Toto je HTML verze přílohy k vznesenému dotazu. 'Zřízení provozovny Liberec Staré město'.
Protokol o výsledku ověření datové zprávy
Identifikátor:
epdz_4239798
Předmět podání:
Žádost o informace podle dotaz - Zřízení provozovny
Liberec Staré město
Odesílatel:
Ota Klekner, foi
+[email address]
Adresát:
Instituce [Liberec vyžaduje e-mail]
Datová zpráva
Odesláno (neověřený čas):
11.03.2015 09:45:28
Doručeno:
11.03.2015 10:00:00
Přijato ke zpracování:
11.03.2015 10:00:00
Počet příloh:
0
Uloženo pod názvem:
Žádost o informace podle dotaz_2015-03-11_09-45-28.eml
Ověření datové zprávy
Výsledek ověření:
Podání není podepsáno uznávaným elektronickým
podpisem
Generováno modulem EPDZ dne 11.03.2015 10:00:01 , ID datové zprávy je epdz_4239798 .