Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Účetní výkazy'.

Licence: MP1L
XCRGUKXA / KXA  (05112010 / 01012010)
PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU
územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč)
Období:
12 / 2010
IČO:
SOR 3
Název:
Městská část Praha 2 
Č.položky
Název položky
Minulé období
Zvýšení stavu
Snížení stavu
Běžné období
C. Vlastní kapitál
5 104 139 561,45 
1 626 563 649,38 
1 491 270 070,59 
5 239 433 140,24 
C.I.
Jmění účetní jednotky a upravující položky
4 543 904 162,46 
103 922 628,42 
113 668 197,25 
4 534 158 593,63 
C.II.
Fondy účetní jednotky
140 553 806,58 
912 772,95 
165 333,32 
141 301 246,21 
C.III.
Výsledek hospodaření
419 681 592,41 
1 521 728 248,01 
1 377 436 540,02 
563 973 300,40 
11.03.2013 17h10m 5s
Zpracováno systémem  UCR® GORDIC® spol. s  r. o.
strana 1 / 1