Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Účetní výkazy'.


Licence: MC13
XCRGBA1A / B1A  (26042010 15:14 / 201102131818)
Ministerstvo financí
Fin 2 - 12 M
schváleno č.j. 111/138 224/2002
VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
územních samosprávných celků, regionálních rad a dobrovolných svazků obcí

sestavený k  12 / 2009
(v Kč)
Rok
Měsíc
IČO
2009
12
00241687
Název nadřízeného orgánu:
Název a sídlo účetní jednotky:
Městská část Praha 13 
Sluneční nám. 2580/13
15800  Praha 58

UCS: UMC P13
Úřad městské části Praha 13
I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY
Paragraf
Položka
Text
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Výsledek od počátku roku
% RS
% RU
a
b
1
2
3
0000
1332
Poplatky za znečišťování ovzduší
42 000,00 
42 000,00 
30 650,00 
72,98 
72,98 
0000
1341
Poplatek ze psů
2 250 000,00 
2 250 000,00 
2 584 104,50 
114,85 
114,85 
0000
1342
Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt
90 000,00 
90 000,00 
53 939,50 
59,93 
59,93 
0000
1343
Poplatek za užívání veřejného prostranství
4 000 000,00 
6 000 000,00 
7 911 749,00 
197,79 
131,86 
0000
1344
Poplatek ze vstupného
30 000,00 
30 000,00 
23 628,00 
78,76 
78,76 
0000
1345
Poplatek z ubytovací kapacity
450 000,00 
450 000,00 
397 099,00 
88,24 
88,24 
0000
1347
Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj
4 000 000,00 
4 000 000,00 
5 070 028,00 
126,75 
126,75 
0000
1351
Odvod výtěžku z provozování loterií
2 600 000,00 
2 700 000,00 
2 948 464,00 
113,40 
109,20 
0000
1361
Správní poplatky
11 800 000,00 
11 800 000,00 
11 649 583,00 
98,73 
98,73 
0000
1511
Daň z nemovitostí
16 500 000,00 
16 500 000,00 
20 935 732,33 
126,88 
126,88 
0000
4111
Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR
 
9 715 900,00 
9 715 979,00 
****** 
100,00 
0000
4112
Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu
30 324 000,00 
28 000 000,00 
28 000 000,00 
92,34 
100,00 
0000
4116
Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu
 
63 396 200,00 
62 696 132,00 
****** 
98,90 
0000
4121
Neinvestiční přijaté transfery od obcí
146 386 000,00 
162 790 000,00 
163 437 273,86 
111,65 
100,40 
0000
4122
Neinvestiční přijaté transfery od krajů
 
1 844 500,00 
1 844 496,69 
****** 
100,00 
0000
4129
Ostatní neinv.přij.transf. od rozp. územní úrovně
 
78 100,00-
77 947,00-
****** 
99,80 
0000
4131
Převody z vlast.fondů hospodářské(podnikat.)činnos
19 073 800,00 
401 424 200,00 
230 577 694,90 
****** 
57,44 
0000
4133
Převody z vlastních rezerv. fondů (jiných než OSS)
 
1 079 500,00 
928 457,00 
****** 
86,01 
0000
4134
Převody z rozpočtových účtů
 
 
690 325 721,88 
****** 
****** 
07.03.2013 15:25:59
Zpracováno systémem  GINIS® GORDIC® spol. s  r. o.
strana 1 / 24

Licence: MC13
XCRGBA1A / B1A  (26042010 15:14 / 201102131818)
I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY
Paragraf
Položka
Text
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Výsledek od počátku roku
% RS
% RU
a
b
1
2
3
0000
4139
Ostatní převody z vlastních fondů
 
7 600,00 
2 082 951,00 
****** 
****** 
0000
4211
Investiční přijaté transf.z všeob. pokl. správy SR
 
7 000 000,00 
7 000 000,00 
****** 
100,00 
0000
4221
Investiční přijaté transfery od obcí
 
57 000 000,00 
57 000 000,00 
****** 
100,00 
0000
4222
Investiční přijaté transfery od krajů
 
50 712 200,00 
50 712 289,53 
****** 
100,00 
0000
Bez ODPA
237 545 800,00 
826 754 000,00 
1 355 848 026,19 
570,77 
164,00 
3111
2122
Odvody příspěvkových organizací
 
38 000,00 
38 000,00 
****** 
100,00 
3111
2229
Ostatní přijaté vratky transferů
 
 
1 200,00 
****** 
****** 
3111
Předškolní zařízení
 
38 000,00 
39 200,00 
****** 
103,16 
3113
2122
Odvody příspěvkových organizací
 
357 400,00 
357 393,00 
****** 
100,00 
3113
Základní školy
 
357 400,00 
357 393,00 
****** 
100,00 
3117
2122
Odvody příspěvkových organizací
 
100 000,00 
100 000,00 
****** 
100,00 
3117
První stupeň základních škol
 
100 000,00 
100 000,00 
****** 
100,00 
4351
2229
Ostatní přijaté vratky transferů
 
246 800,00 
246 794,63 
****** 
100,00 
4351
Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení
 
246 800,00 
246 794,63 
****** 
100,00 
6171
2112
Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.prodeje)
60 000,00 
58 000,00 
1 260,00 
2,10 
2,17 
6171
2210
Přijaté sankční platby
1 000 000,00 
1 000 000,00 
450 830,78 
45,08 
45,08 
6171
2322
Přijaté pojistné náhrady
 
176 500,00 
259 100,00 
****** 
146,80 
6171
2324
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
500 000,00 
533 100,00 
90 830,70 
18,17 
17,04 
6171
2329
Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené
400 000,00 
400 000,00 
89 956,36 
22,49 
22,49 
6171
Činnost místní správy
1 960 000,00 
2 167 600,00 
891 977,84 
45,51 
41,15 
6310
2141
Příjmy z úroků (část)
1 200 000,00 
1 200 000,00 
2 618 246,82 
218,19 
218,19 
6310
2143
Realizované kurzové zisky
 
2 000,00 
 
****** 
 
6310
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
1 200 000,00 
1 202 000,00 
2 618 246,82 
218,19 
217,82 
6402
2221
Přijaté vratky transferů od jiných veř. rozpočtů
 
2 623 900,00 
2 623 837,51 
****** 
100,00 
6402
2226
Příjmy z fin.vypořádání minulých let mezi obcemi
 
 
443 787,00 
****** 
****** 
6402
Finanční vypořádání minulých let
 
2 623 900,00 
3 067 624,51 
****** 
116,91 
6409
2321
Přijaté neinvestiční dary
 
35 000,00 
35 000,00 
****** 
100,00 
6409
2324
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
 
3 600,00 
195 452,11 
****** 
****** 
6409
2328
Neidentifikované příjmy
 
 
6 464,00 
****** 
****** 
6409
2329
Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené
600 000,00 
1 238 200,00 
1 717 371,13 
286,23 
138,70 
6409
3121
Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku
120 000,00 
220 000,00 
220 000,00 
183,33 
100,00 
6409
Ostatní činnosti j.n.
720 000,00 
1 496 800,00 
2 174 287,24 
301,98 
145,26 
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM
241 425 800,00 
834 986 500,00 
1 365 343 550,23 
565,53 
163,52 
07.03.2013 15:25:59
Zpracováno systémem  GINIS® GORDIC® spol. s  r. o.
strana 2 / 24

Licence: MC13
XCRGBA1A / B1A  (26042010 15:14 / 201102131818)
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE
Paragraf
Položka
Text
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Výsledek od počátku roku
% RS
% RU
a
b
1
2
3
2212
5164
Nájemné
35 000,00 
35 000,00 
33 298,00 
95,14 
95,14 
2212
5169
Nákup ostatních služeb
2 000 000,00 
1 592 000,00 
961 829,40 
48,09 
60,42 
2212
5171
Opravy a udržování
1 400 000,00 
4 083 500,00 
3 883 462,04 
277,39 
95,10 
2212
6121
Budovy, haly a stavby
 
7 009 000,00 
6 988 683,70 
****** 
99,71 
2212
Silnice
3 435 000,00 
12 719 500,00 
11 867 273,14 
345,48 
93,30 
2219
5171
Opravy a udržování
 
3 000 000,00 
2 999 694,02 
****** 
99,99 
2219
6121
Budovy, haly a stavby
5 100 000,00 
4 993 400,00 
3 544 847,88 
69,51 
70,99 
2219
6130
Pozemky
 
5 813 100,00 
5 813 100,00 
****** 
100,00 
2219
Ostatní záležitosti pozemních komunikací
5 100 000,00 
13 806 500,00 
12 357 641,90 
242,31 
89,51 
3111
5137
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
100 000,00 
62 000,00 
61 726,00 
61,73 
99,56 
3111
5164
Nájemné
173 300,00 
203 400,00 
203 204,00 
117,26 
99,90 
3111
5166
Konzultační, poradenské a právní služby
 
1 844 300,00 
982 476,00 
****** 
53,27 
3111
5167
Služby školení a vzdělávání
 
2 400,00 
2 380,00 
****** 
99,17 
3111
5169
Nákup ostatních služeb
280 000,00 
220 000,00 
194 781,45 
69,56 
88,54 
3111
5171
Opravy a udržování
4 800 000,00 
3 956 600,00 
3 929 569,15 
81,87 
99,32 
3111
5172
Programové vybavení
 
2 800,00 
2 623,66 
****** 
93,70 
3111
5331
Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ
13 622 200,00 
16 910 600,00 
16 910 600,00 
124,14 
100,00 
3111
6121
Budovy, haly a stavby
 
