Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Informace o řízení 1 KZV 22/2014'.

KRAJSKÉ STÁTNÍ ZASTUPITELSTVÍ V ÚSTÍ NAD LABEM 
Palác Zdar, Dlouhá 1, 400 85 Ústí nad Labem 
tel: 477 105 900,  fax : 477 105 999,  e-mail : xxxxxxxxx@xxx.xxx.xxxxxxx.xx,   ID DS ua9aeqr 
1 SIN 2/2015  - 5 
 
 
 
 
Ústí nad Labem  dne  16.1.2015 
 
 
 
Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím  
 
 
 
Vážený pane,  
 
dne  3.1.2015  byla  Krajskému  státnímu  zastupitelství  v Ústí  nad  Labem    doručena      Vaše  
žádost  o  poskytnutí  informace  podle  zákona  č.  106/1999  Sb.,  o  svobodném  přístupu 
k informacím.  Krajské  státní  zastupitelství  v Ústí  nad  Labem  je  ve  smyslu  §  2  odst.  1  cit. 
zákona  povinným  subjektem  k poskytnutí  informace.  Jde  o  informaci,  kterou  Krajské  státní 
zastupitelství v Ústí nad Labem  jako povinný subjekt disponuje a nebyl zjištěn žádný důvod, 
který by odůvodňoval odmítnutí Vaší žádosti.   
 
Vaše žádost obsahuje  několik otázek, které jsme si pro zjednodušení odpovědi seřadili podle 
čísel. 
 
1.  datum zahájení trestního řízení,  
2.  datum zahájení trestního stíhání konkrétní osoby /osob,  
3.  názvu dozorujícího státního zastupitelství,  
4.  jména a příjmení dozorujícího státního zástupce,  
5.  datum podání obžaloby s uvedením spisové značky dozorovaného případu,  
6.  klasifikací trestného činu / trestných činů,  
7.  názvu příslušného státního zastupitelství,  
8.  jména a příjmení státního zástupce, který obžalobu podal,  
9.  dále pak název soudu, kterému byla obžaloba podána,  
10. jméno a příjmení soudce, kterému byl případ přidělen,  
11. datum/datumy a spisové značky všech rozhodnutí soudů v žalované věci,  
12. výsledek trestního řízení před soudem,  
13. datum pravomocného ukončení věci 
 
Odpovědi na jednotlivé otázky jsou následující: 
1.  den 19.11.2013,  postup podle § 158 odst. 3 trestního řádu 
2.  den 13.3.2014, usnesení podle § 160 odst. 1 trestního řádu, obviněn Michal Krnáč 
3.  Krajské státní zastupitelství v Ústí nad Labem   
4.  Mgr. Vladimír Jan 
5.  obžaloba podána 8.9.2014 pod č.j. 1 KZV 22/2014 – 181 

 

6.  jednání pachatele kvalifikováno jako zločin vraždy podle § 140 odst. 2, odst. 3, písm. 
j) trestního zákoníku 
7.  Krajské státní zastupitelství v Ústí nad Labem   
8.  obžalobu podal Mgr. Vladimír Jan 
9.  Krajský soud v Ústí nad Labem   
10. JUDr. Jiří Bednář, Ph.D. 
11. soud rozhodl rozsudkem dne 24.10.2014 pod č.j. 50T 10/2014 – 2306 
12. Krajský soud v Ústí nad Labem  uznal Michala Krnáče vinným z trestných činů zvlášť 
závažného  zločinu  vraždy  podle  §  140  odst.  2,  odst.  3  písm.  j)  trestního  zákoníku  a 
přečinu porušování domovní svobody podle § 178 odst. 1, odst. 2 trestního zákoníku. 
Byl mu uložen úhrnný trest odnětí svobody v trvání 17,5 roku se zařazením do věznice 
s ostrahou.  Byl  mu  uložen  trest  propadnutí  věci  elektrického  paralyzéru,  vojenského 
maskovacího ponča a samonabíjecí pistole značky Glock 17, ráže 9 mm. Nakonec  mu 
byla  uložena  povinnost  nahradit  škodu  poškozené  Janě  Vaňhové  v celkové  výši 
401.157,- Kč 
13.  rozsudek není dosud pravomocný, neboť si proti němu podal odvolání obžalovaný a 
věc byla předložena k rozhodnutí Vrchnímu soudu v Praze, který dosud nerozhodl.  
 
S pozdravem  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
JUDr. Jan Jakovec v.r.  
 
 
 
 
 
 
 
 
krajský státní zástupce 
 
Za správnost vyhotovení: 
Hálová