Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Dotaz na výši nákladů'.

Protokol o výsledku ověření datové zprávy
Identifikátor:
epdz_158354
Předmět podání:
Žádost o informace podle dotaz - Dotaz na výši nákladů
Odesílatel:
Ivana Mádrová, foi
+xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx
Adresát:
xxxxx@xxxxxxx.xx
Datová zpráva
Odesláno (neověřený čas):
24.06.2014 07:56:36
Doručeno:
24.06.2014 07:56:42
Přijato ke zpracování:
24.06.2014 07:58:02
Počet příloh:
0
Uloženo pod názvem:
Žádost o informace podle dotaz_2014-06-24_07-56-42.eml
Ověření datové zprávy
Výsledek ověření:
Podání není podepsáno platným uznávaným elektronickým
podpisem
Generováno modulem EPDZ dne 2014-06-24T07:58:02.636 , ID datové zprávy je epdz_158354 .