Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Obžaloba ve věci 50 T 12 / 2013'.

KRAJSKÉ STÁTNÍ  ZASTUPITELSTVÍ  V ÚSTÍ NAD LABEM  
Národního odboje 1274, 400 85  Ústí nad Labem     
tel.: 475 247 111   fax: 475 247 206   e-mail: xxxxxxxxx@xxx.xxx.xxxxxxx.xx   ID DS ua9aeqr 
 
2 KZV 64/2012 – 101 
 
 
Krajský soud 
Ústí nad Labem  
 
 
 
Obžaloba 
 
Státní  zástupce  Krajského  státního  zastupitelství  v  Ústí  nad  Labem  podává  podle              
§ 176 odst. 1 tr. řádu obžalobu na obviněné 
 
1.  Ing. Ondřeje Nováka, 
nar
  předsedu  představenstva  společnosti  Viamont  DSP  a.s., 
bytem
,  
2.  Ing. Jiřího Kliera, 
 nar. 
,  člena představenstva společnosti  Viamont DSP 
a.s., bytem 
  
3.  Zdeňka Pavla
  
nar. 
, zaměstnance  společnosti  Viamont  DSP  a.s., 
bytem 
, a 
4.  Ing. Bronislava Špičáka, 
nar. 
, předsedu představenstva společnosti Energetické a 
dopravní stavby a.s., bytem 
  
že 
v době  od  1.  8.  2008  do  28.  2.  2011  v Ústí  nad  Labem  po  předchozí  vzájemné  domluvě 
v úmyslu protiprávně snížit daňovou povinnost společnosti Viamont DSP a.s., IČ 254 29 949, 
se sídlem v Ústí nad Labem, Železničářská čp. 1385, k dani z příjmů právnických osob, k dani 

 

z přidané  hodnoty,  jakož  i  získat  pro  společnost  nadměrný  odpočet  daně  z přidané  hodnoty 
obviněný  Ing.  Bronislav  Špičák  jako  předseda  představenstva  společnosti  Energetické  a 
dopravní stavby a.s., IČ 476 76 370, nechal vystavit 17 níže specifikovaných faktur v celkové 
výši 59.500.000,50 Kč včetně DPH s předmětem plnění za koordinaci a technickou pomoc při 
výstavbě,  které  obvinění  Ing.  Ondřej  Novák  jako  předseda  představenstva  společnosti 
Viamont DSP a.s., obviněný  Ing.  Jiří  Klier  jako  místopředseda  představenstva  společnosti 
Viamont  DSP  a.s.  a  obviněný  Zdeněk  Pavel  jako  odpovědný  vedoucí  divize  společnosti 
Viamont  DSP  a.s.  nechali  schválit,  proplatit  a  zahrnout  do  účetnictví  společnosti  Viamont 
DSP a.s., ačkoli všichni čtyři obvinění věděli, že společnost Energetické a dopravní stavby 
a.s. v rámci  stavby  „I/13  Děčín  most  ev.  č.  13-085  Pravobřežní  estakáda“  realizované 
Sdružením  Estakáda  Děčín  na  základě  smlouvy  o  sdružení  ze  dne  10.  10.  2007  ve  znění 
dodatku  č.  1  ze  dne  27.  6.  2008  a  dodatku  č.  2  ze  dne  15.  5.  2009  činnost  spočívající 
v koordinaci a technické pomoci při výstavbě ani žádné jiné zdanitelní plnění neuskutečnila, 
když obvinění Ing. Ondřej Novák, Ing. Jiří Klier a Zdeněk Pavel 
I. 
1) za zdaňovací období červenec 2008 nechali zahrnout do evidence k dani z přidané hodnoty 
a účetnictví společnosti Viamont DSP a.s. fakturu č. 20080010 ze dne 1. 8. 2008 vystavenou 
společností  Energetické  a  dopravní  stavby  a.s.  na  částku  ve  výši  1.853.118,-  Kč,  na jejímž 
podkladě bylo zpracováno a dne 25. 8. 2008 u Finančního úřadu v Ústí nad Labem podáno 
přiznání k dani z přidané hodnoty, čímž obvinění Ing. Ondřej Novák, Ing. Jiří Klier, Zdeněk 
Pavel  a  Ing.  Bronislav  Špičák  protiprávně  snížili  daňovou  povinnost  společnosti  Viamont 
DSP a.s. k dani z přidané hodnoty za uvedené zdaňovací období ve výši 295.876,- Kč, 
2)  za  zdaňovací období srpen 2008 nechali zahrnout do evidence k dani z přidané hodnoty a 
účetnictví společnosti Viamont DSP a.s. fakturu č. 20080014 ze dne 12. 9. 2008 vystavenou 
společností  Energetické  a  dopravní  stavby  a.s.  na  částku  ve  výši  2.650.388,-  Kč,  na  jejímž 
podkladě bylo zpracováno a dne 25. 9. 2008 u Finančního úřadu v Ústí nad Labem podáno 
přiznání k dani z přidané hodnoty, čímž obvinění Ing. Ondřej Novák, Ing. Jiří Klier, Zdeněk 
Pavel  a  Ing.  Bronislav  Špičák  protiprávně  snížili  daňovou  povinnost  společnosti  Viamont 
DSP a.s. k dani z přidané hodnoty za uvedené zdaňovací období ve výši 423.171,- Kč, 
3)  za  zdaňovací  období  září  2008  nechali  zahrnout do evidence k dani z přidané  hodnoty  a 
účetnictví společnosti Viamont DSP a.s. fakturu č. 20080020 ze dne 13. 10. 2008 vystavenou 
společností Energetické a dopravní stavby a.s. na částku ve výši 3.360.968,50 Kč, na jejímž 
podkladě bylo zpracováno a dne 27. 10. 2008 u Finančního úřadu v Ústí nad Labem podáno 
přiznání k dani z přidané hodnoty, čímž obvinění Ing. Ondřej Novák, Ing. Jiří Klier, Zdeněk 
Pavel  a  Ing.  Bronislav  Špičák  protiprávně  snížili  daňovou  povinnost  společnosti  Viamont 
DSP a.s. k dani z přidané hodnoty za uvedené zdaňovací období ve výši 536.625,- Kč, 
4)  za  zdaňovací  období  říjen  2008  nechali  zahrnout  do  evidence  k dani z přidané  hodnoty  a 
účetnictví společnosti Viamont DSP a.s. fakturu č. 20080029 ze dne 13. 11. 2008 vystavenou 
společností  Energetické  a  dopravní  stavby  a.s.  na  částku  ve  výši  2.463.695,-  Kč,  na  jejímž 
podkladě bylo zpracováno a dne 25. 11. 2008 u Finančního úřadu v Ústí nad Labem podáno 
přiznání k dani z přidané hodnoty, čímž obvinění Ing. Ondřej Novák, Ing. Jiří Klier, Zdeněk 

 

Pavel  a  Ing.  Bronislav  Špičák  protiprávně  snížili  daňovou  povinnost  společnosti  Viamont 
DSP a.s. k dani z přidané hodnoty za uvedené zdaňovací období ve výši 393.363,- Kč, 
5) za zdaňovací období listopad 2008 nechali zahrnout do evidence k dani z přidané hodnoty a 
účetnictví společnosti Viamont DSP a.s. fakturu č. 20080032 ze dne 9. 12. 2008 vystavenou 
společností  Energetické  a  dopravní  stavby  a.s.  na  částku  ve  výši  1.089.070,-  Kč,  na  jejímž 
podkladě bylo zpracováno a dne 29. 12. 2008 u Finančního úřadu v Ústí nad Labem podáno 
přiznání k dani z přidané hodnoty, čímž obvinění Ing. Ondřej Novák, Ing. Jiří Klier, Zdeněk 
Pavel  a  Ing.  Bronislav  Špičák  protiprávně  snížili  daňovou  povinnost  společnosti  Viamont 
DSP a.s. k dani z přidané hodnoty za uvedené zdaňovací období ve výši 173.885,- Kč, 
6) za zdaňovací období prosinec 2008 nechali zahrnout do evidence k dani z přidané hodnoty 
a účetnictví společnosti Viamont DSP a.s. fakturu č. 20080037 ze dne 5. 1. 2009 vystavenou 
společností  Energetické  a  dopravní  stavby  a.s.  na  částku  ve  výši  9.251.402,-  Kč,  na  jejímž 
podkladě bylo zpracováno a dne 27. 1. 2009 u Finančního úřadu v Ústí nad Labem podáno 
přiznání k dani z přidané hodnoty, čímž obvinění Ing. Ondřej Novák, Ing. Jiří Klier, Zdeněk 
Pavel a Ing. Bronislav  Špičák  protiprávně  snížili  daňovou  povinnost  společnosti  Viamont 
DSP a.s. k dani z přidané hodnoty za uvedené zdaňovací období ve výši 1.477.115,- Kč, 
7)  za  zdaňovací období leden 2009 nechali zahrnout do evidence k dani z přidané hodnoty a 
účetnictví společnosti Viamont DSP a.s. fakturu č. 20080043 ze dne 13. 2. 2009 vystavenou 
společností  Energetické  a  dopravní  stavby  a.s.  na  částku  ve  výši  704.654,-  Kč,  na  jejímž 
podkladě bylo zpracováno a dne 25. 2. 2009 u Finančního úřadu v Ústí nad Labem podáno 
přiznání k dani z přidané hodnoty, čímž obvinění Ing. Ondřej Novák, Ing. Jiří Klier, Zdeněk 
Pavel a Ing. Bronislav Špičák protiprávně získali pro společnost Viamont DSP a.s. nadměrný 
odpočet daně z přidané hodnoty za uvedené zdaňovací období ve výši 112.508,- Kč, 
8)  za  zdaňovací  období  únor  2009  nechali  zahrnout  do  evidence  k dani z přidané  hodnoty  a 
účetnictví společnosti Viamont DSP a.s. fakturu č. 20080050 ze dne 13. 3. 2009 vystavenou 
společností  Energetické  a  dopravní  stavby  a.s.  na  částku  ve  výši  1.192.491,-  Kč,  na  jejímž 
podkladě bylo zpracováno a dne 25. 3. 2009 u Finančního úřadu v Ústí nad Labem podáno 
přiznání k dani z přidané hodnoty, čímž obvinění Ing. Ondřej Novák, Ing. Jiří Klier, Zdeněk 
Pavel a Ing. Bronislav Špičák protiprávně získali pro společnost Viamont DSP a.s. nadměrný 
odpočet daně z přidané hodnoty za uvedené zdaňovací období ve výši 190.398,- Kč, 
9) za zdaňovací období březen 2009 nechali zahrnout do evidence k dani z přidané hodnoty a 
účetnictví společnosti Viamont DSP a.s. fakturu č. 20080056 ze dne 10. 4. 2009 vystavenou 
společností  Energetické  a  dopravní  stavby  a.s.  na  částku  ve  výši  3.021.789,-  Kč,  na  jejímž 
podkladě bylo zpracováno a dne 27. 4. 2009 u Finančního úřadu v Ústí nad Labem podáno 
přiznání k dani z přidané hodnoty, čímž obvinění Ing. Ondřej Novák, Ing. Jiří Klier, Zdeněk 
Pavel a Ing. Bronislav Špičák protiprávně získali pro společnost Viamont DSP a.s. nadměrný 
odpočet daně z přidané hodnoty za uvedené zdaňovací období ve výši 482.471,- Kč, 
10) za zdaňovací období duben 2009 nechali zahrnout do evidence k dani z přidané hodnoty a 
účetnictví společnosti Viamont DSP a.s. fakturu č. 20080060 ze dne 11. 5. 2009 vystavenou 
společností  Energetické  a  dopravní  stavby  a.s.  na  částku  ve  výši  2.376.826,-  Kč,  na  jejímž 

 

podkladě bylo zpracováno a dne 25. 5. 2009 u Finančního úřadu v Ústí nad Labem podáno 
přiznání k dani z přidané hodnoty, čímž obvinění Ing. Ondřej Novák, Ing. Jiří Klier, Zdeněk 
Pavel a Ing. Bronislav Špičák protiprávně získali pro společnost Viamont DSP a.s. nadměrný 
odpočet daně z přidané hodnoty za uvedené zdaňovací období ve výši 379.493,- Kč, 
11) za zdaňovací období květen 2009 nechali zahrnout do evidence k dani z přidané hodnoty a 
účetnictví společnosti Viamont DSP a.s. fakturu č. 20080067 ze dne 15. 6. 2009 vystavenou 
společností  Energetické  a  dopravní  stavby  a.s.  na  částku  ve  výši  1.890.766,-  Kč,  na  jejímž 
podkladě bylo zpracováno a dne 25. 6. 2009 u Finančního úřadu v Ústí nad Labem podáno 
přiznání  k dani z přidané  hodnoty  a  dne  24.  7.  2009  u  téhož  finančního  úřadu  podáno 
dodatečné  přiznání  k dani z přidané  hodnoty,  čímž  obvinění  Ing.  Ondřej  Novák,  Ing.  Jiří 
Klier,  Zdeněk  Pavel  a  Ing.  Bronislav  Špičák  protiprávně  snížili  daňovou  povinnost 
společnosti  Viamont  DSP  a.s.  k dani z přidané  hodnoty  za  uvedené  zdaňovací období ve 
výši 301.887,- Kč, 
12) za zdaňovací období červen 2009 nechali zahrnout do evidence k dani z přidané hodnoty a 
účetnictví společnosti Viamont DSP a.s. fakturu č. 20080073 ze dne 15. 7. 2009 vystavenou 
společností  Energetické  a  dopravní  stavby  a.s.  na  částku  ve  výši  2.221.328,-  Kč,  na  jejímž 
podkladě bylo zpracováno a dne 27. 7. 2009 u Finančního úřadu v Ústí nad Labem podáno 
přiznání k dani z přidané hodnoty, čímž obvinění Ing. Ondřej Novák, Ing. Jiří Klier, Zdeněk 
Pavel  a  Ing.  Bronislav  Špičák  protiprávně  snížili  daňovou  povinnost  společnosti  Viamont 
DSP a.s. k dani z přidané hodnoty za uvedené zdaňovací období ve výši 354.666,- Kč, 
13)  za  zdaňovací  období  červenec  2009  nechali  zahrnout  do  evidence  k dani z přidané 
hodnoty a účetnictví společnosti Viamont DSP a.s. fakturu č. 20090009 ze dne 14. 8. 2009 
vystavenou společností Energetické a dopravní stavby a.s. na částku ve výši 4.922.724,- Kč, 
na jejímž podkladě bylo zpracováno a dne 26. 8. 2009 u Finančního úřadu v Ústí nad Labem 
podáno přiznání k dani z přidané hodnoty, čímž obvinění Ing. Ondřej Novák, Ing. Jiří Klier, 
Zdeněk Pavel a  Ing.  Bronislav Špičák protiprávně získali pro společnost Viamont DSP a.s. 
nadměrný  odpočet  daně  z přidané  hodnoty  za  uvedené  zdaňovací  období  ve  výši 785.981,- 
Kč, 
14) za zdaňovací období srpen 2009 nechali zahrnout do evidence k dani z přidané hodnoty a 
účetnictví společnosti Viamont DSP a.s. fakturu č. 20090016 ze dne 14. 9. 2009 vystavenou 
společností  Energetické  a  dopravní  stavby  a.s.  na  částku  ve  výši  3.122.900,-  Kč,  na  jejímž 
podkladě bylo zpracováno a dne 29. 9. 2009 u Finančního úřadu v Ústí nad Labem podáno 
přiznání k dani z přidané hodnoty, čímž obvinění Ing. Ondřej Novák, Ing. Jiří Klier, Zdeněk 
Pavel  a  Ing.  Bronislav  Špičák  protiprávně  snížili  daňovou  povinnost  společnosti  Viamont 
DSP a.s. k dani z přidané hodnoty za uvedené zdaňovací období ve výši 498.614,- Kč, 
15)  za  zdaňovací období září 2009 nechali zahrnout do evidence k dani z přidané hodnoty  a 
účetnictví společnosti Viamont DSP a.s. fakturu č. 20090027 ze dne 15. 10. 2009 vystavenou 
společností Energetické a dopravní stavby a.s. na částku ve výši 10.716.770,- Kč, na jejímž 
podkladě bylo zpracováno a dne 26. 10. 2009 u Finančního úřadu v Ústí nad Labem podáno 
přiznání k dani z přidané hodnoty, čímž obvinění Ing. Ondřej Novák, Ing. Jiří Klier, Zdeněk 

 

Pavel  a  Ing.  Bronislav  Špičák  protiprávně  snížili  daňovou  povinnost  společnosti  Viamont 
DSP a.s. k dani z přidané hodnoty za uvedené zdaňovací období ve výši 1.711.081,- Kč, 
16)  za zdaňovací období říjen 2009 nechali zahrnout do evidence k dani z přidané hodnoty a 
účetnictví společnosti Viamont DSP a.s. fakturu č. 20090033 ze dne 13. 11. 2009 vystavenou 
společností  Energetické  a  dopravní  stavby  a.s.  na  částku  ve  výši  5.256.503,-  Kč,  na  jejímž 
podkladě bylo zpracováno a dne 25. 11. 2009 u Finančního úřadu v Ústí nad Labem podáno 
přiznání k dani z přidané hodnoty, čímž obvinění Ing. Ondřej Novák, Ing. Jiří Klier, Zdeněk 
Pavel  a  Ing.  Bronislav  Špičák  protiprávně  snížili  daňovou  povinnost  společnosti  Viamont 
DSP a.s. k dani z přidané hodnoty za uvedené zdaňovací období ve výši 839.274,- Kč, 
17) za zdaňovací období listopad 2009 nechali zahrnout do evidence k dani z přidané hodnoty 
a  účetnictví  společnosti  Viamont  DSP  a.s.  fakturu  č.  20090050  ze  dne  15.  12. 2009 
vystavenou společností Energetické a dopravní stavby a.s. na částku ve výši 3.404.608,- Kč, 
na jejímž podkladě bylo zpracováno a dne 28. 12. 2009 u Finančního úřadu v Ústí nad Labem 
podáno přiznání k dani z přidané hodnoty, čímž obvinění Ing. Ondřej Novák, Ing. Jiří Klier, 
Zdeněk  Pavel  a  Ing.  Bronislav  Špičák  protiprávně  snížili  daňovou  povinnost  společnosti 
Viamont DSP a.s. k dani z přidané  hodnoty  za  uvedené  zdaňovací  období  ve  výši 543.593,- 
Kč, 
II. 
1)  za  zdaňovací  období  od  1.  6.  2008  do  31.  5.  2009  nechali  zahrnout  do  účetnictví 
společnosti  Viamont  DSP  a.s.  faktury  vystavené  společností  Energetické  a  dopravní  stavby 
a.s. č. 20080010 ze dne 1. 8. 2008 na částku ve výši 1.853.118,- Kč, č. 20080014 ze dne 12. 9. 
2008 na částku ve výši 2.650.388,- Kč, č. 20080020 ze dne 13. 10. 2008 na částku ve výši 
3.360.968,50  Kč,  č.  20080029  ze  dne  13.  11.  2008  na  částku  ve  výši  2.463.695,-  Kč,  č. 
20080032 ze dne 9. 12. 2008 na částku ve výši 1.089.070,- Kč, č. 20080037 ze dne 5. 1. 2009 
na částku ve výši 9.251.402,- Kč, č. 20080043 ze dne 13. 2. 2009 na částku ve výši 704.654,- 
Kč, č. 20080050 ze dne 13. 3. 2009 na částku ve výši 1.192.491,- Kč, č. 20080056 ze dne 10. 
4. 2009 na částku ve výši 3.021.789,- Kč, č. 20080060 ze dne 11. 5. 2009 na částku ve výši 
2.376.826,- Kč, č. 20080067 ze dne 15. 6. 2009 na částku ve výši 1.890.766,- Kč, na jejichž 
podkladě bylo zpracováno a dne 1. 12. 2009 u Finančního úřadu v Ústí nad Labem podáno 
přiznání k dani z příjmů právnických osob, čímž obvinění Ing. Ondřej Novák, Ing. Jiří Klier, 
Zdeněk  Pavel  a  Ing.  Bronislav  Špičák  protiprávně  snížili  daňovou  povinnost  společnosti 
Viamont DSP a.s. k dani z příjmů  právnických  osob  za  uvedené  zdaňovací  období  ve 
výši 2.634.240,- Kč,  
2)  za  zdaňovací  období  od  1.  6.  2009  do  31.  5.  2010  nechali  zahrnout  do  účetnictví 
společnosti  Viamont  DSP  a.s.  faktury  vystavené  společností  Energetické  a  dopravní  stavby 
a.s. č. 20080073 ze dne 15. 7. 2009 na částku ve výši 2.221.328,- Kč, č. 20090009 ze dne 14. 
8. 2009 na částku ve výši 4.922.724,- Kč, č. 20090016 ze dne 14. 9. 2009 na částku ve výši 
3.122.900,-  Kč,  č.  20090027  ze  dne  15.  10.  2009  na  částku  ve  výši  10.716.770,-  Kč,  č. 
20090033 ze dne 13. 11. 2009 na částku ve výši 5.256.503,- Kč a č. 20090050 ze dne 15. 12. 
2009  na  částku  ve  výši  3.404.608,-  Kč,  na  jejichž  podkladě  bylo  zpracováno  a  dne  29. 
11. 2010 u Finančního úřadu v Ústí nad Labem podáno přiznání k dani z příjmů právnických 

 

osob a dne 28.  2. 2011  u téhož finančního úřadu podáno dodatečné přiznání k dani z příjmů 
právnických  osob,  čímž  obvinění  Ing.  Ondřej  Novák,  Ing.  Jiří  Klier,  Zdeněk  Pavel  a  Ing. 
Bronislav Špičák protiprávně snížili daňovou povinnost společnosti Viamont DSP a.s. k dani 
z příjmů právnických osob za uvedené zdaňovací období ve výši 2.491.000,- Kč,  
přičemž obvinění Ing. Ondřej Novák, Ing. Jiří Klier, Zdeněk Pavel a Ing. Bronislav Špičák za 
výše  uvedená  zdaňovací  období  ke  škodě  České  republiky,  zastoupené  Finančním  úřadem 
v Ústí nad Labem, protiprávně snížili daňovou povinnost společnosti Viamont DSP a.s. k dani 
z příjmů  právnických osob, k dani z přidané  hodnoty, jakož i protiprávně  získali  pro 
společnost Viamont DSP a.s. nadměrný odpočet daně z přidané hodnoty, vše v celkové výši 
14.625.241,- Kč, 
tedy: 
-  ve velkém rozsahu zkrátili daň a čin spáchali nejméně se dvěma osobami, 
 
tím spáchali: 
-  zločin zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby podle § 240 odst. 1, odst. 2 
písm. a), odst. 3 tr. zákoníku. 
 
N a v r h u j i   u hlavního líčení: 
1) slyšet jako svědka: Ing. Karla Frankotu č.l. 419 – 425, Alenu Janotovou č.l. 438 – 443, 
Petra Jelínka č.l. 447 – 453, Jana Kašáka č.l. 456 – 463, Martina Kománka č.l. 468 – 474, 
Ing. Robina  Kubce  č.l. 480 – 486,  Ing. Jaroslava Kubíka č.l. 489 – 496, Libuši  Lisákovou 
č.l. 503 – 507, Ing. Milana Paška č.l. 509 – 513, Janu Součkovou č.l. 527 – 533, Ing. Luboše 
Tomáška č.l. 535 – 540,  
2) podle § 211 odst. 1 tr. řádu číst protokoly o výslechu svědka Ing. Ivana Fučíka č.l. 429 – 
433, Ing. Mgr. Ladislava Povra č.l. 516 – 520, Ireny Sedmíkové č.l. 521 – 525,  
3) podle § 211 odst. 6 tr. řádu číst úřední záznam o podaném vysvětlení k věci od Mgr. Edity 
Ševcovicové č.l. 582 – 586,  
4) podle § 213 odst. 2 tr. řádu číst a konstatovat: trestní oznámení Finančního úřadu v Ústí 
nad Labem č. l. 1, zprávy o kontrole daně z přidané hodnoty č.l. 2- 13, protokol o projednání 
zprávy  o  daňové  kontrole  daně  z přidané  hodnoty  č.l.  14  –  15,  zprávy  o  kontrole  daně 
z příjmů  právnických  osob  č.  l.  16  –  26,  29  –  45,  protokoly  o  projednání  zprávy  o  daňové 
kontrole daně z příjmů právnických osob č. l. 27 – 28, 46 – 47, faktury vystavené společností 
Energetické a dopravní stavby a.s. č.l. 99 – 116, protokol Finančního úřadu o ústním jednání 
č.l. 117 – 119, protokol Finančního úřadu o ústním jednání – podání vysvětlení Zdeňka Pavla 
č.l. 120 – 122, smlouvu o sdružení ze dne 4. 10. 2007 č.l. 123 – 125, 602 – 604, smlouvu o 
sdružení ze dne 10. 10. 2007 č.l. 126 – 129, 606 – 610, smlouvu o realizaci zakázky dvou  
účastníků ze dne 26. 5. 2008 včetně příloh č. 1, 3 a 4 č.l. 130 – 139, 613 – 668, dodatek č. 1 
ke smlouvě o sdružení ze dne 27. 6. 2008 č.l. 140, dodatek č. 2 ke smlouvě o sdružení ze dne 
15. 5. 2009 č.l. 141, 611 – 612, přiznání k dani z příjmů právnických osob včetně příloh č.l. 
176 – 216,  přiznání k dani z přidané hodnoty včetně příloh č.l. 217 – 226, 229 – 236, 240 – 
244,  protokoly  Finančního  úřadu  v Ústí  nad  Labem  ve  věci  seznámení  daňového  subjektu 
s výsledkem kontrolního zjištění č.l. 245 – 251, 253 – 257, 259 – 262,  protokol Finančního 
úřadu v Ústí nad Labem o výslechu svědka Ing. Bronislava Špičáka č.l. 276 – 279, dodatečné 

 

platební výměry Finančního úřadu v Ústí nad Labem na daň z příjmů právnických osob č.l. 
288  –  291,  dodatečné  platební  výměry  Finančního  úřadu  v Ústí nad Labem  na  daň  přidané 
hodnoty č.l. 292 – 325, rozhodnutí Finančního ředitelství v Ústí nad Labem o odvolání č.l. 
326  –  331, 334 –  339, 341 –  346,  přehledy  fakturací  č.l.  753  –  756,  evidenční  listy 
s fakturami č.l. 760 – 821, přílohu č. 1 obsahující faktury včetně příloh vystavené a vydané 
společností Energetické a dopravní stavby a.s., 
5) číst osobní výkazy obviněných včetně opisů z rejstříku trestů č.l. 1374 – 1377. 
 
O d ů v o d n ě n í: 
 
V přípravném  řízení  byl  zjištěn  skutkový  stav  věci,  který  je  popsán  shora ve výroku 
obžaloby. 
 
           Obviněný  Ing.  Ondřej  Novák  v rámci  přípravného  řízení  popřel,  že  by  se  dopustil 
trestné  činnosti, jež je mu kladena za vinu.  Obviněný  k věci  uvedl, že je od roku 2005 
generálním ředitelem a předsedou představenstva obchodní společnosti Viamont DSP a.s. Má 
na starosti získávání zakázek a obchodní činnost společnosti. Když Ředitelství silnic a dálnic, 
příspěvková organizace, oblast Chomutov vyhlásilo veřejnou soutěž na rekonstrukci mostu na 
silnici I/13 v Děčíně,  rozhodl,  že  se  společnost  Viamont DSP a.s. této  veřejné  soutěže 
zúčastní. Vhledem k podmínkám se dohodli, že nabídku podají ve sdružení tří společností – 
Viamont  DSP  a.s.  jako  lídr  sdružení,  dále  společnosti  JHP  spol. s r.o.  a  Energetické a 
dopravní stavby a.s. Sdružení vzniklo na základě logické dělby toho, co by jeho účastníci na 
stavbě chtěli dělat. Společnost Viamont DSP a.s. se zabývá železničními stavbami, avšak má i 
divizi mostních konstrukcí. Společnost měla v daném případě zájem podílet se na odborných 
pracích. Společnost JHP spol. s r.o. je čistě mostní firma specializující se na silniční mosty. 
Tato se měla podílet na realizaci složitějších technologických celků. Společnost Energetické a 
dopravní  stavby  a.s.  jako  místní  firma  měla  za  úkol  realizovat zemní práce a betonové 
konstrukce. Poté, co byla podepsána smlouva o dílo, stavba přešla do rukou vedoucího divize 
obviněného  Zdeňka  Pavla.  V průběhu  realizace  stavby  měla  společnost  Viamont DSP a.s. 
zájem rozšířit svůj podíl na stavbě a zároveň společnost Energetické a dopravní stavby a.s. 
souhlasila s tím, že stavbu opustí a předá ji ve prospěch společností Viamont DSP a.s. a JHP 
spol. s r.o.  První  detaily  přerozdělení  podílů  na  stavbě  řešil  obviněný  Zdeněk  Pavel 
s vědomím představenstva společnosti. K dotazům policejního orgánu dále obviněný uvedl, že 
nabídka  sdružení  adresována  Ředitelství  silnic  a  dálnic,  příspěvková  organizace,  byla 
sestavena pracovníky oddělení společnosti Viamont DSP a.s. Součástí nabídky byla i smlouva 
o sdružení ze dne 10. 10. 2007. Obsahem nabídky, která byla kompletována lídrem sdružení, 
byl položkový rozpočet, rekapitulace ceny a další vyžadované podklady. Všichni tři účastníci 
sdružení se podíleli na ceně  nabídky.  Smlouva  o  sdružení  ze  dne  4.  10.  2007  bez  účasti 
společnosti  Energetické a dopravní stavby a.s. byla pouze nezávazným návrhem, když 
podpisy na této  smlouvě  nebyly  úředně  ověřeny.  Tato  smlouva  nebyla  součástí  nabídky. 
Obecně  platí,  že  před  odevzdáním nabídky  vznikají  mezi  subjekty  různé  smlouvy,  které 
nemusí být použity. V první fázi jednání se nejedná o tom, co a  kdo  bude  dělat  za  činnost. 
K osobě  Ing.  Luboše  Tomáška  obviněný  uvedl,  že  je  třetím  členem  představenstva 
společnosti,  který  je  zodpovědný  za  věci  účetní,  finanční  a  administrativní.  Zakázka  byla 
předána  k realizaci  týmu  pod  vedením  obviněného  Zdeňka  Pavla,  který  měl  na  starosti 
technické záležitosti. Martin  Kománek  měl  na  starosti  stavbu  po  stránce  obchodní  a 
ekonomické. Hlavní účetní byla Jana Součková, která měla i funkci hlavní účetní sdružení. 
Faktury  vzniklé  na  stavbě  pod  obviněným  Zdeňkem  Pavlem  a  jeho  lidmi  podepsané  a 
odsouhlasené  se  předávaly  na  účtárnu,  kde  se  zkontrolovaly  a  zúčtovaly.  Od  okamžiku 

