin Moravec (VLASTA) 
Karel Duchek (VLASTA) 
PhDr. Olga Richterová (VLASTA) 
 

5. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 10 02:07 22.září 2015 
128 z 165
60. hlasování 
název usnesení : J31/U1 : 20. Návrh na prodej části pozemku parc. č. 821/1, označené
parc. č. 821/8 dle oddělovacího geometrického plánu, k. ú. Strašnice společnosti SAMSON
PRAHA, spol. s r. o.
 
  
 
výsledek hlasování: SCHVÁLENO 
Podrobné výsledky hlasování: 
Hlasovali pro: 24   proti: 0   zdrželi se: 11   nehlasovali: 5   omluveni: 0 
  
 
HLASOVALI PRO: 
Ing. Dagmar Lešenarová (ANO 2011) 
Jiřina Vondráková (ČSSD) 
Bc. Markéta Petrová (NPP10-HPLD) 
Bohumil Zoufalík (NPP10-HPLD) 
Pavel Plesník (ANO 2011) 
Ing. Michal Narovec (TOP 09) 
Mgr. Ondřej Počarovský (TOP 09) 
Mgr. Pavlina Hájková (TOP 09) 
Hana Nováková (ČSSD) 
Doc. Ing.  Petr David Ph.D. (ANO 2011) 
Mgr. Ivana Cabrnochová (SZ) 
Jaroslav Štěpánek (ANO 2011) 
Ing. Tomáš Pek S.E. (TOP 09) 
Mgr. Tereza Hauffenová (ANO 2011) 
Ing. Vladimír Novák (ČSSD) 
Ing. Jan Šnajdr (TOP 09) 
Bc. Radek Lojda (TOP 09) 
Ing. Viktor Lojík (TOP 09) 
Ing. Jindřich Nepevný (ANO 2011) 
Lukáš Rázl (ČSSD) 
JUDr. Magdaléna Lukovičová (ANO 2011) 
Ing. Robert Keller (ANO 2011) 
Ing. Jan Moravec Ph.D. (TOP 09) 
JUDr. Radmila Kleslová (ANO 2011) 
  
 
HLASOVALI PROTI: 
  
 
  
 
ZDŽELI SE HLASOVÁNÍ: 
JUDr. Lubomír Ledl (KSČM) 
Mgr. Milan Mraček (VLASTA) 
Ing. Milan Richter (ODS) 

5. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 10 02:07 22.září 2015 
129 z 165
RNDr. Miloslav Müller Ph.D. (VLASTA) 
Ing. Zdeněk Vávra (SZ) 
Mgr. Pavel Mareš (VLASTA) 
JUDr.PhDr. Oldřich Choděra (ODS) 
Bc. Jana Komrskova (SZ) 
Ing. Milan Maršálek (VLASTA) 
Ing. Jana Čunátová (KSČM) 
Kateřina Peštová (ČSSD) 
  
 
NEHLASOVALI: 
MUDr. Markéta Jirásková (ODS) 
Ing. Martin Moravec (VLASTA) 
Karel Duchek (VLASTA) 
PhDr. Olga Richterová (VLASTA) 
Renata Chmelová (VLASTA) 
 

5. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 10 02:07 22.září 2015 
130 z 165
61. hlasování 
název usnesení : J32/U1 : 21. Návrh na vyjádření MČ Praha 10 k Návštěvnímu řádu
EDEN ARÉNY (Provoznímu řádu) pro SK Slávia Fotbal, a. s.
 
  
 
výsledek hlasování: SCHVÁLENO 
Podrobné výsledky hlasování: 
Hlasovali pro: 38   proti: 0   zdrželi se: 1   nehlasovali: 1   omluveni: 0 
  
 
HLASOVALI PRO: 
Mgr. Milan Mraček (VLASTA) 
Ing. Jindřich Nepevný (ANO 2011) 
Bohumil Zoufalík (NPP10-HPLD) 
JUDr. Lubomír Ledl (KSČM) 
Ing. Milan Richter (ODS) 
Jaroslav Štěpánek (ANO 2011) 
Mgr. Ivana Cabrnochová (SZ) 
Ing. Vladimír Novák (ČSSD) 
RNDr. Miloslav Müller Ph.D. (VLASTA) 
Bc. Jana Komrskova (SZ) 
Mgr. Ondřej Počarovský (TOP 09) 
Ing. Zdeněk Vávra (SZ) 
JUDr. Radmila Kleslová (ANO 2011) 
Karel Duchek (VLASTA) 
Mgr. Tereza Hauffenová (ANO 2011) 
MUDr. Markéta Jirásková (ODS) 
Bc. Markéta Petrová (NPP10-HPLD) 
Ing. Jan Šnajdr (TOP 09) 
Ing. Robert Keller (ANO 2011) 
Ing. Dagmar Lešenarová (ANO 2011) 
Lukáš Rázl (ČSSD) 
Ing. Jana Čunátová (KSČM) 
JUDr. Magdaléna Lukovičová (ANO 2011) 
Kateřina Peštová (ČSSD) 
Pavel Plesník (ANO 2011) 
Jiřina Vondráková (ČSSD) 
Doc. Ing.  Petr David Ph.D. (ANO 2011) 
JUDr.PhDr. Oldřich Choděra (ODS) 
PhDr. Olga Richterová (VLASTA) 
Renata Chmelová (VLASTA) 
Mgr. Pavel Mareš (VLASTA) 
Ing. Milan Maršálek (VLASTA) 
Mgr. Pavlina Hájková (TOP 09) 
Ing. Viktor Lojík (TOP 09) 
Ing. Jan Moravec Ph.D. (TOP 09) 
Ing. Michal Narovec (TOP 09) 

5. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 10 02:07 22.září 2015 
131 z 165
Hana Nováková (ČSSD) 
Bc. Radek Lojda (TOP 09) 
  
 
HLASOVALI PROTI: 
  
 
  
 
ZDŽELI SE HLASOVÁNÍ: 
Ing. Tomáš Pek S.E. (TOP 09) 
  
 
NEHLASOVALI: 
Ing. Martin Moravec (VLASTA) 
 

5. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 10 02:07 22.září 2015 
132 z 165
62. hlasování 
název usnesení : J33/U1 : 22. Návrh  na vyjádření MČ Praha 10 k Návštěvnímu řádu
stadionu Bohemians 1905, a. s.
 
