Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Rozsudek 5 T 27/2013'.


Č. j. 5 T 27/2013 - 389 
 
 
 
ČESKÁ REPUBLIKA  
 
ROZSUDEK 
JMÉNEM REPUBLIKY 
 
 
Okresní  soud  v Teplicích  rozhodl  v hlavním  líčení  konaném  dne  11.  června  2014 
samosoudkyní JUDr. Danou Kolářovou, t a k t o:   
 
 
 
 
Obžalovaný 
Ing. Petr   B L A H U Š,  
 
nar. 10.12.1959, trvale bytem, adresa pro doručování Teplice, Dlouhá 109/41,   
 
 
 j e  v i n e n ,  
ž e 
1) 
v Teplicích,  okres  Teplice,  ani  nikde  jinde,  jako  předseda  představenstva  společnosti 
BETONSTAV TEPLICE a.s., IČ 631 49 435, se sídlem Brno - Žabovřesky, Minská 3173 (do 
dne  29.8.2011  se  sídlem  Teplice,  Duchcovská  899/2)
,  a  plátce  povinných  plateb  ve  vztahu 
ke všem  zaměstnancům  společnosti  1.  Betonstav  s.r.o.,  IČ  250  37 714,  se  sídlem  Teplice, 
Duchcovská 899/2 (do dne 15.12.2010 se sídlem Bystřany – Nové Dvory 1), který rozhodoval 
o  provedení  či  neprovedení  plateb  povinných  odvodů,  s  úmyslem  neodvedené  finanční 
prostředky  použít  k jiným  účelům  v rámci  podnikatelské  činnosti  společnosti  1.  Betonstav 
s.r.o., neodvedl za zaměstnance společnosti 1. Betonstav s.r.o. 
 
 
a)  za období ode dne 1.5.2010 do dne 31.7.2010 v rozporu se zákonem č. 586/1992 Sb., 
o daních z příjmů, příslušnému správci daně zálohy na daň z přijmu fyzických osob ze 
závislé  činnosti  a  funkčních  požitků,  čímž  způsobil  České  republice,  Finančnímu 
úřadu pro Ústecký kraj, Územní pracoviště Teplice, se sídlem Teplice, Dlouhá 143/42, 
škodu ve výši 859.869,-Kč
 
b)  za období ode dne 1.4.2010 do dne 31.12.2010 v rozporu se zákonem č. 589/1992 Sb., 
o pojistném na sociální zabezpečení, v náležité výši a v zákonných lhůtách pojistné na 

p o k r a č o v á n í                                                                                           sp. zn. 5 T 27/2013 

 
 
   
 
 
 
 
sociální  zabezpečení,  čímž  způsobil  České  republice,  Okresní  správě  sociálního 
zabezpečení  Teplice, se  sídlem  Teplice, Přítkovská 1576, škodu ve výši  73.681,-Kč
kterou následně uhradil v plné výši,  
 
c)  za období ode dne 1.4.2010 do dne 28.2.2011 v rozporu se zákonem č. 592/1992 Sb., 
o pojistném na zdravotní pojištění, v náležité výši a v zákonných lhůtách pojistné na 
všeobecné zdravotní pojištění, čímž způsobil  Všeobecné zdravotní pojišťovně České 
republiky,  IČ:  411 97 518,  Krajská  pobočka  pro  Ústecký  kraj,  Územní  pracoviště 
Teplice, se sídlem Teplice, 28. října 975/23, škodu ve výši 251.928,-Kč
 
d)  za období ode dne 1.4.2010 do dne 28.2.2011 v rozporu se zákonem č. 592/1992 Sb., 
o pojistném na zdravotní pojištění, v náležité výši a v zákonných lhůtách pojistné na 
všeobecné zdravotní pojištění, čímž způsobil Zdravotní pojišťovně ministerstva vnitra 
České  republiky,  IČ:  471  14  304,  se  sídlem  Praha  10,  Kodaňská  1441/46,  škodu  ve 
výši 14.140,-Kč
 
