Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Výroční zpráva o činnosti Agentury pro sociální začleňování za rok 2014'.


 
Vláda České republiky 
Ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu a předseda Rady vlády pro 
záležitosti romské menšiny
  
 
Čj.: 13820/2015-ASZ 
 
V Praze dne 25. srpna 2015 
 
Výtisk č.:            
PRO INFORMACI ČLENŮ 
Výroční zpráva o činnosti Agentury pro sociální začleňování  za rok 2014 
 
 
Důvod předložení:
 
Obsah: 
Materiál se předkládá na základě Plánu 
I. 
Předkládací zpráva 
nelegislativních  úkolů  vlády  České 
II.  Výroční  zpráva  o  činnosti  Agentury  pro  sociální 
republiky na 1. pololetí 2015  
začleňování  za rok 2014 
III.  Návrh tiskové zprávy 
  
           
                
                
                
                
                
                
Předkládá: 
Mgr. Jiří Dienstbier 
ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu