Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Odměny pracovníků městyse a starosty'.


ÚŘAD MĚSTYSE   LITEŇ   
Náměstí č. 71, 267 27 Liteň 
okres Beroun 
IČO 00233501 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nová Liteň, z.s. 
 
     
 
   
 
Běleč 721 
 
267 27 
Liteň - Běleč 
 
 
Vaše č.j.: 
Naše č.j.: 
Vyřizuje: 
V Litni dne 
104/Lit 
00120/15/Lit 
Kateřina Nožinová 
12.02.2015 
 
Věc: 
Stížnost na neposkytnutí informace podle zákona č.106/1999/ Sb. v zákonné lhůtě 
 
Vaši stížnost zamítáme z neopodstatněných důvodů, Odpovězeno bylo v zákonném termínu 
15  denní  lhůty,  jak  určuje  tabulka  právní  moci,  která  je  naskenována  v příloze.  Dále  Vaše 
stížnost nebyla opatřena uznávaným elektronickým podpisem, jak vyžaduje zákon č.500/2004 
Sb. § 37 odst.4. 
 
S pozdravem 
 
Ing. Miroslav Horák 
                                                                                                         starosta městyse Liteň 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Příloha : naskenovaná tabulka PM poskytnutá ORP Beroun 
Tel.,fax.: 311 684 121, e-mail : xx@xxxxxxxxx.xx, Dat. schr. rgnb7me