e)  za období ode dne 1.4.2010 do dne 28.2.2011 v rozporu se zákonem č. 592/1992 Sb., 
o pojistném na zdravotní pojištění, v náležité výši a v zákonných lhůtách pojistné na 
všeobecné zdravotní pojištění, čímž způsobil České průmyslové zdravotní pojišťovně, 
IČ: 476 72 234, se sídlem Ostrava – Vítkovice, Jeremenkova 11, škodu ve výši 3.016,-

 
f)  za období ode dne 1.4.2010 do dne 28.2.2011 v rozporu se zákonem č. 592/1992 Sb., 
o pojistném na zdravotní pojištění, v náležité výši a v zákonných lhůtách pojistné na 
všeobecné  zdravotní  pojištění,  čímž  způsobil  Oborové  zdravotní  pojišťovně 
zaměstnanců  bank,  pojišťoven  a  stavebnictví,  IČ:  471  14  321,  se  sídlem  Praha  4, 
Roškotova 1225/1, škodu ve výši 36.764,-Kčpřičemž z dluhu následně uhradil 941,-
Kč,
 
 
g)  za období ode dne 1.4.2011 do dne 31.8.2010 v rozporu se zákonem č. 592/1992 Sb., 
o pojistném na zdravotní pojištění, v náležité výši a v zákonných lhůtách pojistné na 
všeobecné  zdravotní  pojištění,  čímž  způsobil  Vojenské  zdravotní  pojišťovně  České 
republiky,  IČ:  471  14 975,  se  sídlem  Praha  9,  Drahobejlova  1404/4,  škodu  ve  výši 
6.027,-Kčkterou následně uhradil v plné výši, a 
 
h)  za období ode dne 1.4.2010 do dne 28.2.2011 v rozporu se zákonem č. 592/1992 Sb., 
o pojistném na zdravotní pojištění, v náležité výši a v zákonných lhůtách pojistné na 
všeobecné  zdravotní  pojištění  zdravotní  pojišťovně,  čímž  způsobil  Zdravotní 
pojišťovně  METAL  -  ALIANCE,  IČ:  487  03  893,  se  sídlem  Kladno,  Čermákova 
1951,  (v  současné  době  Česká  průmyslová  zdravotní  pojišťovna,  IČ:  476  72  234,  se 
sídlem Ostrava – Vítkovice, Jeremenkova 11)
, škodu ve výši 7.336,-Kč
 
 
a způsobil tak na neuhrazených povinných odvodech celkovou škodu ve výši 1.252.761,- Kč, 
z níž  do  současné  doby  uhradil  80.649,-  Kč,  přičemž  svého  jednání  se  dopustil  přesto,  že 
srážky na tyto odvody z mezd zaměstnanců provedl a společnost 1. Betonstav s.r.o. pro jejich 
odvod měla dostatek finančních prostředků, byť v určitém období pouze částečně, 
 
2) 
v Teplicích,  okres  Teplice,  ani  nikde  jinde,  jako  předseda  představenstva  společnosti 
BETONSTAV TEPLICE a.s., IČ 631 49 435, se sídlem Brno - Žabovřesky, Minská 3173 (do 

pokračování 
 

 
 
     sp. zn. 5 T 27/2013 
 - 
dne  29.8.2011  se  sídlem  Teplice,  Duchcovská  899/2),  a  plátce  povinných  plateb  ve  vztahu 
ke všem zaměstnancům společnosti Betonstav PSV s.r.o., IČ 254 36 864, se sídlem Bystřany 
–  Nové  Dvory  1,  který  rozhodoval  o  provedení  či  neprovedení  plateb  povinných  odvodů,  s 
úmyslem  neodvedené  finanční  prostředky  použít  k jiným  účelům  v rámci  podnikatelské 
činnosti  společnosti  Betonstav  PSV  s.r.o.,  neodvedl  za  zaměstnance  společnosti  Betonstav 
PSV s.r.o. 
 
