1 T 112/2015-337

Ota Klekner vznesl tento dotaz dotaz na Okresní soud v Teplicích

Tento dotaz byl uzavřen pro další korespondenci od veřejnosti . Kontaktujte nás pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen.

Dotaz byl úspěšný.

Povinný subjekt: Okresní soud v Teplicích

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám o zaslání pravomocného rozsudku Okresního soudu v Teplicích č.j. 1 T 112/2015-337.
Dále žádám o zaslání všech pravomocných rozsudků a pravomocných trestních příkazů pro osobu Egon Vůch, nar. 1.2.1991, bytem Strážnická 998/9, PSČ 323 00, Plzeň-Severní předměstí.

S přátelským pozdravem,

Ota Klekner

Okresní soud v Teplicích

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - 1 T 112/2015-337" s
evidenčním číslem 9838ca1f-fcdf-4332-a7cd-dfdf1a804012 a s běžným číslem
3844/2016 bylo doručeno dne 20.01.2016 10:35:13.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Okresní soud v Teplicích

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.