Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Zpráva za rok 2014 o rovnosti žen a mužů'.


 
Vláda České republiky 
Ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu 
Čj.: 7305/2015-OLP 
 
V Praze dne            
 
Výtisk č.:            
PRO SCHŮZI VLÁDY 
Zpráva za rok 2014 o rovnosti žen a mužů a o naplňování Vládní strategie 
pro rovnost žen a mužů v ČR na léta 2014 – 2020 
 
 
 
Důvod předložení: 

Obsah: 
Plnění  usnesení  vlády  ČR  ze  dne  12. 
I. 
Návrh usnesení vlády 
listopadu  2014  č.  930  k  Souhrnné 
II.  Předkládací zpráva 
zprávě  o  plnění  Priorit  a  postupů  vlády 
III.  Zpráva  za  rok  2014  o  rovnosti  žen  a  mužů 
při  prosazování  rovnosti  žen  a  mužů 
a o naplňování  Vládní  strategie  pro  rovnost  žen 
v roce 2013 
a mužů v ČR na léta 2014 – 2020, včetně příloh 
IV.  Vypořádání připomínkového řízení 
V.  
Tisková zpráva 
     
           
     
           
     
           
     
           
                
Předkládá: 
ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu