Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Pronájem počítačů pro volby 2014'.

Protokol o výsledku ověření datové zprávy
Identifikátor:
epdz_67465
Předmět podání:
Žádost o informace podle dotaz - Pronájem počítačů pro
volby 2014
Odesílatel:
Pavel Hájek, foi
+xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx
Adresát:
xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xx
Datová zpráva
Odesláno (neověřený čas):
12.01.2015 20:44:26
Doručeno:
12.01.2015 21:00:00
Přijato ke zpracování:
12.01.2015 21:00:00
Počet příloh:
0
Uloženo pod názvem:
Žádost o informace podle dotaz_2015-01-12_20-44-26.eml
Ověření datové zprávy
Výsledek ověření:
Podání není podepsáno uznávaným elektronickým
podpisem
Generováno modulem EPDZ dne 12.01.2015 21:00:00 , ID datové zprávy je epdz_67465 .