41 958 000,00 
16 292 713,10 
****** 
38,83 
3111
Předškolní zařízení
18 975 500,00 
65 160 100,00 
38 580 073,36 
203,32 
59,21 
3113
5137
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
100 000,00 
6 004 500,00 
4 708 631,52 
****** 
78,42 
3113
5164
Nájemné
70 000,00 
68 200,00 
68 190,00 
97,41 
99,99 
3113
5166
Konzultační, poradenské a právní služby
 
3 458 200,00 
2 952 854,00 
****** 
85,39 
3113
5167
Služby školení a vzdělávání
 
2 400,00 
2 380,00 
****** 
99,17 
3113
5169
Nákup ostatních služeb
280 000,00 
560 000,00 
479 953,20 
171,41 
85,71 
3113
5171
Opravy a udržování
4 869 700,00 
8 585 600,00 
7 600 189,31 
156,07 
88,52 
3113
5172
Programové vybavení
 
1 500,00 
1 412,79 
****** 
94,19 
3113
5331
Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ
39 665 000,00 
49 097 300,00 
49 090 313,00 
123,76 
99,99 
3113
6121
Budovy, haly a stavby
6 000 000,00 
144 035 900,00 
93 300 118,44 
****** 
64,78 
3113
6122
Stroje, přístroje a zařízení
3 000 000,00 
1 684 200,00 
1 682 023,32 
56,07 
99,87 
3113
Základní školy
53 984 700,00 
213 497 800,00 
159 886 065,58 
296,17 
74,89 
3117
5331
Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ
2 890 000,00 
3 190 900,00 
3 190 900,00 
110,41 
100,00 
3117
První stupeň základních škol
2 890 000,00 
3 190 900,00 
3 190 900,00 
110,41 
100,00 
3119
5154
Elektrická energie
 
15 000,00 
15 000,00 
****** 
100,00 
3119
5164
Nájemné
 
25 000,00 
25 000,00 
****** 
100,00 
3119
5166
Konzultační, poradenské a právní služby
 
6 800,00 
6 800,00 
****** 
100,00 
07.03.2013 15:25:59
Zpracováno systémem  GINIS® GORDIC® spol. s  r. o.
strana 3 / 24

Licence: MC13
XCRGBA1A / B1A  (26042010 15:14 / 201102131818)
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE
Paragraf
Položka
Text
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Výsledek od počátku roku
% RS
% RU
a
b
1
2
3
3119
5169
Nákup ostatních služeb
790 000,00 
1 062 600,00 
912 561,00 
115,51 
85,88 
3119
5171
Opravy a udržování
100 000,00 
294 000,00 
280 107,80 
280,11 
95,27 
3119
5331
Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ
1 712 000,00 
1 712 000,00 
1 712 000,00 
100,00 
100,00 
3119
5365
Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům
 
2 500,00 
2 500,00 
****** 
100,00 
3119
6121
Budovy, haly a stavby
10 000 000,00 
61 552 900,00 
7 807 367,95 
78,07 
12,68 
3119
6122
Stroje, přístroje a zařízení
 
54 000,00 
53 550,00 
****** 
99,17 
3119
Ostatní záležitosti předšk.výchovy a zákl.vzdělání
12 602 000,00 
64 724 800,00 
10 814 886,75 
85,82 
16,71 
3141
5171
Opravy a udržování
1 000 000,00 
1 103 100,00 
1 029 030,46 
102,90 
93,29 
3141
6122
Stroje, přístroje a zařízení
 
832 300,00 
787 194,00 
****** 
94,58 
3141
Školní stravování při předšk.a zákl.vzdělávání
1 000 000,00 
1 935 400,00 
1 816 224,46 
181,62 
93,84 
3231
5339
Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organ
 
3 000,00 
3 000,00 
****** 
100,00 
3231
Základní umělecké školy
 
3 000,00 
3 000,00 
****** 
100,00 
3311
5212
Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám
 
5 000,00 
5 000,00 
****** 
100,00 
3311
5222
Neinvestiční transfery občanským sdružením
 
13 000,00 
13 000,00 
****** 
100,00 
3311
Divadelní činnost
 
18 000,00 
18 000,00 
****** 
100,00 
3312
5212
Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám
 
13 000,00 
12 910,00 
****** 
99,31 
3312
5222
Neinvestiční transfery občanským sdružením
 
18 000,00 
18 000,00 
****** 
100,00 
3312
5223
Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem
 
19 000,00 
19 000,00 
****** 
100,00 
3312
Hudební činnost
 
50 000,00 
49 910,00 
****** 
99,82 
3317
5223
Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem
 
2 000,00 
2 000,00 
****** 
100,00 
3317
Výstavní činnosti v kultuře
 
2 000,00 
2 000,00 
****** 
100,00 
3319
5139
Nákup materiálu j.n.
30 000,00 
12 200,00 
12 150,00 
40,50 
99,59 
3319
5169
Nákup ostatních služeb
22 000,00 
15 700,00 
14 900,00 
67,73 
94,90 
3319
5175
Pohoštění
2 000,00 
1 200,00 
1 191,00 
59,55 
99,25 
3319
5194
Věcné dary
158 100,00 
186 000,00 
185 708,00 
117,46 
99,84 
3319
5222
Neinvestiční transfery občanským sdružením
 
4 000,00 
4 000,00 
****** 
100,00 
3319
Ostatní záležitosti kultury
212 100,00 
219 100,00 
217 949,00 
102,76 
99,47 
3341
5169
Nákup ostatních služeb
5 600 000,00 
5 880 000,00 
5 788 070,70 
103,36 
98,44 
3341
Rozhlas a televize
5 600 000,00 
5 880 000,00 
5 788 070,70 
103,36 
98,44 
3349
5169
Nákup ostatních služeb
2 200 000,00 
2 300 000,00 
2 256 472,30 
102,57 
98,11 
3349
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků
2 200 000,00 
2 300 000,00 
2 256 472,30 
102,57 
98,11 
3392
5021
Ostatní osobní výdaje
 
415 800,00 
255 091,00 
****** 
61,35 
3392
5031
Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan
 
103 900,00 
63 774,00 
****** 
61,38 
3392
5032
Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění
 
37 400,00 
22 961,00 
****** 
61,39 
3392
5169
Nákup ostatních služeb
 
886 100,00 
853 670,00 
****** 
96,34 
07.03.2013 15:25:59
Zpracováno systémem  GINIS® GORDIC® spol. s  r. o.
strana 4 / 24

Licence: MC13
XCRGBA1A / B1A  (26042010 15:14 / 201102131818)
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE
Paragraf
Položka
Text
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Výsledek od počátku roku
% RS
% RU
a
b
1
2
3
3392
5221
Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem
5 700 000,00 
5 700 000,00 
5 700 000,00 
100,00 
100,00 
3392
6121
Budovy, haly a stavby
 
94 516 100,00 
75 134 016,41 
****** 
79,49 
3392
Zájmová činnost v kultuře
5 700 000,00 
101 659 300,00 
82 029 512,41 
****** 
80,69 
3419
5213
Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám
 
10 000,00 
10 000,00 
****** 
100,00 
3419
5222
Neinvestiční transfery občanským sdružením
 
171 500,00 
171 500,00 
****** 
100,00 
3419
6121
Budovy, haly a stavby
 
108 500,00 
108 471,00 
****** 
99,97 
3419
Ostatní tělovýchovná činnost
 
290 000,00 
289 971,00 
****** 
99,99 
3421
5137
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
20 000,00 
28 000,00 
27 951,00 
139,76 
99,83 
3421
5139
Nákup materiálu j.n.
20 000,00 
20 000,00 
20 000,00 
100,00 
100,00 
3421
5169
Nákup ostatních služeb
120 000,00 
132 000,00 
131 930,00 
109,94 
99,95 
3421
5172
Programové vybavení
 
200,00 
194,00 
****** 
97,00 
3421
5175
Pohoštění
5 000,00 
5 000,00 
4 999,00 
99,98 
99,98 
3421
5194
Věcné dary
30 000,00 
35 000,00 
34 722,00 
115,74 
99,21 
3421
5222
Neinvestiční transfery občanským sdružením
900 000,00 
143 000,00 
143 000,00 
15,89 
100,00 
3421
5223
Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem
 
7 000,00 
7 000,00 
****** 
100,00 
3421
5331
Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ
42 700,00 
465 800,00 
465 800,00 
****** 
100,00 
3421
Využití volného času dětí a mládeže
1 137 700,00 
836 000,00 
835 596,00 
73,45 
99,95 
3429
5222
Neinvestiční transfery občanským sdružením
 
24 500,00 
23 068,00 
****** 
94,16 
3429
Ostatní zájmová činnost a rekreace
 
24 500,00 
23 068,00 
****** 
94,16 
3519
6121
Budovy, haly a stavby
5 460 000,00 
42 508 800,00 
39 118 836,91 
716,46 
92,03 
3519
Ostatní ambulantní péče
5 460 000,00 
42 508 800,00 
39 118 836,91 
716,46 
92,03 
3541
5136
Knihy, učební pomůcky a tisk
3 000,00 
14 200,00 
14 190,00 
473,00 
99,93 
3541
5139
Nákup materiálu j.n.
6 000,00 
100,00 
20,00 
0,33 
20,00 
3541
5162
Služby telekomunikací a radiokomunikací
3 200,00 
 
 
 
****** 
3541
5167
Služby školení a vzdělávání
 
8 200,00 
8 200,00 
****** 
100,00 
3541
5169
Nákup ostatních služeb
20 000,00 
50 900,00 
50 365,00 
251,83 
98,95 
3541
5175
Pohoštění
1 000,00 
4 200,00 
4 143,00 
414,30 
98,64 
3541
5194
Věcné dary
 
