Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Zpráva o stavu lesa a lesního hospodářství České republiky v roce 2014'.


 
 
 
Mgr. Vít Doležálek 
ředitel Odboru kanceláře ministra 
  
  
  
V Praze dne 27. července 2015 
Čj. 40902/2015-MZE-16222 
  
  
Vážený pane Havlíku, 
 
dne  21.  července  2015  byla  Ministerstvu  zemědělství  doručena  Vaše  žádost  
o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 
ve znění pozdějších předpisů, ve které žádáte o poskytnutí kopie materiálu Zpráva o stavu 
lesa  a  lesního  hospodářství  České  republiky  v roce  2014  pro  jednání  vlády  ČR  dne  
13. července 2015.  
 
Požadovaný materiál Vám zasílám v příloze tohoto dopisu. Zároveň Vám chci sdělit, že 
nejdůležitější  část  Vámi  požadovaného  materiálu  je  veřejnosti  k dispozici  na  internetových 
stránkách  Ministerstva  zemědělství  již  od  chvíle  jeho  schválení  vládou  ČR  (viz 
http://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/x2015_plocha-lesnich-pozemku-
v-ceske-republice.html). 
  
  
 
S pozdravem 
 
 
 
 
Přílohy
 1. ob_zpravaLH_2014.pdf 
 2. us_zpravaLH_2014.pdf 
 3. pz_zpravaLH_2014.pdf 
 4. vp_zpravaLH_2014.pdf 
 5. tz_zpravaLH_2014.pdf 
 6. vm_zpravaLH_2014.pdf 
 
 
 
 
Vážený pan 
David Havlík 
Alejní 2410/3 

 
415 01 Teplice 
40902/2015-MZE-16222