11 C 283 / 2015

Dotaz byl úspěšný.

Povinný subjekt: Obvodní soud pro Prahu 4

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám kopii rozsudku 11 C 283 / 2015, byť i v anonymizované podobě

kopii prosím zaslat pouze e-mailem

S přátelským pozdravem,

Michaela

Obvodní soud pro Prahu 4

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - 11 C 283 / 2015" s
evidenčním číslem 3614cd6f-f074-4ed6-bca4-55c181450dfb a s běžným číslem
71445/2016 bylo doručeno dne 13.07.2016 17:41:04.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Obvodní soud pro Prahu 4

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Obvodní soud pro Prahu 4

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - 11 C 283 / 2015" s
evidenčním číslem 3614cd6f-f074-4ed6-bca4-55c181450dfb a s běžným číslem
71445/2016, doručené dne 13.07.2016 v 17:41:04 a ověřené dne 13.07.2016 v
17:44:49, bylo přiřazeno ke spisové značce "40 SI 108/2016" a ke
zpracování dne 14.07.2016 v 09:45:03.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Obvodní soud Praha 4

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Hrušková Alena, Obvodní soud pro Prahu 4

3 přílohy

Zdejší soud Vám v příloze zasílá výše uvedené dokumenty a žádá o písemné
potvrzení přijetí této mailové zprávy.

 

Alena Hrušková
sekretariát předsedkyně
Obvodního soudu pro Prahu 4

mail: [emailová adresa]
tel: 251441513
fax: 224948064