  
 
výsledek hlasování: SCHVÁLENO 
Podrobné výsledky hlasování: 
Hlasovali pro: 38   proti: 0   zdrželi se: 1   nehlasovali: 1   omluveni: 0 
  
 
HLASOVALI PRO: 
Doc. Ing.  Petr David Ph.D. (ANO 2011) 
Karel Duchek (VLASTA) 
Mgr. Milan Mraček (VLASTA) 
Bohumil Zoufalík (NPP10-HPLD) 
Mgr. Ivana Cabrnochová (SZ) 
Jiřina Vondráková (ČSSD) 
Jaroslav Štěpánek (ANO 2011) 
Ing. Jan Šnajdr (TOP 09) 
Ing. Vladimír Novák (ČSSD) 
Bc. Jana Komrskova (SZ) 
Mgr. Tereza Hauffenová (ANO 2011) 
Bc. Markéta Petrová (NPP10-HPLD) 
Ing. Jindřich Nepevný (ANO 2011) 
Kateřina Peštová (ČSSD) 
Pavel Plesník (ANO 2011) 
JUDr. Radmila Kleslová (ANO 2011) 
Renata Chmelová (VLASTA) 
JUDr. Lubomír Ledl (KSČM) 
Ing. Dagmar Lešenarová (ANO 2011) 
Ing. Milan Richter (ODS) 
Mgr. Ondřej Počarovský (TOP 09) 
JUDr. Magdaléna Lukovičová (ANO 2011) 
MUDr. Markéta Jirásková (ODS) 
PhDr. Olga Richterová (VLASTA) 
Hana Nováková (ČSSD) 
Ing. Robert Keller (ANO 2011) 
Ing. Zdeněk Vávra (SZ) 
Lukáš Rázl (ČSSD) 
Ing. Jana Čunátová (KSČM) 
Mgr. Pavlina Hájková (TOP 09) 
Ing. Milan Maršálek (VLASTA) 
RNDr. Miloslav Müller Ph.D. (VLASTA) 
JUDr.PhDr. Oldřich Choděra (ODS) 
Bc. Radek Lojda (TOP 09) 
Ing. Jan Moravec Ph.D. (TOP 09) 
Mgr. Pavel Mareš (VLASTA) 

5. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 10 02:07 22.září 2015 
133 z 165
Ing. Viktor Lojík (TOP 09) 
Ing. Michal Narovec (TOP 09) 
  
 
HLASOVALI PROTI: 
  
 
  
 
ZDŽELI SE HLASOVÁNÍ: 
Ing. Tomáš Pek S.E. (TOP 09) 
  
 
NEHLASOVALI: 
Ing. Martin Moravec (VLASTA) 
 

5. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 10 02:07 22.září 2015 
134 z 165
63. hlasování 
název usnesení : J34/U1 : 23. Návrh na změnu Zřizovací listiny Centra sociální a
ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o.
 
  
 
výsledek hlasování: SCHVÁLENO 
Podrobné výsledky hlasování: 
Hlasovali pro: 39   proti: 0   zdrželi se: 0   nehlasovali: 1   omluveni: 0 
  
 
HLASOVALI PRO: 
Bc. Jana Komrskova (SZ) 
Ing. Jana Čunátová (KSČM) 
Ing. Zdeněk Vávra (SZ) 
Ing. Jindřich Nepevný (ANO 2011) 
Bohumil Zoufalík (NPP10-HPLD) 
Ing. Michal Narovec (TOP 09) 
Doc. Ing.  Petr David Ph.D. (ANO 2011) 
Mgr. Ondřej Počarovský (TOP 09) 
Lukáš Rázl (ČSSD) 
JUDr. Lubomír Ledl (KSČM) 
Bc. Markéta Petrová (NPP10-HPLD) 
Mgr. Ivana Cabrnochová (SZ) 
Hana Nováková (ČSSD) 
JUDr. Radmila Kleslová (ANO 2011) 
JUDr. Magdaléna Lukovičová (ANO 2011) 
RNDr. Miloslav Müller Ph.D. (VLASTA) 
Ing. Robert Keller (ANO 2011) 
Kateřina Peštová (ČSSD) 
Mgr. Milan Mraček (VLASTA) 
Ing. Vladimír Novák (ČSSD) 
Pavel Plesník (ANO 2011) 
Ing. Jan Šnajdr (TOP 09) 
Mgr. Tereza Hauffenová (ANO 2011) 
Jiřina Vondráková (ČSSD) 
Ing. Dagmar Lešenarová (ANO 2011) 
MUDr. Markéta Jirásková (ODS) 
Ing. Milan Maršálek (VLASTA) 
Mgr. Pavel Mareš (VLASTA) 
Renata Chmelová (VLASTA) 
Ing. Milan Richter (ODS) 
PhDr. Olga Richterová (VLASTA) 
Mgr. Pavlina Hájková (TOP 09) 
Ing. Tomáš Pek S.E. (TOP 09) 
Ing. Viktor Lojík (TOP 09) 
Ing. Jan Moravec Ph.D. (TOP 09) 
Jaroslav Štěpánek (ANO 2011) 

5. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 10 02:07 22.září 2015 
135 z 165
JUDr.PhDr. Oldřich Choděra (ODS) 
Bc. Radek Lojda (TOP 09) 
Karel Duchek (VLASTA) 
  
 
HLASOVALI PROTI: 
  
 
  
 
ZDŽELI SE HLASOVÁNÍ: 
  
 
  
 
NEHLASOVALI: 
Ing. Martin Moravec (VLASTA) 
 

5. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 10 02:07 22.září 2015 
136 z 165
64. hlasování 
název usnesení : J35/U1 : 24. Návrh na změnu Zřizovací listiny Léčebny dlouhodobě
nemocných Vršovice, p. o.
 
  
 
výsledek hlasování: SCHVÁLENO 
Podrobné výsledky hlasování: 
Hlasovali pro: 39   proti: 0   zdrželi se: 0   nehlasovali: 1   omluveni: 0 
  
 
HLASOVALI PRO: 
Ing. Milan Richter (ODS) 
Mgr. Ivana Cabrnochová (SZ) 
MUDr. Markéta Jirásková (ODS) 
Pavel Plesník (ANO 2011) 
Mgr. Ondřej Počarovský (TOP 09) 
Kateřina Peštová (ČSSD) 
Mgr. Pavlina Hájková (TOP 09) 
Bohumil Zoufalík (NPP10-HPLD) 
Karel Duchek (VLASTA) 
Ing. Jan Šnajdr (TOP 09) 
Bc. Markéta Petrová (NPP10-HPLD) 
Doc. Ing.  Petr David Ph.D. (ANO 2011) 
Lukáš Rázl (ČSSD) 
Ing. Tomáš Pek S.E. (TOP 09) 
Jiřina Vondráková (ČSSD) 
Ing. Vladimír Novák (ČSSD) 
Ing. Jana Čunátová (KSČM) 
Ing. Robert Keller (ANO 2011) 
Jaroslav Štěpánek (ANO 2011) 
Hana Nováková (ČSSD) 
Ing. Jindřich Nepevný (ANO 2011) 
Mgr. Pavel Mareš (VLASTA) 
Mgr. Tereza Hauffenová (ANO 2011) 
Mgr. Milan Mraček (VLASTA) 
RNDr. Miloslav Müller Ph.D. (VLASTA) 
JUDr.PhDr. Oldřich Choděra (ODS) 
Ing. Zdeněk Vávra (SZ) 
JUDr. Radmila Kleslová (ANO 2011) 
Bc. Radek Lojda (TOP 09) 
Ing. Dagmar Lešenarová (ANO 2011) 
Ing. Milan Maršálek (VLASTA) 
PhDr. Olga Richterová (VLASTA) 
Ing. Jan Moravec Ph.D. (TOP 09) 
Ing. Viktor Lojík (TOP 09) 
JUDr. Magdaléna Lukovičová (ANO 2011) 
Ing. Michal Narovec (TOP 09) 

5. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 10 02:07 22.září 2015 
137 z 165
JUDr. Lubomír Ledl (KSČM) 
Bc. Jana Komrskova (SZ) 
Renata Chmelová (VLASTA) 
  
 
HLASOVALI PROTI: 
  
 
  
 
ZDŽELI SE HLASOVÁNÍ: 
  
 
  
 
NEHLASOVALI: 
Ing. Martin Moravec (VLASTA) 
 

5. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 10 02:07 22.září 2015 
138 z 165
65. hlasování 
název usnesení : J36/U1 : 25. Informace o záměru zřízení nízkoprahového zařízení pro
děti a mládež v objektu na pozemku parcely č. 2128/2, k. ú. Vršovice, ulice K Botiči
 
  
 
výsledek hlasování: SCHVÁLENO 
Podrobné výsledky hlasování: 
Hlasovali pro: 39   proti: 0   zdrželi se: 0   nehlasovali: 1   omluveni: 0 
  
 
HLASOVALI PRO: 
Ing. Michal Narovec (TOP 09) 
Ing. Jindřich Nepevný (ANO 2011) 
Renata Chmelová (VLASTA) 
Bc. Markéta Petrová (NPP10-HPLD) 
Bc. Jana Komrskova (SZ) 
Jiřina Vondráková (ČSSD) 
Ing. Vladimír Novák (ČSSD) 
Mgr. Ondřej Počarovský (TOP 09) 
Doc. Ing.  Petr David Ph.D. (ANO 2011) 
Ing. Jana Čunátová (KSČM) 
Bc. Radek Lojda (TOP 09) 
Mgr. Tereza Hauffenová (ANO 2011) 
Ing. Milan Maršálek (VLASTA) 
Hana Nováková (ČSSD) 
RNDr. Miloslav Müller Ph.D. (VLASTA) 
Bohumil Zoufalík (NPP10-HPLD) 
Ing. Robert Keller (ANO 2011) 
JUDr. Radmila Kleslová (ANO 2011) 
JUDr. Magdaléna Lukovičová (ANO 2011) 
Pavel Plesník (ANO 2011) 
Ing. Jan Šnajdr (TOP 09) 
Mgr. Pavlina Hájková (TOP 09) 
Ing. Viktor Lojík (TOP 09) 
PhDr. Olga Richterová (VLASTA) 
Ing. Milan Richter (ODS) 
Ing. Dagmar Lešenarová (ANO 2011) 
Kateřina Peštová (ČSSD) 
Jaroslav Štěpánek (ANO 2011) 
Mgr. Ivana Cabrnochová (SZ) 
MUDr. Markéta Jirásková (ODS) 
Mgr. Pavel Mareš (VLASTA) 
Lukáš Rázl (ČSSD) 
Karel Duchek (VLASTA) 
Ing. Zdeněk Vávra (SZ) 
Ing. Tomáš Pek S.E. (TOP 09) 
Mgr. Milan Mraček (VLASTA) 

5. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 10 02:07 22.září 2015 
139 z 165
JUDr.PhDr. Oldřich Choděra (ODS) 
Ing. Jan Moravec Ph.D. (TOP 09) 
JUDr. Lubomír Ledl (KSČM) 
  
 
HLASOVALI PROTI: 
  
 
  
 
ZDŽELI SE HLASOVÁNÍ: 
  
 
  
 
NEHLASOVALI: 
Ing. Martin Moravec (VLASTA) 
 

5. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 10 02:07 22.září 2015 
140 z 165
66. hlasování 
název usnesení : J37/U1 : 26. Návrh na uzavření smluv se studenty zařazenými do
projektu Studentský dům Záběhlická o poskytování stipendia
 
  
 
výsledek hlasování: SCHVÁLENO 
Podrobné výsledky hlasování: 
Hlasovali pro: 26   proti: 0   zdrželi se: 10   nehlasovali: 4   omluveni: 0 
  
 
HLASOVALI PRO: 
Ing. Jindřich Nepevný (ANO 2011) 
Ing. Vladimír Novák (ČSSD) 
Jiřina Vondráková (ČSSD) 
Ing. Jan Šnajdr (TOP 09) 
Bc. Markéta Petrová (NPP10-HPLD) 
Mgr. Ivana Cabrnochová (SZ) 
Bohumil Zoufalík (NPP10-HPLD) 
Kateřina Peštová (ČSSD) 
Mgr. Tereza Hauffenová (ANO 2011) 
JUDr. Lubomír Ledl (KSČM) 
JUDr. Radmila Kleslová (ANO 2011) 
Ing. Robert Keller (ANO 2011) 
Pavel Plesník (ANO 2011) 
Ing. Dagmar Lešenarová (ANO 2011) 
Ing. Jana Čunátová (KSČM) 
Ing. Zdeněk Vávra (SZ) 
JUDr. Magdaléna Lukovičová (ANO 2011) 
Lukáš Rázl (ČSSD) 
Mgr. Pavlina Hájková (TOP 09) 
Doc. Ing.  Petr David Ph.D. (ANO 2011) 
MUDr. Markéta Jirásková (ODS) 
Hana Nováková (ČSSD) 
Ing. Viktor Lojík (TOP 09) 
Jaroslav Štěpánek (ANO 2011) 
JUDr.PhDr. Oldřich Choděra (ODS) 
Ing. Milan Richter (ODS) 
  
 
HLASOVALI PROTI: 
  
 
  
 
ZDŽELI SE HLASOVÁNÍ: 
Bc. Jana Komrskova (SZ) 
RNDr. Miloslav Müller Ph.D. (VLASTA) 

5. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 10 02:07 22.září 2015 
141 z 165
Mgr. Pavel Mareš (VLASTA) 
Mgr. Milan Mraček (VLASTA) 
Renata Chmelová (VLASTA) 
Ing. Milan Maršálek (VLASTA) 
Karel Duchek (VLASTA) 
Mgr. Ondřej Počarovský (TOP 09) 
PhDr. Olga Richterová (VLASTA) 
Ing. Tomáš Pek S.E. (TOP 09) 
  
