Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Obžaloba ve věci 50 T 12 / 2013'.

KRAJSKÉ STÁTNÍ ZASTUPITELSTVÍ V ÚSTÍ NAD LABEM 
Palác Zdar, Dlouhá 1, 400 85 Ústí nad Labem 
tel: 477 105 900,  fax : 477 105 999,  e-mail : xxxxxxxxx@xxx.xxx.xxxxxxx.xx,   ID DS ua9aeqr 
1 SIN 16/2014 – 3     
 
 
 
 
Ústí nad Labem  dne 1.12.2014 
 
 
 
 
Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím  
 
 
 
Vážený pane,  
 
dne  24.11.2014  byla  Krajskému  státnímu  zastupitelství  v Ústí  nad  Labem    doručena      Vaše  
žádost  o  poskytnutí  informace  podle  zákona  č.  106/1999  Sb.,  o  svobodném  přístupu 
k informacím.  Krajské  státní  zastupitelství  v Ústí  nad  Labem  je  ve  smyslu  §  2  odst.  1  cit. 
zákona  povinným  subjektem  k poskytnutí  informace.  Jde  o  informaci,  kterou  Krajské  státní 
zastupitelství v Ústí nad Labem  jako povinný subjekt disponuje a nebyl zjištěn žádný důvod, 
který by odůvodňoval odmítnutí Vaší žádosti.   
 
Na základě Vaší žádosti Vám poskytuji kopii obžaloby s odůvodněním, která byla podána na 
obviněného Ing. Jiřího Kliera, Ing. Ondřeje Nováka, Zdeňka Pavla a Ing. Bronislava Špičáka 
pod sp.zn. 2 KZV 64/2012  ke Krajskému soudu v Ústí nad Labem.  
 
S pozdravem  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   JUDr. Jan Jakovec 
 
 
 
 
 
 
 
krajský státní zástupce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Příloha: