40 Nc 2503 2020

Dotaz byl odmítnut Městský soud v Brně.

Povinný subjekt: Městský soud v Brně

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

Mohu přijmout soudní rozhodnutí učiněná v našem současném případě? Díky za vaši pomoc.

Onur Masyan.
S pozdravem,

Městský soud v Brně

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - 40 Nc 2503 2020" s
evidenčním číslem 66f721f7-f866-45f7-8c65-72a4ba931e3a a s běžným číslem
2719/2021 bylo doručeno dne 07.01.2021 00:33:53.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Městský soud v Brně

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Šťastná Sekretariát Hana, Městský soud v Brně

8 příloh

Městský soud v Brně

* Polní 39, 608 01 Brno, IČO: 00025062

ukázat citované pasáže

Šťastná Sekretariát Hana, Městský soud v Brně

8 příloh

Městský soud v Brně

* Polní 39, 608 01 Brno, IČO: 00025062

ukázat citované pasáže