 
a)  za období ode dne 1.2.2010 do dne 31.10.2010 v rozporu se zákonem č. 586/1992 Sb., 
o daních z příjmů, příslušnému správci daně zálohy na daň z přijmu fyzických osob ze 
závislé  činnosti  a  funkčních  požitků,  čímž  způsobil  České  republice,  Finančnímu 
úřadu pro Ústecký kraj, Územní pracoviště Teplice, se sídlem Teplice, Dlouhá 143/42, 
škodu ve výši 336.617,-Kčpřičemž dne 12.7.2012 dlužné zálohy na daň uhradil J S, 
 
b)  za období ode dne 1.6.2009 do dne 28.2.2011 v rozporu se zákonem č. 589/1992 Sb., 
o pojistném na sociální zabezpečení, v náležité výši a v zákonných lhůtách pojistné na 
sociální  zabezpečení,  čímž  způsobil  České  republice,  Okresní  správě  sociálního 
zabezpečení Teplice, se sídlem Teplice, Přítkovská 1576, škodu ve výši 427.214,-Kč,   
 
c)  za období ode dne 1.1.2009 do dne 28.2.2011 v rozporu se zákonem č. 592/1992 Sb., 
o pojistném na zdravotní pojištění, v náležité výši a v zákonných lhůtách pojistné na 
všeobecné zdravotní pojištění, čímž způsobil  Všeobecné zdravotní pojišťovně České 
republiky,  IČ:  411 97 518,  Krajská  pobočka  pro  Ústecký  kraj,  Územní  pracoviště 
Teplice, se sídlem Teplice, 28. října 975/23, škodu ve výši  49.372,-Kčpřičemž dne 
12.7.2012 a dne 8.10.2012 dlužné pojistné uhradil J. S., 
 
 
d)  za období ode dne 1.8.2009 do dne 28.2.2011 v rozporu se zákonem č. 592/1992 Sb., 
o pojistném na zdravotní pojištění, v náležité výši a v zákonných lhůtách pojistné na 
všeobecné zdravotní pojištění, čímž způsobil Zdravotní pojišťovně ministerstva vnitra 
České  republiky,  IČ:  471  14  304,  se  sídlem  Praha  10,  Kodaňská  1441/46,  škodu  ve 
výši 26.164,-Kčpřičemž dne 21.5.2012 dlužné pojistné uhradil J. S., 
 
e)  za období ode dne 1.8.2009 do dne 28.2.2011 v rozporu se zákonem č. 592/1992 Sb., 
o pojistném na zdravotní pojištění, v náležité výši a v zákonných lhůtách pojistné na 
všeobecné zdravotní pojištění, čímž způsobil České průmyslové zdravotní pojišťovně, 
IČ: 476 72 234, se sídlem Ostrava – Vítkovice, Jeremenkova 11, škodu ve výši 6.787,-
přičemž dne 24.5.2012 dlužné pojistné uhradil J. S., 
 
f)  za období ode dne 1.7.2009 do dne 28.2.2011 v rozporu se zákonem č. 592/1992 Sb., 
o pojistném na zdravotní pojištění, v náležité výši a v zákonných lhůtách pojistné na 
všeobecné  zdravotní  pojištění,  čímž  způsobil  Oborové  zdravotní  pojišťovně 
zaměstnanců  bank,  pojišťoven  a  stavebnictví,  IČ:  471  14  321,  se  sídlem  Praha  4, 
Roškotova 1225/1, škodu ve výši 21.967,-Kčpřičemž dne 21.5.2012 dlužné pojistné 
uhradil J. S.,
 
 
a  způsobil  tak  na  neuhrazených  povinných  odvodech  celkovou  škodu  ve  výši  868.121,-Kč, 
z čehož bylo J. S. uhrazeno 440.907,-Kč, přičemž svého jednání se dopustil přesto, že srážky 
na  tyto  odvody  z mezd  zaměstnanců  provedl  a  společnost  Betonstav  PSV  s.r.o.  pro  jejich 
odvod měla dostatek finančních prostředků, byť v určitém období pouze částečně, 
 
 
 

p o k r a č o v á n í                                                                                           sp. zn. 5 T 27/2013 

 
 
   
 
 
 
 
t e d y    jako  zaměstnavatel  ve  větším  rozsahu  nesplnil  svoji  zákonnou  povinnost  za 
zaměstnance  odvést  daň,  pojistné  na  sociální  zabezpečení  a  pojistné  na  zdravotní 
pojištění a takovým činem získal pro jiného značný prospěch, 
 
 
t í m   s p á c h a l  
 
přečin neodvedení daně, pojistného na sociální zabezpečení a podobné povinné platby podle   
§ 241 odst. 1, odst. 3 tr. zákoníku ve znění účinném do 30.11.2011 a 
 
 
o d s u z u j e    s e  
 
podle  §  241  odst.  3  tr.  zákoníku    k trestu  odnětí  svobody  ve  výměře                               
š e s t n á c t  (16) měsíců.  
 