27 800,00 
27 761,00 
****** 
99,86 
3541
Prevence před drogami, alk.,nikot.aj. návyk.lát.
33 200,00 
105 400,00 
104 679,00 
315,30 
99,32 
3599
5222
Neinvestiční transfery občanským sdružením
200 000,00 
 
 
 
****** 
3599
5223
Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem
 
240 000,00 
240 000,00 
****** 
100,00 
3599
Ostatní činnost ve zdravotnictví
200 000,00 
240 000,00 
240 000,00 
120,00 
100,00 
3612
6121
Budovy, haly a stavby
16 060 000,00 
46 241 100,00 
40 240 679,04 
250,56 
87,02 
3612
Bytové hospodářství
16 060 000,00 
46 241 100,00 
40 240 679,04 
250,56 
87,02 
07.03.2013 15:25:59
Zpracováno systémem  GINIS® GORDIC® spol. s  r. o.
strana 5 / 24

Licence: MC13
XCRGBA1A / B1A  (26042010 15:14 / 201102131818)
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE
Paragraf
Položka
Text
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Výsledek od počátku roku
% RS
% RU
a
b
1
2
3
3613
6121
Budovy, haly a stavby
 
929 000,00 
929 000,00 
****** 
100,00 
3613
Nebytové hospodářství
 
929 000,00 
929 000,00 
****** 
100,00 
3619
5139
Nákup materiálu j.n.
2 000,00 
600,00 
600,00 
30,00 
100,00 
3619
5154
Elektrická energie
6 000,00 
1 000,00 
1 000,00 
16,67 
100,00 
3619
5169
Nákup ostatních služeb
 
150 000,00 
140 420,00 
****** 
93,61 
3619
6121
Budovy, haly a stavby
 
140 000,00 
139 155,00 
****** 
99,40 
3619
Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství
8 000,00 
291 600,00 
281 175,00 
****** 
96,42 
3631
5169
Nákup ostatních služeb
 
14 500,00 
10 038,00 
****** 
69,23 
3631
Veřejné osvětlení
 
14 500,00 
10 038,00 
****** 
69,23 
3632
5139
Nákup materiálu j.n.
15 000,00 
15 000,00 
15 253,00 
101,69 
101,69 
3632
5156
Pohonné hmoty a maziva
12 000,00 
12 000,00 
12 509,00 
104,24 
104,24 
3632
5159
Nákup ostatních paliv a energie
5 000,00 
5 000,00 
4 859,00 
97,18 
97,18 
3632
5169
Nákup ostatních služeb
40 000,00 
74 000,00 
70 921,00 
177,30 
95,84 
3632
5171
Opravy a udržování
100 000,00 
500 000,00 
491 746,10 
491,75 
98,35 
3632
5192
Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)
40 000,00 
30 000,00 
20 320,00 
50,80 
67,73 
3632
Pohřebnictví
212 000,00 
636 000,00 
615 608,10 
290,38 
96,79 
3633
6121
Budovy, haly a stavby
 
322 600,00 
322 556,02 
****** 
99,99 
3633
Výstavba a údržba místních inženýrských sítí
 
322 600,00 
322 556,02 
****** 
99,99 
3639
5151
Studená voda
15 000,00 
15 000,00 
10 156,00 
67,71 
67,71 
3639
5154
Elektrická energie
18 000,00 
118 000,00 
69 604,00 
386,69 
58,99 
3639
5164
Nájemné
100 000,00 
134 000,00 
117 056,00 
117,06 
87,36 
3639
5169
Nákup ostatních služeb
1 000 000,00 
1 000 000,00 
531 165,10 
53,12 
53,12 
3639
5171
Opravy a udržování
 
1 500,00 
 
****** 
 
3639
5362
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
5 000,00 
5 000,00 
 
 
 
3639
6119
Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku
 
500 000,00 
50 000,00 
****** 
10,00 
3639
6121
Budovy, haly a stavby
 
4 174 800,00 
3 122 070,00 
****** 
74,78 
3639
6130
Pozemky
1 600 000,00 
256 000,00 
 
 
 
3639
Komunální služby a územní rozvoj j.n.
2 738 000,00 
6 204 300,00 
3 900 051,10 
142,44 
62,86 
3669
5169
Nákup ostatních služeb
130 000,00 
2 430 000,00 
2 311 892,00 
****** 
95,14 
3669
Ost.správa v obl.bydlení,komun.sl.a územ.úr.j.n.
130 000,00 
2 430 000,00 
2 311 892,00 
****** 
95,14 
3729
5169
Nákup ostatních služeb
700 000,00 
760 000,00 
759 981,85 
108,57 
100,00 
3729
Ostatní nakládání s odpady
700 000,00 
760 000,00 
759 981,85 
108,57 
100,00 
3741
5169
Nákup ostatních služeb
495 000,00 
558 000,00 
557 890,10 
112,71 
99,98 
3741
Ochrana druhů a stanovišť
495 000,00 
558 000,00 
557 890,10 
112,71 
99,98 
3745
5021
Ostatní osobní výdaje
 
392 200,00 
285 875,02 
****** 
72,89 
07.03.2013 15:25:59
Zpracováno systémem  GINIS® GORDIC® spol. s  r. o.
strana 6 / 24

Licence: MC13
XCRGBA1A / B1A  (26042010 15:14 / 201102131818)
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE
Paragraf
Položka
Text
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Výsledek od počátku roku
% RS
% RU
a
b
1
2
3
3745
5031
Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan
 
101 800,00 
66 251,25 
****** 
65,08 
3745
5032
Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění
 
35 200,00 
23 853,26 
****** 
67,76 
3745
5139
Nákup materiálu j.n.
360 000,00 
360 000,00 
357 299,60 
99,25 
99,25 
3745
5151
Studená voda
230 000,00 
266 200,00 
291 552,60 
126,76 
109,52 
3745
5154
Elektrická energie
50 000,00 
63 000,00 
62 910,51 
125,82 
99,86 
3745
5164
Nájemné
 
5 000,00 
2 142,00 
****** 
42,84 
3745
5166
Konzultační, poradenské a právní služby
90 000,00 
580 100,00 
164 348,00 
182,61 
28,33 
3745
5169
Nákup ostatních služeb
34 213 000,00 
35 596 200,00 
35 479 531,45 
103,70 
99,67 
3745
5171
Opravy a udržování
1 125 000,00 
1 428 900,00 
1 427 831,60 
126,92 
99,93 
3745
6121
Budovy, haly a stavby
9 950 000,00 
88 843 700,00 
55 331 090,50 
556,09 
62,28 
3745
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
46 018 000,00 
127 672 300,00 
93 492 685,79 
203,17 
73,23 
3792
5139
Nákup materiálu j.n.
5 000,00 
12 000,00 
10 626,00 
212,52 
88,55 
3792
5169
Nákup ostatních služeb
40 000,00 
107 000,00 
106 408,15 
266,02 
99,45 
3792
5175
Pohoštění
10 000,00 
51 000,00 
50 338,00 
503,38 
98,70 
3792
5194
Věcné dary
5 000,00 
5 600,00 
5 517,00 
110,34 
98,52 
3792
Ekologická výchova a osvěta
60 000,00 
175 600,00 
172 889,15 
288,15 
98,46 
4171
5410
Sociální dávky
 
4 200 000,00 
4 128 866,00 
****** 
98,31 
4171
Příspěvek na živobytí
 
4 200 000,00 
4 128 866,00 
****** 
98,31 
4172
5410
Sociální dávky
 
1 400 000,00 
1 259 831,00 
****** 
89,99 
4172
Doplatek na bydlení
 
1 400 000,00 
1 259 831,00 
****** 
89,99 
4173
5410
Sociální dávky
 
400 000,00 
368 334,00 
****** 
92,08 
4173
Mimořádná okamžitá pomoc
 
400 000,00 
368 334,00 
****** 
92,08 
4177
5410
Sociální dávky
 
70 000,00 
60 300,00 
****** 
86,14 
4177
Mimořádná okamž.pomoc osobám ohrož.sociál.vyloučen
 
70 000,00 
60 300,00 
****** 
86,14 
4182
5410
Sociální dávky
 
1 800 000,00 
1 798 765,00 
****** 
99,93 
4182
Příspěvek na zvláštní pomůcky
 
1 800 000,00 
1 798 765,00 
****** 
99,93 
4183
5410
Sociální dávky
 
560 000,00 
465 800,00 
****** 
83,18 
4183
Příspěvek na úpravu a provoz bezbariérového bytu
 
560 000,00 
465 800,00 
****** 
83,18 
4184
5410
Sociální dávky
 
1 900 000,00 
1 597 100,00 
****** 
84,06 
4184
Příspěvky na zakoup., opravu a zvl.úpr.motor.vozid
 
1 900 000,00 
1 597 100,00 
****** 
84,06 
4185
5410
Sociální dávky
 
7 200 000,00 
7 031 507,00 
****** 
97,66 
4185
Příspěvek na provoz motorového vozidla
 
7 200 000,00 
7 031 507,00 
****** 
97,66 
4186
5410
Sociální dávky
 
470 000,00 
455 000,00 
****** 
96,81 
4186
Příspěvek na individuální dopravu
 
470 000,00 
455 000,00 
****** 
96,81 
07.03.2013 15:25:59
Zpracováno systémem  GINIS® GORDIC® spol. s  r. o.
strana 7 / 24

Licence: MC13
XCRGBA1A / B1A  (26042010 15:14 / 201102131818)
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE
Paragraf
Položka
Text
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Výsledek od počátku roku
% RS
% RU
a
b
1
2
3
4195
5410
Sociální dávky
 
44 231 000,00 
44 155 000,00 
****** 
99,83 
4195
Příspěvek na péči
 
44 231 000,00 
44 155 000,00 
****** 
99,83 
4319
5139
Nákup materiálu j.n.
6 000,00 
6 000,00 
5 951,00 
99,18 
99,18 
4319
5161
Služby pošt
160 000,00 
105 000,00 
94 428,00 
59,02 
89,93 
4319
5169
Nákup ostatních služeb
95 000,00 
75 000,00 
63 908,14 
67,27 
85,21 
4319
5175
Pohoštění
50 000,00 
50 000,00 
44 958,00 
89,92 
89,92 
4319
5194
Věcné dary
 
85 000,00 
84 434,00 
****** 
99,33 
4319
5222
Neinvestiční transfery občanským sdružením
 
120 000,00 
120 000,00 
****** 
100,00 
4319
5901
Nespecifikované rezervy
500 000,00 
 
 
 
****** 
4319
Ostatní výdaje související se sociál.poradenstvím
811 000,00 
441 000,00 
413 679,14 
51,01 
93,80 
4329
5137
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
 
5 800,00 
5 780,00 
****** 
99,66 
4329
5139
Nákup materiálu j.n.
3 000,00 
500,00 
 
 
 
4329
5169
Nákup ostatních služeb
75 000,00 
276 400,00 
276 380,00 
368,51 
99,99 
4329
5194
Věcné dary
15 000,00 
19 600,00 
17 778,00 
118,52 
90,70 
4329
5222
Neinvestiční transfery občanským sdružením
550 000,00 
346 000,00 
346 000,00 
62,91 
100,00 
4329
6121
Budovy, haly a stavby
 
2 639 400,00 
2 638 610,00 
****** 
99,97 
4329
Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži
643 000,00 
3 287 700,00 
3 284 548,00 
510,82 
99,90 
4342
5136
Knihy, učební pomůcky a tisk
2 000,00 
2 000,00 
1 916,00 
95,80 
95,80 
4342
5139
Nákup materiálu j.n.
9 000,00 
1 000,00 
982,00 
10,91 
98,20 
4342
5169
Nákup ostatních služeb
38 400,00 
43 200,00 
43 200,00 
112,50 
100,00 
4342
5175
Pohoštění
9 000,00 
4 400,00 
4 334,00 
48,16 
98,50 
4342
5194
Věcné dary
10 000,00 
 
 
 
****** 
4342
Sociální péče a pomoc přistěhov.a vybraným etnikům
68 400,00 
50 600,00 
50 432,00 
73,73 
99,67 
4344
5222
Neinvestiční transfery občanským sdružením
 
15 000,00 
15 000,00 
****** 
100,00 
4344
Sociální rehabilitace
 
15 000,00 
15 000,00 
****** 
100,00 
4349
5137
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
 
10 600,00 
10 519,60 
****** 
99,24 
4349
5139
Nákup materiálu j.n.
10 000,00 
3 100,00 
2 057,00 
20,57 
66,35 
4349
5164
Nájemné
30 000,00 
10 000,00 
9 996,00 
33,32 
99,96 
4349
5166
Konzultační, poradenské a právní služby
30 000,00 
9 000,00 
8 650,00 
28,83 
96,11 
4349
5169
Nákup ostatních služeb
40 000,00 
22 700,00 
22 629,10 
56,57 
99,69 
4349
5175
Pohoštění
10 000,00 
4 500,00 
3 377,00 
33,77 
75,04 
4349
Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvatelstva
120 000,00 
59 900,00 
57 228,70 
47,69 
95,54 
4351
5222
Neinvestiční transfery občanským sdružením
180 000,00 
225 000,00 
225 000,00 
125,00 
100,00 
4351
5331
Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ
5 510 000,00 
4 596 000,00 
4 596 000,00 
83,41 
100,00 
4351
Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení
5 690 000,00 
4 821 000,00 
4 821 000,00 
84,73 
100,00 
07.03.2013 15:25:59
Zpracováno systémem  GINIS® GORDIC® spol. s  r. o.
strana 8 / 24

Licence: MC13
XCRGBA1A / B1A  (26042010 15:14 / 201102131818)
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE
Paragraf
Položka
Text
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Výsledek od počátku roku
% RS
% RU
a
b
1
2
3
4354
5222
Neinvestiční transfery občanským sdružením
 
40 000,00 
40 000,00 
****** 
100,00 
4354
5229
Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím
 
30 000,00 
30 000,00 
****** 
100,00 
4354
Chráněné bydlení
 
70 000,00 
70 000,00 
****** 
100,00 
4357
5223
Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem
220 000,00 
118 300,00 
118 210,00 
53,73 
99,92 
4357
Domovy
220 000,00 
118 300,00 
118 210,00 
53,73 
99,92 
4359
5223
Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem
 
15 000,00 
15 000,00 
****** 
100,00 
4359
Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče
 
15 000,00 
15 000,00 
****** 
100,00 
4376
5222
Neinvestiční transfery občanským sdružením
 
10 000,00 
10 000,00 
****** 
100,00 
4376
Sl.násl.péče,terapeutické komunity a kontak.centra
 
10 000,00 
10 000,00 
****** 
100,00 
4378
5222
Neinvestiční transfery občanským sdružením
 
130 000,00 
130 000,00 
****** 
100,00 
4378
Terénní programy
 
130 000,00 
130 000,00 
****** 
100,00 
4379
5222
Neinvestiční transfery občanským sdružením
 
422 100,00 
422 100,00 
****** 
100,00 
4379
Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence
 
422 100,00 
422 100,00 
****** 
100,00 
5319
5162
Služby telekomunikací a radiokomunikací
24 000,00 
22 400,00 
22 400,00 
93,33 
100,00 
5319
5164
Nájemné
 
3 600,00 
3 570,00 
****** 
99,17 
5319
5169
Nákup ostatních služeb
 
3 600,00 
3 570,00 
****** 
99,17 
5319
5175
Pohoštění
 
12 200,00 
12 198,00 
****** 
99,98 
5319
Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádk
24 000,00 
41 800,00 
41 738,00 
173,91 
99,85 
5512
5019
Ostatní platy
2 000,00 
 
 
 
****** 
5512
5039
Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem
1 000,00 
 
 
 
****** 
5512
5132
Ochranné pomůcky
 
48 000,00 
47 988,00 
****** 
99,98 
5512
5134
Prádlo, oděv a obuv
 
8 400,00 
8 400,00 
****** 
100,00 
5512
5137
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
 
113 500,00 
113 476,00 
****** 
99,98 
5512
5139
Nákup materiálu j.n.
5 000,00 
6 400,00 
6 359,00 
127,18 
99,36 
5512
5151
Studená voda
2 200,00 
500,00 
427,00 
19,41 
85,40 
5512
5154
Elektrická energie
50 000,00 
63 800,00 
63 754,00 
127,51 
99,93 
5512
5156
Pohonné hmoty a maziva
60 000,00 
53 600,00 
53 559,00 
89,27 
99,92 
5512
5162
Služby telekomunikací a radiokomunikací
 
1 000,00 
1 000,00 
****** 
100,00 
5512
5163
Služby peněžních ústavů
43 000,00 
32 400,00 
32 318,00 
75,16 
99,75 
5512
5164
Nájemné
210 000,00 
210 000,00 
209 996,02 
100,00 
100,00 
5512
5166
Konzultační, poradenské a právní služby
 
500,00 
416,00 
****** 
83,20 
5512
5167
Služby školení a vzdělávání
10 000,00 
12 200,00 
12 130,00 
121,30 
99,43 
5512
5169
Nákup ostatních služeb
258 000,00 
258 400,00 
256 753,55 
99,52 
99,36 
5512
5171
Opravy a udržování
21 000,00 
147 500,00 
147 449,00 
702,14 
99,97 
5512
Požární ochrana " dobrovolná část
662 200,00 
956 200,00 
954 025,57 
144,07 
99,77 
07.03.2013 15:25:59
Zpracováno systémem  GINIS® GORDIC® spol. s  r. o.
strana 9 / 24

Licence: MC13
XCRGBA1A / B1A  (26042010 15:14 / 201102131818)
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE
Paragraf
Položka
Text
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Výsledek od počátku roku
% RS
% RU
a
b
1
2
3
6112
5023
Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů
5 274 000,00 
4 799 000,00 
4 777 154,00 
90,58 
99,54 
6112
5031
Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan
973 000,00 
1 048 000,00 
1 041 274,00 
107,02 
99,36 
6112
5032
Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění
337 000,00 
463 000,00 
456 247,00 
135,38 
98,54 
6112
5179
Ostatní nákupy j.n.
7 000,00 
7 000,00 
7 000,00 
100,00 
100,00 
6112
Zastupitelstva obcí
6 591 000,00 
6 317 000,00 
6 281 675,00 
95,31 
99,44 
6117
5021
Ostatní osobní výdaje
 
1 162 300,00 
1 162 033,00 
****** 
99,98 
6117
5032
Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění
 
57 000,00 
55 624,00 
****** 
97,59 
6117
5139
Nákup materiálu j.n.
 
