Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Účetní výkazy'.


Licence: MC13
XCRGBA1A / B1A  (19012012 12:10 / 201201101121)
Ministerstvo financí
FIN 2 - 12 M
VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k  12 / 2011
(v Kč na dvě desetinná místa)
Rok
Měsíc
IČO
2011
12
00241687
Název a sídlo účetní jednotky:
Městská část Praha 13 
Sluneční nám. 2580/13
15800  Praha 58

NS: 00241687
HČ MC13
I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY
Paragraf
Položka
Text
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Výsledek od počátku roku
% RS
% RU
a
b
1
2
3
0000
1332
Poplatky za znečišťování ovzduší
30 000,00 
30 000,00 
20 900,00 
69,67 
69,67 
0000
1341
Poplatek ze psů
2 500 000,00 
2 500 000,00 
2 456 028,75 
98,24 
98,24 
0000
1342
Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt
70 000,00 
70 000,00 
47 876,50 
68,40 
68,40 
0000
1343
Poplatek za užívání veřejného prostranství
5 000 000,00 
5 000 000,00 
6 430 872,00 
128,62 
128,62 
0000
1344
Poplatek ze vstupného
10 000,00 
10 000,00 
10 691,00 
106,91 
106,91 
0000
1345
Poplatek z ubytovací kapacity
200 000,00 
200 000,00 
162 580,00 
81,29 
81,29 
0000
1347
Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj
6 000 000,00 
6 000 000,00 
9 891 680,43 
164,86 
164,86 
0000
1351
Odvod výtěžku z provozování loterií
2 600 000,00 
4 700 000,00 
3 751 842,00 
144,30 
79,83 
0000
1361
Správní poplatky
11 500 000,00 
11 500 000,00 
10 794 080,00 
93,86 
93,86 
0000
1511
Daň z nemovitostí
33 000 000,00 
33 000 000,00 
31 103 919,16 
94,25 
94,25 
0000
4111
Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR
 
5 835 800,00 
5 835 709,00 
****** 
100,00 
0000
4112
Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu
42 840 000,00 
42 840 000,00 
42 840 000,00 
100,00 
100,00 
0000
4116
Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu
 
77 406 900,00 
77 206 974,90 
****** 
99,74 
0000
4121
Neinvestiční přijaté transfery od obcí
144 432 000,00 
166 222 400,00 
166 841 588,41 
115,52 
100,37 
0000
4131
Převody z vlast.fondů hospodářské(podnikat.)činnos
73 581 000,00 
313 266 300,00 
249 379 105,16 
338,92 
79,61 
0000
4133
Převody z vlastních rezerv. fondů (jiných než OSS)
 
1 508 000,00 
3 108 000,00 
****** 
206,10 
0000
4134
Převody z rozpočtových účtů
 
 
706 731 607,08 
****** 
****** 
0000
4139
Ostatní převody z vlastních fondů
 
23 100,00 
1 846 753,00 
****** 
****** 
0000
4213
Investiční přijaté transfery ze státních fondů
 
9 334 800,00 
9 334 869,60 
****** 
100,00 
07.03.2013 15:10:46
Zpracováno systémem  GINIS® GORDIC® spol. s  r. o.
strana 1 / 22

Licence: MC13
XCRGBA1A / B1A  (19012012 12:10 / 201201101121)
I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY
Paragraf
Položka
Text
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Výsledek od počátku roku
% RS
% RU
a
b
1
2
3
0000
4216
Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu
 
158 692 700,00 
158 692 783,20 
****** 
100,00 
0000
4221
Investiční přijaté transfery od obcí
 
36 968 000,00 
36 968 000,00 
****** 
100,00 
0000
Bez ODPA
321 763 000,00 
875 108 000,00 
1 523 455 860,19 
473,47 
174,09 
3113
2122
Odvody příspěvkových organizací
 
283 500,00 
283 500,00 
****** 
100,00 
3113
2229
Ostatní přijaté vratky transferů
 
 
6 334,00 
****** 
****** 
3113
Základní školy
 
283 500,00 
289 834,00 
****** 
102,23 
6171
2112
Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.prodeje)
 
 
2 016,00 
****** 
****** 
6171
2212
Sankční platby přijaté od jiných subjektů
610 000,00 
610 000,00 
494 002,06 
80,98 
80,98 
6171
2322
Přijaté pojistné náhrady
 
63 400,00 
132 488,00 
****** 
208,97 
6171
2324
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
200 000,00 
318 000,00 
296 992,32 
148,50 
93,39 
6171
2329
Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené
790 000,00 
790 000,00 
4 060,00 
0,51 
0,51 
6171
Činnost místní správy
1 600 000,00 
1 781 400,00 
929 558,38 
58,10 
52,18 
6310
2141
Příjmy z úroků (část)
1 600 000,00 
1 600 000,00 
1 195 409,47 
74,71 
74,71 
6310
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
1 600 000,00 
1 600 000,00 
1 195 409,47 
74,71 
74,71 
6402
2221
Přijaté vratky transferů od jiných veř. rozpočtů
 
758 500,00-
807 294,51-
****** 
106,43 
6402
2229
Ostatní přijaté vratky transferů
 
 
510,00 
****** 
****** 
6402
Finanční vypořádání minulých let
 
758 500,00-
806 784,51-
****** 
106,37 
6409
2324
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
 
 
595,00 
****** 
****** 
6409
2328
Neidentifikované příjmy
 
 
1 400,00-
****** 
****** 
6409
2329
Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené
1 500 000,00 
1 630 100,00 
2 469 167,16 
164,61 
151,47 
6409
Ostatní činnosti j.n.
1 500 000,00 
1 630 100,00 
2 468 362,16 
164,56 
151,42 
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM
326 463 000,00 
879 644 500,00 
1 527 532 239,69 
467,90 
173,65 
07.03.2013 15:10:46
Zpracováno systémem  GINIS® GORDIC® spol. s  r. o.
strana 2 / 22

Licence: MC13
XCRGBA1A / B1A  (19012012 12:10 / 201201101121)
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE
Paragraf
Položka
Text
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Výsledek od počátku roku
% RS
% RU
a
b
1
2
3
2212
5164
Nájemné
34 000,00 
34 000,00 
33 984,00 
99,95 
99,95 
2212
5166
Konzultační, poradenské a právní služby
 
35 000,00 
34 000,00 
****** 
97,14 
2212
5169
Nákup ostatních služeb
3 467 100,00 
3 467 100,00 
3 379 208,40 
97,46 
97,46 
2212
5171
Opravy a udržování
4 754 700,00 
4 919 700,00 
4 868 982,00 
102,40 
98,97 
2212
Silnice
8 255 800,00 
8 455 800,00 
8 316 174,40 
100,73 
98,35 
2219
6121
Budovy, haly a stavby
 
11 078 800,00 
6 801 119,92 
****** 
61,39 
2219
Ostatní záležitosti pozemních komunikací
 
11 078 800,00 
6 801 119,92 
****** 
61,39 
3111
5137
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
9 000,00 
9 000,00 
9 000,00 
100,00 
100,00 
3111
5141
Úroky vlastní
1 413 200,00 
2 247 500,00 
2 247 415,10 
159,03 
100,00 
3111
5164
Nájemné
208 300,00 
205 900,00 
205 705,00 
98,75 
99,91 
3111
5166
Konzultační, poradenské a právní služby
171 000,00 
784 300,00 
784 232,00 
458,62 
99,99 
3111
5169
Nákup ostatních služeb
1 300 000,00 
2 311 000,00 
2 247 051,00 
172,85 
97,23 
3111
5171
Opravy a udržování
1 491 000,00 
1 135 100,00 
1 115 395,00 
74,81 
98,26 
3111
5331
Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ
14 470 100,00 
16 955 300,00 
16 955 300,00 
117,17 
100,00 
3111
6121
Budovy, haly a stavby
 
56 809 100,00 
52 086 656,84 
****** 
91,69 
3111
6122
Stroje, přístroje a zařízení
 
4 523 900,00 
4 523 853,80 
****** 
100,00 
3111
Předškolní zařízení
19 062 600,00 
84 981 100,00 
80 174 608,74 
420,59 
94,34 
3113
5136
Knihy, učební pomůcky a tisk
 
28 000,00 
28 000,00 
****** 
100,00 
3113
5141
Úroky vlastní
5 614 800,00 
5 138 300,00 
5 138 268,50 
91,51 
100,00 
3113
5164
Nájemné
70 000,00 
73 600,00 
73 500,00 
105,00 
99,86 
3113
5166
Konzultační, poradenské a právní služby
700 000,00 
1 438 800,00 
1 414 704,40 
202,10 
98,33 
3113
5169
Nákup ostatních služeb
300 000,00 
210 000,00 
185 134,00 
61,71 
88,16 
3113
5171
Opravy a udržování
1 559 400,00 
1 802 000,00 
1 768 312,70 
113,40 
98,13 
3113
5331
Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ
44 136 600,00 
49 586 500,00 
49 586 500,00 
112,35 
100,00 
3113
6121
Budovy, haly a stavby
 
267 910 100,00 
249 675 702,57 
****** 
93,19 
3113
6122
Stroje, přístroje a zařízení
 
4 005 600,00 
4 005 551,40 
****** 
100,00 
3113
6351
Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím
 
28 365 300,00 
28 365 294,00 
****** 
100,00 
3113
Základní školy
52 380 800,00 
358 558 200,00 
340 240 967,57 
649,55 
94,89 
3117
5331
Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ
1 536 100,00 
2 028 200,00 
2 028 200,00 
132,04 
100,00 
3117
První stupeň základních škol
1 536 100,00 
2 028 200,00 
2 028 200,00 
132,04 
100,00 
3119
5141
Úroky vlastní
 
157 000,00 
156 912,40 
****** 
99,94 
3119
5151
Studená voda
 
16 100,00 
15 922,00 
****** 
98,89 
3119
5152
Teplo
 
145 000,00 
143 591,02 
****** 
99,03 
3119
5154
Elektrická energie
 
91 800,00 
91 773,00 
****** 
99,97 
3119
5164
Nájemné
30 000,00 
 
 
 
****** 
07.03.2013 15:10:46
Zpracováno systémem  GINIS® GORDIC® spol. s  r. o.
strana 3 / 22

Licence: MC13
XCRGBA1A / B1A  (19012012 12:10 / 201201101121)
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE
Paragraf
Položka
Text
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Výsledek od počátku roku
% RS
% RU
a
b
1
2
3
3119
5166
Konzultační, poradenské a právní služby
 
371 100,00 
265 863,60 
****** 
71,64 
3119
5169
Nákup ostatních služeb
800 000,00 
660 100,00 
660 068,00 
82,51 
100,00 
3119
5171
Opravy a udržování
80 000,00 
153 000,00 
151 323,00 
189,15 
98,90 
3119
5172
Programové vybavení
 
19 200,00 
19 200,00 
****** 
100,00 
3119
5175
Pohoštění
 
7 700,00 
7 700,00 
****** 
100,00 
3119
5194
Věcné dary
 
22 600,00 
22 552,00 
****** 
99,79 
3119
5331
Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ
890 500,00 
915 300,00 
915 255,99 
102,78 
100,00 
3119
5362
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
4 000,00 
2 700,00 
2 682,00 
67,05 
99,33 
3119
5492
Dary obyvatelstvu
 
5 000,00 
5 000,00 
****** 
100,00 
3119
5901
Nespecifikované rezervy
25 800,00 
 
 
 
****** 
3119
6121
Budovy, haly a stavby
 
46 105 900,00 
44 000 522,94 
****** 
95,43 
3119
6122
Stroje, přístroje a zařízení
 
29 339 500,00 
29 339 271,84 
****** 
100,00 
3119
Ostatní záležitosti předšk.výchovy a zákl.vzdělání
1 830 300,00 
78 012 000,00 
75 797 637,79 
****** 
97,16 
3141
5171
Opravy a udržování
900 000,00 
779 700,00 
775 835,10 
86,20 
99,50 
3141
Školní stravování při předšk.a zákl.vzdělávání
900 000,00 
779 700,00 
775 835,10 
86,20 
99,50 
3311
5212
Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám
 
10 000,00 
10 000,00 
****** 
100,00 
3311
5221
Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem
 
5 000,00 
5 000,00 
****** 
100,00 
3311
5222
Neinvestiční transfery občanským sdružením
 
20 000,00 
20 000,00 
****** 
100,00 
3311
Divadelní činnost
 
35 000,00 
35 000,00 
****** 
100,00 
3312
5212
Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám
 
8 000,00 
8 000,00 
****** 
100,00 
3312
5222
Neinvestiční transfery občanským sdružením
 
15 000,00 
15 000,00 
****** 
100,00 
3312
5223
Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem
 
16 000,00 
16 000,00 
****** 
100,00 
3312
Hudební činnost
 
39 000,00 
39 000,00 
****** 
100,00 
3319
5139
Nákup materiálu j.n.
20 000,00 
20 000,00 
19 884,00 
99,42 
99,42 
3319
5169
Nákup ostatních služeb
22 000,00 
14 800,00 
14 800,00 
67,27 
100,00 
3319
5175
Pohoštění
2 000,00 
800,00 
731,00 
36,55 
91,38 
3319
5194
Věcné dary
142 800,00 
161 700,00 
160 456,00 
112,36 
99,23 
3319
Ostatní záležitosti kultury
186 800,00 
197 300,00 
195 871,00 
104,86 
99,28 
3341
5169
Nákup ostatních služeb
5 246 800,00 
5 292 800,00 
5 227 891,60 
99,64 
98,77 
3341
Rozhlas a televize
5 246 800,00 
5 292 800,00 
5 227 891,60 
99,64 
98,77 
3349
5137
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
35 000,00 
35 000,00 
34 985,00 
99,96 
99,96 
3349
5169
Nákup ostatních služeb
2 460 000,00 
2 427 000,00 
2 420 783,00 
98,41 
99,74 
3349
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků
2 495 000,00 
2 462 000,00 
2 455 768,00 
98,43 
99,75 
3392
5154
Elektrická energie
 
27 600,00 
27 598,57 
****** 
99,99 
3392
5166
Konzultační, poradenské a právní služby
 
144 000,00 
144 000,00 
****** 
100,00 
07.03.2013 15:10:46
Zpracováno systémem  GINIS® GORDIC® spol. s  r. o.
strana 4 / 22

Licence: MC13
XCRGBA1A / B1A  (19012012 12:10 / 201201101121)
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE
Paragraf
Položka
Text
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Výsledek od počátku roku
% RS
% RU
a
b
1
2
3
3392
5169
Nákup ostatních služeb
 
95 000,00 
84 037,00 
****** 
88,46 
3392
5171
Opravy a udržování
800 000,00 
1 245 000,00 
995 281,40 
124,41 
79,94 
3392
5221
Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem
5 900 000,00 
5 900 000,00 
5 900 000,00 
100,00 
100,00 
3392
6121
Budovy, haly a stavby
 
2 460 000,00 
2 315 987,80 
****** 
94,15 
3392
Zájmová činnost v kultuře
6 700 000,00 
9 871 600,00 
9 466 904,77 
141,30 
95,90 
3419
5212
Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám
 
10 000,00 
10 000,00 
****** 
100,00 
3419
5213
Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám
 
14 000,00 
14 000,00 
****** 
100,00 
3419
5222
Neinvestiční transfery občanským sdružením
 
2 268 000,00 
2 268 000,00 
****** 
100,00 
3419
Ostatní tělovýchovná činnost
 
2 292 000,00 
2 292 000,00 
****** 
100,00 
3421
5137
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
20 000,00 
20 000,00 
19 830,00 
99,15 
99,15 
3421
5139
Nákup materiálu j.n.
20 000,00 
20 000,00 
19 974,00 
99,87 
99,87 
3421
5169
Nákup ostatních služeb
110 000,00 
133 000,00 
132 548,00 
120,50 
99,66 
3421
5175
Pohoštění
5 000,00 
5 000,00 
4 781,00 
95,62 
95,62 
3421
5194
Věcné dary
25 000,00 
25 000,00 
24 717,00 
98,87 
98,87 
3421
5222
Neinvestiční transfery občanským sdružením
800 000,00 
186 500,00 
186 497,00 
23,31 
100,00 
3421
5223
Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem
 
20 000,00 
20 000,00 
****** 
100,00 
3421
5331
Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ
306 100,00 
605 900,00 
605 900,00 
197,94 
100,00 
3421
Využití volného času dětí a mládeže
1 286 100,00 
1 015 400,00 
1 014 247,00 
78,86 
99,89 
3429
5222
Neinvestiční transfery občanským sdružením
 
19 500,00 
19 500,00 
****** 
100,00 
3429
Ostatní zájmová činnost a rekreace
 
19 500,00 
19 500,00 
****** 
100,00 
3519
5169
Nákup ostatních služeb
 
300 000,00 
156 000,00 
****** 
52,00 
3519
6121
Budovy, haly a stavby
 
13 197 000,00 
4 246 547,60 
****** 
32,18 
3519
Ostatní ambulantní péče
 
13 497 000,00 
4 402 547,60 
****** 
32,62 
3541
5136
Knihy, učební pomůcky a tisk
2 000,00 
13 900,00 
13 867,00 
693,35 
99,76 
3541
5139
Nákup materiálu j.n.
3 000,00 
5 500,00 
5 443,00 
181,43 
98,96 
3541
5167
Služby školení a vzdělávání
 
9 700,00 
9 650,00 
****** 
99,48 
3541
5169
Nákup ostatních služeb
50 000,00 
9 300,00 
9 280,00 
18,56 
99,78 
3541
5175
Pohoštění
2 000,00 
4 000,00 
3 990,00 
199,50 
99,75 
3541
5194
Věcné dary
 
34 300,00 
34 228,00 
****** 
99,79 
3541
5336
Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím
100 000,00 
100 000,00 
100 000,00 
100,00 
100,00 
3541
Prevence před drogami, alk.,nikot.aj. návyk.lát.
157 000,00 
176 700,00 
176 458,00 
112,39 
99,86 
3549
5175
Pohoštění
 
3 500,00 
2 576,00 
****** 
73,60 
3549
5221
Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem
 
15 000,00 
15 000,00 
****** 
100,00 
3549
Ostatní speciální zdravotnická péče
 
18 500,00 
17 576,00 
****** 
95,01 
07.03.2013 15:10:46
Zpracováno systémem  GINIS® GORDIC® spol. s  r. o.
strana 5 / 22

Licence: MC13
XCRGBA1A / B1A  (19012012 12:10 / 201201101121)
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE
Paragraf
Položka
Text
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Výsledek od počátku roku
% RS
% RU
a
b
1
2
3
3599
5223
Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem
250 000,00 
250 000,00 
250 000,00 
100,00 
100,00 
3599
Ostatní činnost ve zdravotnictví
250 000,00 
250 000,00 
250 000,00 
100,00 
100,00 
3619
5139
Nákup materiálu j.n.
1 000,00 
1 000,00 
970,00 
97,00 
97,00 
3619
5169
Nákup ostatních služeb
1 000,00 
 
 
 
****** 
3619
Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství
2 000,00 
1 000,00 
970,00 
48,50 
97,00 
3631
5169
Nákup ostatních služeb
65 000,00 
65 000,00 
55 541,00 
85,45 
85,45 
3631
Veřejné osvětlení
65 000,00 
65 000,00 
55 541,00 
85,45 
85,45 
3632
5139
Nákup materiálu j.n.
15 000,00 
15 000,00 
14 971,00 
99,81 
99,81 
3632
5156
Pohonné hmoty a maziva
12 000,00 
15 000,00 
14 974,00 
124,78 
99,83 
3632
5159
Nákup ostatních paliv a energie
5 000,00 
5 000,00 
5 037,00 
100,74 
100,74 
3632
5169
Nákup ostatních služeb
50 000,00 
60 000,00 
56 880,00 
113,76 
94,80 
3632
5171
Opravy a udržování
100 000,00 
100 000,00 
98 294,00 
98,29 
98,29 
3632
5192
Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)
34 000,00 
26 000,00 
24 986,10 
73,49 
96,10 
3632
Pohřebnictví
216 000,00 
221 000,00 
215 142,10 
99,60 
97,35 
3633
6121
Budovy, haly a stavby
322 000,00 
322 000,00 
322 000,00 
100,00 
100,00 
3633
Výstavba a údržba místních inženýrských sítí
322 000,00 
322 000,00 
322 000,00 
100,00 
100,00 
3639
5151
Studená voda
20 000,00 
25 700,00 
22 931,00 
114,66 
89,23 
3639
5154
Elektrická energie
20 000,00 
125 400,00 
107 693,47 
538,47 
85,88 
3639
5164
Nájemné
29 000,00 
27 000,00 
24 973,00 
86,11 
92,49 
3639
5169
Nákup ostatních služeb
6 000 000,00 
5 900 000,00 
5 534 268,00 
92,24 
93,80 
3639
5362
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
5 000,00 
2 000,00 
 
 
 
3639
6121
Budovy, haly a stavby
 
50 000,00 
47 760,00 
****** 
95,52 
3639
Komunální služby a územní rozvoj j.n.
6 074 000,00 
6 130 100,00 
5 737 625,47 
94,46 
93,60 
3669
5169
Nákup ostatních služeb
30 000,00 
30 000,00 
29 773,00 
99,24 
99,24 
3669
Ost.správa v obl.bydlení,komun.sl.a územ.úr.j.n.
30 000,00 
30 000,00 
29 773,00 
99,24 
99,24 
3729
5169
Nákup ostatních služeb
430 000,00 
424 500,00 
424 429,00 
98,70 
99,98 
3729
Ostatní nakládání s odpady
430 000,00 
424 500,00 
424 429,00 
98,70 
99,98 
3741
5169
Nákup ostatních služeb
260 000,00 
410 000,00 
408 648,00 
157,17 
99,67 
3741
Ochrana druhů a stanovišť
260 000,00 
410 000,00 
408 648,00 
157,17 
99,67 
3745
5139
Nákup materiálu j.n.
360 000,00 
385 000,00 
385 000,00 
106,94 
100,00 
3745
5151
Studená voda
350 000,00 
397 600,00 
395 667,31 
113,05 
99,51 
3745
5154
Elektrická energie
60 000,00 
91 600,00 
91 586,43 
152,64 
99,99 
3745
5166
Konzultační, poradenské a právní služby
70 000,00 
263 400,00 
63 330,00 
90,47 
24,04 
3745
5167
Služby školení a vzdělávání
 
3 600,00 
3 600,00 
****** 
100,00 
3745
5169
Nákup ostatních služeb
35 470 000,00 
37 757 900,00 
37 552 311,65 
105,87 
99,46 
07.03.2013 15:10:46
Zpracováno systémem  GINIS® GORDIC® spol. s  r. o.
strana 6 / 22

Licence: MC13
XCRGBA1A / B1A  (19012012 12:10 / 201201101121)
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE
Paragraf
Položka
Text
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Výsledek od počátku roku
% RS
% RU
a
b
1
2
3
3745
5171
Opravy a udržování
2 000 000,00 
1 862 000,00 
1 861 993,70 
93,10 
100,00 
3745
6121
Budovy, haly a stavby
627 200,00 
2 695 900,00 
2 692 657,60 
429,31 
99,88 
3745
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
38 937 200,00 
43 457 000,00 
43 046 146,69 
110,55 
99,05 
3792
5139
Nákup materiálu j.n.
5 000,00 
5 000,00 
5 000,00 
100,00 
100,00 
3792
5169
Nákup ostatních služeb
50 000,00 
24 000,00 
24 000,00 
48,00 
100,00 
3792
5175
Pohoštění
15 000,00 
25 000,00 
24 792,00 
165,28 
99,17 
3792
5194
Věcné dary
5 000,00 
21 000,00 
20 918,00 
418,36 
99,61 
3792
5339
Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.
 
5 000,00 
5 000,00 
****** 
100,00 
3792
Ekologická výchova a osvěta
75 000,00 
80 000,00 
79 710,00 
106,28 
99,64 
4171
5410
Sociální dávky
 
9 840 000,00 
9 740 727,00 
****** 
98,99 
4171
Příspěvek na živobytí
 
9 840 000,00 
9 740 727,00 
****** 
98,99 
4172
5410
Sociální dávky
 
3 970 000,00 
3 902 695,00 
****** 
98,30 
4172
Doplatek na bydlení
 
3 970 000,00 
3 902 695,00 
****** 
98,30 
4173
5410
Sociální dávky
 
800 000,00 
744 584,00 
****** 
93,07 
4173
Mimořádná okamžitá pomoc
 
800 000,00 
744 584,00 
****** 
93,07 
4177
5410
Sociální dávky
 
40 000,00 
33 600,00 
****** 
84,00 
4177
Mimořádná okamž.pomoc osobám ohrož.sociál.vyloučen
 
40 000,00 
33 600,00 
****** 
84,00 
4182
5410
Sociální dávky
 
2 200 000,00 
2 126 027,00 
****** 
96,64 
4182
Příspěvek na zvláštní pomůcky
 
2 200 000,00 
2 126 027,00 
****** 
96,64 
4183
5410
Sociální dávky
 
700 000,00 
682 000,00 
****** 
97,43 
4183
Příspěvek na úpravu a provoz bezbariérového bytu
 
700 000,00 
682 000,00 
****** 
97,43 
4184
5410
Sociální dávky
 
2 000 000,00 
1 819 247,00 
****** 
90,96 
4184
Příspěvky na zakoup., opravu a zvl.úpr.motor.vozid
 
2 000 000,00 
1 819 247,00 
****** 
90,96 
4185
5410
Sociální dávky
 
4 240 000,00 
4 211 741,00 
****** 
99,33 
4185
Příspěvek na provoz motorového vozidla
 
4 240 000,00 
4 211 741,00 
****** 
99,33 
4186
5410
Sociální dávky
 
400 000,00 
391 905,00 
****** 
97,98 
4186
Příspěvek na individuální dopravu
 
400 000,00 
391 905,00 
****** 
97,98 
4195
5410
Sociální dávky
 
51 647 000,00 
51 608 700,00 
****** 
99,93 
4195
Příspěvek na péči
 
51 647 000,00 
51 608 700,00 
****** 
99,93 
4312
5222
Neinvestiční transfery občanským sdružením
 
15 000,00 
15 000,00 
****** 
100,00 
4312
Odborné sociální poradentství
 
15 000,00 
15 000,00 
****** 
100,00 
4319
5139
Nákup materiálu j.n.
6 000,00 
6 000,00 
5 661,00 
94,35 
94,35 
4319
5161
Služby pošt
120 000,00 
100 000,00 
96 092,00 
80,08 
96,09 
4319
5169
Nákup ostatních služeb
90 000,00 
90 000,00 
88 355,60 
98,17 
98,17 
07.03.2013 15:10:46
Zpracováno systémem  GINIS® GORDIC® spol. s  r. o.
strana 7 / 22

Licence: MC13
XCRGBA1A / B1A  (19012012 12:10 / 201201101121)
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE
Paragraf
Položka
Text
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Výsledek od počátku roku
% RS
% RU
a
b
1
2
3
4319
5175
Pohoštění
65 000,00 
30 000,00 
28 839,00 
44,37 
96,13 
4319
5194
Věcné dary
 
75 100,00 
74 955,00 
****** 
99,81 
4319
5221
Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem
 
15 000,00 
15 000,00 
****** 
100,00 
4319
5222
Neinvestiční transfery občanským sdružením
 
145 000,00 
145 000,00 
****** 
100,00 
4319
5901
Nespecifikované rezervy
570 000,00 
 
 
 
****** 
4319
Ostatní výdaje související se sociál.poradenstvím
851 000,00 
461 100,00 
453 902,60 
53,34 
98,44 
4329
5136
Knihy, učební pomůcky a tisk
 
2 000,00 
1 162,00 
****** 
58,10 
4329
5139
Nákup materiálu j.n.
3 000,00 
2 000,00 
1 991,00 
66,37 
99,55 
4329
5169
Nákup ostatních služeb
64 800,00 
156 800,00 
156 748,80 
241,90 
99,97 
4329
5194
Věcné dary
9 000,00 
12 000,00 
10 955,00 
121,72 
91,29 
4329
5222
Neinvestiční transfery občanským sdružením
550 000,00 
710 000,00 
710 000,00 
129,09 
100,00 
4329
Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži
626 800,00 
882 800,00 
880 856,80 
140,53 
99,78 
4339
5222
Neinvestiční transfery občanským sdružením
 
20 000,00 
20 000,00 
****** 
100,00 
4339
Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství
 
20 000,00 
20 000,00 
****** 
100,00 
4342
5021
Ostatní osobní výdaje
 
197 500,00 
197 500,00 
****** 
100,00 
4342
5136
Knihy, učební pomůcky a tisk
2 000,00 
8 500,00 
8 456,00 
422,80 
99,48 
4342
5139
Nákup materiálu j.n.
3 000,00 
13 000,00 
12 994,00 
433,13 
99,95 
4342
5162
Služby telekomunikací a radiokomunikací
 
3 300,00 
3 300,00 
****** 
100,00 
4342
5164
Nájemné
 
10 500,00 
10 500,00 
****** 
100,00 
4342
5169
Nákup ostatních služeb
55 000,00 
235 500,00 
235 500,00 
428,18 
100,00 
4342
5175
Pohoštění
5 000,00 
5 000,00 
4 990,00 
99,80 
99,80 
4342
5222
Neinvestiční transfery občanským sdružením
 
30 000,00 
30 000,00 
****** 
100,00 
4342
Sociální péče a pomoc přistěhov.a vybraným etnikům
65 000,00 
503 300,00 
503 240,00 
774,22 
99,99 
4344
5221
Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem
 
10 000,00 
10 000,00 
****** 
100,00 
4344
Sociální rehabilitace
 
10 000,00 
10 000,00 
****** 
100,00 
4349
5137
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
 
12 200,00 
12 180,00 
****** 
99,84 
4349
5139
Nákup materiálu j.n.
5 000,00 
2 000,00 
1 998,00 
39,96 
99,90 
4349
5164
Nájemné
15 000,00 
10 800,00 
10 710,00 
71,40 
99,17 
4349
5166
Konzultační, poradenské a právní služby
20 000,00 
 
 
 
****** 
4349
5169
Nákup ostatních služeb
20 000,00 
24 700,00 
24 653,00 
123,27 
99,81 
4349
5175
Pohoštění
3 000,00 
7 000,00 
6 991,00 
233,03 
99,87 
4349
Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvatelstva
63 000,00 
56 700,00 
56 532,00 
89,73 
99,70 
4351
5222
Neinvestiční transfery občanským sdružením
 
40 000,00 
40 000,00 
****** 
100,00 
4351
5223
Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem
180 000,00 
180 000,00 
180 000,00 
100,00 
100,00 
07.03.2013 15:10:46
Zpracováno systémem  GINIS® GORDIC® spol. s  r. o.
strana 8 / 22

Licence: MC13
XCRGBA1A / B1A  (19012012 12:10 / 201201101121)
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE
Paragraf
Položka
Text
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Výsledek od počátku roku
% RS
% RU
a
b
1
2
3
4351
5331
Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ
4 875 000,00 
5 393 900,00 
5 393 900,00 
110,64 
100,00 
4351
Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení
5 055 000,00 
5 613 900,00 
5 613 900,00 
111,06 
100,00 
4354
5222
Neinvestiční transfery občanským sdružením
 
30 000,00 
30 000,00 
****** 
100,00 
4354
5229
Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím
 
20 000,00 
20 000,00 
****** 
100,00 
4354
Chráněné bydlení
 
50 000,00 
50 000,00 
****** 
100,00 
4357
5166
Konzultační, poradenské a právní služby
 
2 280 000,00 
2 280 000,00 
****** 
100,00 
4357
5169
Nákup ostatních služeb
270 100,00 
122 900,00 
122 840,00 
45,48 
99,95 
4357
5223
Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem
36 500,00 
183 700,00 
183 700,00 
503,29 
100,00 
4357
Domovy
306 600,00 
2 586 600,00 
2 586 540,00 
843,62 
100,00 
4359
5223
Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem
 
10 000,00 
10 000,00 
****** 
100,00 
4359
Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče
 
10 000,00 
10 000,00 
****** 
100,00 
4374
5221
Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem
 
10 000,00 
10 000,00 
****** 
100,00 
4374
Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny
 
10 000,00 
10 000,00 
****** 
100,00 
4375
5222
Neinvestiční transfery občanským sdružením
 
30 000,00 
30 000,00 
****** 
100,00 
4375
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
 
30 000,00 
30 000,00 
****** 
100,00 
4377
5222
Neinvestiční transfery občanským sdružením
 
10 000,00 
10 000,00 
****** 
100,00 
4377
Sociálně terapeutické dílny
 
10 000,00 
10 000,00 
****** 
100,00 
4378
5169
Nákup ostatních služeb
 
25 000,00 
25 000,00 
****** 
100,00 
4378
5222
Neinvestiční transfery občanským sdružením
 
20 000,00 
20 000,00 
****** 
100,00 
4378
Terénní programy
 
45 000,00 
45 000,00 
****** 
100,00 
4379
5222
Neinvestiční transfery občanským sdružením
 
95 000,00 
94 994,00 
****** 
99,99 
4379
5223
Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem
 
45 000,00 
45 000,00 
****** 
100,00 
4379
Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence
 
140 000,00 
139 994,00 
****** 
100,00 
5311
5169
Nákup ostatních služeb
 
12 000,00 
12 000,00 
****** 
100,00 
5311
6122
Stroje, přístroje a zařízení
 
288 000,00 
288 000,00 
****** 
100,00 
5311
Bezpečnost a veřejný pořádek
 
300 000,00 
300 000,00 
****** 
100,00 
5319
5162
Služby telekomunikací a radiokomunikací
22 400,00 
22 400,00 
22 400,00 
100,00 
100,00 
5319
Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádk
22 400,00 
22 400,00 
22 400,00 
100,00 
100,00 
5512
5019
Ostatní platy
4 000,00 
 
 
 
****** 
5512
5039
Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem
2 000,00 
 
 
 
****** 
5512
5132
Ochranné pomůcky
5 000,00 
33 100,00 
33 020,00 
660,40 
99,76 
5512
5134
Prádlo, oděv a obuv
5 000,00 
4 400,00 
4 367,00 
87,34 
99,25 
5512
5137
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
15 000,00 
172 200,00 
171 982,00 
****** 
99,87 
5512
5139
Nákup materiálu j.n.
12 000,00 
12 000,00 
9 752,00 
81,27 
81,27 
07.03.2013 15:10:46
Zpracováno systémem  GINIS® GORDIC® spol. s  r. o.
strana 9 / 22

