Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Výroční zpráva o činnosti Rady vlády pro záležitosti romské menšiny za rok 2014'.


Úřad vlády České republiky 
Odbor právní a kontrolní 
 
 
 
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx   
V Praze 9. července 2015  
 
Čj. 10721/2015-OPR 
 
 
 
 
 
Odpověď na žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. 
Vážený pane, 
dne  29.06.2015  jsme  obdrželi  Vaši  žádost,  s odkazem  na  zákon  č.  106/1999  Sb.,  o  svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, v níž požadujete poskytnutí kopie materiálu 
„Výroční  zpráva  o  činnosti  Rady  vlády  pro  záležitosti  romské  menšiny  za  rok  2014“  pro  jednání 
vlády ČR dne 15.06.2015. 
K Vámi požadované kopii materiálu si Vám dovoluji zaslat níže uvedený odkaz na webové stránky 
Úřadu vlády ČR, kde byla tato zpráva již zveřejněna. 
http://www.vlada.cz/assets/ppov/zalezitosti-romske-komunity/dokumenty/Vyrocni-zprava-2014.pdf 
S pozdravem 
 
Mgr. Jiří Gaňo 
ředitel odboru právního a kontrolního 
 
Úřad vlády České republiky, nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01  Praha 1 
ústředna 224 002 111, xxxxx@xxxxx.xx, datová schránka: trfaa33