1 T 112/2015-337

Ota Klekner vznesl tento dotaz dotaz na Okresní soud v Teplicích

Tento dotaz byl uzavřen pro další korespondenci od veřejnosti . Kontaktujte nás pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen.

Dotaz byl úspěšný.

Povinný subjekt: Okresní soud v Teplicích

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám o zaslání pravomocného rozsudku Okresního soudu v Teplicích č.j. 1 T 112/2015-337.
Dále žádám o zaslání všech pravomocných rozsudků a pravomocných trestních příkazů pro osobu Egon Vůch, nar. 1.2.1991, bytem Strážnická 998/9, PSČ 323 00, Plzeň-Severní předměstí.

Budete-li požadovat náklady, prosím sdělte mi jejich výši dopředu. Děkuji.

S přátelským pozdravem,

Ota Klekner

Okresní soud v Teplicích

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - 1 T 112/2015-337" s
evidenčním číslem bd2b5b49-2925-4f56-a30e-634e2b4291d6 a s běžným číslem
3845/2016 bylo doručeno dne 20.01.2016 10:35:41.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Okresní soud v Teplicích

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Martina Surová, Okresní soud v Teplicích

3 přílohy

Okresní soud v Teplicích, U Soudu 1450/11, 416 64 Teplice 2

tel. 417 599 111, mail: [1]Instituce [OS Teplice vyžaduje e-mail], ID DS: 225abnd

 

 

Vážený pane Kleknere,

 

v příloze zasílám vyjádření k žádosti o poskytnutí informací podle

zákona č. 106/1999 Sb.

 

S pozdravem

 

Martina Surová

sekretariát předsedy soudu

 

tel. 417 599 999

fax. 417 539 101

[2][email address]

 

References

Visible links
1. mailto:Instituce [OS Teplice vyžaduje e-mail]
2. mailto:[email address]