Toto je HTML verze přílohy k vznesenému dotazu. 'Informace k zajištění uměleckého výkonu a technického zabezpečení kulturní akce „Léto s desítkou 2014“'.
Protokol o výsledku ověření datové zprávy
Identifikátor:
epdz_163004
Předmět podání:
Žádost o informace podle dotaz - Informace k zajištění
uměleckého výkonu a technického zabezpečení kulturní
akce „Léto s desítkou 2014“
Odesílatel:
Renata Chmelová, foi
+[email address]
Adresát:
Instituce [Městská část Praha 10 vyžaduje e-mail]
Datová zpráva
Odesláno (neověřený čas):
29.07.2014 01:41:47
Doručeno:
29.07.2014 01:41:48
Přijato ke zpracování:
29.07.2014 01:42:04
Počet příloh:
0
Uloženo pod názvem:
Žádost o informace podle dotaz_2014-07-29_01-41-48.eml
Ověření datové zprávy
Výsledek ověření:
Podání není podepsáno platným uznávaným elektronickým
podpisem
Generováno modulem EPDZ dne 2014-07-29T01:42:05.733 , ID datové zprávy je epdz_163004 .