Toto je HTML verze přílohy k vznesenému dotazu. 'Komunitní plánování'.
MĚSTO SLAVONICE
Paní
Lenka Lyalikoff
Vaše značka:
Naše značka:
Vyřizuje:                                    Ve Slavonicích dne:
    
   1131 /2013/ST 
5. 6. 2013
Žádost o informace – MAS Jemnicko
Vážená paní Lyalikoff,
k Vašim dotazům sděluji, že:
Ad 1)  Za město jedná s MAS Jemnicko starosta města Josef Urban. 
V roce 2012 byl realizován projekt Oprava vybraných úseků místních komunikací 
IV. třídy – město Slavonice (ulice Dačická, Polní, Mařížská ), v roce 2013 jsou ve 
schvalovacím řízení žádosti o dotaci na tyto dva projekty:
- Oprava vybraných úseků chodníků v okolí městského kulturního střediska
- Výměna vrat budovy společenského centra a pořízení herních prvků na 
dětské hřiště v Mutišově
Ad 2) V tomto volebním období město neobdrželo žádost o podporu projektů NNO nebo 
podnikatelů, rovněž na žádném takovémto projektu nespolupracovalo.
Ad 3) Město Slavonice se aktivně podílelo na distribuci anketních dotazníků a 
prezentaci této ankety – webové stránky města, umístění dotazníků na radnici, 
místní rozhlas, mailové rozesílání dotazníků, umístění schránky pro sběr 
dotazníků.
Další průzkum např. proběhl v rámci zpracování dokumentu Strategie přeshraniční 
spolupráce Slavonice - Dobersberg 2013 – 2020. Otázky řešení dopravy byly 
v letošním roce projednávány na veřejných jednáních s občany.   
S pozdravem
Josef Urban
starosta města 
Město Slavonice, Horní nám. 525, 378 81 Slavonice, IČO 002 47 456,
Tel. 384 401 820, Fax: 384 401 827, E-mail: [email address]