Povinný subjekt: Okresní soud Brno - venkov

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

prosím o poskytnutí rozhodnutí Okresního soudu Brno-venkov ze dne 1. 4. 2019, sp. zn. 12 T 92/2018. Děkuji Vám za vyřízení mé žádosti.

S přátelským pozdravem,

Filip Havrda

Okresní soud Brno - venkov

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - 12 T 92/2018" s
evidenčním číslem 13783b37-6a83-4d1b-afe8-1d81d58ddcf3 a s běžným číslem
27132/2019 bylo doručeno dne 17.06.2019 21:41:29.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Okresní soud Brno-venkov

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Männlová Věra, Okresní soud Brno - venkov

2 přílohy

Pane Havrdo,

 

dle pokynu místopředsedkyně zdejšího soudu Vám v příloze zasílám výzvu
k doplnění Vaší žádosti ze dne 17.6.2019.

 

S pozdravem

 

 

Věra Männlová

sekretariát OS Brno-venkov