Toto je HTML verze přílohy k vznesenému dotazu. 'Výroční zpráva Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů za rok 2014'.