Licence: MC13
XCRGBA1A / B1A  (19012012 12:10 / 201201101121)
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE
Paragraf
Položka
Text
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Výsledek od počátku roku
% RS
% RU
a
b
1
2
3
5512
5151
Studená voda
8 000,00 
12 600,00 
12 563,00 
157,04 
99,71 
5512
5152
Teplo
110 000,00 
17 000,00 
14 299,59 
13,00 
84,12 
5512
5154
Elektrická energie
90 000,00 
98 500,00 
98 481,00 
109,42 
99,98 
5512
5156
Pohonné hmoty a maziva
65 000,00 
87 800,00 
87 536,00 
134,67 
99,70 
5512
5162
Služby telekomunikací a radiokomunikací
1 500,00 
 
 
 
****** 
5512
5163
Služby peněžních ústavů
90 000,00 
79 900,00 
79 897,76 
88,78 
100,00 
5512
5164
Nájemné
6 000,00 
20 000,00 
20 000,00 
333,33 
100,00 
5512
5166
Konzultační, poradenské a právní služby
1 000,00 
 
 
 
****** 
5512
5167
Služby školení a vzdělávání
8 000,00 
7 300,00 
7 275,00 
90,94 
99,66 
5512
5169
Nákup ostatních služeb
230 800,00 
270 900,00 
270 106,60 
117,03 
99,71 
5512
5171
Opravy a udržování
50 000,00 
90 100,00 
90 067,90 
180,14 
99,96 
5512
5175
Pohoštění
5 000,00 
5 000,00 
4 941,00 
98,82 
98,82 
5512
5365
Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům
 
500,00 
500,00 
****** 
100,00 
5512
6121
Budovy, haly a stavby
15 000,00 
975 000,00 
975 000,00 
****** 
100,00 
5512
Požární ochrana - dobrovolná část
723 300,00 
1 886 300,00 
1 879 788,85 
259,89 
99,65 
6112
5023
Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů
5 700 000,00 
5 130 000,00 
5 024 603,00 
88,15 
97,95 
6112
5029
Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen
 
20 000,00 
19 125,00 
****** 
95,63 
6112
5031
Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan
1 425 000,00 
1 225 000,00 
1 201 385,00 
84,31 
98,07 
6112
5032
Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění
513 000,00 
513 000,00 
485 365,00 
94,61 
94,61 
6112
5179
Ostatní nákupy j.n.
10 000,00 
8 500,00 
8 500,00 
85,00 
100,00 
6112
Zastupitelstva obcí
7 648 000,00 
6 896 500,00 
6 738 978,00 
88,11 
97,72 
6149
5901
Nespecifikované rezervy
 
319 300,00 
 
****** 
 
6149
Ostatní všeobecná vnitřní správa j.n.
 
319 300,00 
 
****** 
 
6171
5011
Platy zaměstnanců v pracovním poměru
66 306 000,00 
70 636 000,00 
70 189 453,00 
105,86 
99,37 
6171
5019
Ostatní platy
20 000,00 
94 800,00 
54 561,00 
272,81 
57,55 
6171
5021
Ostatní osobní výdaje
1 623 600,00 
2 392 000,00 
1 935 763,00 
119,23 
80,93 
6171
5024
Odstupné
200 000,00 
80 000,00 
79 430,00 
39,72 
99,29 
6171
5031
Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan
16 898 400,00 
18 231 900,00 
18 033 490,00 
106,72 
98,91 
6171
5032
Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění
6 085 500,00 
6 615 500,00 
6 491 882,00 
106,68 
98,13 
6171
5038
Povinné pojistné na úrazové pojištění
375 000,00 
343 400,00 
343 400,00 
91,57 
100,00 
6171
5039
Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem
7 000,00 
32 200,00 
20 296,00 
289,94 
63,03 
6171
5131
Potraviny
6 000,00 
14 000,00 
13 470,00 
224,50 
96,21 
6171
5132
Ochranné pomůcky
 
7 000,00 
5 783,00 
****** 
82,61 
6171
5133
Léky a zdravotnický materiál
10 000,00 
10 000,00 
9 000,00 
90,00 
90,00 
6171
5136
Knihy, učební pomůcky a tisk
173 000,00 
296 000,00 
266 899,20 
154,28 
90,17 
6171
5137
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
578 900,00 
893 400,00 
809 610,60 
139,85 
90,62 
07.03.2013 15:10:46
Zpracováno systémem  GINIS® GORDIC® spol. s  r. o.
strana 10 / 22

Licence: MC13
XCRGBA1A / B1A  (19012012 12:10 / 201201101121)
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE
Paragraf
Položka
Text
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Výsledek od počátku roku
% RS
% RU
a
b
1
2
3
6171
5139
Nákup materiálu j.n.
1 339 000,00 
1 583 000,00 
1 554 185,02 
116,07 
98,18 
6171
5141
Úroky vlastní
4 600 000,00 
3 943 400,00 
1 813 645,02 
39,43 
45,99 
6171
5142
Realizované kurzové ztráty
 
200,00 
186,30 
****** 
93,15 
6171
5151
Studená voda
236 600,00 
276 600,00 
261 728,00 
110,62 
94,62 
6171
5152
Teplo
2 000 000,00 
1 940 000,00 
1 923 041,74 
96,15 
99,13 
6171
5154
Elektrická energie
2 680 000,00 
2 265 000,00 
2 263 997,88 
84,48 
99,96 
6171
5156
Pohonné hmoty a maziva
500 000,00 
470 000,00 
453 970,39 
90,79 
96,59 
6171
5161
Služby pošt
886 000,00 
778 100,00 
761 641,00 
85,96 
97,88 
6171
5162
Služby telekomunikací a radiokomunikací
4 701 000,00 
4 807 800,00 
4 602 537,14 
97,91 
95,73 
6171
5163
Služby peněžních ústavů
3 287 000,00 
3 227 600,00 
2 941 836,18 
89,50 
91,15 
6171
5164
Nájemné
67 000,00 
48 000,00 
40 620,00 
60,63 
84,63 
6171
5166
Konzultační, poradenské a právní služby
2 270 000,00 
4 425 800,00 
3 811 820,00 
167,92 
86,13 
6171
5167
Služby školení a vzdělávání
1 413 200,00 
1 751 600,00 
1 634 713,80 
115,67 
93,33 
6171
5169
Nákup ostatních služeb
15 909 200,00 
16 997 200,00 
15 760 776,06 
99,07 
92,73 
6171
5171
Opravy a udržování
1 500 000,00 
2 079 500,00 
2 035 015,27 
135,67 
97,86 
6171
5172
Programové vybavení
400 000,00 
335 200,00 
314 010,00 
78,50 
93,68 
6171
5173
Cestovné (tuzemské i zahraniční)
1 150 000,00 
1 162 400,00 
864 908,70 
75,21 
74,41 
6171
5175
Pohoštění
407 200,00 
635 200,00 
606 236,00 
148,88 
95,44 
6171
5178
Nájemné za nájem s právem koupě
870 000,00 
1 258 600,00 
1 258 532,60 
144,66 
99,99 
6171
5179
Ostatní nákupy j.n.
30 000,00 
25 000,00 
24 250,00 
80,83 
97,00 
6171
5189
Ostatní poskytované zálohy a jistiny
72 000,00 
50 000,00 
 
 
 
6171
5192
Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)
405 000,00 
103 000,00 
14 772,80 
3,65 
14,34 
6171
5194
Věcné dary
475 000,00 
493 000,00 
483 408,56 
101,77 
98,05 
6171
5195
Odvody za neplnění povinn. zaměst. zdrav. postiž.
20 000,00 
 
 
 
****** 
6171
5222
Neinvestiční transfery občanským sdružením
30 000,00 
15 000,00 
15 000,00 
50,00 
100,00 
6171
5229
Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím
30 000,00 
30 000,00 
30 000,00 
100,00 
100,00 
6171
5361
Nákup kolků
42 000,00 
42 000,00 
4 940,00 
11,76 
11,76 
6171
5362
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
30 000,00 
34 200,00 
18 300,00 
61,00 
53,51 
6171
5363
Úhrady sankcí jiným rozpočtům
36 000,00 
32 000,00 
 
 
 
6171
5424
Náhrady mezd v době nemoci
150 000,00 
412 000,00 
360 040,00 
240,03 
87,39 
6171
5493
Účelové neinvest. transf. nepodnikajícím fyz. osob
6 000,00 
11 000,00 
11 000,00 
183,33 
100,00 
6171
5499
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu
478 000,00 
452 000,00 
424 883,00 
88,89 
94,00 
6171
6111
Programové vybavení
237 000,00 
299 000,00 
299 072,80 
126,19 
100,02 
6171
6121
Budovy, haly a stavby
 
