0 Nt 1229/2018-c.l.4

Odpověď na tento dotaz má velké zpoždění. Podle zákona by instituce Okresní soud v Chomutově měla v každém případě odpovědět. (podrobnosti). Můžete si stěžovat a požádat o doplnění dotazu .

Povinný subjekt: Okresní soud v Chomutově

Vážená paní, vážený pane,

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
tímto Vás žádám o kopii písemnosti 0 nt 1229/2018-c.l.4 byť i v anonymizované formě. Děkuji moc

S pozdravem,
Mirek Starý rozený/v občanském průkazu zapsaný Miroslav Starý

Okresní soud v Chomutově

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - 0 Nt
1229/2018-c.l.4" s evidenčním číslem 21c1a050-fdd1-4c33-a203-450579774a3a
a s běžným číslem 73816/2019 bylo doručeno dne 05.11.2019 05:47:43.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Okresní soud v Chomutově

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Povinný subjekt: Informace pro všechny o.s.

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

Vaše podání ve věci "Re: Žádost o informace podle dotaz - Anonymizovaná
písemnost" s evidenčním číslem 2bc06044-c7bc-408f-916e-a76b9b00faa7 a s
běžným číslem 72232/2019 bylo doručeno dne 29.10.2019 21:55:04.

„V zákonné lhůtě 15 dní (§ 14 odst. 5 písm. d) zákona č.106/1999 Sb.) mi informace nebyla poskytnuta. Tato lhůta pro poskytnutí informace nebyla řádně prodloužena, ani nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti. Proto podávám ve smyslu §16a odst. 1 písm. b) zákona č. 106/1999 Sb. tuto stížnost. Stížnost je podána včas, při dodržení třiceti denní lhůty k jejímu podání (počítáno od marného uplynutí lhůty pro poskytnutí informací).“

S pozdravem,
Mirek Starý v občanském průkaze zapsaný Miroslav Starý

Okresní soud v Chomutově

1 příloha

Vaše podání ve věci "Re: Potvrzení o doručení podání s běžným číslem
73816/2019" s evidenčním číslem 94526e32-a84a-48f3-9254-e72fb14a138e a s
běžným číslem 78597/2019 bylo doručeno dne 22.11.2019 22:26:34.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Okresní soud v Chomutově

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.