Hledejte dotazy (page 4)

  

Bylo nalezeno přibližně 1082 dotazů

Jednorázová podpora a OČR
Odpověď od Úřad vlády České republiky pro Martin Rychetský dne .

Informace není k dispozici.

Vážená paní, vážený pane, tento e-mail byl odeslán prostřednictvím systému el. spisové služby Úřadu vlády ČR. Věnujte, prosím, pozornost přiložené pří...
Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 3.4.2020 21:04:44 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Darovací smlouva k daru ochranných zdravotn...
Povinný subjekt: Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k...
Cesta domů ze zaměstnání v Německu na lodi
Odpověď od Ministerstvo zahraničních věcí pro Romulus dne .

Informace není k dispozici.

Dobrý den, pane Outrato, nejsem si jista, že jste dostal odpověď na Vaši žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., kterou jste na MZV podal 16...
Bezpečnostní audit datových schránek
Dotaz byl vznesen na instituci Česká pošta, s. p. uživatelem Lukáš Blažej. Poznámka od uživatele Lukáš Blažej dne .

Odmítnuto.

Rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 29. 4. 2019, č. j. 9A 113/2016-41, bylo rozhodnutí generálního ředitele České pošty zrušeno a věc vrácena k da...
Písemnost
Odpověď od Okresní soud v Chomutově pro Klára Zieglerová dne .

Odmítnuto.

Vážená,   v příloze Vám zasílám sdělení k žádosti ze dne 17. 2. 2020.   S pozdravem   Šárka Kůrková sekretariát správy soudu Okresní so...
Sdělení o odložení žádosti o poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění poz...
DPH u staveb pro SVJ
Odpověď od Ministerstvo financí pro Alena Nováková dne .

Odmítnuto.

Dobrý den, elektronické podání ve věci „Re: Elektronické podání bylo přijato ke zpracování“ bylo dne 09.02.2020 10:36:59 doručeno na elektronickou a...
Povinný subjekt: Stašková Martina, Mgr. Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Vážená paní, vážený pane...
  OKRESNÍ SOUD V BENEŠOVĚ Masarykovo náměstí 223, 256 45 Benešov tel.: 317 763 338, fax: 257 005 052, e-mail: [emailová adresa], IDDS: xg9abyu NAŠE ZN...
------------------------------------------------ PID : KUJCP00SFZPR Značka : KUJCK 8122/2020 Skupina : Dokument ---------------------------------------...
Krajský úřad Středočeského kraje Zborovská 11 150 21 Praha 5 tel.: +420 257 280 111 fax: +420 257 280 203 e-mail: Instituce [Středočeský kraj vyžaduje...
Zeměpisné souřadnice zastávek veřejné dopravy
Odpověď od Ministerstvo dopravy pro Filip Štědronský dne .

Informace není k dispozici.

e-mail: [1][FOI #8034 e-mail] ??   Naše č. j. 528/2019-072-Z106/6   Věc: Žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. ze dne 27. 12. 2019 – o...
Rozsudek soudu
Odpověď od Okresní soud v Ostravě pro Simona Pavlík dne .

Informace není k dispozici.

Vážená paní Pavlík, dne 11. 12. 2019 bylo zdejšímu soudu doručeno Vaše doplnění žádosti o informace, která je u zdejšího soudu vedena pod sp. zn. 0 S...
Opakované volby 1999 - Chodov
Odpověď od Město Chodov pro Jakub Foldyna dne .

Informace není k dispozici.

Zapfová Hana, Město Chodov [1]10/12/2019 Vážený pane, v příloze zasílám odpověď na Vaši žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o...
Statistiky obhajoba
Odpověď od Okresní soud v Jablonci nad Nisou pro Filip dne .

Odmítnuto.

Matochová Šárka, Okresní soud v Jablonci nad Nisou [1]28/11/2019 Dobrý den,   v příloze Vám zasílám výzvu na žádost o informaci dle zákona č. 106...
Opakované volby 1995 - Stochov
Odpověď od Město Stochov pro Jakub Foldyna dne .

Informace není k dispozici.

Dobrý den, v příloze zasílám odpověď na Vaši žádost. S pozdravem, Jana Hendrichová sekretariát městského úřadu Městský úřad Stochov J. Šípka 486 2...
Opakované volby 2003 - Kněžice
Odpověď od Státní oblastní archiv v Zámrsku pro Jakub Foldyna dne .

Informace není k dispozici.

Vážený pane, z uvedeného e-mailu se mi odpověď vrátila jako nedoručená, posílám ji tedy znovu. V příloze tohoto e-mailu Vám zasílám elektronickou fo...
Opakované volby 2003 - Štáblovice
Odpověď od Zemský archiv v Opavě pro Jakub Foldyna dne .

Informace není k dispozici.

Vážený pane Foldyno, Zemský archiv v Opavě postoupil Státnímu okresnímu archivu Opava (dále SOkA Opava) Vaší žádost týkající se zpřístupnění archivá...
Opakované volby 2003 - Mnichov
Dotaz byl vznesen na instituci Státní oblastní archiv v Plzni uživatelem Jakub Foldyna dne .

Informace není k dispozici.

Povinný subjekt: Státní oblastní archiv v Plzni Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Vážená paní, váž...
Kůrková Šárka, Okresní soud v Chomutově [1]29/10/2019 Vážená paní Zieglerová,  v příloze Vám zasílám opravené rozhodnutí týkající se Vaší žádosti z...
Státní vyznamenání 2019

Informace není k dispozici.

Lada Žánová, Česká republika - Kancelář Poslanecké sněmovny [1]9/10/2019 Dobrý den, v příloze Vám zasílám odpověď na vaši žádost o informaci podanou...
Nové runwaye; Budoucí dopravní projekce
Odpověď od Letiště Praha pro Richard Hunt dne .

Informace není k dispozici.

Dobrý den,   v příloze zasílám odpověď na Vaší žádost o informace podle zákona 106/1999 Sb.   S pozdravem   Marika Janoušková Manažerka e...
Jihomoravský kraj [1]29/8/2019 Tato zpráva byla skryta protože ----personal data deleted----. Můžete ji vidět pouze proto, že jste registrováni jako...
Kraj Vysočina [1]20/8/2019 ------------------------------------------------ PID : KUJIP00PSCTK Značka : KUJI 65379/2019 Skupina : Dokument ------...