35 000,00 
33 129,40 
****** 
94,66 
6117
5151
Studená voda
 
22 000,00 
22 000,00 
****** 
100,00 
6117
5154
Elektrická energie
 
20 900,00 
20 900,00 
****** 
100,00 
6117
5156
Pohonné hmoty a maziva
 
10 000,00 
7 920,00 
****** 
79,20 
6117
5164
Nájemné
 
6 000,00 
5 950,00 
****** 
99,17 
6117
5169
Nákup ostatních služeb
 
79 500,00 
73 020,00 
****** 
91,85 
6117
5171
Opravy a udržování
 
16 300,00 
16 300,00 
****** 
100,00 
6117
5175
Pohoštění
 
191 000,00 
109 280,62 
****** 
57,21 
6117
Volby do Evropského parlamentu
 
1 600 000,00 
1 506 157,02 
****** 
94,13 
6171
5011
Platy zaměstnanců v pracovním poměru
67 426 500,00 
73 103 800,00 
72 517 668,00 
107,55 
99,20 
6171
5019
Ostatní platy
20 000,00 
1 500,00 
1 276,00 
6,38 
85,07 
6171
5021
Ostatní osobní výdaje
850 000,00 
1 694 600,00 
1 328 215,98 
156,26 
78,38 
6171
5024
Odstupné
200 000,00 
 
 
 
****** 
6171
5029
Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen
 
1 500,00 
1 445,00 
****** 
96,33 
6171
5031
Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan
17 751 000,00 
18 591 200,00 
18 186 208,75 
102,45 
97,82 
6171
5032
Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění
6 145 000,00 
6 876 900,00 
6 636 525,74 
108,00 
96,50 
6171
5038
Povinné pojistné na úrazové pojištění
375 000,00 
342 800,00 
342 705,00 
91,39 
99,97 
6171
5039
Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem
7 000,00 
1 000,00 
438,00 
6,26 
43,80 
6171
5131
Potraviny
10 000,00 
6 500,00 
6 458,30 
64,58 
99,36 
6171
5132
Ochranné pomůcky
10 000,00 
3 600,00 
3 560,00 
35,60 
98,89 
6171
5133
Léky a zdravotnický materiál
10 000,00 
10 000,00 
9 582,00 
95,82 
95,82 
6171
5136
Knihy, učební pomůcky a tisk
257 000,00 
280 300,00 
274 851,40 
106,95 
98,06 
6171
5137
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
825 100,00 
1 379 900,00 
1 326 869,90 
160,81 
96,16 
6171
5139
Nákup materiálu j.n.
1 651 000,00 
1 676 500,00 
1 633 898,58 
98,96 
97,46 
6171
5141
Úroky vlastní
5 200 000,00 
5 200 000,00 
3 961 803,05 
76,19 
76,19 
6171
5142
Realizované kurzové ztráty
 
3 000,00 
2 795,74 
****** 
93,19 
6171
5151
Studená voda
250 000,00 
232 000,00 
227 546,55 
91,02 
98,08 
6171
5152
Teplo
2 000 000,00 
2 005 000,00 
1 935 908,64 
96,80 
96,55 
6171
5154
Elektrická energie
2 910 000,00 
2 697 300,00 
2 646 182,00 
90,93 
98,10 
6171
5156
Pohonné hmoty a maziva
480 000,00 
422 400,00 
378 011,48 
78,75 
89,49 
07.03.2013 15:25:59
Zpracováno systémem  GINIS® GORDIC® spol. s  r. o.
strana 10 / 24

Licence: MC13
XCRGBA1A / B1A  (26042010 15:14 / 201102131818)
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE
Paragraf
Položka
Text
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Výsledek od počátku roku
% RS
% RU
a
b
1
2
3
6171
5161
Služby pošt
901 000,00 
901 000,00 
900 327,00 
99,93 
99,93 
6171
5162
Služby telekomunikací a radiokomunikací
4 782 000,00 
4 806 000,00 
4 646 875,61 
97,17 
96,69 
6171
5163
Služby peněžních ústavů
2 110 000,00 
3 119 000,00 
2 754 669,69 
130,55 
88,32 
6171
5164
Nájemné
97 000,00 
49 200,00 
42 368,37 
43,68 
86,11 
6171
5166
Konzultační, poradenské a právní služby
1 201 000,00 
4 590 000,00 
3 976 095,10 
331,07 
86,63 
6171
5167
Služby školení a vzdělávání
1 510 000,00 
2 052 000,00 
1 953 927,10 
129,40 
95,22 
6171
5169
Nákup ostatních služeb
14 883 100,00 
16 028 100,00 
14 997 638,02 
100,77 
93,57 
6171
5171
Opravy a udržování
1 550 000,00 
2 065 900,00 
1 874 653,51 
120,95 
90,74 
6171
5172
Programové vybavení
190 000,00 
430 900,00 
428 856,58 
225,71 
99,53 
6171
5173
Cestovné (tuzemské i zahraniční)
1 200 000,00 
1 565 300,00 
1 059 565,60 
88,30 
67,69 
6171
5175
Pohoštění
514 000,00 
744 400,00 
697 699,56 
135,74 
93,73 
6171
5178
Nájemné za nájem s právem koupě
866 000,00 
866 000,00 
865 972,44 
100,00 
100,00 
6171
5179
Ostatní nákupy j.n.
18 000,00 
18 000,00 
18 000,00 
100,00 
100,00 
6171
5189
Ostatní poskytované zálohy a jistiny
22 000,00 
122 000,00 
61 500,00 
279,55 
50,41 
6171
5192
Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)
 
487 800,00 
321 362,23 
****** 
65,88 
6171
5194
Věcné dary
430 000,00 
681 600,00 
656 605,48 
152,70 
96,33 
6171
5195
Odvody za neplnění povinn. zaměst. zdrav. postiž.
20 000,00 
 
 
 
****** 
6171
5222
Neinvestiční transfery občanským sdružením
50 000,00 
80 000,00 
80 000,00 
160,00 
100,00 
6171
5229
Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím
50 000,00 
36 000,00 
36 000,00 
72,00 
100,00 
6171
5321
Neinvestiční transfery obcím
 
50 000,00 
50 000,00 
****** 
100,00 
6171
5361
Nákup kolků
42 000,00 
42 000,00 
11 460,00 
27,29 
27,29 
6171
5362
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
13 000,00 
30 600,00 
15 400,00 
118,46 
50,33 
6171
5363
Úhrady sankcí jiným rozpočtům
7 000,00 
9 000,00 
9 000,00 
128,57 
100,00 
6171
5424
Náhrady mezd v době nemoci
 
166 000,00 
95 620,00 
****** 
57,60 
6171
5493
Účelové neinvest. transf. nepodnikajícím fyz. osob
6 000,00 
6 000,00 
6 000,00 
100,00 
100,00 
6171
5499
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu
493 400,00 
435 400,00 
416 000,00 
84,31 
95,54 
6171
6111
Programové vybavení
1 500 000,00 
321 100,00 
321 098,00 
21,41 
100,00 
6171
6121
Budovy, haly a stavby
 
151 600,00 
130 598,00 
****** 
86,15 
6171
6122
Stroje, přístroje a zařízení
 
1 134 200,00 
473 893,00 
****** 
41,78 
6171
6123
Dopravní prostředky
 
550 900,00 
534 762,00 
****** 
97,07 
6171
6125
Výpočetní technika
950 000,00 
1 774 900,00 
1 418 901,50 
149,36 
79,94 
6171
Činnost místní správy
139 783 100,00 
157 844 700,00 
150 276 798,90 
107,51 
95,21 
6330
5342
Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů
 
 
2 081 900,00 
****** 
****** 
6330
5345
Převody vlastním rozpočtovým účtům
 
1 087 100,00 
691 205 229,88 
****** 
****** 
6330
5349
Ostatní převody vlastním fondům
 
 
50 000,00 
****** 
****** 
6330
Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně
 
1 087 100,00 
693 337 129,88 
****** 
****** 
07.03.2013 15:25:59
Zpracováno systémem  GINIS® GORDIC® spol. s  r. o.
strana 11 / 24

Licence: MC13
XCRGBA1A / B1A  (26042010 15:14 / 201102131818)
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE
Paragraf
Položka
Text
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Výsledek od počátku roku
% RS
% RU
a
b
1
2
3
6399
5362
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
50 000,00 
50 000,00 
8 522,10 
17,04 
17,04 
6399
Ostatní finanční operace
50 000,00 
50 000,00 
8 522,10 
17,04 
17,04 
6409
5163
Služby peněžních ústavů
1 000,00 
1 000,00 
1 320,00 
132,00 
132,00 
6409
5901
Nespecifikované rezervy
3 010 000,00 
5 303 100,00 
 
 
 
6409
5909
Ostatní neinvestiční výdaje j.n.
 
 
221 109,00 
****** 
****** 
6409
6901
Rezervy kapitálových výdajů
6 188 000,00 
8 572 100,00 
 
 
 
6409
Ostatní činnosti j.n.
9 199 000,00 
13 876 200,00 
222 429,00 
2,42 
1,60 
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM
348 812 900,00 
968 850 700,00 
1 436 440 752,97 
411,81 
148,26 
07.03.2013 15:25:59
Zpracováno systémem  GINIS® GORDIC® spol. s  r. o.
strana 12 / 24

Licence: MC13
XCRGBA1A / B1A  (26042010 15:14 / 201102131818)
III. FINANCOVÁNÍ - třída 8
Název
Číslo položky/řádku
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Výsledek od počátku roku
% RS
% RU
text
r
1
2
3
Krátkodobé financování z tuzemska
Krátkodobé vydané dluhopisy                           (+)
8111
 
 
 
****** 
****** 
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů      (-)
8112
 
 
 
****** 
****** 
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky                 (+)
8113
 
 
 
****** 
****** 
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjč. prostř. (-)
8114
 
 
 
****** 
****** 
Změna stavu krátkodobých prostředků na bank. účtech  (+-)
8115
119 000 000,00 
145 477 100,00 
82 710 106,74 
69,50 
56,85 
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy  (+)
8117
 
 
 
****** 
****** 
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje  (-)
8118
 
 
 
****** 
****** 
Dlouhodobé financování z tuzemska
Dlouhodobé vydané dluhopisy                           (+)
8121
 
 
 