Podle  §  81  odst.  1  tr.  zákoníku  a  §  82  odst.  1  tr.  zákoníku  se  výkon  trestu              
podmíněně   o d k l á d á    na zkušební dobu v trvání t ř í (3) roků
 
             Podle § 73 odst. 1, odst. 3 tr. zákoníku se obžalovanému ukládá trest zákazu činnosti 
spočívající  v zákazu  výkonu  funkce  člena  statutárního  orgánu  a  prokury  v obchodních 
společnostech a družstvech v trvání   d v a   a   p ů l  (2,5) roku.  
 
 
            Podle § 229 odst. 1 tr. řádu se poškozené  
 
- Okresní správa sociálního zabezpečení Teplice, se sídlem Teplice, Přítkovská 1576.,  
-  Všeobecná  zdravotní  pojišťovna  ČR,    IČ:  411  97 518,  Krajská  pobočka  pro  Ústecký  kraj, 
Územní pracoviště Teplice, se sídlem Teplice, 28. října 975/23,  
- Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR, IČ: 471 14 304, se sídlem Praha 10, Kodaňská 
1441/46,  
-  Česká  průmyslová  zdravotní  pojišťovna,  IČ:  476  72 234,  se  sídlem  Ostrava  -  Vítkovice, 
Jeremenkova 11,  
- Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví, IČ: 471 14 321, 
se sídlem Praha 4, Roškotova 1225/1,  
-  Vojenská  zdravotní  pojišťovna  ČR,  IČ:  471  14 975,  se  sídlem  Praha  9,  Drahobejlova 
1404/4,  
 
odkazují se svými nároky na náhradu škody na řízení ve věcech občanskoprávních. 
 
 
O d ů v o d n ě n í 
 
Podle  §  129  odst.  2  tr.  řádu  neobsahuje  písemné  vyhotovení  rozsudku 
odůvodnění  ve  výroku  o  vině  a  trestu,  neboť  se  ihned  po  jeho  vyhlášení  státní 
zástupce a obžalovaný ve lhůtě stanovené soudem i za osoby k tomu oprávněné 
vzdali práva na odvolání a prohlásili, že netrvají na vyhotovení odůvodnění. 
 
 
Poškozené  Okresní  správa  sociálního  zabezpečení  Teplice,  Všeobecná  zdravotní 
pojišťovna  ČR,  Územní  pracoviště  Teplice,  Zdravotní  pojišťovna  ministerstva  vnitra  ČR, 
Česká  průmyslová  zdravotní  pojišťovna,  Oborová  zdravotní  pojišťovna  zaměstnanců  bank, 

pokračování 
 

 
 
     sp. zn. 5 T 27/2013 
 - 
pojišťoven a stavebnictví a Vojenská zdravotní pojišťovna ČR, se k trestnímu řízení připojily 
s nárokem  na náhradu škody,  která jim  byla jednáním obžalovaného způsobena, připojily se 
včas,  tj  před  zahájením  dokazování  v hlavním  líčení.  Soud  nejprve  zvažoval,  zda  jsou  tyto 
poškozené  oprávněné  připojit  se  nárokem  na  náhradu  škody  k trestnímu  řízení,  když  jimi 
vydané  platební  výměry,  kterými  bylo  dlužné  pojistné  vyměřeno,  jsou  samy  o  sobě 
vykonatelným  rozhodnutím,  které  je  podkladem  pro  výkon  rozhodnutí  (exekuční  řízení). 
Z uvedených  rozhodnutí  však  vyplývá,  že  dluh,  který  byl  takto  vyměřen,  jde  k tíži 
právnických osob 1. Betonstav s.r.o. a Betonstav PSV s.r.o., nikoli k tíži obžalovaného. Soud 
tedy připustil  právo poškozených připojit  se s nárokem  na náhradu škody  k trestnímu  řízení 
vedenému  proti  obžalovanému.  Dokazováním  provedeným  v hlavním  líčení  byla  prokázána 
příčinná souvislost mezi jednáním obžalovaného v rozporu se zákonem a škodou způsobenou  
jednotlivým poškozeným. Přesto byly tyto poškozené odkázány se svými nároky na náhradu 
škody na řízení ve věcech občanskoprávních, neboť ke dni rozhodování nebyla soudu známa 
přesná výše škody, která vůči těmto poškozeným dosud uhrazena nebyla, když v mezidobí byl 
na obě citované právnické osoby Betonstav s.r.o. a Betonstav PSV s.r.o. prohlášen Krajským 
soudem  v Ústí  nad  Labem  konkurz,  v rámci  nějž  jsou  dluhy  těchto  společností  včetně  těch 
projednávaných uspokojovány z majetku  konkurzní  podstaty. Dokazování  vedené v trestním 
řízení  tímto  v tomto  smyslu  by  nad  míru  obvyklou  zatížilo  vedené  trestní  řízení,  zejména 
zdrželo  rozhodnutí  o  vině  a  trestu,  proto  byly  uvedené  poškozené  odkázány  na  řízení  ve 
věcech občanskoprávních. 
 