 
NEHLASOVALI: 
Bc. Radek Lojda (TOP 09) 
Ing. Michal Narovec (TOP 09) 
Ing. Jan Moravec Ph.D. (TOP 09) 
Ing. Martin Moravec (VLASTA) 
 

5. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 10 02:07 22.září 2015 
142 z 165
67. hlasování 
název usnesení : J38/U1 : 27. Návrh na schválení aktualizace Zásad poskytování dotací
městské části Praha 10, formulářů žádosti a vyúčtování pro oblasti: sociální; kultura a
umění; sport, tělovýchova a volný čas; protidrogová prevence a prevence kriminality;
životní prostředí
 
  
 
výsledek hlasování: SCHVÁLENO 
Podrobné výsledky hlasování: 
Hlasovali pro: 38   proti: 0   zdrželi se: 0   nehlasovali: 2   omluveni: 0 
  
 
HLASOVALI PRO: 
JUDr. Radmila Kleslová (ANO 2011) 
JUDr. Lubomír Ledl (KSČM) 
Bohumil Zoufalík (NPP10-HPLD) 
Ing. Milan Maršálek (VLASTA) 
Ing. Dagmar Lešenarová (ANO 2011) 
Mgr. Ivana Cabrnochová (SZ) 
Doc. Ing.  Petr David Ph.D. (ANO 2011) 
Ing. Vladimír Novák (ČSSD) 
Bc. Markéta Petrová (NPP10-HPLD) 
JUDr. Magdaléna Lukovičová (ANO 2011) 
Jiřina Vondráková (ČSSD) 
Ing. Jana Čunátová (KSČM) 
Ing. Jindřich Nepevný (ANO 2011) 
Mgr. Tereza Hauffenová (ANO 2011) 
Ing. Zdeněk Vávra (SZ) 
Kateřina Peštová (ČSSD) 
Hana Nováková (ČSSD) 
Bc. Jana Komrskova (SZ) 
Renata Chmelová (VLASTA) 
Ing. Robert Keller (ANO 2011) 
Lukáš Rázl (ČSSD) 
Mgr. Pavel Mareš (VLASTA) 
Mgr. Ondřej Počarovský (TOP 09) 
Jaroslav Štěpánek (ANO 2011) 
Pavel Plesník (ANO 2011) 
RNDr. Miloslav Müller Ph.D. (VLASTA) 
Ing. Milan Richter (ODS) 
Mgr. Milan Mraček (VLASTA) 
MUDr. Markéta Jirásková (ODS) 
Karel Duchek (VLASTA) 
Bc. Radek Lojda (TOP 09) 
Ing. Jan Moravec Ph.D. (TOP 09) 
JUDr.PhDr. Oldřich Choděra (ODS) 
Ing. Jan Šnajdr (TOP 09) 

5. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 10 02:07 22.září 2015 
143 z 165
Ing. Tomáš Pek S.E. (TOP 09) 
Ing. Viktor Lojík (TOP 09) 
Ing. Michal Narovec (TOP 09) 
PhDr. Olga Richterová (VLASTA) 
  
 
HLASOVALI PROTI: 
  
 
  
 
ZDŽELI SE HLASOVÁNÍ: 
  
 
  
 
NEHLASOVALI: 
Mgr. Pavlina Hájková (TOP 09) 
Ing. Martin Moravec (VLASTA) 
 

5. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 10 02:07 22.září 2015 
144 z 165
68. hlasování (POMOCNÉ) 
název usnesení :  :  
  
 
výsledek hlasování: SCHVÁLENO 
Podrobné výsledky hlasování: 
Hlasovali pro: 22   proti: 10   zdrželi se: 4   nehlasovali: 4   omluveni: 0 
  
 
HLASOVALI PRO: 
Doc. Ing.  Petr David Ph.D. (ANO 2011) 
Bc. Markéta Petrová (NPP10-HPLD) 
Mgr. Tereza Hauffenová (ANO 2011) 
Bohumil Zoufalík (NPP10-HPLD) 
Pavel Plesník (ANO 2011) 
JUDr.PhDr. Oldřich Choděra (ODS) 
Ing. Dagmar Lešenarová (ANO 2011) 
Lukáš Rázl (ČSSD) 
Ing. Jindřich Nepevný (ANO 2011) 
Ing. Milan Richter (ODS) 
Jiřina Vondráková (ČSSD) 
Mgr. Ivana Cabrnochová (SZ) 
Ing. Jana Čunátová (KSČM) 
Ing. Vladimír Novák (ČSSD) 
JUDr. Magdaléna Lukovičová (ANO 2011) 
Ing. Zdeněk Vávra (SZ) 
JUDr. Lubomír Ledl (KSČM) 
Hana Nováková (ČSSD) 
Ing. Robert Keller (ANO 2011) 
Kateřina Peštová (ČSSD) 
MUDr. Markéta Jirásková (ODS) 
Jaroslav Štěpánek (ANO 2011) 
  
 
HLASOVALI PROTI: 
Ing. Milan Maršálek (VLASTA) 
Renata Chmelová (VLASTA) 
Bc. Radek Lojda (TOP 09) 
Mgr. Milan Mraček (VLASTA) 
Karel Duchek (VLASTA) 
Bc. Jana Komrskova (SZ) 
Ing. Jan Moravec Ph.D. (TOP 09) 
PhDr. Olga Richterová (VLASTA) 
Mgr. Pavel Mareš (VLASTA) 
RNDr. Miloslav Müller Ph.D. (VLASTA) 
  
 

5. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 10 02:07 22.září 2015 
145 z 165
ZDŽELI SE HLASOVÁNÍ: 
Mgr. Ondřej Počarovský (TOP 09) 
Ing. Viktor Lojík (TOP 09) 
Ing. Jan Šnajdr (TOP 09) 
JUDr. Radmila Kleslová (ANO 2011) 
  
 
NEHLASOVALI: 
Mgr. Pavlina Hájková (TOP 09) 
Ing. Michal Narovec (TOP 09) 
Ing. Tomáš Pek S.E. (TOP 09) 
Ing. Martin Moravec (VLASTA) 
 

5. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 10 02:07 22.září 2015 
146 z 165
69. hlasování 
název usnesení : J39/U1 : 28. Informace o postupu zpracování technické analýzy variant
lokalit pro umístění sídla ÚMČ P10
 
  
 
výsledek hlasování: SCHVÁLENO 
Podrobné výsledky hlasování: 
Hlasovali pro: 23   proti: 1   zdrželi se: 13   nehlasovali: 3   omluveni: 0 
  