330 000,00 
310 560,00 
****** 
94,11 
6171
6123
Dopravní prostředky
 
465 000,00 
465 000,00 
****** 
100,00 
6171
6125
Výpočetní technika
200 000,00 
141 500,00 
141 411,00 
70,71 
99,94 
6171
Činnost místní správy
138 740 600,00 
150 566 100,00 
143 759 077,06 
103,62 
95,48 
07.03.2013 15:10:46
Zpracováno systémem  GINIS® GORDIC® spol. s  r. o.
strana 11 / 22

Licence: MC13
XCRGBA1A / B1A  (19012012 12:10 / 201201101121)
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE
Paragraf
Položka
Text
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Výsledek od počátku roku
% RS
% RU
a
b
1
2
3
6330
5342
Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů
 
 
1 838 000,00 
****** 
****** 
6330
5345
Převody vlastním rozpočtovým účtům
 
1 531 100,00 
709 775 610,08 
****** 
****** 
6330
5349
Ostatní převody vlastním fondům
 
 
72 750,00 
****** 
****** 
6330
Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně
 
1 531 100,00 
711 686 360,08 
****** 
****** 
6399
5362
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
50 000,00 
158 000,00-
23 525 864,34-
****** 
****** 
6399
Ostatní finanční operace
50 000,00 
158 000,00-
23 525 864,34-
****** 
****** 
6409
5163
Služby peněžních ústavů
1 000,00 
1 000,00 
761,00 
76,10 
76,10 
6409
5901
Nespecifikované rezervy
1 561 600,00 
1 479 500,00 
 
 
 
6409
5909
Ostatní neinvestiční výdaje j.n.
 
 
195 709,00-
****** 
****** 
6409
6201
Nákup akcií
 
149 100,00 
 
****** 
 
6409
Ostatní činnosti j.n.
1 562 600,00 
1 629 600,00 
194 948,00-
12,48-
11,96-
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM
302 412 800,00 
879 475 900,00 
1 516 409 275,80 
501,44 
172,42 
07.03.2013 15:10:46
Zpracováno systémem  GINIS® GORDIC® spol. s  r. o.
strana 12 / 22

Licence: MC13
XCRGBA1A / B1A  (19012012 12:10 / 201201101121)
III. FINANCOVÁNÍ - třída 8
Název
Číslo položky/řádku
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Výsledek od počátku roku
% RS
% RU
text
r
1
2
3
Krátkodobé financování z tuzemska
Krátkodobé vydané dluhopisy                           (+)
8111
 
 
 
****** 
****** 
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů      (-)
8112
 
 
 
****** 
****** 
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky                 (+)
8113
 
 
 
****** 
****** 
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjč. prostř. (-)
8114
 
 
 
****** 
****** 
Změna stavu krátkodobých prostředků na bank. účtech  (+-)
8115
 
11 444 300,00 
489 940,11 
****** 
4,28 
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy  (+)
8117
 
 
 
****** 
****** 
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje  (-)
8118
 
 
 
****** 
****** 
Dlouhodobé financování z tuzemska
Dlouhodobé vydané dluhopisy                           (+)
8121
 
 
 
****** 
****** 
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů      (-)
8122
 
 
 
****** 
****** 
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky                 (+)
8123
 
 
 
****** 
****** 
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč. prostř. (-)
8124
24 050 200,00-
11 612 900,00-
11 612 904,00-
48,29 
100,00 
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bank. účtech  (+-)
8125
 
 
 
****** 
****** 
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy  (+)
8127
 
 
 
****** 
****** 
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje  (-)
8128
 
 
 
****** 
****** 
Krátkodobé financování ze zahraničí
Krátkodobé vydané dluhopisy                           (+)
8211
 
 
 
****** 
****** 
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů      (-)
8212
 
 
 
****** 
****** 
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky                 (+)
8213
 
 
 
****** 
****** 
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjč. prostř. (-)
8214
 
 
 
****** 
****** 
Změna stavu krátkodobých prostředků na bank. účtech  (+-)
8215
 
 
 
****** 
****** 
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy  (+)
8217
 
 
 
****** 
****** 
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje  (-)
8218
 
 
 
****** 
****** 
Dlouhodobé financování ze zahraničí
Dlouhodobé vydané dluhopisy                           (+)
8221
 
 
 
****** 
****** 
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů      (-)
8222
 
 
 
****** 
****** 
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky                 (+)
8223
 
 
 
****** 
****** 
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč. prostř. (-)
8224
 
 
 
****** 
****** 
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bank. účtech  (+-)
8225
 
 
 
****** 
****** 
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy  (+)
8227
 
 
 
****** 
****** 
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje  (-)
8228
 
 
 
****** 
****** 
Opravné položky k peněžním operacím
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter
 
 
 
 
 
příjmů a výdajů vládního sektoru                   (+-)
8901
 
 
 
****** 
****** 
Nerealizované kurzové rozdíly                        (+-)
8902
 
 
 
****** 
****** 
07.03.2013 15:10:46
Zpracováno systémem  GINIS® GORDIC® spol. s  r. o.
strana 13 / 22

Licence: MC13
XCRGBA1A / B1A  (19012012 12:10 / 201201101121)
III. FINANCOVÁNÍ - třída 8
Název
Číslo položky/řádku
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Výsledek od počátku roku
% RS
% RU
text
r
1
2
3
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)
8000
24 050 200,00-
168 600,00-
11 122 963,89-
46,25 
****** 
07.03.2013 15:10:46
Zpracováno systémem  GINIS® GORDIC® spol. s  r. o.
strana 14 / 22

Licence: MC13
XCRGBA1A / B1A  (19012012 12:10 / 201201101121)
IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE
Název
Číslo řádku
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Výsledek od počátku roku
% RS
% RU
text
r
41
42
43
TŘÍDA 1
- DAŇOVÉ PŘÍJMY
4010
60 910 000,00 
63 010 000,00 
64 670 469,84 
106,17 
102,64 
TŘÍDA 2
- NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
4020
4 700 000,00 
4 536 500,00 
4 076 379,50 
86,73 
89,86 
TŘÍDA 3
- KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
4030
 
 
 
****** 
****** 
TŘÍDA 4
- PŘIJATÉ TRANSFERY
4040
260 853 000,00 
812 098 000,00 
1 458 785 390,35 
559,24 
179,63 
PŘÍJMY CELKEM
4050
326 463 000,00 
879 644 500,00 
1 527 532 239,69 
467,90 
173,65 
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ
4060
 
1 531 100,00 
711 686 360,08 
****** 
****** 
v tom položky:
2223 -
Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem
4061
 
 
 
****** 
****** 
a obcemi
2226 -
Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi
4062
 
 
 
****** 
****** 
obcemi
2227 -
Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi
4063
 
 
 
****** 
****** 
regionální radou a kraji, obcemi a DS
2441 -
Splátky půjčených prostředků od obcí
4070
 
 
 
****** 
****** 
2442 -
Splátky půjčených prostředků od krajů
4080
 
 
 
****** 
****** 
2443 -
Splátky půjčených prostředků od regionálních rad
4081
 
 
 
****** 
****** 
2449 -
Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných
4090
 
 
 
****** 
****** 
rozpočtů územní úrovně
4121 -
Neinvestiční přijaté transfery od obcí
4100
144 432 000,00 
166 222 400,00 
166 841 588,41 
115,52 
100,37 
4122 -
Neinvestiční přijaté transfery od krajů
4110
 
 
 
****** 
****** 
4123 -
Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad
4111
 
 
 
****** 
****** 
4129 -
Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů
4120
 
 
 
****** 
****** 
územní úrovně
*4133 -
Převody z vlastních rezervních fondů
4130
 
1 508 000,00 
3 108 000,00 
****** 
206,10 
*4134 -
Převody z rozpočtových účtů
4140
 
 
706 731 607,08 
****** 
****** 
*4139 -
Ostatní převody z vlastních fondů
4150
 
23 100,00 
1 846 753,00 
****** 
****** 
4221 -
Investiční přijaté transfery od obcí
4170
 
36 968 000,00 
36 968 000,00 
****** 
100,00 
4222 -
Investiční přijaté transfery od krajů
4180
 
 
 
****** 
****** 
4223 -
Investiční přijaté transfery od regionálních rad
4181
 
 
 
****** 
****** 
4229 -
Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní
4190
 
 
 
****** 
****** 
úrovně
ZJ 024 -
Transfery přijaté z území jiného okresu
4191
 
 
 
****** 
****** 
ZJ 025 -
Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného
4192
 
 
 
****** 
****** 
okresu
ZJ 028 -
Transfery přijaté z území jiného kraje
4193
 
 
619 172,00 
****** 
****** 
ZJ 029 -
Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného
4194
 
 
 
****** 
****** 
kraje
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI
4200
326 463 000,00 
878 113 400,00 
815 845 879,61 
249,90 
92,91 
07.03.2013 15:10:46
Zpracováno systémem  GINIS® GORDIC® spol. s  r. o.
strana 15 / 22

Licence: MC13
XCRGBA1A / B1A  (19012012 12:10 / 201201101121)
IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE
Název
Číslo řádku
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Výsledek od počátku roku
% RS
% RU
text
r
41
42
43
TŘÍDA 5
- BĚŽNÉ VÝDAJE
4210
301 011 600,00 
409 965 200,00 
1 085 507 305,69 
360,62 
264,78 
TŘÍDA 6
- KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
4220
1 401 200,00 
469 510 700,00 
430 901 970,11 
****** 
91,78 
VÝDAJE CELKEM
4240
302 412 800,00 
879 475 900,00 
1 516 409 275,80 
501,44 
172,42 
KONSOLIDACE VÝDAJŮ
4250
 
1 531 100,00 
711 686 360,08 
****** 
****** 
v tom položky:
5321 -
Neinvestiční transfery obcím
4260
 
 
 
****** 
****** 
5323 -
Neinvestiční transfery krajům
4270
 
 
 
****** 
****** 
5325 -
Neinvestiční transfery regionálním radám
4271
 
 
 
****** 
****** 
5329 -
Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozp. územní
4280
 
 
 
****** 
****** 
úrovně
*5342 -
Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů
4281
 
 
1 838 000,00 
****** 
****** 
*5344 -
Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů
4290
 
 
 
****** 
****** 
*5345 -
Převody vlastním rozpočtovým účtům
4300
 
1 531 100,00 
709 775 610,08 
****** 
****** 
*5349 -
Ostatní převody vlastním fondům
4310
 
 
72 750,00 
****** 
****** 
5366 -
Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi
4321
 
 
 
****** 
****** 
krajem a obcemi
5367 -
Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi
4322
 
 
 
****** 
****** 
obcemi
5368 -
Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi
4323
 
 
 
****** 
****** 
regionální radou a kraji, obcemi a DSO
5641 -
Neinvestiční půjčené prostředky obcím
4330
 
 
 
****** 
****** 
5642 -
Neinvestiční půjčené prostředky krajům
4340
 
 
 
****** 
****** 
5643 -
Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám
4341
 
 
 
****** 
****** 
5649 -
Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozp.
4350
 
 
 
****** 
****** 
územní úrovně
6341 -
Investiční transfery obcím
4360
 
 
 
****** 
****** 
6342 -
Investiční transfery krajům
4370
 
 
 
****** 
****** 
6345 -
Investiční transfery regionálním radám
4371
 
 
 
****** 
****** 
6349 -
Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní
4380
 
 
 
****** 
****** 
úrovně
6441 -
Investiční půjčené prostředky obcím
4400
 
 
 
****** 
****** 
6442 -
Investiční půjčené prostředky krajům
4410
 
 
 
****** 
****** 
6443 -
Investiční půjčené prostředky regionálním radám
4411
 
 
 
****** 
****** 
6449 -
Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným
4420
 
 
 
****** 
****** 
rozpočtům územní úrovně
ZJ 026 -
Transfery poskytnuté na území jiného okresu
4421
 
 
 
****** 
****** 
ZJ 027 -
Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu
4422
 
 
 
****** 
****** 
07.03.2013 15:10:46
Zpracováno systémem  GINIS® GORDIC® spol. s  r. o.
strana 16 / 22

Licence: MC13
XCRGBA1A / B1A  (19012012 12:10 / 201201101121)
IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE
Název
Číslo řádku
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Výsledek od počátku roku
% RS
% RU
text
r
41
42
43
ZJ 035 -
Transfery poskytnuté na území jiného kraje
4423
 
 
 
****** 
****** 
ZJ 036 -
Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje
4424
 
 
 
****** 
****** 
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI
4430
302 412 800,00 
877 944 800,00 
804 722 915,72 
266,10 
91,66 
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI
4440
24 050 200,00 
168 600,00 
11 122 963,89 
46,25 
****** 
TŘÍDA 8
- FINANCOVÁNÍ
4450
24 050 200,00-
168 600,00-
11 122 963,89-
46,25 
****** 
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ
4460
 
 
 
****** 
****** 
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI
4470
24 050 200,00-
168 600,00-
11 122 963,89-
46,25 
****** 
VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH
Název bankovního účtu
Číslo řádku
Počáteční stav k 1. 1. Stav ke konci vykazovaného období
Změna stavu bankovních účtů
text
r
61
62
63
Základní běžný účet ÚSC
6010
139 019 077,89 
139 528 016,96 
508 939,07-
Běžné účty fondů ÚSC
6020
9 934 964,19 
8 936 085,01 
998 879,18 
Běžné účty celkem
6030
148 954 042,08 
148 464 101,97 
489 940,11 
Termínované vklady dlouhodobé
6040
 
 
 
Termínované vklady krátkodobé
6050
 
 
 
Zvláštní výdajový účet
6060
 
 
 
07.03.2013 15:10:46
Zpracováno systémem  GINIS® GORDIC® spol. s  r. o.
strana 17 / 22

Licence: MC13
XCRGBA1A / B1A  (19012012 12:10 / 201201101121)
VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY
Název
Číslo řádku
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Výsledek od počátku roku
% RS
% RU
text
r
71
72
73
ZJ 024 -
Transfery přijaté z území jiného okresu
7090
 
 
 
****** 
****** 
v tom položky:
2226 -
Příjmy z fin. vypořádání minu. let mezi obcemi
7092
 
 
 
****** 
****** 
4121 -
Neinvestiční přijaté transfery od obcí
7100
 
 
 
****** 
****** 
4129 -
Ostatní neinvest. přijaté transfery od rozp. územ.úrovně
7110
 
 
 
****** 
****** 
4221 -
Investiční přijaté transfery od obcí
7120
 
 
 
****** 
****** 
4229 -
Ostatní investiční přijaté transfery od rozp.územ.úrovně
7130
 
 
 
****** 
****** 
ZJ 025 -
Splátky půjčených prostř. přijatých z území jiného
7140
 
 
 
****** 
****** 
okr
v tom položky:
2441 -
Splátky půjčených prostředků od obcí
7150
 
 
 
****** 
****** 
2449 -
Ost. splátky půjč. prostř. od veřej. rozp. územní úrovně
7160
 
 
 
****** 
****** 
ZJ 026 -
Transfery poskytnuté na území jiného okresu
7170
 
 
 
****** 
****** 
v tom položky:
5321 -
Neinvestiční transfery obcím
7180
 
 
 
****** 
****** 
5329 -
Ostatní neinvestiční transfery veř. rozp. územní úrovně
7190
 
 
 
****** 
****** 
5367 -
Výdaje z fin. vypořádání min. let mezi obcemi
7192
 
 
 
****** 
****** 
6341 -
Investiční transfery obcím
7200
 
 
 
****** 
****** 
6349 -
Ostatní investiční transfery veřejným rozp.územní
7210
 
 
 
****** 
****** 
úrovně
ZJ 027 -
Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného
7220
 
 
 
****** 
****** 
okresu
v tom položky:
5641 -
Neinvestiční půjčené prostředky obcím
7230
 
 
 
****** 
****** 
5649 -
Ost. neinvest. půjčené prostř. veřej.rozp. územní úrovně
7240
 
 
 
****** 
****** 
6441 -
Investiční půjčené prostředky obcím
7250
 
 
 
****** 
****** 
6449 -
Ost. invest. půjčené prostř. veřej. rozp. územní úrovně
7260
 
 
 
****** 
****** 
ZJ 028 -
Transfery přijaté z území jiného kraje
7290
 
 
619 172,00 
****** 
****** 
v tom položky:
2223 -
Příjmy z fin. vypořádání minu. let mezi krajem a obcemi
7291
 
 
 
****** 
****** 
2226 -
Příjmy z fin. vypořádání minu. let mezi obcemi
7292
 
 
 
****** 
****** 
4121 -
Neinvestiční přijaté transfery od obcí
7300
 
 
619 172,00 
****** 
****** 
4122 -
Neinvestiční přijaté transfery od krajů
7310
 
 
 
****** 
****** 
4129 -
Ost. neinvestiční přijaté transfery od rozp. územ.úrovně
7320
 
 
 
****** 
****** 
4221 -
Investiční přijaté transfery od obcí
7330
 
 
 
****** 
****** 
4222 -
Investiční přijaté transfery od krajů
7340
 
 
 
****** 
****** 
07.03.2013 15:10:46
Zpracováno systémem  GINIS® GORDIC® spol. s  r. o.
strana 18 / 22

Licence: MC13
XCRGBA1A / B1A  (19012012 12:10 / 201201101121)
VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY
Název
Číslo řádku
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Výsledek od počátku roku
% RS
% RU
text
r
71
72
73
4229 -
Ost. investiční přijaté transfery od rozp. územní úrovně
7350
 
 
 
****** 
****** 
ZJ 029 -
Splátky půjčených prostř. přijaté z území jiného
7360
 
 
 
