Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2012 a predikce na další období'.

 
    V Praze dne 31. května 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
                Č. j.: 2013/36525-112 
 
 
 
Vážený pane Kleknere, 
 
na  základě  Vaší  žádosti  uplatněné  podle  zákona  č.  106/1999    Sb.,  o svobodném 
přístupu  k informacím,  ve  znění  pozdějších  předpisů,  doručené  MPSV  dne 
29. 5. 2013 ve věci poskytnutí elektronické verze dokumentu Analýza vývoje příjmů 
a výdajů domácností ČR v roce 2012 a predikace na další období, sděluji následující: 
 
V příloze tohoto elektronického podání naleznete „Analýzu vývoje příjmů a výdajů 
domácností ČR v roce 2012 a predikci na další období“ a tabulkovou přílohu 
k tomuto dokumentu. 
 
S pozdravem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                      
                                                                                          Ing. Luisa Petráková v. r. 
                                                                                ředitelka odboru kabinet ministryně   
                                                                               Ministerstvo práce a sociálních věcí 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Přílohy 

 
 
 
 
Vážený pan  
Ota Klekner 
Xxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx