0 Nt 1229/2018-c.l.4

Odpověď na tento dotaz má zpoždění. Podle zákona by měla instituce Okresní soud v Chomutově odpovědět okamžitě a od (podrobnosti)

Povinný subjekt: Okresní soud v Chomutově

Vážená paní, vážený pane,

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
tímto Vás žádám o kopii písemnosti 0 nt 1229/2018-c.l.4 byť i v anonymizované formě. Děkuji moc

S pozdravem,
Mirek Starý rozený/v občanském průkazu zapsaný Miroslav Starý

Okresní soud v Chomutově

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - 0 Nt
1229/2018-c.l.4" s evidenčním číslem 21c1a050-fdd1-4c33-a203-450579774a3a
a s běžným číslem 73816/2019 bylo doručeno dne 05.11.2019 05:47:43.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Okresní soud v Chomutově

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.