 

předání stavby obviněnému Zdeňku Pavlovi se o ni nezajímal. Ke smlouvě ze dne 26. 5. 2009 
obviněný  uvedl,  že  si  již  nepamatuje  na  průběh  jednání,  kdy  vyšlo  najevo,  že  společnost 
Energetické a dopravní stavby a.s. nemá zájem realizovat svou část prací. Obviněný Zdeněk 
Pavel, který se pohybuje  na  stavbě,  je  prvním,  kdo  zjistí,  že  se  některý  z účastníků  nechce 
stavby  účastnit.  Na  stavbě  vznikly  v podobě  návrhů  dodatky  ke  smlouvě  o  sdružení,  které 
společně  s obviněným  Jiřím  Klierem  jako  oprávněné  osoby  podepsaly.  Nepamatuje  si,  kdo 
byl iniciátorem  jednání,  ze  kterého  vyplynulo,  že  společnost  Energetické  a  dopravní  stavby 
a.s. nechce dělat na stavbě a že společnosti Viamont DSP a.s. a JHP spol. s r.o. mají zájem o 
kompletní realizaci stavby. Ve  vztahu  ke  smlouvě  o  realizaci  zakázky  dvou  účastníků,  ve 
které je uveden odkaz na dodatek č. 1 ke smlouvě o sdružení uzavřený až dne 27. 6. 2008, 
nebyl obviněný schopen vysvětlit časový nesoulad uzavření smluv. Obviněný Ing. Jiří Klier 
se jednání ohledně dodatků ke smlouvě o sdružení neúčastnil. V rámci dodatků ke smlouvě o 
sdružení se dohodli, že se dílo rozdělí pouze mezi společnosti Viamont DSP a.s. a JHP spol. 
s r.o.  a  třetímu  účastníku  sdružení  –  společnosti  Energetické a dopravní stavby a.s. se 
postupně vyplatí odškodné ve výši 50.000.000,- Kč. K dotazu policejního orgánu ve vztahu 
k vysvětlení  obsahu  textu  v  č.l.  3.1  v dodatcích  č.  1  a  č.  2 smlouvy o sdružení uvedl, že jej 
nevymyslel a že je to otázka pro obviněného Zdeňka Pavla. Neví, jak se text do smluv dostal, 
avšak podstatné je, že činnost  spočívající  „v koordinaci  a  technické  podpoře  při  výstavbě“ 
nebyla nikdy takto vykazována.  V  rámci  dohody  o  odstoupení  nebylo  možno  částku 
společnosti Energetické a dopravní stavby a.s. vyplatit ihned, zároveň nebylo přijatelné částku 
vyplatit  až  po  ukončení celého díla, proto bylo domluveno, že bude hrazena z měsíčně 
provedených  prací.  Obviněný  neví,  z jakého  důvodu  vznikl  dodatek  č.  1  ke  smlouvě  o 
sdružení. Mezi společnostmi Viamont DSP a.s. a JHP spol. s r.o. nedošlo k vyrovnání, neboť 
vznikl  dodatek  č.  2  ke  smlouvě  o  sdružení.  K předložené  faktuře  vystavené  společností 
Energetické a dopravní stavby a.s. s předmětem  plnění  koordinace  a  technická  pomoc  při 
výstavbě obviněný uvedl, že je opatřena košilkou tzv. likvidačním listem faktury. Tato byla 
podepsána  v hierarchii odspoda, tedy nejprve stavbyvedoucím Ing. Robinem  Kubcem, dále 
Janem  Kašákem,  Ing. Jaroslavem Kubíkem a Ing. Lubošem Tomáškem. Takto podepsaná 
faktura je pak předána na oddělení účetnictví, kde je zaúčtována, což je v jejich kompetenci. 
Osobně  nepodepisuje  faktury ze stavby.  Neví, z jakého  důvodu  docházelo  ze  strany 
společnosti  Viamont DSP a.s. k akceptování  faktur  obsahující  služby,  které  ve  skutečnosti 
nebyly provedeny.   
 
Obviněný  Ing.  Jiří  Klier  k věci  vypověděl,  že  jako  člen  představenstva  společnosti 
Viamont DSP a.s. měl na starosti výrobu, techniku a bezpečnost práce. Obviněný Ing. Ondřej 
Novák měl jako generální ředitel společnosti na starosti obchodní činnost a získávání zakázek. 
Kolega Ing. Tomášek měl na starosti ekonomiku. Pokud jde o zakázku „Pravobřežní estakáda 
Děčín“, tak veškerá přípravná jednání a nabídku si řídil obviněný Ing. Ondřej Novák. Veškeré 
smlouvy a další dokumenty s ním podepisoval jako druhá osoba za představenstvo společnosti 
Viamont  DSP  a.s.  Smlouvy  procházely  předepsaným  oběhem  řízené  dokumentace,  kdy  na 
krycí  list  se  podepisovali  a  vyjadřovali  určení  odborní  pracovníci  společnosti.  Ohledně 
předmětné zakázky se spojili se společnostmi JHP spol. s r.o. a Energetické a dopravní stavby 
a.s. Podíl účasti na zakázce činil pro společnost Viamont DSP a.s. 35 %, pro společnost JHP 
spol. s r.o. 35 % a pro společnost Energetické a dopravní stavby a.s. 30 %. Stavba se úspěšně 
rozjela pod vedením  obviněného  Zdeňka  Pavla.  Jakým  způsobem  byla  rozdělena  konkrétní 
plnění,  neví.  Pravděpodobně  na  stavbě  vznikl  impuls  k tomu, aby stavba byla realizována 
vlastními silami a nikoli subdodavatelskými firmami.  Z tohoto  vyplynula  jednání  o  změně 
dodavatelského systému, jejíž součástí byla i jakási finanční náhrada společnosti Energetické 
a dopravní stavby a.s.  za ušlý zisk. Takto to bylo koncipováno a potom podepsáno 
v dodatcích ke smlouvě o sdružení. Obviněný Zdeněk Pavel vystupoval jako vedoucí divize a 

 

řídící  týmu  na  stavbě,  kde  technickým  vedoucím  byl  Ing.  Jaroslav  Kubík,  stavbyvedoucím 
Ing. Robin Kubec a ekonomem Martin Kománek. Ke smlouvám o sdružení ze dne 4. 10. 2007 
a 10. 10. 2007 uvedl, že v době  před  podáním  nabídky  došlo  ke  změně  spočívající  v účasti 
dalšího subjektu  na  sdružení,  a  to  společnosti  Energetické  a  dopravní  stavby  a.s.  Obviněný 
Ing. Ondřej Novák dospěl k závěru, že zapojením místní kapacity by bylo dobré pro úspěch 
nabídky. Vzhledem k tomu,  že  obviněný  Ing.  Ondřej  Novák má v této  oblasti  daleko  větší 
přehled,  tak  danou  situaci  akceptoval.  K dotazu  policejního  orgánu,  zda  obviněný  znal 
společnost Energetické a dopravní stavby a.s., odpověděl, že se jednalo o novou společnost, 
kdy s návrhem  na  její  zapojení  přišel  obviněný  Ing.  Ondřej  Novák.  K  rozdělení  prací na 
stavbě  obviněný  uvedl,  že  je  není  schopen  konkretizovat,  avšak  společnost JHP spol. s r.o. 
zabezpečovala mostní a technologicky složitější práce. U společnosti Energetické a dopravní 
stavby a.s. se z počátku uvažovalo o zajištění veškerých prací, které nejsou technologicky tak 
náročné. V dodatku č. 1 ke smlouvě o sdružení došlo ke změně podílu na stavbě, kdy podíl 
společnosti Viamont DSP a.s. zůstal víceméně stejný. U společnosti JHP spol. s r.o. se tento 
podíl zvýšil na 70 %. Společnost Energetické a dopravní stavby a.s. po uzavření obou dodatků 
ke smlouvě o družení neměla přiděleny žádné objekty ani práce a na zakázce nic neprováděla. 
Z toho tedy vyplynulo, že zakázku budou realizovat společnosti Viamont DSP a.s. a JHP spol. 
s r.o., přičemž společnosti Energetické a dopravní stavby a.s. z tohoto vyplyne finanční obnos 
za postoupení části zakázky. Oběh účetních dokladů ve společnosti je dán vnitřními předpisy 
a pro kontrolu každé přijaté faktury je faktura opatřena krycím listem, na který se podepíší 
všichni, kdo s kontrolou  tohoto  dokumentu  má  něco  společného.  Předmětné  faktury 
neprocházely  jeho  rukama,  pouze  autorizoval  příslušné  platby.  V rámci autorizace platby 
neviděl  předmět  fakturace,  avšak  věděl  komu  a  v jaké  výši  je  příslušná  částka  hrazena. 
Obviněný  si  nevzpomíná,  zda  v průběhu  realizace  zakázky  „Pravobřežní  estakáda“ 
spolupracovali se společností Energetické a dopravní stavby a.s.  
 
Obviněný Zdeněk Pavel k věci vypověděl, že na přelomu roku 2007 a 2008 pracoval 
ve společnosti Viamont DSP a.s. na pozici vedoucího divize pozemních a dopravních staveb, 
když jeho úkolem bylo realizovat zakázky. Na konci roku 2007 mu byla předána k realizaci 
zakázka  „Pravobřežní  estakáda“,  kterou  ve  veřejné  soutěži  získalo  sdružení  společností 
Viamont DSP a.s., JHP spol. s r.o. a Energetické a dopravní stavby a.s.  Následně  určil 
realizační  tým  na  stavbě  a  zahájil  realizaci  zakázky.  Po  celou  dobu  trvání  zakázky  byl 
odpovědný  za  plnění  harmonogramu  a  kvalitu  prací.  O  zakázce  se  dozvěděl  po  podepsání 
smlouvy s Ředitelstvím  silnic  a  dálnic,  příspěvková  organizace.  Zpracování  nabídky  se 
neúčastnil.  Ve  společnosti  Viamont  DSP  a.s.  byl  jeho  nadřízeným  obviněný  Ing.  Jiří  Klier 
jako  výrobní  ředitel.  V rámci  zakázky  byli  obviněnému  Zdeňku  Pavlovi  podřízeni  Ing. 
Jaroslav Kubík jako ředitel stavby, Ing. Robin Kubec jako stavbyvedoucí, Martin Kománek a 
Jan Kašák jako ekonomové. O existenci smlouvy o sdružení ze dne 4. 10. 2007 se poprvé 
dozvěděl  na  finančním  řadu.  Pokud  jde  o  smlouvu  o  sdružení  ze  dne  10.  10.  2007,  tak tu 
obdržel v rámci standardního předání veškerých dokumentů nutných k realizaci díla. O vzniku 
dodatků ke smlouvě o sdružení věděl. Po zahájení stavby vznikla potřeba společností Viamont 
DSP a.s. a JHP spol. s r.o. vzhledem k situaci na trhu přednostně zaměstnat vlastní kapacity, 
které v té  době  mnoho  práce  neměly.  Z tohoto  důvodu  byla  se  společností  Energetické a 
dopravní stavby a.s. zahájena jednání, zda svůj podíl na pracích přenechá společnosti Viamont 
DSP a.s. a JHP spol. s r.o. Kdo jednání za společnost Viamont DSP a.s. zahájil, neví. Finální 
fáze technického přerozdělení prací se účastnil. Z dodatku č. 1 ke smlouvě o sdružení vyplývá 
přerozdělení  stavebního  výkonu.  Procenta  vyjádřená  v dodatcích  č.  1  a  č.  2 posuzoval 
z technického hlediska, neboť právně a ekonomicky je to pro něj složitá otázka. V konečném 
důsledku podle dodatku č. 2 ke smlouvě o sdružení byl objem prací rozdělen mezi společnosti 
Viamont DSP a.s. a JHP spol. s r.o. v poměru 50 % na 50 %. Uvedené rozdělení prací bylo od 

 

samého počátku zahájení stavby. K otázce policejního orgánu, jaké konkrétní činnosti měli 
dle  dodatku  č.  2  ke  smlouvě  o  sdružení  jednotliví  účastnicí  sdružení  provádět,  obviněný 
uvedl,  že  společnosti  Viamont  DSP  a.s.  a  JHP  spol.  s r.o.  měly  stejný  podíl na stavebních 
pracích  a  společnost  Energetické a dopravní stavby a.s.  nedělala  nic.  Pojem  technická  a 
koordinační činnost obviněnému z dnešního pohledu nepřipadá nejšťastnější, avšak bylo tím 
myšleno finanční vyrovnání za postoupení prací, které měla provádět společnost Energetické 
a dopravní stavby a.s. Dle obviněného je také možné, že tato formulace se do dodatků č. 1 a č. 
2 dostala omylem z některé  jiné  stavby.  Na  fakturách  týkajících  se  stavby  „Pravobřežní 
estakáda“ je připojen jeho podpis, stejně tak i podpis vybraných zaměstnanců. Na likvidačním 
listu faktury je za statutární orgán společnosti Viamont DSP a.s. uveden Ing. Luboš Tomášek, 
v položce kontrola střediska paní Dlouhá. Obviněný a jeho zaměstnanci u faktury schvalovali, 
zda je vystavena v souladu s dodatkem  ke  smlouvě  o  sdružení  a  zda  je fakturovaná  částka 
v souladu s fakturací  vůči  investorovi.  Všechny  podepsané  osoby  vnímaly  uvedené  faktury 
jako faktury za postoupení podílu a nikoliv jako faktury za koordinační a technickou pomoc. 
Jedinou přílohou těchto faktur byly dodatky, dle kterých byla fakturace provedena. U faktur 
byla pouze matematicky překontrolována oprávněnost fakturované částky, což mělo být 11,6 
% z fakturace Ředitelství silnic a dálnic, příspěvková organizace. Za společnost Energetické a 
dopravní  stavby  a.s.  jednal  výhradně  s obviněným  Ing.  Bronislavem  Špičákem.  S tímto se 
určitě  potkali  i  v nějaké  fázi  přípravy  nebo  vzniku  dodatků.  Za  společnost  JHP spol. s r.o. 
jednal s Ing. Karlem Frankotou a na kontrolních dnech stavby i s jeho podřízenými.  
 
Obviněný  Ing.  Bronislav  Špičák  k věci  vypověděl,  že  od  léta  2007  je  předsedou 
představenstva  společnosti  Energetické a dopravní stavby a.s. Krátce po jeho nástupu do 
společnosti  byla  inzerována  veřejná  zakázka  „Pravobřežní  estakáda  Děčín“  od  zadavatele 
Ředitelství  silnic  a  dálnic,  příspěvková  organizace.  Následně  vstoupili  do  jednání  se 
společností Viamont DSP a.s. ohledně možnosti ucházet se o zakázku společně. Společnost 
Viamont DSP a.s. přišla s tím, že má ještě třetího účastníka sdružení – společnost JHP spol. 
s r.o. Následně uzavřeli smlouvu o sdružení o třech účastnících, společně vypracovali a podali 
nabídku  do  veřejné  soutěže.  Po  úspěšném  získání  veřejné  zakázky  začali  připravovat  její 
realizaci.  Tato  příprava  v první  polovině  roku  2008  vyústila  v  to, že  byly  upraveny  smluvní 
vztahy v rámci  sdružení  a  to  tak,  že  se  změnily  procentuelní  objemy  realizace  předmětu 
zakázky,  avšak  neměnily  se  žádné  další  závazky  a  povinnosti  vyplývající  ze smlouvy o 
sdružení.  Následně  probíhala  fakturace,  která  odpovídala  ujednáním  ve  smlouvě  o  sdružení. 
Fakturace  byla  řádně  evidována  v účetnictví  společnosti.  Z faktury  byly  řádně  odváděny 
veškeré daně. Obviněný si již nepamatuje, kdo byl iniciátorem uzavření smlouvy o sdružení 
ze dne 10. 10. 2007. V případě  sdružení  se  jednalo  o  první  společnou  akci  společnosti 
Energetické  a  dopravní  stavby  a.s.  Společnost  JHP spol. s r.o.  byla  do  sdružení  přizvána 
společností Viamont DSP a.s., neboť tuto společnost doposud neznal. Od účasti ve sdružení 
očekával  pro  společnost  Energetické a dopravní stavby a.s. nějaký  zisk  a  reference.  V 
uvedené  době  měly  zahájeny  dvě  zakázky,  které  realizovaly  subdodavatelsky.  V době 
uzavření  smlouvy  o  sdružení  byl  předmět  prací  definován  pouze  obecně  a  procentuelním 
rozdělením  mezi  účastníky  sdružení.  Konkrétní  specifikace  prací nebyla  uvedena,  neboť 
nebyly podrobné informace k zakázce,  o  kterou  se  ucházely.  Toto  je  běžný  postup,  neboť 
k upřesnění  dojde  až  po  úspěšném  získání  zakázky.  Od  uzavření  smlouvy  s  Ředitelstvím 
silnic  a  dálnic,  příspěvková  organizace,  probíhala  jednání,  jak  zakázku  realizovat,  tj.  jak 
rozdělit  konkrétní  práce.  K  žádnému  závaznému  závěru  se  nedospělo.  Naopak  jednání 
vyústila k uzavření  dodatku  č.  1  ke  smlouvě  o  sdružení.  Tehdy  uvažoval,  že  společnost 
Energetické a dopravní stavby a.s. bude zakázku realizovat subdodavatelským systémem, 
který  společnost  využívala  na  zmíněných  stavbách  a  ani  nebylo  záměrem  společnosti  do 
budoucna mít vlastní velké kapacity, ale realizovat zakázky z pozice  inženýrského  řízení 
10 
 

staveb  a  samotné  realizace  systémem  subdodávek.  Společnost  Viamont DSP a.s. jako lídr 
sdružení  zajišťovalo  podání  nabídky.  Jednání  o  dodatku  ke  smlouvě  o sdružení vyplynula 
z potřeby  specifikovat,  kdo  z účastníků  bude  realizovat  danou  konkrétní  část.  V průběhu 
těchto  jednání  přišla  společnost  Viamont  DSP  a.s.  s požadavkem, zda bychom ostatním 
účastníkům  sdružení  nepřenechali  naší  předpokládanou  část  předmětu  zakázky.  Obecně  o 
věcech  smluvních  jednal  s  obviněným  Ing.  Ondřeje  Novákem  a  o  věcech  technických  s 
obviněným Zdeňkem Pavlem. Dodatkem č. 1 ke smlouvě o sdružení se měnilo pouze určení, 
kdo z účastníků  a  jaký  objem  prací  bude  realizovat. V platnosti  zůstala  veškerá další 
ustanovení  původní  smlouvy  o  sdružení,  zejména  povinnosti,  závazky  i  záruky  vůči 
zadavateli.  Zároveň  z  uvedeného  dodatku  plynulo  pro  společnost  Energetické a dopravní 
stavby a.s., že obdrží svůj podíl z realizace zakázky ve výši 11,6 % z částky fakturované vůči 
zadavateli. Podstatou bodu 3.1 dodatku bylo převedení podílu na zisku z realizace zakázky a 
zároveň finanční plnění od účastníků sdružení za postoupení části předmětu díla k realizaci 
jejich vlastními kapacitami.  Společnost  Energetické  a  dopravní  stavby  a.s.  nefakturovala 
provedené práce, nýbrž na základě smluvního ujednání, kdy v předmětu faktury byla uvedena 
citace z dodatků.  Vlastní  faktury  s textem  „za  koordinační  činnost  a  technickou  pomoc  při 
výstavbě“ fyzicky vystavovala Libuše Lisáková, a to na základě jeho podnětu, když vycházel 
ze znění dodatků č. 1 a č. 2 ke smlouvě o sdružení. Vyhotovené faktury podepsal a následně 
byly odeslány adresátovi. Se zástupci společnosti Viamont DSP a.s. měl pravidelné schůzky, 
na kterých byl informován o průběhu stavby, rovněž mu byl sdělen fakturovaný obrat vůči 
zadavateli  Ředitelství  silnic  a  dálnic,  příspěvková  organizace.  Přílohou  faktur  byl 
okopírovaný  příslušný  dodatek.  Za  společnost  Viamont  DSP  a.s.  jednal  s obviněným  Ing. 
Ondřejem  Novákem,  obviněným  Zdeňkem  Pavlem,  Janem  Kašákem a možná i s Martinem 
Kománkem.  Ze  strany  společnosti  JHP  spol.  s r.o. si ohledně  podpisů  smluv  pamatuje na 
Petra  Jelínka a na Ing. Karla Frankotu.  U  předmětné  zakázky  předpokládal  zisk  kolem 
30.000.000,- Kč odpovídající 30 % podílu na realizaci stavby.   
 
 
 
 
 
Z opaku,  tedy  ze  žalovaných  skutků  kvalifikovaných  jako  zločin  zkrácení  daně, 
poplatku a podobné povinné platby podle § 240 odst. 1, odst. 2 písm. a), odst. 3 tr. zákoníku 
jsou v dané fázi trestního  řízení  obvinění  usvědčováni  všemi  ve  věci  opatřenými  a 
provedenými  důkazy,  kterými  jsou  výpovědi  svědků  Petra  Jelínka,  Jany  Součkové,  Libuše 
Lisákové, Ing. Karla Frankoty, Jana Kašáka, Martina Kománka, Ing. Robina Kubce  a  Ing. 
Jaroslava Kubíka,  jakož  i  listinné  důkazy,  jimiž  zejména  jsou  listiny  předložené 
oznamovatelem  Finančním  úřadem  v Ústí nad Labem,  smlouva o sdružení ze dne 10. 10. 
2007  včetně  dodatků  č.  1  a  č.  2,  smlouva  o  realizaci  zakázky  dvou  účastníků  „Sdružení 
Estakáda  Děčín“  ze  dne  26.  5.  2008  včetně  příloh,  17  ks  faktur  včetně  příloh  vystavených 
společností  Energetické  a  dopravní  stavby  a.s., jakož i další ve spise založené listinné 
materiály. Samozřejmě nelze přehlédnout ani výpovědi samotných obviněných, kteří uvedli 
na svoji  obhajobu  takové  významné  skutečnosti,  které  společně  s dalšími provedenými 
důkazy  bez  důvodných  pochybností  prokazují,  že  se  dopustili  trestné  činnosti,  která  je  jim 
obžalobou důvodně kladena za vinu.  
 
 
Z trestního  oznámení  Finančního  úřadu  v Ústí nad Labem  včetně  jím  poskytnutých 
listin, jimiž zejména jsou jednotlivá  přiznání  společnosti  Viamont  DSP  a.s.  k dani z přidané 
hodnoty a k dani z příjmů  právnických  osob,  zprávy  o  kontrole  daně  z přidané  hodnoty  za 
zdaňovací období červenec 2008 až prosinec 2009, protokol ze dne 2. 9. 2011 o projednání 
zprávy  o  daňové  kontrole  daně  z přidané  hodnoty  za  zdaňovací  období  červenec  2008  až 
prosinec 2009, zpráva  o  kontrole  daně  z příjmů  právnických  osob  za  zdaňovací  období  – 
hospodářský rok – od 1. 6. 2007 do 31. 5. 2008 a od 1. 6. 2008 do 31. 5. 2009, zpráva o 
kontrole daně z příjmů právnických osob za zdaňovací období – hospodářský rok – od 1. 6. 
11 
 

2009 do 31. 5. 2010, protokoly ze dne 2. 9. 2011 o projednání zprávy o daňové kontrole daně 
z příjmů právnických osob za zdaňovací období od 1. 6. 2007 do 31. 5. 2008, od 1. 6. 2008 do 
31. 5. 2009 a od 1. 6. 2009 do 31. 5. 2010, protokoly ze dne 26. 4. 2011 ve věci seznámení 
daňového  subjektu  s výsledkem  kontrolního  zjištění  na dani z příjmů  právnických  osob  za 
zdaňovací období od 1. 6. 2007 do 31. 5. 2008, od 1. 6. 2008 do 31. 5. 2009 a od 1. 6. 2009 do 
31. 5. 2010, protokol ze dne 26. 4. 2011 ve věci  seznámení daňového subjektu s výsledkem 
kontrolního zjištění na dani z přidané hodnoty za zdaňovací období červenec 2008 až prosinec 
2009,  protokoly  Finančního  úřadu  v Ústí nad Labem o  podání  vysvětlení  Zdeňka  Pavla  a  o 
výslechu  svědků  Ing.  Karla  Frankoty  a  Ing.  Bronislava  Špičáka,  vyplývají konkrétní 
z hlediska  důkazního  významné  skutečnosti,  pro  které  správce  daně  neuvěřil  daňovému 
subjektu  –  společnosti  –  Viamont DSP a.s., že by  od  společnosti  Energetické a dopravní 
stavby  a.s.  přijal  deklarované  zdanitelné  plnění.  Dle  skutkových  zjištění  příslušného 
finančního úřadu společnost Energetické a dopravní stavby a.s. fyzicky ani písemně ničeho 
nevykonávala.  Správce  daně  neuvěřil  ani  vysvětlení  daňového  subjektu,  že  deklarované 
zdanitelní plnění „koordinace a technická podpora při výstavbě“ bylo nesprávným názvem či 
označením  pro  odstoupení od smlouvy nebo finanční  vypořádání  mezi  účastníky  sdružení. 
Finanční  úřad  v Ústí  nad  Labem  jako  místně  příslušný  správce  daně  shledal,  že  společnost 
Viamont DSP a.s. neprokázala, že nárok na odpočet daně byl řádně uplatněn ve smyslu § 72 
odst.  1,  2  a  §  73  zákona  č.  235/2004  Sb.,  o  dani z přidané  hodnoty,  ve  znění  pozdějších 
předpisů. Správce daně rovněž dospěl k závěru, že daňovým subjektem poskytnuté peněžité 
plnění společnosti Energetické a dopravní stavby a.s. na základě předmětných 17 faktur není 
nákladem na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů ve smyslu § 24 odst. 1 zákona 
č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Skutkové a právní závěry 
Finančního  úřadu  v Ústí nad Labem byly potvrzeny ve spise založenými rozhodnutími 
Finančního  ředitelství  v Ústí nad Labem  o  odvolání  daňového  subjektu  proti  jednotlivým 
rovněž ve spise založeným rozhodnutím Finančního úřadu v Ústí nad Labem o dodatečném 
platebním výměru na daň z přidané hodnoty a na daň z příjmů právnických osob.  
 
Pokud jde o jednotlivá ve vyšetřovacím  spise  založená  přiznání  společnosti  Viamont 
DSP a.s. k dani z přidané  hodnoty,  tak  z těchto  vyplývá,  že  daňový  subjekt  získal  za 
zdaňovací  období  leden  2009,  únor  2009,  březen  2009,  duben  2009  a  červenec  2009 
nadměrný odpočet daně z přidané hodnoty. V ostatních zdaňovacích obdobích uvedených ve 
výrokové  části  obžaloby  daňovému  subjektu  vznikla  vlastní  daňová  povinnost  k dani 
z přidané hodnoty. 
 
Obviněný  Zdeněk  Pavel  do  protokolu  o  ústním  jednání  ze  dne  28.  2.  2011  před 
Finančním úřadem v Ústí nad Labem uvedl, že společnost Energetické a dopravní stavby a.s. 
fyzicky ani písemně nic nevykonávala. Pracovníci uvedení na likvidačních listech k fakturám 
potvrzovali  pouze  správnost  výpočtu  fakturované  částky,  neboť  nebylo  co  kontrolovat. 
Společnosti  Energetické a dopravní stavby a.s. byla za postoupení podílu ve sdružení 
vyplacena částka v celkové výši 50.000.000,- Kč, z toho 30.000.000,- Kč byl podíl na zisku a 
odstupné  po 10.000.000,-  Kč  od  každého  zbývajícího  člena  sdružení. Tytéž skutečnosti 
obviněný Zdeněk Pavel potvrdil před správcem daně i do protokolu o ústním jednání ze dne 
16. 3. 2011, když navíc k textu  „koordinace  a  technická  podpora  při  výstavbě“  uvedeném 
v dodatcích ke smlouvě o sdružení uvedl, že se jednalo o nesprávný název pro odstoupení od 
smlouvy.  
 
Rovněž obviněný Ing. Bronislav Špičák do protokolu o výslechu svědka ze dne 1. 8. 
2011 před Finančním úřadem v Ústí nad Labem uvedl, že společnost Energetické a dopravní 
stavby  a.s.  neprováděla  žádné  stavební  práce  a  svůj  objem  prací  postoupila  ostatním 
12 
 

účastníkům sdružení dle dodatku ke smlouvě o sdružení. Na fakturách byl uváděn předmět 
činnosti „koordinace a technická pomoc“ z důvodu, že to tak napsala účetní, která vycházela 
z platné smlouvy o sdružení včetně dodatku č. 1.  
 
V průběhu  vyšetřování  byly  policejnímu  orgánu  vydány  společností  Energetické  a 
dopravní stavby a.s. originály 17 faktur včetně příloh, které společnost vystavila s předmětem 
plnění za koordinaci a technickou pomoc při výstavbě. Přílohou 12 faktur vystavených v době 
od  1.  8.  2008  do  15.  7.  2009  je  kromě  kopie  dodatku  č.  1  ke  smlouvě  o  sdružení  i  listina 
obsahující následující výčet prováděných inženýrských činností – poptávkové řízení, příprava 
smluvních vztahů, vedení agendy smluvních vztahů, uplatňování práv ze závazkových vztahů, 
řízení termínů a koordinace stavebních dodavatelů, koordinace prací a dodávek zhotovitelů, 
řízení kvality dle ISO, kompletace dokladů, ekonomická vyhodnocení, cenová vyjednávání, 
kontrola  cen  dle  ceníků,  fotodokumentace  a  zajištění  potřebných  povolení.  Tyto listinné 
důkazy jsou součástí přílohy č. 1 vyšetřovacího spisu. 
 
Policejní orgán rovněž zajistil jako významné listinné důkazy smluvní dokumentaci ve 
vztahu ke „Sdružení Estakáda Děčín“, kterými jsou smlouva o sdružení ze dne 10. 10. 2007 
včetně dodatků k této smlouvě ze dne 27. 6. 2008 a ze dne 15. 5. 2009 a smlouva o realizaci 
zakázky dvou účastníků „Sdružení Estakáda Děčín“ ze dne 26. 5. 2008 včetně příloh.  
 
Smlouva o sdružení byla uzavřena dne 10. 10. 2007 mezi společností Viamont DSP 
a.s., zastoupené obviněnými Ing. Ondřejem Novákem a Ing. Jiřím Klierem na straně jedné, 
společností  JHP  spol.  s r.o.,  zastoupené  Petrem  Jelínkem  na  straně  druhé  a  společností 
Energetické  a  dopravní  stavby  a.s.,  zastoupené  obviněným  Ing.  Bronislavem  Špičákem  na 
straně  třetí.  Účelem  sdružení  pod  názvem  „Sdružení  Estakáda  Děčín“  bylo  získání  veřejné 
zakázky  na  zhotovení  stavby  „I/13  most  ev.  č.  13-085  Pravobřežní  estakáda“  a  společné 
provedení  stavby  účastníky  sdružení.  Vedoucím  účastníkem  sdružení  byla  společnost 
Viamont  DSP  a.s.,  jejímž  prostřednictvím  byl  realizován  platební  styk  mezi  zadavatelem 
stavby a sdružením. V čl.  V.  smlouvy  o  sdružení  označeném  jako  „Dělba práce mezi 
účastníky“  se  účastníci  sdružení  dohodli  na  tom,  že  jednotlivé  stavební  práce  budou 
provedeny společností Viamont DSP a.s. v rozsahu 35 %, společností JHP spol. s r.o. rovněž 
v rozsahu  35  %  a  společností  Energetické a dopravní stavby a.s. v rozsahu 30 %.  Podrobné 
určení skutečného rozsahu výkonů prováděných účastníky sdružení měla být dle smlouvy o 
sdružení stanovena dalším smluvním ujednáním. Podle čl. VIII. smlouvy nemohl její účastník 
bez  vážných  důvodů  vystoupit  ze  sdružení  před  splněním  všech  závazků  sdružení 
vyplývajících ze smlouvy o dílo se zadavatelem. Pokud by účastník ze sdružení vystoupil, byl 
by povinen uhradit druhému účastníkovi veškeré škody, kterou tomuto vzniknou v souvislosti 
s jeho vystoupením ze sdružení, obzvláště za zvýšené náklady, které vzniknou z toho, že musí 
část  dodávek  a  výkonů  připadajících  na  účastníka,  který  vystoupil,  realizovat  sám  nebo 
s pomocí třetích osob.  
 
Dodatek č. 1 ke smlouvě o sdružení byl uzavřen mezi účastníky sdružení dne 27. 6. 
2008. Smluvní strany byly zastoupeny stejnými osobami, jako v případě uzavření smlouvy o 
sdružení  ze  dne  10.  10.  2007.  Dodatkem  č.  1  došlo  ke  změně  obsahu  čl.  V. smlouvy o 
sdružení ze dne 10. 10. 2007, když stavební práce měla provést společnost Viamont DSP a.s. 
v rozsahu 30  %  a  společnost  JHP  spol.  s r.o. v rozsahu 70 %. Dále bylo ujednáno, že 
společnosti Energetické a dopravní stavby a.s. náleží za koordinaci a technickou podporu při 
výstavbě odměna ve výši 11,6 % z částky 431.361.186,95 Kč, která bude uplatňována měsíční 
fakturací. V případě provádění prací nad rámec částky 431.361.186,95 Kč náleží společnosti 
Energetické a dopravní stavby a.s. za koordinaci a technickou podporu při výstavbě odměna 
13 
 

ve výši 19,4 % z částky,  která  bude  uplatňována  měsíční  fakturací  z měsíční  fakturace 
sdružení vůči zadavateli stavby.  
 
Dodatek č. 2 ke smlouvě o sdružení byl uzavřen mezi účastníky sdružení dne 15. 5. 
2009. Smluvní strany byly zastoupeny stejnými osobami, vyjma společnosti JHP spol. s r.o., 
která byla zastoupena Ing. Karlem Frankotou.  Dodatkem  č.  2  došlo  ke  změně  obsahu  čl. 
V. smlouvy  o  sdružení  ze  dne  10.  10.  2007  ve  znění  dodatku  č.  1  ze  dne  27.  6.  2008,  když 
stavební práce měla provést společnost Viamont DSP a.s. v rozsahu 50 % a společnost JHP 
spol. s r.o. v rozsahu 50 %.  Dále  bylo  dohodnuto,  že  společnosti  Energetické a dopravní 
stavby a.s. náleží za koordinaci a technickou podporu při výstavbě odměna ve výši 11,6 % 
z fakturované  částky,  a  to  maximálně  50.000.000,-  Kč  bez  DPH,  která  bude  uplatňována  v 
měsíční fakturaci podle měsíční fakturace sdružení vůči zadavateli stavby. 
 
Smlouva o realizaci zakázky dvou účastníků „Sdružení Estakáda Děčín“ byla uzavřena 
dne 26. 5. 2008 mezi společností Viamont DSP a.s., zastoupené obviněnými Ing. Ondřejem 
Novákem  a  Ing.  Jiřím  Klierem  na  straně  jedné  a  společností  JHP  spol.  s r.o., zastoupené 
Petrem Jelínkem a Ing. Karlem  Frankotou  na  straně  druhé.  Předmětem  a  účelem  uzavření 
smlouvy bylo rozdělení  prací mezi smluvními stranami na stavbě „I/13  most ev. č. 13-085 
Pravobřežní  estakáda“.  Přílohou  č.  1  smlouvy  je  dokument  označený  jako  „Položkové 
rozpočty rozdělení prací mezi partnery Stavba Pravobřežní Děčín“. Přílohu č. 2 smlouvy tvoří 
dodatek č. 1 ke smlouvě o sdružení ze dne 27. 6. 2008. Z čl. VI. bod 7 smlouvy vyplývá, že 
z celkové fakturace  vůči  objednateli  za  daný  měsíc  třetí  účastník  sdružení  společnost 
Energetické  a  dopravní  stavby  a.s.  fakturuje  za  koordinační  činnost,  která  je  společným 
nákladem stavby a její proplacení zajišťuje společnost Viamont DSP a.s. Podle čl. VI. bod 5 
smlouvy  společnost  Viamont DSP a.s.  podává  daňové  přiznání  k dani z přidané  hodnoty  za 
činnost realizovanou v rámci stavby.   
 
Svědek  Jan Kašák k věci  uvedl, že byl  ekonomem  stavby,  když  měl  na  starosti 
smlouvy  se  subdodavateli  a  fakturaci  pro  investora.  Nadřízeným  mu  byl  obviněný  Zdeněk 
Pavel.  Ředitelem  stavby  byl  Ing.  Jaroslav  Kubík,  pod  ním  byl  stavbyvedoucí  Ing.  Robin 
Kubec. Každá fakturace byla jím zpracována do tabulek, které následně předával obviněnému 
Zdeňku Pavlovi a Martinu Kománkovi, který byl ekonomem divize. Pokud jde o stavbu, ze 
společnosti  JHP spol. s r.o. s ním jednal Ing. Karel  Frankota,  za  společnost  Energetické a 
dopravní stavby a.s. jednal s obviněným Ing. Bronislavem Špičákem, a to z důvodu fakturací. 
Ve vztahu ke  smlouvám  o  sdružení  ze  dne  4.  10.  2007  a  10.  10.  2007  uvedl,  že  měl  jejich 
kopie u sebe. Ve smlouvě o sdružení je uveden rozsah rozdělených prací. Uzavření smlouvy 
bylo podmínkou soutěže a získání zakázky. Návrh smlouvy o realizaci zákazy dvou účastníků 
ze dne 26. 5. 2008 předložila společnost JHP spol. s r.o., jednání se však neúčastnil. Nebyl 
iniciátorem uzavření dodatků č. 1 a č. 2 ke smlouvě o sdružení. Ani Ing. Jaroslav Kubík a Ing. 
Robin  Kubec  neiniciovali  uzavření  dodatků  ke  smlouvě  o  sdružení.  V rámci statutárních 
orgánů  bylo  domluveno,  že  společnost  Energetické  a  dopravní  stavby  a.s.  přepustí  objem 
prací za určitá procenta, která jsou uvedena v dodatku. Obviněný Zdeněk Pavel za ním přišel 
s tím,  že  se  účastníci  sdružení  dohodli  na  tom,  že  se  vypracují  dodatky.  Proto  připravil 
formulář, ke kterému se měli účastníci vyjádřit. Textace uvedená v dodatcích vzešla z jednání 
statutárních orgánů a obviněný ji přenesl na papír. Veškeré informace ohledně dodatků mu 
byly  předávány  prostřednictvím  obviněného  Zdeňka  Pavla.  Název  koordinační  činnost  byl 
celkem nešťastný, neboť se jednalo o postoupení objemu prací. Možná, že textace tam zůstala 
z jiné stavby. Společnost Energetické a dopravní stavby a.s. neprováděla žádné práce. Fakturu 
vystavenou společností Energetické a dopravní stavby a.s. s předmětem plnění koordinace a 
technická  pomoc  při  výstavbě  viděl.  Svým  podpisem  potvrdil  částku  uvedenou  na  faktuře. 
14 
 

Účtárna  po  něm  vždy  chtěla  přílohu  k faktuře,  proto  přikládali  kopii  dodatku,  neboť  práce 
nebyly prováděny. Stanovil částku, kterou má společnost Energetické a dopravní stavby a.s. 
vyfakturovat,  a  to  na  základě  fakturací  investorovi.  O  výši  částky  jednal  s obviněným  Ing. 
Bronislavem  Špičákem.  Informace  o  tom,  že  se  nejedná  o  poskytování  služeb  ze  strany 
společnosti Energetické a dopravní stavby a.s., ale o vyplacení za přenechání procentuelního 
podílu na zakázce mu byla sdělena obviněným Zdeňkem Pavlem. Obviněný se domnívá, že 
investorovi bylo sděleno, že společnost Energetické a dopravní stavby a.s. neprovádí fyzické 
práce. 
 
Svědek  Martin  Kománek  k věci  vypověděl,  že  jako  ekonom  měl  za  úkol  na 
jednotlivých zakázkách vykazovat výkony, náklady a zisk. Faktura, která přišla do účtárny, 
byla opatřena košilkou, na které byl uveden kód stavby. Podle kódu byla faktura přiřazena na 
jednotlivou oblast nebo divizi, kde ji jednotlivé osoby parafovaly. Na faktuře byla podepsána 
osoba z vedení společnosti, stavbyvedoucí, šéf divize nebo oblasti a účetní, kteří potvrzovali 
správnost  účtování.  Byl  podřízen  vedoucímu  divize,  kterým  byl  obviněný  Zdeněk  Pavel.  
Smlouva o realizaci zakázky dvou účastníků ze dne 26. 5. 2008 nahrazuje stanovy sdružení. 
Smlouva  byla  předložena  společností  JHP spol. s r.o.  Dodatky  č.  1  a  č.  2  ke  smlouvě  o 
sdružení  řešily  pouze  stavební  práce  a  jejich  procentuelní  rozdělení.  Jejich  uzavření 
neinicioval.  Společnost  Energetické  a  dopravní  stavby  a.s.  neprováděla  žádnou  činnost  a 
fakturovala postoupení prací. Již si nepamatuje, kdo mu sdělil informaci o tom, že se nejedná 
o poskytování služeb ze strany společnosti Energetické a dopravní stavby a.s., ale o úplatné 
přenechání  procentuelního  podílu  na  zakázce. Veškeré výnosy a náklady se evidovaly na 
jednom účtu sdružení a poté se dělily mezi společnosti Viamont DSP a.s. a JHP spol. s r.o. 
v poměru 50:50.  
 
Svědek Ing. Robin Kubec k věci vypověděl, že jako stavbyvedoucí dohlížel na to, aby 
firmy, které realizovaly zakázku, dodržovaly pracovní postupy. Od firem vybíral výkazy 
práce,  které  následně  předával  ekonomovi  Janu  Kašákovi.  Na  základě  jím  odsouhlasených 
výkazů  prací  se  prováděla  fakturace.  Přímým  nadřízeným  mu  byl  Ing.  Jaroslav Kubík a 
obviněný  Zdeněk  Pavel,  který  byl  šéfem  celé  divize.  Na  zakázce  „Pravobřežní  estakáda“ 
nejvíce jednali s Ing.  Karlem  Frankotou  ze  společnosti  JHP spol. s r.o.  a jejich 
stavbyvedoucím. S obviněným  Ing.  Bronislavem  Špičákem  ze  společnosti  Energetické  a 
dopravní stavby a.s. také jednal, avšak již neví o čem konkrétně. Práce, které měli provádět 
jednotliví účastníci sdružení, byly uvedeny v harmonogramu prací, kde bylo stanoveno, které 
konkrétní objekty bude mít, kdo na starosti. K  předložené faktuře  vystavené  společností 
Energetické a dopravní stavby a.s. s textem  „koordinace  a  technická  pomoc  při  výstavbě“ 
uvedl,  že  pokud  podepsal  likvidační  list,  tak  práce  na  stavbě  musely  být provedeny. 
Likvidační  list  nebyl  součástí  faktury.  Odsouhlasil  pouze  výkaz  prací,  který  byl  přílohou 
takové faktury. Obviněný připustil, že někdo ze společnosti Energetické a dopravní stavby a.s. 
mohl  na  stavbě  vykonávat  koordinační  či  technickou  pomoc.  Zároveň  si  obviněný 
nepamatuje,  zda  společnost  Energetické  a  dopravní  stavby  a.s.  vykonávala  ve  prospěch 
sdružení nějakou činnost. Ve vztahu k dodatkům č. 1 a č. 2 ke smlouvě o sdružení uvedl, že 
neví, co je jejich obsahem.  
 
Svědek  Ing. Jaroslav Kubík k věci  uvedl,  že  jako  projektový  manažer  řídil  stavební 
akce  společnosti  Viamont DSP a.s.  Nadřízeným  mu  byl  obviněný  Zdeněk  Pavel,  který  byl 
informován,  jak  stavba  pokračuje.  O  průběhu  fakturace  byl  obviněný  Zdeněk  Pavel 
informován ze strany Jana Kašáka.  V rámci  sdružení  jednal  ohledně  technických  záležitostí 
hlavně  s Ing. Karlem Frankotou ze  společnosti  JHP spol. s r.o.  Společnost  Energetické  a 
dopravní stavby a.s. se z důvodů  kapacitních  nebo  jiných  akce  „Pravobřežní  estakáda“ 
15 
 

nezúčastnila. Vlastní stavba započala někdy v srpnu nebo září 2008. Na tvorbě dodatků č. 1 a 
č. 2 ke smlouvě o sdružení se nepodílel ani jejich uzavření neinicioval. K fakturaci docházelo 
na základě předchozího odsouhlasení výkazu provedených prací. U faktur měly být přílohy 
obsahující soupis prací, pokud nebylo dohodnuto jinak. K předloženým  přílohám  faktur 
vystavených společností Energetické a dopravní stavby a.s. se nedokáže vyjádřit. Svědek si 
není vědom toho, že by obdržel nějaký výstup od společnosti Energetické a dopravní stavby 
a.s. Uvedená společnost na stavbě neprováděla žádné práce.   
 
Svědek  Ing.  Luboš  Tomášek  k věci  uvedl,  že  jako  člen  představenstva  společnosti 
Viamont DSP a.s.  neměl  na  starosti  projekt  „Pravobřežní  estakáda“.  Jeho  úlohou  jako  člena 
statutárního orgánu byla kontrola hospodářského výsledku z manažerského pohledu, tedy zda 
zakázka  ekonomicky  vychází  či  nikoli.  Z tohoto  důvodu  se  jeho  podpis  objevil  na  košilce 
každé faktury. Neúčastnil se žádných jednání ohledně zakázky „Pravobřežní estakáda“ včetně 
jednání ohledně uzavření smluv o sdružení ze dne 4. 10. 2007 a 10. 10. 2007 a jejich dodatků, 
jakož  i  ohledně  smlouvy  o  realizaci  zakázky  dvou  účastníků  ze  dne  26.  5.  2008. Zda 
policejním orgánem předložená faktura vystavená společností Energetické a dopravní stavby 
a.s. s textem  „koordinace  a  technická  pomoc  při  výstavbě“  měla  přílohu,  si  nepamatuje. 
Každá faktura byla opatřena  košilkou.  Poté,  co  byla  podepsána  v prvních  třech  řádcích  za 
osoby jako je stavbyvedoucí, obchodní vedoucí projektu a technický vedoucí projektu, tak ji 
podepsal  za  představenstvo  společnosti  jako  součást  controllingu.  Bez  jeho  podpisu  by 
nedošlo k proplacení  faktury.  Nevybavuje  si,  zda  společnost  Energetické  a  dopravní  stavby 
a.s. vykonávala ve prospěch sdružení nějakou činnost. 
 
Svědkyně Alena Janotová k věci uvedla, že jako právník společnosti Viamont DSP a.s. 
připomínkuje  smlouvy.  V  případě  zakázky  „Pravobřežní  estakáda“  proběhl  běžný 
připomínkový proces. Na získání zakázky se nepodílela. Pokud jde o smlouvu o sdružení ze 
dne  10.  10.  2007,  nabídkové  oddělení  společnosti  užilo  schválený  vzor.  Platná  je  taková 
smlouva, co je svázána a je podána jako součást nabídky zadavateli veřejné zakázky. Dodatky 
ke smlouvě o sdružení viděla, avšak určitě je nepřipravovala. Co je obsahem dodatků, není 
její záležitostí. Tyto  kontrolovala  pouze  po  právní  stránce.  Dle  svědkyně  účast  společnosti 
Energetické a dopravní stavby a.s. ve sdružení nezanikla, neboť se na zakázce dále účastnila.    
 
Z výpovědi  svědkyně  Jany  Součkové  vyplynulo,  že  jako  hlavní  účetní  společnosti 
Viamont  DSP  a.s.  měla  na  starosti  chod  celé  účtárny,  tedy  zajišťovala  kontrolu  zaúčtování 
dokladů  a  přiznání  k dani z přidané  hodnoty,  dále se podílela  na  měsíčních  uzávěrkách, 
jednala s auditory  a  finančním  úřadem.  Ohledně  zakázky  výstavby  mostu  „Pravobřežní 
estakáda“ musel být nastaven vhodný systém evidence a účtování pro sdružení. Dělala nejen 
účetnictví  společnosti  Viamont  DSP  a.s., ale i sdružení. V účetnictví  společnosti  Viamont 
DSP  a.s.  byly  pouze  náklady  a  výnosy  týkající  se  této  společnosti  plus  podíl ze sdružení. 
V účetnictví  sdružení  společnost  Energetické a dopravní stavby a.s. nefigurovala. Na tuto 
společnost nebyly vystavovány žádné účetní doklady. V případě, že faktury došlé na účtárnu 
neobsahovaly  smlouvy,  rozpočty,  kalkulace  a  zjišťovací  protokoly, bylo pozastaveno jejich 
placení.  Účtárna  pak  urgovala  Jana  Kašáka  nebo  obviněného  Zdeňka  Pavla,  aby  příslušné 
podklady dodaly.  V  některých  případech  podklady  nebyly  dodány  a  přišel  zejména  od 
obviněného Ing. Ondřeje Nováka příkaz k proplacení faktur. Když přišla faktura na účtárnu, 
byla  opatřena  košilkou,  se  kterou  se  vrátila  zpět  na  stavbu  pro  doplnění  střediska  a  čísla 
projektu.  Na  základě  těchto  informací  účtárna  provedla  zaúčtování.  Účetní  provedla 
zaúčtování dle textace faktury podle účtové osnovy, například stavební práce byly zaúčtovány 
na  účet  služeb.  Poté  se  faktura  vrátila  na  stavbu,  kde  byla  opatřena  příslušnými  podpisy. 
Následně faktura šla na představenstvo společnosti, kde byla podepsána příslušným členem 
16 
 

představenstva.  Nakonec byla u  faktury potvrzena  správnost  nákladů  na  daném  středisku  a 
projektu. Nebyla-li faktura pozastavena, došlo k jejímu proplacení. U faktur vystavených 
společností Energetické a dopravní stavby a.s. pro společnost Viamont DSP a.s. za koordinaci 
a technickou pomoc  pravděpodobně  nebyly  přílohy.  Pokud  ano,  byl  u  faktury  některý 
z dodatků. Přílohou těchto faktur určitě nebyl položkový rozpočet. Veškeré faktury týkající se 
zakázky byly ve 100 % zaúčtovány do účetnictví společnosti Viamont DSP a.s. s rozlišením 
střediska  určeného  pro  sdružení.  Následně  při  měsíční  uzávěrce  ze  středisek  určených  pro 
sdružení  byly ve 100 % odúčtovány  a  zpět  do  účetnictví  společnosti  Viamont  DSP  a.s.  byl 
naúčtován  pouze podíl vyplývající ze smlouvy.  Zbývající  část  byla  přeúčtována  na  dalšího 
účastníka  sdružení  společnost  JHP spol. s r.o., a  to v 50 % podílu.  Pokud jde o faktury 
vystavené společností Energetické a dopravní stavby a.s. pro společnost Viamont DSP a.s. za 
koordinaci  a  technickou  pomoc,  tak  o  těchto  bylo  účtováno  na  účtu  služeb  č.  518900. 
Nevěděla, že společnost Energetické a dopravní stavby a.s. přenechala podíl na stavbě dalším 
dvěma  účastníkům  sdružení  za  částku  50.000.000,-  Kč.  Tuto  informaci  zjistila  až v rámci 
kontroly finančního úřadu. 
 
V postavení  svědka  Petr Jelínek k věci  vypověděl,  že  od roku 2006 byl obchodním 
ředitelem  společnosti  JHP spol. s r.o.  O  zakázce  stavby  „I/13  Děčín  most  ev.  č.  13-085 
Pravobřežní  estakáda“  se  dozvěděli  z veřejně  přístupných  zdrojů.  Vzhledem  k tomu, že 
v zadání byly parametry, které sami nemohli splnit, vešli v jednání  se  společností  Viamont 
DSP a.s.  zastoupenou  obviněným  Ing.  Ondřejem  Novákem.  Původně  se  dohodli,  že  ve 
sdružení bude společnost Viamont DSP a.s., jako jeho lídr, a společnost JHP spol. s r.o. O 
tomto  i  podepsali  smlouvu.  Po  nějaké  době,  přistoupil  do  sdružení  třetí  člen  společnost 
Energetické a dopravní stavby a.s. Účast této společnosti byla iniciována společností Viamont 
DSP a.s. Smlouvu o sdružení podepsal  na  základě  plné  moci,  kterou  obdržel  od  jednatele 
společnosti  JHP  spol.  s r.o. Samotné realizace  zakázky  se  neúčastnil.  Stavbu  měl  ve 
společnosti na starosti Ing. Karel Frankota. Smlouvy o sdružení ze dne 4. 10. 2007 a 10. 10. 
2007 podepsal za společnost  JHP  spol.  s r.o. Jednalo se o standardní smlouvy. Neznal 
společnost Energetické a dopravní stavby a.s., ale věděl, že existuje. Ohledně sdružení jednal 
pouze s obviněným  Ing.  Ondřejem  Novákem.  Při  slavnostním  jednání  mu  byl  představen 
obviněný  Ing.  Jiří    Klier.  V rámci  rozdělení  prací  vznesl  za  společnost  JHP spol. s r.o. 
požadavek  na  větší  objem  prací,  neboť  potřebovali  zajistit  práci  pro  své  zaměstnance. 
Společnost  JHP spol. s r.o.  měla  provádět  vlastními  pracovníky  betonáže,  sanace  a  další 
práce. Smlouvu o realizaci zakázky dvou účastníků ze dne 26. 5. 2008 podepsal, ale již si ji 
ani jednání ohledně jejího uzavření nevybavuje. Dodatek č. 1 ke smlouvě o sdružení podepsal. 
Dodatkem  se  řešilo  rozdělení  prací  a  zvýšení  objemu  prací  pro  společnost  JHP  spol. s r.o.  
Získali 70 % objemu prací. Dále bylo dohodnuto, že společnost Energetické a dopravní stavby 
a.s.  bude  stavbu  zaštiťovat  a  technicky  řídit.  Za  tuto  práci  jí  náležela  odměna  uvedená 
v dodatku  smlouvy.  Na  společnostech  Viamont DSP a.s. a JHP spol. s r.o. bylo faktické 
provedení prací. K dodatku  č.  2  ke  smlouvě  o  sdružení  se  nemůže  vyjádřit,  neboť  již  ve 
společnosti JHP spol. s r.o. nepůsobil. Neví, zda společnost Energetické a dopravní stavby a.s. 
v rámci zakázky vykonávala nějakou činnost pro sdružení, avšak dle uzavřeného dodatku ke 
smlouvě o sdružení ji vykonávat měla.  
 
Z výpovědi  svědka  Ing.  Karla  Frankoty  vyplynulo,  že  ve  společnosti  JHP spol. s r.o. 
realizoval stavby včetně stavby „Pravobřežní estakáda“. Byl vedoucím projektu za společnost 
JHP spol. s r.o.,  když  prostřednictvím  svého  týmu  koordinoval  některé  subdodavatele. 
Jedenkrát měsíčně se na stavbách prováděly kontrolní dny a jedenkrát týdně dispečinky. Na 
jednáních byl ředitel výstavby  Ing. Jaroslav Kubík za společnost Viamont DSP a.s. Těchto 
porad  se  účastnil  minimálně,  když  společnost  JHP  spol.  s r.o. byla zastoupena  jeho 
17 
 

podřízenými. Na stanovení ceny zakázky se neúčastnil, neboť se k ní dostal až po podepsání 
smlouvy o realizaci zakázky dvou účastníků ze dne 26. 5. 2008. Smlouvu o sdružení ze dne 
10. 10. 2007 viděl před zahájením stavby, když na smlouvu navazoval dodatek č. 2, který za 
společnost JHP spol. s r.o. podepsal. Společnost Energetické a dopravní stavby a.s. předtím 
neznal. Jako zástupce  společnosti  JHP spol. s r.o. s nimi nespolupracoval. V době,  kdy  se 
začala  řešit  smlouva  o  realizaci  dvou  účastníků,  tak  jednal  s obviněným  Zdeňkem  Pavlem, 
který byl vedoucím divize  společnosti  Viamont  DSP  a.s.  Obsahem  jejich  jednání  bylo 
rozdělení prací. Na stavbě bylo přibližně 10 objektů, kdy rozdělení prací vycházelo z poměru 
70 % na 30 %. Dohodli se, že za objekty 205 a 206 bude odpovědná společnost Viamont DSP 
a.s. a zbytek provede společnost JHP spol. s r.o. sama nebo prostřednictvím subdodavatelů. 
Přílohu  č.  1  ke  smlouvě  o  realizaci  zakázky  dvou  účastníků  ze  dne  26.  5.  2008  vytvořili 
společně  s obviněným  Zdeňkem  Pavlem, když vycházeli z dodatku  č.  1  ke  smlouvě  o 
sdružení. Při dokončení stavby ekonomka  Irena Sedmíková zjišťovala, zda bude naplňován 
bod 2. 2) dodatku č. 1 ke smlouvě o sdružení, přičemž obviněný Zdeněk Pavel jim sdělil, že 
nikoliv. Dotaz byl vznesen z důvodu finanční prognózy. Následně došlo k uzavření dodatku č. 
2 ke smlouvě o sdružení, což bylo iniciováno společností JHP spol. s r.o. Po uzavření dodatků 
ke  smlouvě  o  sdružení  společnost  JHP  spol.  s r.o.  stále  prováděla  práce  v objemu  ve  výši      
70 %.  S obviněným  Ing.  Bronislavem  Špičákem  nikdy  nejednal.  Jednal  pouze  se zástupci 
společnosti  Viamont  DSP  a.s.,  a  to  s obviněným  Zdeňkem  Pavlem  a  Ing.  Jaroslavem 
Kubíkem.  K dotazu policejního orgánu ve vztahu k obsahu textu uvedeném v bodě  3.  1) 
dodatku č. 1 a č. 2 ke smlouvě o sdružení svědek uvedl, že šlo o úplatné postoupení podílu na 
zakázce  společnosti  Energetické a dopravní stavby  a.s.  na  zbývající  členy  sdružení. 
K navazujícímu  dotazu  policejního  orgánu  svědek  nebyl  schopen  vysvětlit,  zda  byl 
informován, event. kým byl informován o tom, že se jedná o jiné plnění, než jaké je uvedeno 
v dodatcích  č.  1 a č.  2  ke  smlouvě  o  sdružení  a  v  předložené  faktuře  vystavené  společností 
Energetické a dopravní stavby a.s. 
 
Svědkyně Irena Sedmíková se vyjádřila ke způsobu evidence dokladů a jejich účtování 
společností JHP spol. s r.o. v průběhu realizace zakázky „Pravobřežní estakáda“. 
 
Svědkyně  Libuše  Lisáková  k věci  vypověděla,  že  ve  společnosti  Energetické  a 
dopravní stavby a.s. pracovala v letech 2008 a 2009 na základě dohody  o pracovní činnosti, 
když  náplní  její  práce  bylo  zpracování  účetnictví,  zejména  vystavování  faktur,  zaúčtování 
příchozích faktur a další. Podklady pro výběrové řízení na zakázku „Pravobřežní estakáda“ 
nezpracovávala.  To  prováděl  obviněný  Ing.  Bronislav  Špičák  sám  nebo  prostřednictvím 
dalších osob.  Policejním  orgánem  předložených  17  ks  faktur  vystavených  společností 
Energetické  a  dopravní  stavby  a.s.  pro  společnost  Viamont DSP a.s. za koordinaci a 
technickou pomoc při  výstavbě  vystavila  na  základě  podkladů,  které  jí  dal  obviněný  Ing. 
Bronislav  Špičák  v písemné  podobě  nebo  ústně.  Faktury  zkontroloval  a  podepsal  obviněný 
Ing.  Bronislav  Špičák.  Kopii  dodatku  ke  smlouvě  o  sdružení  přikládala  jako  přílohu 
k vystaveným  fakturám.  Přílohou  faktur byl i list s výčtem  prováděných  inženýrských 
činností. Tuto přílohu nevytvořila a k fakturám ji připojila sama nebo obviněný Ing. Bronislav 
Špičák.  Neví,  zda  společnost  Energetické a dopravní stavby a.s. v rámci zakázky 
„Pravobřežní estakáda“ vykonávala nějakou činnost. 
 
 
Svědek  Ing.  Ivan  Fučík  k věci  uvedl,  že  jsou  společně  s Mgr. Editou Ševcovicovou 
jednateli  auditorské  společnosti  Fučík  &  partneři,  s.r.o.  Ing. Milan Pašek jako auditor 
společnosti získal zakázku a jeho tým zpracoval audit klienta společnosti Viamont DSP a.s. 
Tým pod vedením Mgr. Ladislava Povra zpracoval daňové přiznání. Mgr. Edita Ševcovicová 
18 
 

se zabývá daňovými zakázkami, kde vystupuje v pozici supervizora. Není tedy osobou, která 
by fyzicky zpracovávala daňové přiznání, ale pouze jej kontroluje a někdy i podepisuje.  
 
Svědek  Ing.  Milan  Pašek  k věci  uvedl,  že  pracuje  ve  společnosti  Fučík  & partneři, 
s.r.o., jako auditor a má na starosti auditorské oddělení. Na zakázce společnosti Viamont DSP 
a.s. byl vedoucím týmu, který prováděl audit společnosti, když auditorské zprávy podepisoval 
Ing. Ivan Fučík. V rámci auditu společnosti Viamont DSP a.s. testovali jednotlivé transakce 
výběrovým způsobem, a to jednak na základě analýzy nákladových a výnosových účtů, dále 
na základě výběru významných transakcí a na základě namátkové kontroly. U faktur obecně 
kontrolovali správnost faktury z hlediska  částky  a  správnosti  zaúčtování.  U  faktur  se  dále 
zajímali o to, zda byly schváleny příslušnými osobami ve společnosti. Dále kontrolovali, zda 
bylo fakturováno v souladu  se  smlouvou  a  zda  byl  uskutečněn  předmět  plnění.  Faktury 
vystavené společností Energetické a dopravní stavby a.s. nebyly předmětem prověření.  
 
Svědek Ing. Mgr. Ladislav Povr k věci uvedl, že spolupracoval se společností Fučík & 
partneři, s.r.o., jako externí daňový poradce. Podílel se na zpracování dvou daňových přiznání 
společnosti  Viamont  DSP  a.s.  Daňové  přiznání  sestavili  na  základě  uzavřeného  účetnictví. 
V rámci sestavení daňových přiznání se zaměřují na namátkovou kontrolu daňových odpisů, 
opravných  položek  apod.  Neprověřují  věcnou  správnost  předložených  dokladů.  Kontaktní 
osobou  za  společnost  Viamont  DSP  a.s.  byla  Jana  Součková.  Vycházeli  z účetnictví,  které 
bylo prověřeno auditem. V daném případě audit provedla společnost Fučík & partneři, s.r.o. 
Daňová přiznání kontroloval a podepsal buď Ing. Ivan Fučík, nebo Mgr. Edita Ševcovicová. 
Faktury  vystavené  společností  Energetické  a  dopravní  stavby  a.s.  neřešili,  neboť  prvotní 
doklady  neprocházeli.  Za  věcnou  správnost  a  pravdivost  předložených  podkladů  odpovídal 
klient.  
 
Svědkyně Mgr. Edita Ševcovicová na úřední záznam o podaném vysvětlení podle     § 
158  odst.  6  tr.  řádu  uvedla,  že  daňová  přiznání  klienta  společnosti  Viamont DSP a.s. 
zpracovával  Ing.  Mgr. Ladislav Povr. V daném  případě  prováděla  kontrolu  daňových 
přiznání,  které  rovněž  podepsala.  Daňové  přiznání  společnosti  Viamont  DSP  a.s.  k dani 
z příjmů  právnických  osob  na  základě  plné  moci  zpracovala  a  podala  společnost  INTEGRA 
INTERNATIONAL  BOHEMIA s.r.o. za zdaňovací období od 1. 6. 2008 do 31. 5. 2009 a 
společnost Fučík & partneři, s.r.o., za zdaňovací období od 1. 6. 2009 do 31. 5. 2010. 
 
Předpokladem  trestní  odpovědnosti  pro  zločin  zkrácení  daně,  poplatku  a  podobné 
povinné platby podle § 240 odst. 1, odst. 2 písm. a), odst. 3 tr. zákoníku  je  takové  úmyslné 
protiprávní jednání pachatele, kterého se dopustí společně s dalšími nejméně dvěma osobami 
tím, že ve velkém rozsahu zkrátí daň, clo, pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek na státní 
politiku zaměstnanosti, pojistné na úrazové pojištění, pojistné na zdravotní pojištění, poplatek 
nebo  jinou  podobnou  povinnou  platbu  nebo  vyláká  výhodu  na  některé  z těchto  povinných 
plateb.  
Zkrácením  daně  se  rozumí  jakékoli  jednání  pachatele,  v důsledku  něhož  je  povinné 
osobě – daňovému subjektu – v rozporu se zákonem vyměřena nižší daň, než jaká měla být 
správně vyměřena a následně zaplacena. K trestnosti činu je třeba úmyslného zavinění, když 
postačí  úmysl  nepřímý  (dolus  eventualis)  ve smyslu  § 15 odst. 1 písm. b) tr. zákoníku. 
Pachatelem trestného činu podle § 240 tr. zákoníku proto může být nejen subjekt daně, ale 
kdokoli, kdo svým úmyslným protiprávním  jednáním  způsobí,  že  zákonná  daň  nebyla  jemu 
anebo i jinému  subjektu  vyměřena  buď  vůbec,  anebo  ne  v zákonné  míře,  a daň  tak  byla 
zkrácena ve větším rozsahu, anebo byla v tomto rozsahu vylákána výhoda na dani nebo jiné 
povinné platbě. U spolupachatelství uvedeného trestného činu je dokonce bezpředmětné, zda 
19 
 

subjektem  daně  byli  všichni  spolupachatelé  či  jen  někteří  z nich,  anebo dokonce zda 
subjektem daně byla osoba rozdílná od spolupachatelů (srov. R 25/1968).  
 
Na základě dokazování provedeného v přípravném řízení lze učinit spolehlivý závěr, 
že  v rámci  stavby  „I/13  Děčín  most  ev.  č.  13-085  Pravobřežní  estakáda“  realizované 
Sdružením  Estakáda  Děčín  na  základě  smlouvy  o  sdružení  ze  dne  10.  10.  2007  ve  znění 
dodatku  č.  1  ze  dne  27.  6.  2008  a  dodatku  č.  2  ze  dne  15.  5.  2009  nedošlo  ze  strany 
společnosti Energetické a dopravní stavby a.s. k uskutečnění zdanitelného plnění – činnosti – 
spočívající v koordinaci a technické pomoci při výstavbě ani k úplatnému přenechání objemu 
prací na stavbě na další účastníky sdružení – společnosti – Viamont DSP a.s. a JHP spol. s r.o. 
Z tohoto pohledu nutno na 17 předmětných  faktur  vystavených  společností  Energetické a 
dopravní stavby a.s. z podnětu  jejího  předsedy  představenstva  obviněného  Ing.  Bronislava 
Špičáka  nahlížet  jako  na  tzv.  simulované  právní  úkony,  neboť  k  jejich  uskutečnění 
prokazatelně nedošlo. Předmětné faktury, resp. daňové doklady na fiktivní zdanitelná plnění, 
které byly s vědomím  spoluobviněných  Ing.  Ondřeje  Nováka,  Ing.  Jiřího  Kliera  a  Zdeňka 
Pavla zahrnuty do účetnictví společnosti Viamont DSP a.s., byly plně způsobilé protiprávně a 
ve prospěch společnosti nejprve zkreslit účetní závěrky a další účetní výkazy a poté i ovlivnit 
výši  daňové  povinnosti  společnosti  k dani z přidané  hodnoty  a  k dani z příjmů  právnických 
osob za příslušná  zdaňovací  období  a v rozsahu  uvedeném  ve  výroku  obžaloby,  přičemž 
těchto důsledků si obvinění museli být plně vědomi.    
  
Skutkový  závěr,  že  společnost  Energetické  a  dopravní  stavby  a.s.  v rámci realizace 
stavby „I/13 Děčín most ev. č. 13-085 Pravobřežní estakáda“ neuskutečnila 17 - ti fakturami 
deklarované zdanitelné plnění spočívající v koordinaci a technické pomoci při výstavbě  ani 
žádné jiné práce,  bez  důvodných  pochybností  vyplývá nejen z výpovědí  samotných 
obviněných, ale i z výpovědí svědků Jana Kašáka, Martina Kománka, Ing. Jaroslava Kubíka, 
Ing. Karla Frankoty, dále z výsledků daňového řízení vedeného Finančním úřadem v Ústí nad 
Labem, jakož i ze smlouvy o  realizaci  zakázky  dvou  účastníků  „Sdružení  Estakáda  Děčín“ 
uzavřené dne 26. 5. 2008 mezi společnostmi Viamont DSP a.s. a JHP spol. s r.o., na základě 
které došlo k rozdělení jednotlivých prací výlučně mezi  uvedenými smluvními stranami na 
stavbě „I/13 most ev. č. 13-085 Pravobřežní estakáda“ bez jakékoli účasti třetího účastníka 
sdružení společnosti Energetické a dopravní stavby a.s. 
 
 Pokud jde o zvolenou obhajobu obviněných založenou na tom, že nebyly fakturovány 
práce, nýbrž úplatné přenechání objemu prací na stavbě ze strany společnosti Energetické a 
dopravní stavby a.s. na další účastníky sdružení – společnosti – Viamont DSP a.s. a JHP spol. 
s r.o. v souladu  se  smlouvou  o  sdružení  ve  znění  dodatků  č.  1  a  č.  2,  nutno  ji  považovat 
s ohledem na výsledky provedeného  dokazování  uskutečněného  v rámci  přípravného  řízení 
trestního  za  účelovou  a  nevěrohodnou.  K tomuto je potřeba  nejprve  uvést,  že  stejnou 
argumentaci  zvolila  společnost  Viamont DSP a.s. v rámci  daňového  řízení,  poté  co  byla 
správcem daně vyzvána k doložení výše nákladů zahrnutých v základu daně z faktur přijatých 
od dodavatele společnosti Energetické  a dopravní stavby a.s. Byl to právě obviněný  Zdeněk 
Pavel, který dne 28. 2. 2011 a 16. 3. 2011  do  protokolu  o  ústním  jednání  před  Finančním 
úřadem v Ústí nad Labem uvedl, že společnost Energetické a dopravní stavby a.s. fyzicky ani 
písemně nic nevykonávala. Společnosti Energetické a dopravní stavby a.s. byla za postoupení 
podílu ve sdružení vyplacena částka v celkové výši 50.000.000,- Kč, z toho 30.000.000,- Kč 
byl podíl na zisku, který byl předpokládán ve výši 20 % z hodnoty zakázky. Za přenechání 
podílu na stavbě  náleželo  společnosti  Energetické a dopravní stavby a.s. i odstupné po 
10.000.000,-  Kč  od  každého  zbývajícího  člena  sdružení.  Text „koordinace a technická 
podpora při výstavbě“ byl nesprávný název pro odstoupení od smlouvy.  
20 
 

Interpretací obsahu dodatku  č.  1 ze  dne  27.  6.  2008,  jakož i  s přihlédnutím  k  obsahu 
vlastní smlouvy o sdružení ze dne 10. 10. 2007 za užití metody jazykového, systematického a 
logického  výkladu  nelze  při  nejlepší  vůli  i  tím  nejextenzivnějším  výkladem  obsahu  textu 
předmětného dodatku č. 1, jímž došlo ke změně obsahu čl. V. smlouvy o sdružení označeného 
rubrikou „Dělba práce mezi účastníky“, dospět k obviněnými deklarované – tvrzené – dohodě 
smluvních stran o úplatném  přenechání  objemu  prací  na  stavbě  ze  strany  společnosti 
Energetické a dopravní stavby a.s. na další účastníky sdružení – společnosti – Viamont DSP 
a.s. a  JHP spol. s r.o.  Naopak, za situace, kdy společnost Energetické a dopravní stavby a.s. 
zůstala  dle  tvrzení  obviněných  členem  sdružení  a byla tedy ze zákona, jak vyplývá 
z kogentního ustanovení § 830 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, povinna vyvíjet činnost k dosažení sjednaného k účelu, kterým bylo ve smyslu čl. 
II.1. smlouvy o sdružení „společné provedení stavby účastníky sdružení“, tak nelze výkladem 
dodatku č. 1 ze dne 27. 6. 2008 dospět ve vztahu ke společnosti Energetické a dopravní stavby 
a.s. k ničemu  jiném  než,  že  se  tato  společnost  sice  nebude  společně  s dalšími  účastníky 
sdružení  podílet  na provádění  „stavebních prácí“,  avšak  bude  realizovat  činnost  spočívající 
v koordinaci  a  technické podpoře  při  výstavbě,  za  kterou  jí  bude  náležet  odměna  ve  výši     
11,6 % z částky  431.361.186,95  Kč,  jež  bude  uplatňována  měsíční  fakturací,  event.  jí bude 
náležet odměna stanovená za dalších podmínek v dodatku uvedených.   
 
Obhajoba  obviněných  uplatněná  způsobem  výše  naznačeným  je  v posuzovaném 
případě  vyvrácena  celou  řadou  přímých  i  nepřímých  důkazů.  Svědek  Petr  Jelínek,  který  za 
společnost JHP spol. s r.o. uzavřel smlouvu o sdružení ze dne 10. 10. 2007 včetně dodatku č. 
1 k této smlouvě ze dne 27. 6. 2008, se věrohodně vyjádřil k tomu, jakým způsobem vnímal 
obsah dodatku č. 1, v čem a v  jakém rozsahu došlo ke změně původní smlouvy o sdružení. 
Kromě  rozdělení  prací  a  navýšení  jejich  objemu pro  společnost  JHP  spol.  s r.o.,  bylo 
dohodnuto,  že  společnost  Energetické a dopravní stavby a.s.  bude  stavbu  zaštiťovat  a 
technicky  řídit.  Za  tuto  práci  jí  náležela  odměna  uvedená  v dodatku smlouvy. Na 
společnostech Viamont DSP a.s. a JHP spol. s r.o. bylo faktické provedení prací. Obhajoba 
obviněných  je  dále  vyvrácena  listinnými  důkazy,  jimiž  jsou  přílohy  12  ze  17  faktur  přímo 
vydaných společností Energetické a dopravní stavby a.s., které kromě kopie dodatku č. 1 ke 
smlouvě  o  sdružení  obsahují  i  listinu  s výčtem  prováděných  inženýrských  činností.  Tyto 
listinné  důkazy  tvoří  přílohu  č.  1  vyšetřovacího  spisu. V této souvislosti nutno zároveň 
poukázat  na  výpověď  svědkyně  Libuše  Lisákové,  která  uvedla,  že  předmětné  faktury 
vyhotovovala  na  základě  ústních  či  písemných  podkladů  předávaných  obviněným  Ing. 
Bronislavem  Špičákem.  Faktury zkontroloval a podepsal obviněný,  který  někdy  i  sám 
k fakturám přikládal jako přílohu listinu obsahující výčet prováděných inženýrských činností. 
Proto i z tohoto  pohledu  nelze  obhajobu  obviněného  Ing.  Bronislava  Špičáka  a jeho 
spoluobviněných  považovat  za  pravdivou  a  věrohodnou.  Na  straně  druhé  ve  vztahu 
k obviněným  Ing.  Ondřeji  Novákovi,  Ing.  Jiřímu  Klierovi  a  Zdeňkovi  Pavlovi  postrádá 
jakéhokoliv racionálního  opodstatnění,  že  předmětné  faktury,  respektive  plnění  z nich 
vyplývající byly ve společnosti Viamont DSP a.s. schvalovány stavbyvedoucími nebo dalšími 
osobami  činnými  na  stavbě,  pokud  se  skutečně  dle  výpovědí  obviněných  nemělo  jednat  o 
fakturaci  prací,  nýbrž  o  fakturaci  finančního  vyrovnání  mezi  účastníky  sdružení.  V tomto 
směru  se  jeví  jako  přiléhavé,  avšak  současně  nepřesvědčivé  ústní  vyjádření  obviněného 
Zdeňka  Pavla  před  správcem  daně  v tom smyslu, že „pracovníci  uvedení  na  likvidačních 
listech k fakturám potvrzovali pouze správnost výpočtu fakturované částky, neboť nebylo, co 
kontrolovat“.  Zároveň  nelze  přehlédnout  ani to,  že  Jana  Součková  jako  hlavní  účetní 
společnosti Viamont DSP a.s., která zároveň měla na starosti i účetnictví sdružení, nevěděla, 
že předmětem 17 faktur vystavených společností Energetické a dopravní stavby a.s. mělo být 
21 
 

vypořádání  či  úplatné  přenechání  podílu  na  stavbě  dalším  dvěma  účastníkům  sdružení.  O 
tomto se dle svých slov dozvěděla až v průběhu kontroly finančního úřadu.  
 
Ve  vztahu  ke  všem  obviněným  se  jako  nelogická  a  tedy i nevěrohodná  jeví  jejich 
obhajoba  s ohledem na důsledky,  které  pro  společnost  Viamont  DSP  a.s.  mělo  uzavření 
dodatku č. 1 ke smlouvě sdružení, neboť se naopak účast společnosti Viamont DSP a.s. na 
stavebních  pracích  procentuelně  snížila  oproti  původnímu  rozsahu  prací  uvedených  ve 
smlouvě o sdružení ze dne 10. 10. 2007. Jinými slovy řečeno, pokud se procentuelní podíl 
společnosti Viamont DSP a.s. na stavebních pracích společnosti nezvýšil, ale naopak snížil, 
nelze jako logickou a věrohodnou akceptovat obhajobu obviněných, že předmětem fakturace 
ze strany  společnosti  Energetické a dopravní stavby a.s. ve  skutečnosti  bylo  úplatné 
přenechání objemu prací na stavbě i na společnost Viamont DSP a.s. Tvrzení obviněných, že 
se jednalo o smluvní úplatné  vypořádání  účastníků  sdružení  (viz. návrh  obviněného  Ing. 
Bronislava  Špičáka  na  zastavení  trestního  stíhání  ze dne 26. 2. 2013) je zároveň  v rozporu 
s tím,  že  společnost  Energetické  a  dopravní  stavby  a.s.  fakturovala  plnění  vůči  sdružení 
prostřednictvím jejího lídra a nikoli vůči jednotlivým účastníkům sdružení. Stejné závěry platí 
i pro dobu po uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o sdružení.   
 
Nakonec obhajoba obviněných nebyla shledána důvodnou i z toho důvodu, že jim jako 
vysokoškolsky  vzdělaným  a zkušeným členům  představenstva  akciových  společností 
podnikajících ve stavebnictví a v případě Zdeňka Pavla středoškolsky vzdělaného vedoucího 
divize stavební společnosti nelze uvěřit, že se oprávněně mohli domnívat, resp. interpretovat 
obsah dodatků č. 1 a č. 2 ke smlouvě o sdružení a faktur s předmětem plnění za koordinaci a 
technickou pomoc při výstavbě tak, že se jedná o úplatné přenechání objemu prací na stavbě 
ze strany společnosti  Energetické  a  dopravní  stavby  a.s.  na  další  účastníky  sdružení  – 
společnosti  –  Viamont DSP a.s. a JHP spol. s r.o. Ve vztahu k dodatkům  ke  smlouvě  o 
sdružení nelze současně přehlédnout ani to, že byly kontrolovány svědkyní Alenou Janotovou, 
právníkem společnosti Viamont DSP a.s., která by nepochybně musela navrhnout jiný způsob 
jazykového  vyjádření  v textu smluv,  pokud  by  obvinění  skutečně  navenek  projevili  vůli 
úplatně  vypořádat  vzájemné  vztahy  účastníků  sdružení.  Nakonec  v neprospěch  obviněných 
svědčí i to, že v účetnictví společností Viamont DSP a.s. a Energetické a dopravní stavby a.s. 
bylo  zaúčtováno  zdanitelní  plnění  pod  označením  „koordinace  a  technická  pomoc“,  jak 
vyplývá z hlavních knih společností Viamont DSP a.s. a JHP spol. s r.o. a nikoli jako finanční 
vyrovnání, odstupné apod.  Zde  je  rovněž  namístě  poukázat  na  to,  že  povinnost  zabezpečit 
řádné  vedení  účetnictví  má  u  obchodní  společnosti  její  statutární  orgán,  který  nepochybně 
může  vedením  účetnictvím  pověřit  i  jinou  právnickou  či  fyzickou  osobu,  avšak  statutární 
orgán, resp. obchodní  společnost, jejím jménem statutární orgán jedná, vždy odpovídá  za 
vedení  účetnictví  (srov.  §  5  zákona  č.  563/1991  Sb.,  o  účetnictví,  ve  znění  pozdějších 
předpisů).  Stejně  tak  statutární  orgán je povinen zajistit vedení  účetnictví  obchodní 
společnosti tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz 
předmětu účetnictví a finanční situaci společnosti (srov. § 7 odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o 
účetnictví, ve znění pozdějších předpisů).  
 
Protiprávní  jednání  obviněných  popsané  ve  výroku  obžaloby  vykazuje  všechny 
zákonné znaky zločinu zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby podle § 240 odst. 1, 
odst. 2 písm. a), odst. 3 tr. zákoníku  včetně  úmyslného  zavinění,  když  obviněný  Ing.  Bronislav 
Špičák  jako  předseda  představenstva  společnosti  Energetické  a  dopravní  stavby  a.s.  nechal 
v rozhodné  období  opakovaně  vystavit  celkem  17 faktur v celkové  výši  59.500.000,50  Kč 
včetně  DPH  s předmětem  plnění  za  koordinaci  a  technickou  pomoc  při  výstavbě,  které 
obvinění Ing. Ondřej Novák, obviněný Ing. Jiří Klier a Zdeňek Pavel jako odpovědní zástupci 
22 
 

společnosti Viamont DSP a.s. nechali schválit, proplatit a zahrnout do účetnictví společnosti 
Viamont DSP a.s., ačkoli všichni čtyři obvinění věděli, že společnost Energetické a dopravní 
stavby a.s. v rámci stavby „I/13 Děčín most ev. č. 13-085 Pravobřežní estakáda“ realizované 
Sdružením  Estakáda  Děčín  na  základě  smlouvy  o  sdružení  ze  dne  10.  10.  2007  ve  znění 
dodatku  č.  1  ze  dne  27.  6.  2008  a  dodatku  č.  2  ze  dne  15.  5.  2009  činnost  spočívající 
v koordinaci a technické pomoci při výstavbě ani žádné jiné zdanitelní plnění neuskutečnila, 
v důsledku  čehož  obvinění  prostřednictvím  fiktivních  daňových  dokladů  zahrnutých  do 
účetních  výkazů  daňového  subjektu  v rozporu s §  7  odst.  1  zákona  č.  563/1991  Sb.,  o 
účetnictví,  ve  znění  pozdějších  právních  předpisů,  zkreslili  účetní  závěrky  společnosti  a  ke 
škodě České republiky protiprávně snížili výši daňové povinnosti společnosti Viamont DSP 
a.s.  k dani z přidané  hodnoty  a  k dani z příjmů  právnických  osob  za  příslušná  zdaňovací 
období  o  částku  v celkové  výši  14.625.241,-  Kč,  tedy  ve  velkém  rozsahu.  Vlastní rozsah 
zkrácení daňové povinnosti společnosti Viamont DSP a.s. k dani z přidané hodnoty a k dani 
z příjmů  právnických  osob  vyplývá z ve  vyšetřovacím  spise  založených  zpráv  o  daňové 
kontrole  Finančního  úřadu  v Ústí  nad  Labem  a  na  ně  navazujících  protokolů  o  seznámení 
daňového subjektu s výsledkem kontrolního zjištění a pravomocných dodatečných platebních 
výměrů.  Pokud  jde  o  subjektivní  stránku  trestného  činu,  je  s ohledem  na výše uvedená 
skutková  zjištění  dáno  zavinění  ve  formě  úmyslu  přímého,  neboť  všichni  obvinění 
prokazatelně věděli, že nedošlo k deklarovanému zdanitelnému plnění, přesto nechali celkem 
17  předmětných  fiktivních  faktur  jakožto  daňových  dokladů  zahrnout  do  účetnictví 
společnosti, na jejichž podkladě byly následně v rozporu s § 72 odst. 1, § 73 č. 235/2004 Sb., 
o dani z přidané  hodnoty,  ve  znění  pozdějších  předpisů,  uplatněn  nárok  na  odpočet  daně  a 
v rozporu  s  §  24  odst.  1  zákona  č.  586/1992  Sb.,  o  daních  z příjmů,  ve  znění  pozdějších 
předpisů,  v poloviční  výši  zahrnuty  do  daňově  uznatelných  nákladů  společnosti,  čímž 
záměrně – cíleně – protiprávně ovlivnili výši daňové povinnosti společnosti Viamont DSP a.s. 
k dani z přidané hodnoty a k dani z příjmů právnických osob.  
 
Protiprávní  jednání  obviněných  bylo  za  splnění  zákonných  podmínek  uvedených 
v ustanovení § 116 tr. zákoníku zároveň  posouzeno  jako  pokračující  zločin  zkrácení  daně, 
poplatku a podobné povinné platby podle § 240 odst. 1, odst. 2 písm. a), odst. 3 tr. zákoníku. 
 
 
Ve  vztahu  ke  svědkovi  Ing.  Luboši  Tomáškovi,  jakožto  členu  představenstva 
společnosti Viamont DSP a.s. a osobě, která svým podpisem schválila proplacení 17 faktur 
specifikovaných ve výroku obžaloby, nebylo zjištěno, resp. prokázáno, že by věděl o tom, že 
společnost  Energetické  a  dopravní  stavby  a.s.  neuskutečnila  ve  prospěch  sdružení 
fakturovanou činnost spočívající v koordinaci a technické pomoci při výstavbě ani žádné jiné 
zdanitelní plnění. V daném případě proto bylo na základě opatřených a provedených důkazů 
shledáno, že svědek Ing. Luboš Tomášek jednal ve skutkovém omylu a nemohl se tak dopustit 
trestného  činu,  který  je  kladen  za  vinu  obviněným.  Ze  stejných  důvodů  nebylo  jednání 
účetních či zpracovatelů jednotlivých daňových přiznání společnosti Viamont DSP a.s. k dani 
z přidané hodnoty  a k dani z příjmů právnických  osob posouzeno jako zločin zkrácení daně, 
poplatku a podobné povinné platby podle § 240 odst. 1, odst. 2 písm. a), odst. 3 tr. zákoníku.  
 
Obvinění Ing. Ondřej Novák,  Ing. Jiří Klier, Zdeněk Pavel a Ing. Bronislav Špičák 
svým  protiprávním  jednáním  porušili  zájem  společnosti  na  správném  vyměření  a odvedení 
daně z příjmů právnických osob a daně z přidané hodnoty (§ 240 tr. zákoníku). 
 
K osobám  všech  obviněných  bylo  zjištěno,  že  v minulosti  nebyli  soudně  trestáni. 
Rovněž z místa bydliště k nim nejsou žádné negativní poznatky. Z tohoto pohledu obviněným 
polehčuje dosavadní bezúhonnost (§ 41 písm. o) tr. zákoníku). Naopak jim přitěžuje, že se 
23 
 

činu dopustili po předchozím uvážení, čin spáchali ve větším rozsahu a pokračovali v něm po 
delší dobu (§ 42 písm. a) a m) tr. zákoníku). 
 
Vzhledem k tomu, že bylo v průběhu  přípravného  řízení  prokázáno,  že  se  obvinění 
Ing.  Ondřej  Novák,  Ing.  Jiří  Klier,  Zdeněk  Pavel  a  Ing.  Bronislav  Špičák  dopustili trestné 
činnosti, byla podána tato obžaloba.  
 
 
V Ústí nad Labem dne 21. června 2013 
  
 
                                                                                                JUDr. Martin Vlček, v.r.    
                                                                                                    státní zástupce 
 
 
 
Za správnost vyhotovení: 
Michaela Sluková 
24 
 

Document Outline