Povinný subjekt: Okresní státní zastupitelství v Chomutově

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

zadam informace o prubehu rizeni 1 ZT 391/2018, zda byla narizena domovni prohlidka, pokud ano jmeno statniho zastupce, ktery podal navrh k soudu na vydani prikazu k domovni prohlidce, datum vydani prikazu a jmeno soudce, ktery vydal prikaz k domovni prohlidce.Dekuji

S přátelským pozdravem,

Josef

Okresní státní zastupitelství v Chomutově

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - 1 ZT 391/2018 , 0 nt
1818/2018" s evidenčním číslem afa5f8d4-d216-43da-be21-8115209fffc0 a s
běžným číslem 3917/2019 bylo doručeno dne 28.10.2019 23:21:50.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Okresní státní zastupitelství v Chomutově

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Okresní státní zastupitelství v Chomutově

1 příloha

Česká republika - Okresní státní zastupitelství Chomutov
Komu: [FOI #7902 e-mail] ??
Zpracoval/a: Soňa Šnajberková

Spisová značka odesílatele: SIN 5/2019 - 17

Věc: Odpověď podání s běžným číslem 3917/2019: Žádost o informace podle
dotaz - 1 ZT 391/2018 , 0 nt 1818/2018

OKRESNÍ STÁTNÍ ZASTUPITELSTVÍ V CHOMUTOVĚ
Puškinova 426, 430 34 Chomutov
tel: 474 699 611 fax: 474 651 180
e-mail: Instituce [OSZ Chomutov vyžaduje e-mail] datová schránka: u9tah2g

SIN 5/2019 - 17 v Chomutově dne 1. 11. 2019

Pan
Josef

Žádost o informace ze dne 28. 10. 2019 – výzva k odstranění vad žádosti

Dne 28. 10. 2019 byla na Okresní státní zastupitelství v Chomutově doručena prostřednictvím
e-mailu vaše žádost ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.
Předmětná žádost však nesplňuje formální náležitosti podle § 14 odst. 2 citovaného zákona,
když z této musí být zřejmé, kterému povinnému subjektu je určena, a že se žadatel domáhá
poskytnutí informace ve smyslu tohoto zákona. Fyzická osoba uvede v žádosti jméno, příjmení,
datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu,
adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo
bydliště. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.

Za této situace vás proto vyzývám k odstranění vad žádosti v podobě doplnění vašeho příjmení.
K odstranění vad podání vám v souladu s § 14 odst. 5 písm. b) citovaného zákona stanovuji
lhůtu 30 dnů ode dne jejího doručení.

Současně vás ve smyslu označeného ustanovení poučuji o tom, že v případě neupřesnění žádosti
v této lhůtě bude rozhodnuto o odmítnutí žádosti.

Okresní státní zástupkyně
z pověření
Mgr. Eva Seifertová

Přílohy:

--------------------------------------------------------------------------

Informace o původním podání

Běžné číslo podání: 3917/2019
Evidenční číslo podání: afa5f8d4-d216-43da-be21-8115209fffc0
Bylo podáno e-mailem dne 28.10.2019 23:21:50
E-mailová adresa odesílatele: [FOI #7902 e-mail] ??
Věc: Odpověď podání s běžným číslem 3917/2019: Žádost o informace podle
dotaz - 1 ZT 391/2018 , 0 nt 1818/2018
Počet podaných příloh: 0

Povinný subjekt: Okresní státní zastupitelství v Chomutově

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

zadam informace o prubehu rizeni 1 ZT 391/2018, zda byla narizena domovni prohlidka, pokud ano jmeno statniho zastupce, ktery podal navrh k soudu na vydani prikazu k domovni prohlidce, datum vydani prikazu a jmeno soudce, ktery vydal prikaz k domovni prohlidce.Dekuji

S přátelským pozdravem,

Josef Slabý

Okresní státní zastupitelství v Chomutově

1 příloha

Vaše podání ve věci "Re: Odpověď podání s běžným číslem 3917/2019: Žádost
o informace podle dotaz - 1 ZT 391/2018 , 0 nt 1818/2018" s evidenčním
číslem ace5c772-ba8a-428e-8ca0-5e894a73a86a a s běžným číslem 4013/2019
bylo doručeno dne 01.11.2019 18:30:33.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Okresní státní zastupitelství v Chomutově

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Okresní státní zastupitelství v Chomutově

3 přílohy

Česká republika - Okresní státní zastupitelství Chomutov
Komu: [FOI #7902 e-mail] ??
Zpracoval/a: Štěpánka Kemrová

Věc: Přeposlání podání s běžným číslem 4239/2019: ePodatelna: předmět
nevyplněn

sdělení + obžaloba

Přílohy: D2K4F3A.tmp.pdf, D2K854.tmp.pdf

--------------------------------------------------------------------------

Informace o původním podání

Běžné číslo podání: 4239/2019
Evidenční číslo podání: 11f5fa39-f469-4266-9ed8-ead1e7abf769
Bylo podáno e-mailem dne 15.11.2019 13:19:16
E-mailová adresa odesílatele: [emailová adresa]
Věc: Přeposlání podání s běžným číslem 4239/2019: ePodatelna: předmět
nevyplněn
Počet podaných příloh: 2

Okresní státní zastupitelství v Chomutově

2 přílohy

Česká republika - Okresní státní zastupitelství Chomutov
Komu: [FOI #7902 e-mail] ??
Zpracoval/a: Štěpánka Kemrová

Věc: Přeposlání podání s běžným číslem 4235/2019: ePodatelna: předmět
nevyplněn

sdělení

Přílohy: D2KE58B.tmp.pdf

--------------------------------------------------------------------------

Informace o původním podání

Běžné číslo podání: 4235/2019
Evidenční číslo podání: f6cab369-287e-4961-bc15-1e02b9dff96c
Bylo podáno e-mailem dne 15.11.2019 13:05:37
E-mailová adresa odesílatele: [emailová adresa]
Věc: Přeposlání podání s běžným číslem 4235/2019: ePodatelna: předmět
nevyplněn
Počet podaných příloh: 1

Okresní státní zastupitelství v Chomutově

2 přílohy

Česká republika - Okresní státní zastupitelství Chomutov
Komu: [FOI #7902 e-mail] ??
Zpracoval/a: Štěpánka Kemrová

Věc: Přeposlání podání s běžným číslem 4240/2019: ePodatelna: předmět
nevyplněn

sdělení

Přílohy: D2KB568.tmp.pdf

--------------------------------------------------------------------------

Informace o původním podání

Běžné číslo podání: 4240/2019
Evidenční číslo podání: a88f4499-c8e8-4d61-8cf9-0d98a6cc2e48
Bylo podáno e-mailem dne 15.11.2019 13:40:25
E-mailová adresa odesílatele: [emailová adresa]
Věc: Přeposlání podání s běžným číslem 4240/2019: ePodatelna: předmět
nevyplněn
Počet podaných příloh: 1