 
HLASOVALI PRO: 
Ing. Milan Richter (ODS) 
Ing. Vladimír Novák (ČSSD) 
Jiřina Vondráková (ČSSD) 
JUDr. Magdaléna Lukovičová (ANO 2011) 
Ing. Robert Keller (ANO 2011) 
JUDr. Radmila Kleslová (ANO 2011) 
Bohumil Zoufalík (NPP10-HPLD) 
Mgr. Ivana Cabrnochová (SZ) 
Mgr. Tereza Hauffenová (ANO 2011) 
Doc. Ing.  Petr David Ph.D. (ANO 2011) 
Bc. Markéta Petrová (NPP10-HPLD) 
Hana Nováková (ČSSD) 
JUDr.PhDr. Oldřich Choděra (ODS) 
Ing. Jindřich Nepevný (ANO 2011) 
Pavel Plesník (ANO 2011) 
Kateřina Peštová (ČSSD) 
Jaroslav Štěpánek (ANO 2011) 
JUDr. Lubomír Ledl (KSČM) 
Ing. Zdeněk Vávra (SZ) 
Ing. Dagmar Lešenarová (ANO 2011) 
Lukáš Rázl (ČSSD) 
MUDr. Markéta Jirásková (ODS) 
Ing. Jana Čunátová (KSČM) 
  
 
HLASOVALI PROTI: 
Ing. Tomáš Pek S.E. (TOP 09) 
  
 
ZDŽELI SE HLASOVÁNÍ: 
Renata Chmelová (VLASTA) 
Mgr. Ondřej Počarovský (TOP 09) 
Ing. Milan Maršálek (VLASTA) 
Mgr. Pavel Mareš (VLASTA) 
Bc. Jana Komrskova (SZ) 
Ing. Viktor Lojík (TOP 09) 

5. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 10 02:07 22.září 2015 
147 z 165
Ing. Jan Šnajdr (TOP 09) 
Ing. Jan Moravec Ph.D. (TOP 09) 
Bc. Radek Lojda (TOP 09) 
Ing. Michal Narovec (TOP 09) 
Mgr. Milan Mraček (VLASTA) 
PhDr. Olga Richterová (VLASTA) 
RNDr. Miloslav Müller Ph.D. (VLASTA) 
  
 
NEHLASOVALI: 
Mgr. Pavlina Hájková (TOP 09) 
Ing. Martin Moravec (VLASTA) 
Karel Duchek (VLASTA) 
 

5. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 10 02:07 22.září 2015 
148 z 165
70. hlasování (POMOCNÉ) 
název usnesení :  :  
  
 
výsledek hlasování: SCHVÁLENO 
Podrobné výsledky hlasování: 
Hlasovali pro: 34   proti: 0   zdrželi se: 1   nehlasovali: 5   omluveni: 0 
  
 
HLASOVALI PRO: 
Ing. Jan Šnajdr (TOP 09) 
Ing. Vladimír Novák (ČSSD) 
JUDr.PhDr. Oldřich Choděra (ODS) 
Bc. Markéta Petrová (NPP10-HPLD) 
JUDr. Radmila Kleslová (ANO 2011) 
Mgr. Ondřej Počarovský (TOP 09) 
Jiřina Vondráková (ČSSD) 
Ing. Zdeněk Vávra (SZ) 
Bohumil Zoufalík (NPP10-HPLD) 
MUDr. Markéta Jirásková (ODS) 
JUDr. Lubomír Ledl (KSČM) 
Lukáš Rázl (ČSSD) 
Pavel Plesník (ANO 2011) 
Doc. Ing.  Petr David Ph.D. (ANO 2011) 
Hana Nováková (ČSSD) 
Ing. Jana Čunátová (KSČM) 
Ing. Jindřich Nepevný (ANO 2011) 
Mgr. Ivana Cabrnochová (SZ) 
Jaroslav Štěpánek (ANO 2011) 
Ing. Dagmar Lešenarová (ANO 2011) 
Ing. Milan Richter (ODS) 
Mgr. Milan Mraček (VLASTA) 
Ing. Milan Maršálek (VLASTA) 
Renata Chmelová (VLASTA) 
Ing. Robert Keller (ANO 2011) 
Mgr. Tereza Hauffenová (ANO 2011) 
JUDr. Magdaléna Lukovičová (ANO 2011) 
RNDr. Miloslav Müller Ph.D. (VLASTA) 
Bc. Jana Komrskova (SZ) 
Kateřina Peštová (ČSSD) 
Mgr. Pavel Mareš (VLASTA) 
Bc. Radek Lojda (TOP 09) 
Ing. Michal Narovec (TOP 09) 
PhDr. Olga Richterová (VLASTA) 
  
 
HLASOVALI PROTI: 

5. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 10 02:07 22.září 2015 
149 z 165
  
 
  
 
ZDŽELI SE HLASOVÁNÍ: 
Ing. Jan Moravec Ph.D. (TOP 09) 
  
 
NEHLASOVALI: 
Mgr. Pavlina Hájková (TOP 09) 
Ing. Tomáš Pek S.E. (TOP 09) 
Ing. Martin Moravec (VLASTA) 
Karel Duchek (VLASTA) 
Ing. Viktor Lojík (TOP 09) 
 

5. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 10 02:07 22.září 2015 
150 z 165
71. hlasování 
název usnesení : J49/U3 : Náplň výboru pro udělování čest. občanství 
  
 
výsledek hlasování: SCHVÁLENO 
Podrobné výsledky hlasování: 
Hlasovali pro: 36   proti: 0   zdrželi se: 0   nehlasovali: 4   omluveni: 0 
  
 
HLASOVALI PRO: 
Ing. Zdeněk Vávra (SZ) 
Bohumil Zoufalík (NPP10-HPLD) 
Bc. Jana Komrskova (SZ) 
Ing. Jindřich Nepevný (ANO 2011) 
JUDr.PhDr. Oldřich Choděra (ODS) 
Bc. Markéta Petrová (NPP10-HPLD) 
Ing. Milan Maršálek (VLASTA) 
Ing. Jana Čunátová (KSČM) 
Ing. Robert Keller (ANO 2011) 
Ing. Vladimír Novák (ČSSD) 
Jiřina Vondráková (ČSSD) 
Ing. Milan Richter (ODS) 
Mgr. Milan Mraček (VLASTA) 
MUDr. Markéta Jirásková (ODS) 
Doc. Ing.  Petr David Ph.D. (ANO 2011) 
Jaroslav Štěpánek (ANO 2011) 
Pavel Plesník (ANO 2011) 
Renata Chmelová (VLASTA) 
Mgr. Pavel Mareš (VLASTA) 
JUDr. Radmila Kleslová (ANO 2011) 
Kateřina Peštová (ČSSD) 
Lukáš Rázl (ČSSD) 
JUDr. Lubomír Ledl (KSČM) 
Ing. Dagmar Lešenarová (ANO 2011) 
Mgr. Tereza Hauffenová (ANO 2011) 
Mgr. Ondřej Počarovský (TOP 09) 
JUDr. Magdaléna Lukovičová (ANO 2011) 
Hana Nováková (ČSSD) 
RNDr. Miloslav Müller Ph.D. (VLASTA) 
Mgr. Ivana Cabrnochová (SZ) 
Bc. Radek Lojda (TOP 09) 
Ing. Tomáš Pek S.E. (TOP 09) 
Karel Duchek (VLASTA) 
Ing. Jan Šnajdr (TOP 09) 
Ing. Viktor Lojík (TOP 09) 
Ing. Jan Moravec Ph.D. (TOP 09) 
  

5. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 10 02:07 22.září 2015 
151 z 165
 
HLASOVALI PROTI: 
  
 
  
 
ZDŽELI SE HLASOVÁNÍ: 
  
 
  
 
NEHLASOVALI: 
Mgr. Pavlina Hájková (TOP 09) 
Ing. Michal Narovec (TOP 09) 
Ing. Martin Moravec (VLASTA) 
PhDr. Olga Richterová (VLASTA) 
 

5. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 10 02:07 22.září 2015 
152 z 165
72. hlasování 
název usnesení : J40/U1 : 29. Plán činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva městské
části Praha 10 na II. pololetí 2015
 
  
 
výsledek hlasování: SCHVÁLENO 
Podrobné výsledky hlasování: 
Hlasovali pro: 29   proti: 0   zdrželi se: 5   nehlasovali: 6   omluveni: 0 
  
 
HLASOVALI PRO: 
MUDr. Markéta Jirásková (ODS) 
Doc. Ing.  Petr David Ph.D. (ANO 2011) 
Ing. Zdeněk Vávra (SZ) 
Hana Nováková (ČSSD) 
Bohumil Zoufalík (NPP10-HPLD) 
Mgr. Ondřej Počarovský (TOP 09) 
Jaroslav Štěpánek (ANO 2011) 
Ing. Jindřich Nepevný (ANO 2011) 
Ing. Milan Richter (ODS) 
Ing. Vladimír Novák (ČSSD) 
Jiřina Vondráková (ČSSD) 
Bc. Markéta Petrová (NPP10-HPLD) 
Mgr. Tereza Hauffenová (ANO 2011) 
JUDr. Magdaléna Lukovičová (ANO 2011) 
Mgr. Ivana Cabrnochová (SZ) 
Pavel Plesník (ANO 2011) 
JUDr. Radmila Kleslová (ANO 2011) 
Ing. Robert Keller (ANO 2011) 
Ing. Dagmar Lešenarová (ANO 2011) 
Ing. Jana Čunátová (KSČM) 
Kateřina Peštová (ČSSD) 
JUDr. Lubomír Ledl (KSČM) 
Lukáš Rázl (ČSSD) 
Ing. Jan Šnajdr (TOP 09) 
Ing. Tomáš Pek S.E. (TOP 09) 
Mgr. Pavel Mareš (VLASTA) 
Bc. Jana Komrskova (SZ) 
Ing. Jan Moravec Ph.D. (TOP 09) 
Bc. Radek Lojda (TOP 09) 
  
 
HLASOVALI PROTI: 
  
 
  
 

5. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 10 02:07 22.září 2015 
153 z 165
ZDŽELI SE HLASOVÁNÍ: 
Mgr. Milan Mraček (VLASTA) 
PhDr. Olga Richterová (VLASTA) 
RNDr. Miloslav Müller Ph.D. (VLASTA) 
Renata Chmelová (VLASTA) 
Ing. Milan Maršálek (VLASTA) 
  
 
NEHLASOVALI: 
Mgr. Pavlina Hájková (TOP 09) 
Ing. Michal Narovec (TOP 09) 
JUDr.PhDr. Oldřich Choděra (ODS) 
Ing. Martin Moravec (VLASTA) 
Karel Duchek (VLASTA) 
Ing. Viktor Lojík (TOP 09) 
 

5. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 10 02:07 22.září 2015 
154 z 165
73. hlasování 
název usnesení : J41/U2 : Richterová... 
  
 
výsledek hlasování: NESCHVÁLENO 
Podrobné výsledky hlasování: 
Hlasovali pro: 7   proti: 0   zdrželi se: 24   nehlasovali: 9   omluveni: 0 
  
 
HLASOVALI PRO: 
Karel Duchek (VLASTA) 
RNDr. Miloslav Müller Ph.D. (VLASTA) 
PhDr. Olga Richterová (VLASTA) 
Mgr. Milan Mraček (VLASTA) 
Mgr. Pavel Mareš (VLASTA) 
Renata Chmelová (VLASTA) 
Ing. Milan Maršálek (VLASTA) 
  
 
HLASOVALI PROTI: 
  
 
  
 
ZDŽELI SE HLASOVÁNÍ: 
Doc. Ing.  Petr David Ph.D. (ANO 2011) 
Bohumil Zoufalík (NPP10-HPLD) 
Ing. Vladimír Novák (ČSSD) 
Ing. Jindřich Nepevný (ANO 2011) 
Ing. Robert Keller (ANO 2011) 
Ing. Dagmar Lešenarová (ANO 2011) 
JUDr. Radmila Kleslová (ANO 2011) 
Mgr. Ivana Cabrnochová (SZ) 
JUDr. Lubomír Ledl (KSČM) 
Bc. Markéta Petrová (NPP10-HPLD) 
Pavel Plesník (ANO 2011) 
Kateřina Peštová (ČSSD) 
Mgr. Tereza Hauffenová (ANO 2011) 
Jiřina Vondráková (ČSSD) 
Ing. Jan Šnajdr (TOP 09) 
Ing. Jana Čunátová (KSČM) 
Ing. Tomáš Pek S.E. (TOP 09) 
Ing. Zdeněk Vávra (SZ) 
MUDr. Markéta Jirásková (ODS) 
Bc. Radek Lojda (TOP 09) 
Jaroslav Štěpánek (ANO 2011) 
Bc. Jana Komrskova (SZ) 

5. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 10 02:07 22.září 2015 
155 z 165
JUDr.PhDr. Oldřich Choděra (ODS) 
Ing. Jan Moravec Ph.D. (TOP 09) 
  
 
NEHLASOVALI: 
Mgr. Pavlina Hájková (TOP 09) 
Ing. Michal Narovec (TOP 09) 
Ing. Milan Richter (ODS) 
Hana Nováková (ČSSD) 
JUDr. Magdaléna Lukovičová (ANO 2011) 
Lukáš Rázl (ČSSD) 
Ing. Martin Moravec (VLASTA) 
Mgr. Ondřej Počarovský (TOP 09) 
Ing. Viktor Lojík (TOP 09) 
 

5. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 10 02:07 22.září 2015 
156 z 165
74. hlasování 
název usnesení : J41/U1 : 30. Informace o průběhu činností ve vile po Karlu Čapkovi  
  
 
výsledek hlasování: SCHVÁLENO 
Podrobné výsledky hlasování: 
Hlasovali pro: 22   proti: 0   zdrželi se: 10   nehlasovali: 8   omluveni: 0 
  
