18 T 89/2013

Dotaz byl úspěšný.

Povinný subjekt: Okresní soud v Uherském Hradišti

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám informace o průběhu řízení ve věci 18 T 89/2013 v rozsahu:
datum zahájení trestního řízení, datum zahájení trestního stíhání
konkrétní osoby /osob, názvu dozorujícího státního zastupitelství,
jména a příjmení dozorujícího státního zástupce, datum podání
obžaloby s uvedením spisové značky dozorovaného případu,
klasifikací trestného činu / trestných činů, názvu příslušného
státního zastupitelství, jména a příjmení státního zástupce, který
obžalobu podal, dále pak název soudu, kterému byla obžaloba podána,
jméno a příjmení soudce, kterému byl případ přidělen, datum/datumy
a spisové značky všech rozhodnutí soudů v žalované věci, výsledek
trestního řízení před soudem, datum pravomocného ukončení věci.

S přátelským pozdravem,

Petr Kuja

Okresní soud v Uherském Hradišti

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - 18 T 89/2013" s
evidenčním číslem 4eaa241b-b89b-4bd6-a214-e2f042e43a6e a s běžným číslem
9680/2016 bylo doručeno dne 21.03.2016 22:20:24.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Okresní soud v Uherském Hradišti

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Okresní soud v Uherském Hradišti

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - 18 T 89/2013" s
evidenčním číslem 4eaa241b-b89b-4bd6-a214-e2f042e43a6e a s běžným číslem
9680/2016, doručené dne 21.03.2016 v 22:20:24 a ověřené dne 22.03.2016 v
05:12:40, bylo přiřazeno ke spisové značce "40 SI 104/2016" a ke
zpracování dne 22.03.2016 v 08:16:15.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Okresní soud Uherské Hradiště

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Kaňovská Lenka, Okresní soud v Uherském Hradišti

2 přílohy

Dobrý den, v příloze zasílám odpověď na Vaši žádosti o poskytnutí
informací podle zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

 

Lenka Kaňovská

[1][email address]

tel.č.  575 754 168, 773 783 145

 

Okresní soud v Uherském Hradišti

Svatováclavská 568

686 69 Uherské Hradiště

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]

Povinný subjekt: Kaňovská Lenka

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
obdržel jsem od Vás odpověď, nejde mi však zobrazit na žádném počítači, hlásí chybu při zobrazení souboru. Mohli byste ni ji zaslat znovu?
Děkuji.

S pozdravem,

Petr Kuja

Kaňovská Lenka, Okresní soud v Uherském Hradišti

1 příloha

Dobrý den, k Vaší dnešní žádosti přeposílám znovu odpověď na žádost dle
zák.č. 106/1999 Sb.

L.Kaňovská

 

From: Kaňovská Lenka
Sent: Monday, April 04, 2016 2:04 PM
To: '[FOI #5143 e-mail] ??'
Subject: 40 Si 104/2016

 

Dobrý den, v příloze zasílám odpověď na Vaši žádosti o poskytnutí
informací podle zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

 

Lenka Kaňovská

[1][email address]

tel.č.  575 754 168, 773 783 145

 

Okresní soud v Uherském Hradišti

Svatováclavská 568

686 69 Uherské Hradiště

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]