Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Skládka skla na pozemku státu'.

Protokol o výsledku ověření datové zprávy
Identifikátor:
epdz_751629
Předmět podání:
Žádost o informace podle dotaz - Skládka skla na pozemku
státu
Odesílatel:
Přemysl Rozehnal, foi
+xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx
Adresát:
xxxxxxxxxx@xxxxx.xx
Datová zpráva
Odesláno (neověřený čas):
23.07.2015 08:19:31
Doručeno:
23.07.2015 08:20:04
Přijato ke zpracování:
23.07.2015 08:20:04
Počet příloh:
0
Uloženo pod názvem:
Žádost o informace podle dotaz_2015-07-23_08-19-31.eml
Ověření datové zprávy
Výsledek ověření:
Podání není podepsáno uznávaným elektronickým
podpisem
Generováno modulem EPDZ dne 23.07.2015 08:20:04 , ID datové zprávy je epdz_751629 .