 
HLASOVALI PRO: 
Doc. Ing.  Petr David Ph.D. (ANO 2011) 
Jiřina Vondráková (ČSSD) 
Pavel Plesník (ANO 2011) 
JUDr. Lubomír Ledl (KSČM) 
Mgr. Tereza Hauffenová (ANO 2011) 
Kateřina Peštová (ČSSD) 
Bc. Markéta Petrová (NPP10-HPLD) 
Ing. Jindřich Nepevný (ANO 2011) 
Jaroslav Štěpánek (ANO 2011) 
Ing. Vladimír Novák (ČSSD) 
JUDr. Radmila Kleslová (ANO 2011) 
JUDr. Magdaléna Lukovičová (ANO 2011) 
Ing. Robert Keller (ANO 2011) 
Lukáš Rázl (ČSSD) 
MUDr. Markéta Jirásková (ODS) 
Mgr. Ivana Cabrnochová (SZ) 
Bohumil Zoufalík (NPP10-HPLD) 
Ing. Dagmar Lešenarová (ANO 2011) 
Ing. Zdeněk Vávra (SZ) 
Hana Nováková (ČSSD) 
Ing. Jana Čunátová (KSČM) 
JUDr.PhDr. Oldřich Choděra (ODS) 
  
 
HLASOVALI PROTI: 
  
 
  
 
ZDŽELI SE HLASOVÁNÍ: 
Ing. Milan Maršálek (VLASTA) 
Mgr. Milan Mraček (VLASTA) 
Ing. Tomáš Pek S.E. (TOP 09) 
Renata Chmelová (VLASTA) 
RNDr. Miloslav Müller Ph.D. (VLASTA) 
PhDr. Olga Richterová (VLASTA) 
Bc. Radek Lojda (TOP 09) 

5. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 10 02:07 22.září 2015 
157 z 165
Ing. Jan Šnajdr (TOP 09) 
Mgr. Pavel Mareš (VLASTA) 
Ing. Jan Moravec Ph.D. (TOP 09) 
  
 
NEHLASOVALI: 
Mgr. Pavlina Hájková (TOP 09) 
Ing. Michal Narovec (TOP 09) 
Ing. Milan Richter (ODS) 
Bc. Jana Komrskova (SZ) 
Ing. Martin Moravec (VLASTA) 
Karel Duchek (VLASTA) 
Mgr. Ondřej Počarovský (TOP 09) 
Ing. Viktor Lojík (TOP 09) 
 

5. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 10 02:07 22.září 2015 
158 z 165
75. hlasování (POMOCNÉ) 
název usnesení :  :  
  
 
výsledek hlasování: NESCHVÁLENO 
Podrobné výsledky hlasování: 
Hlasovali pro: 20   proti: 4   zdrželi se: 3   nehlasovali: 13   omluveni: 0 
  
 
HLASOVALI PRO: 
Ing. Jana Čunátová (KSČM) 
Bohumil Zoufalík (NPP10-HPLD) 
Ing. Jan Šnajdr (TOP 09) 
Hana Nováková (ČSSD) 
MUDr. Markéta Jirásková (ODS) 
JUDr. Lubomír Ledl (KSČM) 
Doc. Ing.  Petr David Ph.D. (ANO 2011) 
Ing. Jindřich Nepevný (ANO 2011) 
Jaroslav Štěpánek (ANO 2011) 
Bc. Markéta Petrová (NPP10-HPLD) 
Jiřina Vondráková (ČSSD) 
Ing. Vladimír Novák (ČSSD) 
Ing. Zdeněk Vávra (SZ) 
Mgr. Tereza Hauffenová (ANO 2011) 
Ing. Robert Keller (ANO 2011) 
JUDr. Radmila Kleslová (ANO 2011) 
Pavel Plesník (ANO 2011) 
Kateřina Peštová (ČSSD) 
Lukáš Rázl (ČSSD) 
Mgr. Ondřej Počarovský (TOP 09) 
  
 
HLASOVALI PROTI: 
Bc. Jana Komrskova (SZ) 
Renata Chmelová (VLASTA) 
Mgr. Pavel Mareš (VLASTA) 
PhDr. Olga Richterová (VLASTA) 
  
 
ZDŽELI SE HLASOVÁNÍ: 
Ing. Milan Maršálek (VLASTA) 
Ing. Tomáš Pek S.E. (TOP 09) 
Mgr. Milan Mraček (VLASTA) 
  
 
NEHLASOVALI: 
Mgr. Ivana Cabrnochová (SZ) 

5. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 10 02:07 22.září 2015 
159 z 165
Mgr. Pavlina Hájková (TOP 09) 
Bc. Radek Lojda (TOP 09) 
Ing. Michal Narovec (TOP 09) 
Ing. Milan Richter (ODS) 
Ing. Dagmar Lešenarová (ANO 2011) 
JUDr. Magdaléna Lukovičová (ANO 2011) 
JUDr.PhDr. Oldřich Choděra (ODS) 
Ing. Jan Moravec Ph.D. (TOP 09) 
Ing. Martin Moravec (VLASTA) 
Karel Duchek (VLASTA) 
RNDr. Miloslav Müller Ph.D. (VLASTA) 
Ing. Viktor Lojík (TOP 09) 
 

5. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 10 02:07 22.září 2015 
160 z 165
76. hlasování (POMOCNÉ) 
název usnesení :  :  
  
 
výsledek hlasování: SCHVÁLENO 
Podrobné výsledky hlasování: 
Hlasovali pro: 23   proti: 7   zdrželi se: 1   nehlasovali: 9   omluveni: 0 
  
 
HLASOVALI PRO: 
MUDr. Markéta Jirásková (ODS) 
Bohumil Zoufalík (NPP10-HPLD) 
Mgr. Ivana Cabrnochová (SZ) 
Ing. Vladimír Novák (ČSSD) 
Doc. Ing.  Petr David Ph.D. (ANO 2011) 
Ing. Milan Richter (ODS) 
Hana Nováková (ČSSD) 
Ing. Dagmar Lešenarová (ANO 2011) 
JUDr. Lubomír Ledl (KSČM) 
Ing. Robert Keller (ANO 2011) 
JUDr. Radmila Kleslová (ANO 2011) 
Ing. Jan Šnajdr (TOP 09) 
Mgr. Tereza Hauffenová (ANO 2011) 
Ing. Zdeněk Vávra (SZ) 
Ing. Jindřich Nepevný (ANO 2011) 
Jaroslav Štěpánek (ANO 2011) 
Bc. Markéta Petrová (NPP10-HPLD) 
Kateřina Peštová (ČSSD) 
Jiřina Vondráková (ČSSD) 
Pavel Plesník (ANO 2011) 
Ing. Jana Čunátová (KSČM) 
JUDr. Magdaléna Lukovičová (ANO 2011) 
Lukáš Rázl (ČSSD) 
  
