Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Účetní výkazy'.


Licence: MC13
XCRGUKUA / KUA  (21122010 15:56 / 201204241506)
PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU
územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč)
Období:
12 / 2010
IČO:
00241687
Název:
Městská část Praha 13 
UCS:
UMC P13
Úřad městské části Praha 13
Č.položky
Název položky
Minulé období
Zvýšení stavu
Snížení stavu
Běžné období
C. Vlastní kapitál
5 034 617 767,36 
2 095 436 306,74 
1 472 738 442,96 
5 657 315 631,14 
C.I.
Jmění účetní jednotky a upravující položky
4 273 865 471,49 
502 252 222,43 
104 468 075,24 
4 671 649 618,68 
C.II.
Fondy účetní jednotky
10 788 581,99 
3 714 324,20 
4 567 942,00 
9 934 964,19 
C.III.
Výsledek hospodaření
749 963 713,88 
1 589 469 760,11 
1 363 702 425,72 
975 731 048,27 
07.03.2013 15:19:00
Zpracováno systémem  UCR® GORDIC® spol. s  r. o.
strana 1 / 1