Toto je HTML verze přílohy k vznesenému dotazu. 'Přehled o činnosti cenových kontrolních orgánů za rok 2014'.

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 15. dubna 2015 č. 273
k Přehledu o činnosti cenových kontrolních orgánů za rok 2014
pro Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky
Vláda
I. bere   na   vědomí    Přehled   o   činnosti   cenových   kontrolních   orgánů   za   rok   2014   pro 
Poslaneckou   sněmovnu   Parlamentu   České   republiky,   obsažený   v části   III   materiálu 
čj. 372/15 (dále jen „přehled o činnosti“);
II. pověřuje předsedu vlády předložit  přehled o činnosti předsedovi Poslanecké sněmovny 
Parlamentu České republiky;
III. ukládá  1.  místopředsedovi   vlády  pro  ekonomiku  a  ministru  financí  odůvodnit   přehled 
o činnosti v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky.
Provedou: 
předseda vlády,
1. místopředseda vlády pro ekonomiku a 
ministr financí
Mgr. Bohuslav Sobotka, v. r.
předseda vlády