****** 
****** 
kraje
v tom položky:
2441 -
Splátky půjčených prostředků od obcí
7370
 
 
 
****** 
****** 
2442 -
Splátky půjčených prostředků od krajů
7380
 
 
 
****** 
****** 
2449 -
Ost. splátky půjčených prostř. od veř. rozp. územ. úrov.
7390
 
 
 
****** 
****** 
ZJ 035 -
Transfery poskytnuté na území jiného kraje
7400
 
 
 
****** 
****** 
v tom položky:
5321 -
Neinvestiční transfery obcím
7410
 
 
 
****** 
****** 
5323 -
Neinvestiční transfery krajům
7420
 
 
 
****** 
****** 
5329 -
Ostatní neinvestiční transfery veřej. rozp.územní úrovně
7430
 
 
 
****** 
****** 
5366 -
Výdaje z fin. vypořádání min. let mezi krajem a obcemi
7431
 
 
 
****** 
****** 
5367 -
Výdaje z fin. vypořádání min. let mezi obcemi
7432
 
 
 
****** 
****** 
6341 -
Investiční transfery obcím
7440
 
 
 
****** 
****** 
6342 -
Investiční transfery krajům
7450
 
 
 
****** 
****** 
6349 -
Ost. investiční transfery veřejným rozpočtům
7460
 
 
 
****** 
****** 
územ.úrovně
ZJ 036 -
Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného
7470
 
 
 
****** 
****** 
kraje
v tom položky:
5641 -
Neinvestiční půjčené prostředky obcím
7480
 
 
 
****** 
****** 
5642 -
Neinvestiční půjčené prostředky krajům
7490
 
 
 
****** 
****** 
5649 -
Ost. neinvest. půjčené prostř. veř. rozp. územní úrovně
7500
 
 
 
****** 
****** 
6441 -
Investiční půjčené prostředky obcím
7510
 
 
 
****** 
****** 
6442 -
Investiční půjčené prostředky krajům
7520
 
 
 
****** 
****** 
6449 -
Ost. invest. půjčené prostř. veřej. rozp. územní úrovně
7530
 
 
 
****** 
****** 
07.03.2013 15:10:46
Zpracováno systémem  GINIS® GORDIC® spol. s  r. o.
strana 19 / 22

Licence: MC13
XCRGBA1A / B1A  (19012012 12:10 / 201201101121)
IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU, STÁTNÍCH FONDŮ A REGIONÁLNÍCH RAD
Účelový znak
Název
 
Položka Název
Výsledek od počátku roku
a
 
b
93
13002
4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu
4 104,00 
13002
Transfér na krytí pojistného
4 104,00 
13233
4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu
271 312,91 
13233
projjekt Lidské  zdorje-příjmy
271 312,91 
13234
4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu
53 600,00 
13234
Aktivní politika zaměstnanosti
53 600,00 
13235
4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu
51 647 000,00 
13235
soc.dávky-přísp. na péči
51 647 000,00 
13306
4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu
23 990 000,00 
13306
dotace - pomoc v hm.nouzi
23 990 000,00 
14007
4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu
408 330,00 
14007
integrace cizinců
408 330,00 
14013
4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu
711 627,99 
14013
Řízení lidských zdrojů
711 627,99 
15835
4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu
158 692 783,20 
15835
dotaceEU
158 692 783,20 
33339
4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu
121 000,00 
33339
dotace - ZŠ Mezi Školami 2322
121 000,00 
90877
4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů
9 334 869,60 
90877
dotace SFŽP
9 334 869,60 
98005
4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR
319 319,00 
98005
Sčítání lidů,domů a bytů
319 319,00 
98116
4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR
537 500,00 
98116
Účelové neinvestiční dotace OkÚ a obcím
537 500,00 
98216
4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR
4 978 890,00 
98216
soc.právní ochrana dětí
4 978 890,00 
C E L K E M
251 070 336,70 
07.03.2013 15:10:46
Zpracováno systémem  GINIS® GORDIC® spol. s  r. o.
strana 20 / 22

Licence: MC13
XCRGBA1A / B1A  (19012012 12:10 / 201201101121)
X. TRANSFERY A PŮJČKY POSKYTNUTÉ REGIONÁLNÍMI RADAMI ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝM CELKŮM, DOBROVOLNÝM
SVAZKŮM OBCÍ A REGIONÁLNÍM RADÁM
Účelový znak
Název
Kód územní jednotky
Položka Název
Výsledek od počátku roku
a
b
c
103
*****  tato část výkazu nemá data  *****
 
XI. Příjmy z rozpočtu EU a související příjmy v členění podle nástroje a zdroje financování
Paragraf
Položka
Text
Nástroj
Zdroj
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Výsledek od počátku roku
% RS
% RU
a
b
c
d
1
2
3
0000
4213
54
1
 
9 334 800,00 
9 334 869,60 
*******
100,00
0000
4213
Investiční přijaté transfery ze státních fondů
 
9 334 800,00 
9 334 869,60 
*******
100,00
0000
4216
54
5
 
158 692 700,00 
158 692 783,20 
*******
100,00
0000
4216
Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu
 
158 692 700,00 
158 692 783,20 
*******
100,00
0000
Bez ODPA
 
168 027 500,00 
168 027 652,80 
*******
100,00
C E L K E M
 
168 027 500,00 
168 027 652,80 
*******
100,00
XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU a související výdaje v členění podle nástroje a zdroje financování
Paragraf
Položka
Text
Nástroj
Zdroj
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Výsledek od počátku roku
% RS
% RU
a
b
c
d
1
2
3
3113
6121
54
1
 
1 404 700,00 
1 404 707,03 
*******
100,00
3113
6121
54
5
 
47 294 800,00 
47 294 616,97 
*******
100,00
3113
6121
Budovy, haly a stavby
 
48 699 500,00 
48 699 324,00 
*******
100,00
3113
Základní školy
 
48 699 500,00 
48 699 324,00 
*******
100,00
6171
5011
33
1
 
6 000,00 
6 000,00 
*******
100,00
6171
5011
33
5
 
34 000,00 
34 000,00 
*******
100,00
6171
5011
Platy zaměstnanců v pracovním poměru
 
40 000,00 
40 000,00 
*******
100,00
6171
5021
33
5
 
340 900,00 
340 867,00 
*******
99,99
6171
5021
Ostatní osobní výdaje
 
340 900,00 
340 867,00 
*******
99,99
6171
5031
33
1
 
1 500,00 
1 500,00 
*******
100,00
6171
5031
33
5
 
79 400,00 
79 395,00 
*******
99,99
6171
5031
Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan
 
80 900,00 
80 895,00 
*******
99,99
6171
5032
33
1
 
500,00 
540,00 
*******
108,00
6171
5032
33
5
 
28 600,00 
28 565,00 
*******
99,88
6171
5032
Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění
 
29 100,00 
29 105,00 
*******
100,02
6171
5166
33
5
 
162 100,00 
161 466,00 
*******
99,61
6171
5166
Konzultační, poradenské a právní služby
 
162 100,00 
161 466,00 
*******
99,61
07.03.2013 15:10:46
Zpracováno systémem  GINIS® GORDIC® spol. s  r. o.
strana 21 / 22

Licence: MC13
XCRGBA1A / B1A  (19012012 12:10 / 201201101121)
XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU a související výdaje v členění podle nástroje a zdroje financování
Paragraf
Položka
Text
Nástroj
Zdroj
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Výsledek od počátku roku
% RS
% RU
a
b
c
d
1
2
3
6171
5169
33
1
 
10 600,00 
 
*******
0,00
6171
5169
33
5
 
252 300,00 
33 150,00 
*******
13,14
6171
5169
Nákup ostatních služeb
 
262 900,00 
33 150,00 
*******
12,61
6171
5172
33
5
 
117 100,00 
96 665,40 
*******
82,55
6171
5172
Programové vybavení
 
117 100,00 
96 665,40 
*******
82,55
6171
5173
33
1
 
3 100,00 
 
*******
0,00
6171
5173
33
5
 
59 300,00 
 
*******
0,00
6171
5173
Cestovné (tuzemské i zahraniční)
 
62 400,00 
 
*******
0,00
6171
5175
33
5
 
17 000,00 
10 681,10 
*******
62,83
6171
5175
Pohoštění
 
17 000,00 
10 681,10 
*******
62,83
6171
Činnost místní správy
 
1 112 400,00 
792 829,50 
*******
71,27
C E L K E M
 
49 811 900,00 
49 492 153,50 
*******
99,36
Odesláno dne:
Razítko:
Podpis vedoucího účetní jednotky:
Odpovídající za údaje
Došlo dne:
o rozpočtu:
tel.:
o skutečnosti:
tel.:
07.03.2013 15:10:46
Zpracováno systémem  GINIS® GORDIC® spol. s  r. o.
strana 22 / 22