****** 
****** 
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů      (-)
8122
 
 
 
****** 
****** 
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky                 (+)
8123
 
 
 
****** 
****** 
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč. prostř. (-)
8124
11 612 900,00-
11 612 900,00-
11 612 904,00-
100,00 
100,00 
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bank. účtech  (+-)
8125
 
 
 
****** 
****** 
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy  (+)
8127
 
 
 
****** 
****** 
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje  (-)
8128
 
 
 
****** 
****** 
Krátkodobé financování ze zahraničí
Krátkodobé vydané dluhopisy                           (+)
8211
 
 
 
****** 
****** 
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů      (-)
8212
 
 
 
****** 
****** 
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky                 (+)
8213
 
 
 
****** 
****** 
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjč. prostř. (-)
8214
 
 
 
****** 
****** 
Změna stavu krátkodobých prostředků na bank. účtech  (+-)
8215
 
 
 
****** 
****** 
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy  (+)
8217
 
 
 
****** 
****** 
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje  (-)
8218
 
 
 
****** 
****** 
Dlouhodobé financování ze zahraničí
Dlouhodobé vydané dluhopisy                           (+)
8221
 
 
 
****** 
****** 
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů      (-)
8222
 
 
 
****** 
****** 
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky                 (+)
8223
 
 
 
****** 
****** 
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč. prostř. (-)
8224
 
 
 
****** 
****** 
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bank. účtech  (+-)
8225
 
 
 
****** 
****** 
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy  (+)
8227
 
 
 
****** 
****** 
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje  (-)
8228
 
 
 
****** 
****** 
Opravné položky k peněžním operacím
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter
 
 
 
 
 
příjmů a výdajů vládního sektoru                   (+-)
8901
 
 
 
****** 
****** 
Nerealizované kurzové rozdíly                        (+-)
8902
 
 
 
****** 
****** 
07.03.2013 15:25:59
Zpracováno systémem  GINIS® GORDIC® spol. s  r. o.
strana 13 / 24

Licence: MC13
XCRGBA1A / B1A  (26042010 15:14 / 201102131818)
III. FINANCOVÁNÍ - třída 8
Název
Číslo položky/řádku
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Výsledek od počátku roku
% RS
% RU
text
r
1
2
3
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)
8000
107 387 100,00 
133 864 200,00 
71 097 202,74 
66,21 
53,11 
07.03.2013 15:25:59
Zpracováno systémem  GINIS® GORDIC® spol. s  r. o.
strana 14 / 24

Licence: MC13
XCRGBA1A / B1A  (26042010 15:14 / 201102131818)
IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE
Název
Číslo řádku
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Výsledek od počátku roku
% RS
% RU
text
r
41
42
43
TŘÍDA 1
- DAŇOVÉ PŘÍJMY
4010
41 762 000,00 
43 862 000,00 
51 604 977,33 
123,57 
117,65 
TŘÍDA 2
- NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
4020
3 760 000,00 
8 012 500,00 
9 275 524,04 
246,69 
115,76 
TŘÍDA 3
- KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
4030
120 000,00 
220 000,00 
220 000,00 
183,33 
100,00 
TŘÍDA 4
- PŘIJATÉ TRANSFERY
4040
195 783 800,00 
782 892 000,00 
1 304 243 048,86 
666,16 
166,59 
PŘÍJMY CELKEM
4050
241 425 800,00 
834 986 500,00 
1 365 343 550,23 
666,16 
166,59 
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ
4060
 
1 087 100,00 
693 337 129,88 
****** 
****** 
v tom položky:
2223 -
Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem
4061
 
 
 
****** 
****** 
a obcemi
2226 -
Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi
4062
 
 
443 787,00 
****** 
****** 
obcemi
2227 -
Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi
4063
 
 
 
****** 
****** 
regionální radou a kraji, obcemi a DS
2441 -
Splátky půjčených prostředků od obcí
4070
 
 
 
****** 
****** 
2442 -
Splátky půjčených prostředků od krajů
4080
 
 
 
****** 
****** 
2443 -
Splátky půjčených prostředků od regionálních rad
4081
 
 
 
****** 
****** 
2449 -
Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných
4090
 
 
 
****** 
****** 
rozpočtů územní úrovně
4121 -
Neinvestiční přijaté transfery od obcí
4100
146 386 000,00 
162 790 000,00 
163 437 273,86 
111,65 
100,40 
4122 -
Neinvestiční přijaté transfery od krajů
4110
 
1 844 500,00 
1 844 496,69 
****** 
100,00 
4123 -
Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad
4111
 
 
 
****** 
****** 
4129 -
Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů
4120
 
78 100,00-
77 947,00-
****** 
99,80 
územní úrovně
*4133 -
Převody z vlastních rezervních fondů
4130
 
1 079 500,00 
928 457,00 
****** 
86,01 
*4134 -
Převody z rozpočtových účtů
4140
 
 
690 325 721,88 
****** 
****** 
*4139 -
Ostatní převody z vlastních fondů
4150
 
7 600,00 
2 082 951,00 
****** 
****** 
4221 -
Investiční přijaté transfery od obcí
4170
 
57 000 000,00 
57 000 000,00 
****** 
100,00 
4222 -
Investiční přijaté transfery od krajů
4180
 
50 712 200,00 
50 712 289,53 
****** 
100,00 
4223 -
Investiční přijaté transfery od regionálních rad
4181
 
 
 
****** 
****** 
4229 -
Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní
4190
 
 
 
****** 
****** 
úrovně
ZJ 024 -
Transfery přijaté z území jiného okresu
4191
 
 
 
****** 
****** 
ZJ 025 -
Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného
4192
 
 
 
****** 
****** 
okresu
ZJ 028 -
Transfery přijaté z území jiného kraje
4193
 
 
1 091 126,00 
****** 
****** 
ZJ 029 -
Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného
4194
 
 
 
****** 
****** 
kraje
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI
4200
241 425 800,00 
833 899 400,00 
672 006 420,35 
278,35 
80,59 
07.03.2013 15:25:59
Zpracováno systémem  GINIS® GORDIC® spol. s  r. o.
strana 15 / 24

Licence: MC13
XCRGBA1A / B1A  (26042010 15:14 / 201102131818)
IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE
Název
Číslo řádku
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Výsledek od počátku roku
% RS
% RU
text
r
41
42
43
TŘÍDA 5
- BĚŽNÉ VÝDAJE
4210
283 004 900,00 
407 233 100,00 
1 080 157 417,20 
381,67 
265,24 
TŘÍDA 6
- KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
4220
65 808 000,00 
561 617 600,00 
356 283 335,77 
541,40 
63,44 
VÝDAJE CELKEM
4240
348 812 900,00 
968 850 700,00 
1 436 440 752,97 
541,40 
63,44 
KONSOLIDACE VÝDAJŮ
4250
 
1 087 100,00 
693 337 129,88 
****** 
****** 
v tom položky:
5321 -
Neinvestiční transfery obcím
4260
 
50 000,00 
50 000,00 
****** 
100,00 
5323 -
Neinvestiční transfery krajům
4270
 
 
 
****** 
****** 
5325 -
Neinvestiční transfery regionálním radám
4271
 
 
 
****** 
****** 
5329 -
Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům
4280
 
 
 
****** 
****** 
územní úrovně
*5342 -
Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů
4281
 
 
2 081 900,00 
****** 
****** 
*5344 -
Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů
4290
 
 
 
****** 
****** 
*5345 -
Převody vlastním rozpočtovým účtům
4300
 
1 087 100,00 
691 205 229,88 
****** 
****** 
*5349 -
Ostatní převody vlastním fondům
4310
 
 
50 000,00 
****** 
****** 
5366 -
Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi
4321
 
 
 
****** 
****** 
krajem a obcemi
5367 -
Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi
4322
 
 
 
****** 
****** 
obcemi
5368 -
Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi
4323
 
 
 
****** 
****** 
regionální radou a kraji, obcemi a DSO
5641 -
Neinvestiční půjčené prostředky obcím
4330
 
 
 
****** 
****** 
5642 -
Neinvestiční půjčené prostředky krajům
4340
 
 
 
****** 
****** 
5643 -
Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám
4341
 
 
 
****** 
****** 
5649 -
Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným
4350
 
 
 
****** 
****** 
rozpočtům územní úrovně
6341 -
Investiční transfery obcím
4360
 
 
 
****** 
****** 
6342 -
Investiční transfery krajům
4370
 
 
 
****** 
****** 
6345 -
Investiční transfery regionálním radám
4371
 
 
 
****** 
****** 
6349 -
Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní
4380
 
 
 
****** 
****** 
úrovně
6441 -
Investiční půjčené prostředky obcím
4400
 
 
 
****** 
****** 
6442 -
Investiční půjčené prostředky krajům
4410
 
 
 
****** 
****** 
6443 -
Investiční půjčené prostředky regionálním radám
4411
 
 
 
****** 
****** 
6449 -
Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným
4420
 
 
 
****** 
****** 
rozpočtům územní úrovně
ZJ 026 -
Transfery poskytnuté na území jiného okresu
4421
 
 
 
****** 
****** 
ZJ 027 -
Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu
4422
 
 
 
****** 
****** 
07.03.2013 15:25:59
Zpracováno systémem  GINIS® GORDIC® spol. s  r. o.
strana 16 / 24

Licence: MC13
XCRGBA1A / B1A  (26042010 15:14 / 201102131818)
IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE
Název
Číslo řádku
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Výsledek od počátku roku
% RS
% RU
text
r
41
42
43
ZJ 035 -
Transfery poskytnuté na území jiného kraje
4423
 
