Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Pronájem počítačů pro volby 2014'.


Městská část Praha 13
Úřad městské části
Odbor informatiky
Pavel Hájek
Jerevanská 723/6
100 00 Praha 10
VÁŠ DOPIS ZN. / ZE DNE
NAŠE ZNAČKA
VYŘIZUJE/LINKA
PRAHA 
e-mail 12.1.20115
P13-01716/2015
Kaprálková/328
22.1.2015
Vážený pane Hájku,
na Vaši žádost o informaci ze dne 12. 1. 2015 sděluji, že v kalendářním roce činily celkové 
náklady na pronájem výpočetní techniky do okrskových komisí 362 546,- Kč včetně DPH. 
Z   dotačních   prostředků   byla   na   pronájem   výpočetní   techniky   uhrazena   částka   ve   výši 
112 000,- Kč.
S pozdravem
Ing. Jiřina Kaprálková, v.r.
vedoucí odboru informatiky
Městská část Praha 13
IČ: 00241687
Tel. ústředna: 
xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xx
Sluneční nám. 2580/13
DIČ: CZ00241687
235 011 111
ID datové schránky: zv6bsur
158 00 Praha 5
www.praha13.cz

Document Outline