12 C 274/2016

Dotaz byl úspěšný.

Povinný subjekt: Okresní soud v Blansku

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

prosím o poskytnutí rozhodnutí Okresního soudu v Blansku ze dne 2. 3. 2017, sp. zn. 12 C 274/2016. Děkuji Vám za vyřízení mé žádosti.

S přátelským pozdravem,

Filip Havrda

Okresní soud v Blansku

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - 12 C 274/2016" s
evidenčním číslem 1cbb556d-4fe7-4960-b170-131a9fad6635 a s běžným číslem
14197/2019 bylo doručeno dne 17.06.2019 21:38:44.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Okresní soud v Blansku

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Bukovská Radka JUDr., Okresní soud v Blansku

2 přílohy

Dobrý den,

 

v příloze zasílám dle Vašeho výslovného požadavku touto cestou odpověď na
Vaši žádost o poskytnutí informací, a to včetně kopie požadovaného
rozhodnutí, u kterého bylo provedeno znečitelnění chráněných informací
v rozsahu stanoveném instrukcí Ministerstva spravedlnosti  č.19/2009 ve
znění instrukce č.9/2012 SIS.

 

S pozdravem,

 

 

JUDr. Radka Bukovská, asistentka soudce

 

Okresní soud v Blansku

Hybešova 2047/5

678 28 Blansko

tel.: 516 482 109

email: [1][emailová adresa]

 

References

Visible links
1. mailto:[emailová adresa]