Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Žádosti o bezúplatný převod nemovitostí žadatele IČ 61664651'.

Protokol o výsledku ověření datové zprávy
Identifikátor:
epdz_649167
Předmět podání:
Žádost o informace podle dotaz - Žádosti o bezúplatný
převod nemovitostí žadatele IČ 61664651
Odesílatel:
David Havlík, foi
+xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx
Adresát:
xxxxxxxxxx@xxxxx.xx
Datová zpráva
Odesláno (neověřený čas):
11.03.2015 11:47:26
Doručeno:
11.03.2015 12:00:04
Přijato ke zpracování:
11.03.2015 12:00:04
Počet příloh:
0
Uloženo pod názvem:
Žádost o informace podle dotaz_2015-03-11_11-47-26.eml
Ověření datové zprávy
Výsledek ověření:
Podání není podepsáno uznávaným elektronickým
podpisem
Generováno modulem EPDZ dne 11.03.2015 12:00:04 , ID datové zprávy je epdz_649167 .