50 000,00 
50 000,00 
****** 
100,00 
ZJ 036 -
Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje
4424
 
 
 
****** 
****** 
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI
4430
348 812 900,00 
967 763 600,00 
743 103 623,09 
213,04 
76,79 
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI
4440
107 387 100,00-
133 864 200,00-
71 097 202,74-
66,21 
53,11 
TŘÍDA 8
- FINANCOVÁNÍ
4450
107 387 100,00 
133 864 200,00 
71 097 202,74 
66,21 
53,11 
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ
4460
 
 
 
****** 
****** 
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI
4470
107 387 100,00 
133 864 200,00 
71 097 202,74 
66,21 
53,11 
VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH
Název bankovního účtu
Číslo řádku
Počáteční stav k 1. 1. Stav ke konci vykazovaného období
Změna stavu bankovních účtů
text
r
61
62
63
Základní běžný účet
6010
219 948 780,52 
137 885 928,67 
82 062 851,85 
Bězné účty fondů ÚSC
6020
 
 
 
BĚŽNÉ ÚČTY CELKEM
6030
11 435 836,88 
10 788 581,99 
647 254,89 
Termínované vklady dlouhodobé
6040
231 384 617,40 
148 674 510,66 
82 710 106,74 
Termínované vklady krátkodobé
6050
 
 
14 000 000,00 
Výdajový účet OSS
6060
 
 
 
07.03.2013 15:25:59
Zpracováno systémem  GINIS® GORDIC® spol. s  r. o.
strana 17 / 24

Licence: MC13
XCRGBA1A / B1A  (26042010 15:14 / 201102131818)
VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY
Název
Číslo řádku
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Výsledek od počátku roku
% RS
% RU
text
r
71
72
73
ZJ 024 -
Transfery přijaté z území jiného okresu
7090
 
 
 
****** 
****** 
v tom položky:
2226 -
Příjmy z fin. vypořádání minu. let mezi obcemi
7092
 
 
 
****** 
****** 
4121 -
Neinvestiční přijaté transfery od obcí
7100
 
 
 
****** 
****** 
4129 -
Ostatní neinvest. přijaté transfery od rozp. územ.úrovně
7110
 
 
 
****** 
****** 
4221 -
Investiční přijaté transfery od obcí
7120
 
 
 
****** 
****** 
4229 -
Ostatní investiční přijaté transfery od rozp.územ.úrovně
7130
 
 
 
****** 
****** 
ZJ 025 -
Splátky půjčených prostř. přijatých z území jiného
7140
 
 
 
****** 
****** 
okr
v tom položky:
2441 -
Splátky půjčených prostředků od obcí
7150
 
 
 
****** 
****** 
2449 -
Ost. splátky půjč. prostř. od veřej. rozp. územní úrovně
7160
 
 
 
****** 
****** 
ZJ 026 -
Transfery poskytnuté na území jiného okresu
7170
 
 
 
****** 
****** 
v tom položky:
5321 -
Neinvestiční transfery obcím
7180
 
 
 
****** 
****** 
5329 -
Ostatní neinvestiční transfery veř. rozp. územní úrovně
7190
 
 
 
****** 
****** 
5367 -
Výdaje z fin. vypořádání min. let mezi obcemi
7192
 
 
 
****** 
****** 
6341 -
Investiční transfery obcím
7200
 
 
 
****** 
****** 
6349 -
Ostatní investiční transfery veřejným rozp.územní
7210
 
 
 
****** 
****** 
úrovně
ZJ 027 -
Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného
7220
 
 
 
****** 
****** 
okresu
v tom položky:
5641 -
Neinvestiční půjčené prostředky obcím
7230
 
 
 
****** 
****** 
5649 -
Ost. neinvest. půjčené prostř. veřej.rozp. územní úrovně
7240
 
 
 
****** 
****** 
6441 -
Investiční půjčené prostředky obcím
7250
 
 
 
****** 
****** 
6449 -
Ost. invest. půjčené prostř. veřej. rozp. územní úrovně
7260
 
 
 
****** 
****** 
ZJ 028 -
Transfery přijaté z území jiného kraje
7290
 
 
1 091 126,00 
****** 
****** 
v tom položky:
2223 -
Příjmy z fin. vypořádání minu. let mezi krajem a obcemi
7291
 
 
 
****** 
****** 
2226 -
Příjmy z fin. vypořádání minu. let mezi obcemi
7292
 
 
443 787,00 
****** 
****** 
4121 -
Neinvestiční přijaté transfery od obcí
7300
 
 
647 339,00 
****** 
****** 
4122 -
Neinvestiční přijaté transfery od krajů
7310
 
 
 
****** 
****** 
4129 -
Ost. neinvestiční přijaté transfery od rozp. územ.úrovně
7320
 
 
 
****** 
****** 
4221 -
Investiční přijaté transfery od obcí
7330
 
 
 
****** 
****** 
4222 -
Investiční přijaté transfery od krajů
7340
 
 
 
****** 
****** 
07.03.2013 15:25:59
Zpracováno systémem  GINIS® GORDIC® spol. s  r. o.
strana 18 / 24

Licence: MC13
XCRGBA1A / B1A  (26042010 15:14 / 201102131818)
VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY
Název
Číslo řádku
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Výsledek od počátku roku
% RS
% RU
text
r
71
72
73
4229 -
Ost. investiční přijaté transfery od rozp. územní úrovně
7350
 
 
 
****** 
****** 
ZJ 029 -
Splátky půjčených prostř. přijaté z území jiného
7360
 
 
 
****** 
****** 
kraje
v tom položky:
2441 -
Splátky půjčených prostředků od obcí
7370
 
 
 
****** 
****** 
2442 -
Splátky půjčených prostředků od krajů
7380
 
 
 
****** 
****** 
2449 -
Ost. splátky půjčených prostř. od veř. rozp. územ. úrov.
7390
 
 
 
****** 
****** 
ZJ 035 -
Transfery poskytnuté na území jiného kraje
7400
 
50 000,00 
50 000,00 
****** 
100,00 
v tom položky:
5321 -
Neinvestiční transfery obcím
7410
 
50 000,00 
50 000,00 
****** 
100,00 
5323 -
Neinvestiční transfery krajům
7420
 
 
 
****** 
****** 
5329 -
Ostatní neinvestiční transfery veřej. rozp.územní úrovně
7430
 
 
 
****** 
****** 
5366 -
Výdaje z fin. vypořádání min. let mezi krajem a obcemi
7431
 
 
 
****** 
****** 
5367 -
Výdaje z fin. vypořádání min. let mezi obcemi
7432
 
 
 
****** 
****** 
6341 -
Investiční transfery obcím
7440
 
 
 
****** 
****** 
6342 -
Investiční transfery krajům
7450
 
 
 
****** 
****** 
6349 -
Ost. investiční transfery veřejným rozpočtům
7460
 
 
 
****** 
****** 
územ.úrovně
ZJ 036 -
Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného
7470
 
 
 
****** 
****** 
kraje
v tom položky:
5641 -
Neinvestiční půjčené prostředky obcím
7480
 
 
 
****** 
****** 
5642 -
Neinvestiční půjčené prostředky krajům
7490
 
 
 
****** 
****** 
5649 -
Ost. neinvest. půjčené prostř. veř. rozp. územní úrovně
7500
 
 
 
****** 
****** 
6441 -
Investiční půjčené prostředky obcím
7510
 
 
 
****** 
****** 
6442 -
Investiční půjčené prostředky krajům
7520
 
 
 
****** 
****** 
6449 -
Ost. invest. půjčené prostř. veřej. rozp. územní úrovně
7530
 
 
 
****** 
****** 
VIII. DOPLŇUJÍCÍ UKAZATELE
Název ukazatele
Číslo řádku
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Výsledek od počátku roku
% RS
% RU
text
r
81
82
83
8010
 
 
 
 
 
8020
 
 
 
 
 
8030
 
 
 
 
 
07.03.2013 15:25:59
Zpracováno systémem  GINIS® GORDIC® spol. s  r. o.
strana 19 / 24

Licence: MC13
XCRGBA1A / B1A  (26042010 15:14 / 201102131818)
VIII. DOPLŇUJÍCÍ UKAZATELE
Název ukazatele
Číslo řádku
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Výsledek od počátku roku
% RS
% RU
text
r
81
82
83
8040
 
 
 
 
 
8050
 
 
 
 
 
IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad
Účelový znak
Název
Číslo územn. celku
Položka Název
Výsledek od počátku roku
a
b
c
93
13233
000
4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu
726 132,00 
13233
projjekt Lidské  zdorje-příjmy
726 132,00 
13235
000
4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu
44 231 000,00 
13235
soc.dávky-přísp. na péči
44 231 000,00 
13306
000
4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu
17 300 000,00 
13306
dotace - pomoc v hm.nouzi
17 300 000,00 
14005
000
4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu
198 000,00 
14005
Krajský program prevence kriminality hl. m. Prahy
198 000,00 
33246
000
4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu
241 000,00 
33246
Neinvestiční dotace MŠMT
241 000,00 
98116
000
4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR
2 912 920,00 
98116
Účelové neinvestiční dotace OkÚ a obcím
2 912 920,00 
98216
000
4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR
5 603 059,00 
98216
soc.právní ochrana dětí
5 603 059,00 
98348
000
4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR
1 200 000,00 
98348
volby do parlamentu
1 200 000,00 
98858
000
4211 Investiční přijaté transf.z všeob. pokl. správy SR
7 000 000,00 
98858
REKONSTRU. SPORT. AREÁLU FZŠ Mezi školami
7 000 000,00 
C E L K E M
79 412 111,00 
X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, regionálním radám a dobrovolným svazkům
obcí
Účelový znak
Název
Číslo územn. celku
Položka Název
Výsledek od počátku roku
a
b
c
93
*****  tato část výkazu nemá data  *****
 
07.03.2013 15:25:59
Zpracováno systémem  GINIS® GORDIC® spol. s  r. o.
strana 20 / 24

Licence: MC13
XCRGBA1A / B1A  (26042010 15:14 / 201102131818)
XI. Příjmy z rozpočtu EU a související příjmy v členění podle nástroje a zdroje financování
Paragraf
Položka
Text
Nástroj
Zdroj
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Výsledek od počátku roku
% RS
% RU
a
b
c
d
1
2
3
0000
4134
39
5
 
 
 
*******
*******
0000
4134
Převody z rozpočtových účtů
 
 
 
*******
*******
0000
Bez ODPA
 
 
 
*******
*******
C E L K E M
 
 
 
*******
*******
XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU a související výdaje v členění podle nástroje a zdroje financování
Paragraf
Položka
Text
Nástroj
Zdroj
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Výsledek od počátku roku
% RS
% RU
a
b
c
d
1
2
3
3392
5021
39
1
 
31 200,00 
19 132,00 
*******
61,32
3392
5021
39
5
 
353 400,00 
216 825,00 
*******
61,35
3392
5021
Ostatní osobní výdaje
 
384 600,00 
235 957,00 
*******
61,35
3392
5031
39
1
 
7 800,00 
4 783,00 
*******
61,32
3392
5031
39
5
 
88 300,00 
54 206,00 
*******
61,39
3392
5031
Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan
 
96 100,00 
58 989,00 
*******
61,38
3392
5032
39
1
 
2 800,00 
1 723,00 
*******
61,54
3392
5032
39
5
 
31 800,00 
19 515,00 
*******
61,37
3392
5032
Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění
 
34 600,00 
21 238,00 
*******
61,38
3392
5169
39
1
 
43 300,00 
40 864,88 
*******
94,38
3392
5169
39
5
 
490 600,00 
463 135,25 
*******
94,40
3392
5169
Nákup ostatních služeb
 
533 900,00 
504 000,13 
*******
94,40
3392
6121
39
1
 
2 132 400,00 
1 113 177,17 
*******
52,20
3392
6121
39
5
 
24 167 500,00 
12 616 007,70 
*******
52,20
3392
6121
Budovy, haly a stavby
 
26 299 900,00 
13 729 184,87 
*******
52,20
3392
Zájmová činnost v kultuře
 
27 349 100,00 
14 549 369,00 
*******
53,20
3745
5021
39
1
 
53 000,00 
38 593,64 
*******
72,82
3745
5021
39
5
 
300 000,00 
218 693,88 
*******
72,90
3745
5021
Ostatní osobní výdaje
 
353 000,00 
257 287,52 
*******
72,89
3745
5031
39
1
 
13 800,00 
8 944,16 
*******
64,81
3745
5031
39
5
 
77 900,00 
50 681,26 
*******
65,06
3745
5031
Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan
 
91 700,00 
59 625,42 
*******
65,02
3745
5032
39
1
 
4 600,00 
3 221,16 
*******
70,03
3745
5032
39
5
 
27 100,00 
18 246,97 
*******
67,33
3745
5032
Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění
 
31 700,00 
21 468,13 
*******
67,72
07.03.2013 15:25:59
Zpracováno systémem  GINIS® GORDIC® spol. s  r. o.
strana 21 / 24

Licence: MC13
XCRGBA1A / B1A  (26042010 15:14 / 201102131818)
XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU a související výdaje v členění podle nástroje a zdroje financování
Paragraf
Položka
Text
Nástroj
Zdroj
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Výsledek od počátku roku
% RS
% RU
a
b
c
d
1
2
3
3745
5163
39
1
 
 
 
*******
*******
3745
5163
39
5
 
 
 
*******
*******
3745
5163
Služby peněžních ústavů
 
 
 
*******
*******
3745
5166
39
1
 
69 400,00 
13 424,00 
*******
19,34
3745
5166
39
5
 
394 100,00 
76 069,30 
*******
19,30
3745
5166
Konzultační, poradenské a právní služby
 
463 500,00 
89 493,30 
*******
19,31
3745
5169
39
1
 
35 000,00 
19 188,00 
*******
54,82
3745
5169
39
5
 
197 100,00 
108 731,78 
*******
55,17
3745
5169
Nákup ostatních služeb
 
232 100,00 
127 919,78 
*******
55,11
3745
6121
39
1
 
4 230 000,00 
2 870 447,20 
*******
67,86
3745
6121
39
5
 
23 969 900,00 
16 265 867,79 
*******
67,86
3745
6121
Budovy, haly a stavby
 
28 199 900,00 
19 136 314,99 
*******
67,86
3745
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
 
29 371 900,00 
19 692 109,14 
*******
67,04
6171
5021
33
1
 
4 400,00 
2 914,00 
*******
66,23
6171
5021
33
5
 
84 000,00 
55 366,00 
*******
65,91
6171
5021
39
1
 
6 600,00 
5 135,12 
*******
77,80
6171
5021
39
5
 
44 400,00 
29 099,07 
*******
65,54
6171
5021
Ostatní osobní výdaje
 
139 400,00 
92 514,19 
*******
66,37
6171
5031
33
1
 
800,00 
376,00 
*******
47,00
6171
5031
33
5
 
14 200,00 
7 144,00 
*******
50,31
6171
5031
39
1
 
 
 
*******
*******
6171
5031
39
5
 
 
 
*******
*******
6171
5031
Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan
 
15 000,00 
7 520,00 
*******
50,13
6171
5032
33
1
 
300,00 
136,00 
*******
45,33
6171
5032
33
5
 
5 200,00 
2 572,00 
*******
49,46
6171
5032
39
1
 
 
 
*******
*******
6171
5032
39
5
 
 
 
*******
*******
6171
5032
Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění
 
5 500,00 
2 708,00 
*******
49,24
6171
5137
39
1
 
13 400,00 
8 393,02 
*******
62,63
6171
5137
39
5
 
76 500,00 
47 562,67 
*******
62,17
6171
5137
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
 
89 900,00 
55 955,69 
*******
62,24
6171
5164
33
1
 
400,00 
362,94 
*******
90,74
6171
5164
33
5
 
7 100,00 
6 895,89 
*******
97,13
6171
5164
Nájemné
 
7 500,00 
7 258,83 
*******
96,78
6171
5166
39
1
 
4 200,00 
4 177,23 
*******
99,46
07.03.2013 15:25:59
Zpracováno systémem  GINIS® GORDIC® spol. s  r. o.
strana 22 / 24

Licence: MC13
XCRGBA1A / B1A  (26042010 15:14 / 201102131818)
XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU a související výdaje v členění podle nástroje a zdroje financování
Paragraf
Položka
Text
Nástroj
Zdroj
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Výsledek od počátku roku
% RS
% RU
a
b
c
d
1
2
3
6171
5166
39
5
 
23 700,00 
23 668,77 
*******
99,87
6171
5166
Konzultační, poradenské a právní služby
 
27 900,00 
27 846,00 
*******
99,81
6171
5169
33
1
 
7 300,00 
 
*******
0,00
6171
5169
33
5
 
137 200,00 
 
*******
0,00
6171
5169
39
1
 
7 000,00 
2 889,42 
*******
41,28
6171
5169
39
5
 
52 600,00 
16 373,30 
*******
31,13
6171
5169
Nákup ostatních služeb
 
204 100,00 
19 262,72 
*******
9,44
6171
5172
39
5
 
 
 
*******
*******
6171
5172
Programové vybavení
 
 
 
*******
*******
6171
5173
33
1
 
23 200,00 
9 145,68 
*******
39,42
6171
5173
33
5
 
442 100,00 
188 375,92 
*******
42,61
6171
5173
Cestovné (tuzemské i zahraniční)
 
465 300,00 
197 521,60 
*******
42,45
6171
6121
39
1
 
4 000,00 
2 112,75 
*******
52,82
6171
6121
39
5
 
23 300,00 
11 972,25 
*******
51,38
6171
6121
Budovy, haly a stavby
 
27 300,00 
14 085,00 
*******
51,59
6171
6122
39
1
 
69 900,00 
20 100,56 
*******
28,76
6171
6122
39
5
 
672 900,00 
113 903,14 
*******
16,93
6171
6122
Stroje, přístroje a zařízení
 
742 800,00 
134 003,70 
*******
18,04
6171
6125
39
1
 
51 400,00 
51 385,52 
*******
99,97
6171
6125
39
5
 
291 300,00 
291 184,63 
*******
99,96
6171
6125
Výpočetní technika
 
342 700,00 
342 570,15 
*******
99,96
6171
Činnost místní správy
 
2 067 400,00 
901 245,88 
*******
43,59
6330
5345
39
5
 
 
 
*******
*******
6330
5345
Převody vlastním rozpočtovým účtům
 
 
 
*******
*******
6330
Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně
 
 
 
*******
*******
C E L K E M
 
58 788 400,00 
35 142 724,02 
*******
59,78
07.03.2013 15:25:59
Zpracováno systémem  GINIS® GORDIC® spol. s  r. o.
strana 23 / 24

Licence: MC13
XCRGBA1A / B1A  (26042010 15:14 / 201102131818)
Odesláno dne:
Razítko:
Podpis vedoucího účetní jednotky:
Odpovídající za údaje
Došlo dne:
o rozpočtu:
tel.:
o skutečnosti:
tel.:
07.03.2013 15:25:59
Zpracováno systémem  GINIS® GORDIC® spol. s  r. o.
strana 24 / 24