Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Informace o průběhu zahlazování následků hornické činnosti v roce 2014 podniků DIAMO, státní podnik, a Palivový kombinát Ústí, státní podnik'.

Vaše podání ze dne / Your submission: 17.5.2015 19:26:58
Bylo přijato a zaevidováno s těmito základními údaji / Submission was accepted as f...
Identifikátor dokumentu / Identifier: MPO 23724/2015
Datum zaevidování / Submission date: 18.5.2015 08:23:44
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx