Toto je HTML verze přílohy k vznesenému dotazu. 'Informace o vzdělávání zaměstnanců ve správních úřadech'.


*MVCRX02EBLP0* 
 
MVCRX02EBLP0 
prvotní identifikátor 
odbor veřejné správy, dozoru a kontroly 
náměstí Hrdinů 1634/3 
Praha 4 
140 21 
 
Č. j. MV- 57082-2/ODK-2015 
Praha 21. dubna 2015 
 
Přílohy: 1 
Vážený pan 
David Havlík 
 
e-mail: [FOI #4065 e-mail] ?? 
 
 
Odpověď na Vaši žádost o poskytnutí informací 
 
 
Na základě Vaší žádosti o poskytnutí informace Vám tímto v příloze zasílám materiál: 
Informace  o  vzdělávání  podle  „Pravidel  vzdělávání  zaměstnanců  ve  správních 
úřadech“  a  o  jejich  dodržování  za  kalendářní  rok  2014,  který  byl  pro  informaci 
předložen Vládě České republiky. 
 
 
Vláda České republiky jej zařadila v programu dne 8. dubna 2015 pod bodem 
1. v části D. Různé – Pro informaci. 
 
S pozdravem 
 
 
 
 
Ing. Marie Kostruhová 
ředitelka odboru 
 
podepsáno elektronicky 
 
Vyřizuje:  Ing. Milena Nováková, MBA 
tel. č.: 
974 816 436 
e-mail:  [email address] 
 
 1