Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Odměny pracovníků městyse a starosty'.


ÚŘAD MĚSTYSE   LITEŇ   
Náměstí č. 71, 267 27 Liteň 
okres Beroun 
IČO 00233501 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                           Nová Liteň, z.s. 
 
 
                                                                xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx 
     xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx 
 
 
Vaše č.j.: 
Naše č.j.: 
Vyřizuje: 
V Litni dne 
2015 
00060/15/Lit 
Ing. Miroslav Horák 
05.02.2015 
 
Věc:  Žádost o podání informací podle zákona č.106/1999 Sb. 
 
Poskytnutí údajů na žádost Nová Liteň, z.s. zaevidovanou pod č.j. 60/2015/Lit doručenou 
21.01.2015 sdělujeme, že na základě zák. č. 101/2000 Sb.§ 3 odst.1. o ochraně osobních údajů 
Vám nemůžeme poskytnout požadované údaje o výši vyplacených mezd konkrétním osobám 
za rok 2014. 
Počet pracovníků, kteří v roce 2014 měli u ÚM trvalý zaměstnanecký poměr: 9 
stavební technik, účetní 2x, matrikář 2x, knihovnice, pomocný dělník 3x, uklízečka 
Počet pracovníků, kteří v roce 2014 uzavřeli s ÚM  dohodu o provedení práce: 10 
Muzeum 3x, brigádník na údržbu veřejné zeleně, roznáška NN, Volby 
Všechny mzdy jsou uvedeny v hrubém. Pomocný dělník je hrazen z dotace od ÚP 12 000,- 
Kč. Odměny jsou od 0 do 3000,-Kč. Osobní ohodnocení od 0 do 8000,- Kč. Stavební technik, 
matrikář, účetní jsou zařazeni do deváté třídy a podle počtu odpracovaných let do příslušné 
kolonky. Knihovnice a uklízečka mají poloviční úvazek. 
Starosta a zastupitelé: 9 
Starosta: 42 650,- Kč 
Místostarosta: 7 000,- Kč 
Předseda komise nebo výboru: 1060,- Kč 
Člen komise: 750,-  Kč 
Přílohou Vám zasíláme platové tabulky, podle kterých jsou naši zaměstnanci vypláceni. 
 
S pozdravem 
 
 
Ing. Miroslav Horák 
                                                                                                          starosta městyse Liteň 
Tel.,fax.: 311 684 121, e-mail : xx@xxxxxxxxx.xx, Dat. schr. rgnb7me 
 


 
 
 
 
Tel.,fax.: 311 684 121, e-mail : xx@xxxxxxxxx.xx, Dat. schr. rgnb7me 
 


Odměny členů zastupitelstva: 
 
 
 
 
 
 
 
Tel.,fax.: 311 684 121, e-mail : xx@xxxxxxxxx.xx, Dat. schr. rgnb7me 
 


 
 
Tel.,fax.: 311 684 121, e-mail : xx@xxxxxxxxx.xx, Dat. schr. rgnb7me