Toto je HTML verze přílohy k vznesenému dotazu. 'Komunitní plánování'.
MĚSTO SLAVONICE
Paní
Lenka Lyalikoff
Vaše značka:
Naše značka:
Vyřizuje:                                    Ve Slavonicích dne:
    
   1134 /2013/ST 
5. 6. 2013
Žádost o informace – pasport místních komunikací
Vážená paní Lyalikoff,
k Vašemu dotazu sděluji, že město Slavonice má zpracován pasport komunikací a plán 
zimní údržby. Z dalších dokumentů je dále pak např. možno zmínit projektovou 
dokumentaci revitalizace Sídliště Sv. Čecha, které byla vzhledem k časovému odstupu 
od jejího pořízení nyní předložena občanům k posouzení. 
S pozdravem
Josef Urban
starosta města
Město Slavonice, Horní nám. 525, 378 81 Slavonice, IČO 002 47 456,
Tel. 384 401 820, Fax: 384 401 827, E-mail: [email address]