Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Zpráva o postupu otevírání trhu veřejných služeb v přepravě cestujících v oblasti dálkové a nadregionální železniční osobní dopravy'.