Toto je HTML verze přílohy k vznesenému dotazu. 'Důvodová zpráva o zrušení veřejné zakázky: „Dodávka gastrotechnologie v rámci rekonstrukce školní jídelny v ZŠ Kodaňská, Praha 10“'.
Protokol o výsledku ověření datové zprávy
Identifikátor:
epdz_163003
Předmět podání:
Žádost o informace podle dotaz - Důvodová zpráva o
zrušení veřejné zakázky: „Dodávka gastrotechnologie v
rámci rekonstrukce školní jídelny v ZŠ Kodaňská, Praha
10“
Odesílatel:
Renata Chmelová, foi+request-1160-
[email address]
Adresát:
Instituce [Městská část Praha 10 vyžaduje e-mail]
Datová zpráva
Odesláno (neověřený čas):
29.07.2014 01:30:42
Doručeno:
29.07.2014 01:30:42
Přijato ke zpracování:
29.07.2014 01:32:02
Počet příloh:
0
Uloženo pod názvem:
Žádost o informace podle dotaz_2014-07-29_01-30-42.eml
Ověření datové zprávy
Výsledek ověření:
Podání není podepsáno platným uznávaným elektronickým
podpisem
Generováno modulem EPDZ dne 2014-07-29T01:32:02.959 , ID datové zprávy je epdz_163003 .