Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Škroch Josef prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

Povinný subjekt: Okresní soud v Chrudimi

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane, prosím o informace o této exekuci .

S přátelským pozdravem, Škroch Josef

Okresní soud v Chrudimi

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - 202EX1578/20
informace" s evidenčním číslem c1aea28e-7283-4be8-9e7b-8c6814788fee a s
běžným číslem 30135/2022 bylo doručeno dne 10.10.2022 18:59:21.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Okresní soud v Chrudimi

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Okresní soud v Chrudimi

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - 202EX1578/20
informace" s evidenčním číslem c1aea28e-7283-4be8-9e7b-8c6814788fee a s
běžným číslem 30135/2022, doručené dne 10.10.2022 v 18:59:21 a ověřené dne
10.10.2022 v 19:04:15, bylo přiřazeno ke spisové značce "20 SI 148/2022" a
ke zpracování dne 11.10.2022 v 08:30:20.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Okresní soud Chrudim

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Solnickova Ilona, Okresní soud v Chrudimi

2 přílohy

Naše značka: 20 Si 148/2022

 

Chrudim dne: 12. října 2022

 

V příloze zasílám výzvu k upřesnění žádosti o poskytnutí informace podle
zákona č. 106/1999 Sb.

 

S pozdravem

 

Ilona Solničková

referentka správy

Okresního soudu v Chrudimi

tel.: 469 669 785

 

Solnickova Ilona, Okresní soud v Chrudimi

2 přílohy

Naše značka: 20 Si 148/2022

 

Chrudim dne: 15. listopadu 2022

 

V příloze zasílám Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace
podle zákona č. 106/1999 Sb.

 

S pozdravem

 

Ilona Solničková

referentka správy

Okresního soudu v Chrudimi

tel.: 469 669 785

 

 

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Škroch Josef prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.