Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Obžaloba přednesená ve věci 51 T 17/2013'.

KRAJSKÉ STÁTNÍ ZASTUPITELSTVÍ V ÚSTÍ NAD LABEM 
Palác Zdar, Dlouhá 1, 400 85 Ústí nad Labem 
tel: 477 105 900,  fax : 477 105 999,  e-mail : xxxxxxxxx@xxx.xxx.xxxxxxx.xx,   ID DS ua9aeqr 
1 SIN 7/2014   
 
 
 
 
Ústí nad Labem  dne 17.9.2014 
1 SIN 8/2014   
1 SIN 9/2014   
1 SIN 10/2014   
 
 
Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím  
 
Vážený pane,  
 
během  dne  10.9.2014  byly  Krajskému  státnímu  zastupitelství  v Ústí  nad  Labem    doručeny  
celkem 4 žádosti o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím.  Krajské  státní  zastupitelství  v Ústí  nad  Labem  je  ve  smyslu  §  2  odst.  1  cit. 
zákona  povinným  subjektem  k poskytnutí  informace.  Jde  o  informaci,  kterou  Krajské  státní 
zastupitelství v Ústí nad Labem  jako povinný subjekt disponuje a nebyl zjištěn žádný důvod, 
který  by  odůvodňoval  odmítnutí  Vaší  žádosti.    Proto  Vám  poskytuji  v příloze  informaci  ke 
všem čtyřem žádostem. 
 
K Vaší žádosti  vedené pod sp.zn. 1 SIN 9/2014 a 1 SIN 10/2014 týkající se kopie obžaloby 
s odůvodněním  zdejšího  státního  zastupitelství  spisové  značky  2  KZV  73/2006  a  žádosti  o 
zaslání  textu  stejné  obžaloby  veřejně  přednesené  státním  zástupcem  Vám  tyto  informace 
zasílám  v příloze.  Jde  o  text  obžaloby  vyhotovený  v písemné  podobě,  která  byla  se  spisem 
předložena  soudu.  Pokud  jde  o  text  obžaloby,  kterou  přednesl  státní  zástupce  veřejně  ve 
smyslu  §  206  trestního  řádu,  jde  o  zcela  totožný  text  s písemným  vyhotovením  obžaloby, 
kterou státní zástupce četl (přednesl) ve dnech 19. – 21.8.2014 u Krajského soudu v Ústí nad 
Labem.  
 
 
K Vaší  žádosti  vedené  pod  sp.zn.  1  SIN  7/2014  a  1  SIN  8/2014  týkající  se  kopie  obžaloby 
s odůvodněním  zdejšího  státního  zastupitelství  spisové  značky  2  KZV  74/2012  a  žádosti  o 
zaslání  textu  stejné  obžaloby  veřejně  přednesené  státním  zástupcem  Vám  tyto  informace 
zasílám  v příloze.  Jde  o  text  obžaloby  vyhotovený  v písemné  podobě,  která  byla  se  spisem 
předložena  soudu.  Pokud  jde  o  text  obžaloby,  kterou  přednesl  státní  zástupce  veřejně  ve 
smyslu § 206 trestního řádu, jde o zcela totožný text s písemným vyhotovením obžaloby, až 
po odůvodnění na straně 20 textu obžaloby, neboť odůvodnění této obžaloby nebylo státním 
zástupcem  čteno.  Obžaloba  byla  v této  podobě  přednesena  státním  zástupcem  dne  9.9.2014    
u Krajského soudu v Ústí nad Labem.  
 
S pozdravem  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   JUDr. Jan Jakovec 
 
 
 
 
 
 
 
krajský státní zástupce 
 
Přílohy:  
obžaloba sp.zn.: 2 KZV 73/2006 
obžaloba sp.zn.: 2 KZV 74/2012