 
HLASOVALI PROTI: 
Bc. Jana Komrskova (SZ) 
PhDr. Olga Richterová (VLASTA) 
Renata Chmelová (VLASTA) 
Karel Duchek (VLASTA) 
Ing. Milan Maršálek (VLASTA) 
RNDr. Miloslav Müller Ph.D. (VLASTA) 
Mgr. Pavel Mareš (VLASTA) 
  
 
ZDŽELI SE HLASOVÁNÍ: 
Mgr. Milan Mraček (VLASTA) 

5. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 10 02:07 22.září 2015 
161 z 165
  
 
NEHLASOVALI: 
Mgr. Pavlina Hájková (TOP 09) 
Bc. Radek Lojda (TOP 09) 
Ing. Michal Narovec (TOP 09) 
JUDr.PhDr. Oldřich Choděra (ODS) 
Ing. Jan Moravec Ph.D. (TOP 09) 
Ing. Tomáš Pek S.E. (TOP 09) 
Ing. Martin Moravec (VLASTA) 
Mgr. Ondřej Počarovský (TOP 09) 
Ing. Viktor Lojík (TOP 09) 
 

5. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 10 02:07 22.září 2015 
162 z 165
77. hlasování 
název usnesení : J42/U2 : Návrh Komrsková 
  
 
výsledek hlasování: NESCHVÁLENO 
Podrobné výsledky hlasování: 
Hlasovali pro: 12   proti: 1   zdrželi se: 18   nehlasovali: 9   omluveni: 0 
  
 
HLASOVALI PRO: 
Renata Chmelová (VLASTA) 
Karel Duchek (VLASTA) 
Ing. Jan Šnajdr (TOP 09) 
Mgr. Milan Mraček (VLASTA) 
Bc. Radek Lojda (TOP 09) 
Bc. Jana Komrskova (SZ) 
PhDr. Olga Richterová (VLASTA) 
Ing. Milan Maršálek (VLASTA) 
RNDr. Miloslav Müller Ph.D. (VLASTA) 
Ing. Tomáš Pek S.E. (TOP 09) 
Mgr. Ondřej Počarovský (TOP 09) 
Mgr. Pavel Mareš (VLASTA) 
  
 
HLASOVALI PROTI: 
Hana Nováková (ČSSD) 
  
 
ZDŽELI SE HLASOVÁNÍ: 
Jiřina Vondráková (ČSSD) 
Bohumil Zoufalík (NPP10-HPLD) 
Doc. Ing.  Petr David Ph.D. (ANO 2011) 
Mgr. Ivana Cabrnochová (SZ) 
JUDr. Lubomír Ledl (KSČM) 
Ing. Vladimír Novák (ČSSD) 
Ing. Robert Keller (ANO 2011) 
Pavel Plesník (ANO 2011) 
Ing. Dagmar Lešenarová (ANO 2011) 
Mgr. Tereza Hauffenová (ANO 2011) 
Ing. Jindřich Nepevný (ANO 2011) 
Bc. Markéta Petrová (NPP10-HPLD) 
Kateřina Peštová (ČSSD) 
Ing. Jana Čunátová (KSČM) 
JUDr. Magdaléna Lukovičová (ANO 2011) 
Jaroslav Štěpánek (ANO 2011) 
Ing. Zdeněk Vávra (SZ) 
Ing. Milan Richter (ODS) 

5. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 10 02:07 22.září 2015 
163 z 165
  
 
NEHLASOVALI: 
Mgr. Pavlina Hájková (TOP 09) 
MUDr. Markéta Jirásková (ODS) 
Ing. Michal Narovec (TOP 09) 
JUDr. Radmila Kleslová (ANO 2011) 
Lukáš Rázl (ČSSD) 
JUDr.PhDr. Oldřich Choděra (ODS) 
Ing. Jan Moravec Ph.D. (TOP 09) 
Ing. Martin Moravec (VLASTA) 
Ing. Viktor Lojík (TOP 09) 
 

5. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 10 02:07 22.září 2015 
164 z 165
78. hlasování 
název usnesení : J42/U1 : 31. Informace o činnosti společnosti PRAHA 10 – Majetková, a.
s., vč. dceřiných společností
 
  
 
výsledek hlasování: SCHVÁLENO 
Podrobné výsledky hlasování: 
Hlasovali pro: 21   proti: 0   zdrželi se: 11   nehlasovali: 8   omluveni: 0 
  
 
HLASOVALI PRO: 
Bohumil Zoufalík (NPP10-HPLD) 
Jiřina Vondráková (ČSSD) 
Ing. Jana Čunátová (KSČM) 
Jaroslav Štěpánek (ANO 2011) 
Doc. Ing.  Petr David Ph.D. (ANO 2011) 
Ing. Jindřich Nepevný (ANO 2011) 
Ing. Dagmar Lešenarová (ANO 2011) 
Kateřina Peštová (ČSSD) 
Ing. Vladimír Novák (ČSSD) 
Mgr. Ivana Cabrnochová (SZ) 
JUDr. Magdaléna Lukovičová (ANO 2011) 
JUDr. Lubomír Ledl (KSČM) 
JUDr. Radmila Kleslová (ANO 2011) 
Mgr. Tereza Hauffenová (ANO 2011) 
Bc. Markéta Petrová (NPP10-HPLD) 
Hana Nováková (ČSSD) 
Pavel Plesník (ANO 2011) 
Ing. Robert Keller (ANO 2011) 
Lukáš Rázl (ČSSD) 
Ing. Milan Richter (ODS) 
Ing. Zdeněk Vávra (SZ) 
  
 
HLASOVALI PROTI: 
  
 
  
 
ZDŽELI SE HLASOVÁNÍ: 
Renata Chmelová (VLASTA) 
Bc. Radek Lojda (TOP 09) 
Mgr. Pavel Mareš (VLASTA) 
Mgr. Milan Mraček (VLASTA) 
Ing. Milan Maršálek (VLASTA) 
Ing. Tomáš Pek S.E. (TOP 09) 
RNDr. Miloslav Müller Ph.D. (VLASTA) 

5. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 10 02:07 22.září 2015 
165 z 165
Karel Duchek (VLASTA) 
PhDr. Olga Richterová (VLASTA) 
Ing. Jan Šnajdr (TOP 09) 
Mgr. Ondřej Počarovský (TOP 09) 
  
 
NEHLASOVALI: 
Mgr. Pavlina Hájková (TOP 09) 
MUDr. Markéta Jirásková (ODS) 
Ing. Michal Narovec (TOP 09) 
Bc. Jana Komrskova (SZ) 
JUDr.PhDr. Oldřich Choděra (ODS) 
Ing. Jan Moravec Ph.D. (TOP 09) 
Ing. Martin Moravec (VLASTA) 
Ing. Viktor Lojík (TOP 09)