33 AD 2 / 2018

Tereza Pospíšilová vznesl tento dotaz dotaz na Krajský soud v Brně

Tento dotaz byl uzavřen pro další korespondenci od veřejnosti . Kontaktujte nás pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen.

Dotaz byl úspěšný.

Tereza Pospíšilová

Povinný subjekt: Krajský soud v Brně

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
prosím o poskytnutí rozhodnutí Krajského soudu v Brně ze dne 19. 3. 2019, sp. zn. 33 AD 2/2018. Děkuji Vám za vyřízení mé žádosti.

Děkuji.
S přátelským pozdravem,

Tereza Pospíšilová

Krajský soud v Brně

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - 33 AD 2 / 2018" s
evidenčním číslem 7125325b-b465-4c32-a20f-6f4fe4c3c409 a s běžným číslem
60468/2019 bylo doručeno dne 22.03.2019 15:07:47.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Krajský soud v Brně

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Fajmonová Alena, Krajský soud v Brně

3 přílohy

Dobrý den, vážená paní Pospíšilová, v příloze zasílám odpověď na Vámi
zaslanou žádost o informace ke Krajskému soudu v Brně.

 

S pozdravem

 

 

Alena Fajmonová

referentka správy soudu a spisovny

Krajský soud v Brně

Rooseveltova 16

( 546 513 361

e-mail: [1][emailová adresa]

 

 

 

References

Visible links
1. mailto:[emailová adresa]