 
P o u č e n í :   
 
  

Proti tomuto rozsudku   l z e   podat odvolání do   o s m i   (8)  dnů ode dne doručení 
písemného  vyhotovení  rozsudku  ke  Krajskému  soudu  v  Ústí  nad  Labem,  prostřednictvím 
Okresního  soudu  v  Teplicích.  Jestliže  se  rozsudek  doručuje  jak  obžalovanému,  tak  jeho 
obhájci a zákonnému zástupci, běží lhůta od toho doručení, které bylo provedeno nejpozději. 
 
Rozsudek  může  odvoláním  napadnout  státní  zástupce  pro  nesprávnost  kteréhokoli 
výroku, obžalovaný pro nesprávnost výroku, který se ho přímo dotýká, zúčastněná osoba pro 
nesprávnost  výroku  o  zabrání  věci,  poškozený,  který  uplatnil  nárok  na  náhradu  škody  nebo 
nemajetkové  újmy  nebo  na  vydání  bezdůvodného  obohacení,  pro  nesprávnost  výroku  o 
náhradě  škody  nebo  majetkové  újmy  v penězích  nebo  o  vydání  bezdůvodného  obohacení. 
Osoba  oprávněná  napadat  rozsudek  pro  nesprávnost  některého  jeho  výroku,  může  jej 
napadnout také proto, že takový výrok učiněn nebyl, jakož i pro porušení ustanovení o řízení 
předcházejícím rozsudku, jestliže toto porušení mohlo způsobit, že výrok je nesprávný nebo 
že  chybí.  Ve  prospěch  obžalovaného  mohou  rozsudek  odvoláním  napadnout  kromě 
obžalovaného  a  státního  zástupce  i  příbuzní  obžalovaného  v pokolení  přímém,  jeho 
sourozenci, osvojitel, osvojenec, manžel, partner a druh.  
 
Odvolání  musí  být  ve  lhůtě  osmi  dnů  ode  dne  doručení  písemného  vyhotovení 
rozsudku  nebo  v další  lhůtě  k tomu  stanovené  samosoudcem  soudu  prvního  stupně  podle         
§ 251 tr. řádu také odůvodněno tak, aby bylo patrno, ve kterých výrocích je rozsudek napadán 
a jaké vady jsou vytýkány rozsudku nebo řízení, které rozsudku předcházelo. 
 
Státní zástupce je povinen v odvolání uvést, zda jej podává, byť i zčásti, ve prospěch 
nebo v neprospěch obžalovaného. 
 
Odvolací soud   o d m í t n e   odvolání, které nesplňuje náležitosti obsahu odvolání.  
 
 

p o k r a č o v á n í                                                                                           sp. zn. 5 T 27/2013 

 
 
   
 
 
 
 
Právo odvolání   n e p ř í s l u š í   osobám, jež se ho výslovně vzdaly. 
 
 
 
V Teplicích dne 11. června 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
JUDr. Dana Kolářová, v. r.  
 
 
 
 
 
 
samosoudkyně  
Za správnost vyhotovení: 
Dagmar Hrzánová