Povinný subjekt: Krajský soud v Brně

PROSÍM O INFO KE SPISOVÉ ZNAČCE DĚKUJI

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

S přátelským pozdravem,

martin škodam..

Krajský soud v Brně

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - 44 Co 709/2018" s
evidenčním číslem 590d2915-fb23-4138-81e3-120f1c2b885d a s běžným číslem
239456/2018 bylo doručeno dne 28.11.2018 04:28:01.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Krajský soud v Brně

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Angyalossy Eva Mgr., Krajský soud v Brně

1 příloha

 

Dobrý den,

 

 

v příloze zasílám odpověď na Vaši žádost.

 

 

Prosím o potvrzení přijetí emailu včetně příloh!

 

 

S pozdravem

 

 

Mgr. Eva Angyalossy

Asistentka předsedy soudu a tisková mluvčí

 

Krajský soud v Brně

Rooseveltova 16, 602 00 Brno

Kancelář č. 153F

E-mail: [1][emailová adresa];
[2][emailová adresa

Tel.: 546 514 092

Mob.: 605 969 283

 

 

 

References

Visible links
1. mailto:[emailová adresa]
2. mailto:[emailová adresa]

Pospíchalová Hana, Krajský soud v Brně

1 příloha

 

 

Dobrý den,

 

v příloze posílám vyjádření k Vaší žádosti.

 

Hana Pospíchalová

správa soudu