15 C 96/2005

Dotaz byl úspěšný.

Zdeněk Dvořák

Povinný subjekt: Okresní soud v Karlových Varech

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám Vás o zaslání rozsudku 15 C 96/2005.

S přátelským pozdravem,

Zdeněk Dvořák

Okresní soud v Karlových Varech

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - 15 C 96/2005" s
evidenčním číslem 75cffa5d-163f-4a31-8e2e-219148751066 a s běžným číslem
46776/2014 bylo doručeno dne 04.08.2014 12:08:33.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Okresní soud v Karlových Varech

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Okresní soud v Karlových Varech

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - 15 C 96/2005" s
evidenčním číslem 75cffa5d-163f-4a31-8e2e-219148751066 a s běžným číslem
46776/2014, doručené dne 04.08.2014 v 12:08:33 a ověřené dne 04.08.2014 v
12:57:27, bylo přiřazeno ke spisové značce "45 SI 223/2014" a ke
zpracování dne 04.08.2014 v 13:27:17.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Okresní soud Karlovy Vary

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Podatelna OSoud KVA, Okresní soud v Karlových Varech

2 přílohy

Okresní soud v Karlových Varech

Moskevská 17, 360 33 Karlovy Vary

 

telefon: 377 867 211-ústředna, fax: 377 867 297

e-mail : [1]Instituce [Okresní soud v Karlových Varech vyžaduje e-mail]

 

 

 

 

 

 

Zdeněk Dvořák

e-mailová adresa: foi+request-1177-

[email address]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Váš dopis značky Naše značka Karlovy Vary dne
  45 Si 223/2014 04.08.2014

 

 

Věc: Sdělení k žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

 

            K Vaší žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999
Sb. v příloze zasíláme požadovaný anonymizovaný rozsudek sp. zn. 15 C
96/2005.

 

            S pozdravem

 

                                                                      
JUDr. Dagmar Mikolášová

                                                           předsedkyně
Okresního soudu v Karlových Varech

 

 

 

Příloha

 

 

References

Visible links
1. mailto:eInstituce [Okresní soud v Karlových Varech vyžaduje e-mail]