Hledejte dotazy (page 4)

  

Bylo nalezeno přibližně 1072 dotazů

------------------------------------------------ PID : KUJCP00SFZPR Značka : KUJCK 8122/2020 Skupina : Dokument ---------------------------------------...
Krajský úřad Středočeského kraje Zborovská 11 150 21 Praha 5 tel.: +420 257 280 111 fax: +420 257 280 203 e-mail: Instituce [Středočeský kraj vyžaduje...
Zeměpisné souřadnice zastávek veřejné dopravy
Odpověď od Ministerstvo dopravy pro Filip Štědronský dne .

Informace není k dispozici.

e-mail: [1][FOI #8034 e-mail] ??   Naše č. j. 528/2019-072-Z106/6   Věc: Žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. ze dne 27. 12. 2019 – o...
Rozsudek soudu
Odpověď od Okresní soud v Ostravě pro Simona Pavlík dne .

Informace není k dispozici.

Vážená paní Pavlík, dne 11. 12. 2019 bylo zdejšímu soudu doručeno Vaše doplnění žádosti o informace, která je u zdejšího soudu vedena pod sp. zn. 0 S...
Opakované volby 1999 - Chodov
Odpověď od Město Chodov pro Jakub Foldyna dne .

Informace není k dispozici.

Zapfová Hana, Město Chodov [1]10/12/2019 Vážený pane, v příloze zasílám odpověď na Vaši žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o...
Statistiky obhajoba
Odpověď od Okresní soud v Jablonci nad Nisou pro Filip dne .

Odmítnuto.

Matochová Šárka, Okresní soud v Jablonci nad Nisou [1]28/11/2019 Dobrý den,   v příloze Vám zasílám výzvu na žádost o informaci dle zákona č. 106...
Opakované volby 1995 - Stochov
Odpověď od Město Stochov pro Jakub Foldyna dne .

Informace není k dispozici.

Dobrý den, v příloze zasílám odpověď na Vaši žádost. S pozdravem, Jana Hendrichová sekretariát městského úřadu Městský úřad Stochov J. Šípka 486 2...
Opakované volby 2003 - Kněžice
Odpověď od Státní oblastní archiv v Zámrsku pro Jakub Foldyna dne .

Informace není k dispozici.

Vážený pane, z uvedeného e-mailu se mi odpověď vrátila jako nedoručená, posílám ji tedy znovu. V příloze tohoto e-mailu Vám zasílám elektronickou fo...
Opakované volby 2003 - Štáblovice
Odpověď od Zemský archiv v Opavě pro Jakub Foldyna dne .

Informace není k dispozici.

Vážený pane Foldyno, Zemský archiv v Opavě postoupil Státnímu okresnímu archivu Opava (dále SOkA Opava) Vaší žádost týkající se zpřístupnění archivá...
Opakované volby 2003 - Mnichov
Dotaz byl vznesen na instituci Státní oblastní archiv v Plzni uživatelem Jakub Foldyna dne .

Informace není k dispozici.

Povinný subjekt: Státní oblastní archiv v Plzni Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Vážená paní, váž...
Kůrková Šárka, Okresní soud v Chomutově [1]29/10/2019 Vážená paní Zieglerová,  v příloze Vám zasílám opravené rozhodnutí týkající se Vaší žádosti z...
Státní vyznamenání 2019

Informace není k dispozici.

Lada Žánová, Česká republika - Kancelář Poslanecké sněmovny [1]9/10/2019 Dobrý den, v příloze Vám zasílám odpověď na vaši žádost o informaci podanou...
Nové runwaye; Budoucí dopravní projekce
Odpověď od Letiště Praha pro Richard Hunt dne .

Informace není k dispozici.

Dobrý den,   v příloze zasílám odpověď na Vaší žádost o informace podle zákona 106/1999 Sb.   S pozdravem   Marika Janoušková Manažerka e...
Jihomoravský kraj [1]29/8/2019 Tato zpráva byla skryta protože ----personal data deleted----. Můžete ji vidět pouze proto, že jste registrováni jako...
Kraj Vysočina [1]20/8/2019 ------------------------------------------------ PID : KUJIP00PSCTK Značka : KUJI 65379/2019 Skupina : Dokument ------...
Martina Koudelná, Karlovarský kraj [1]14/8/2019 Písemnost - č.j. KK/3037/LP/19 Zpracoval: Martina Koudelná Evidenční číslo: KK-57150/19 [1]KK-5715...
Povinný subjekt: Olomoucký kraj Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Vážená paní, vážený pane, ve s...
Svora Roman (MČ Brno-Medlánky), Městská část Brno-Medlánky [1]10/4/2019   v příloze zasílám v zákonné lhůtě odpověď za Úřad městské části města Br...
Počet, kapacita a poloha krytů civilní obrany v Ostravě
Odpověď od Statutární město Ostrava pro Aleš Kraml dne .

Informace není k dispozici.

Dobrý den,   v příloze Vám zasíláme odpověď na Vaši žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím...
Dobrý den,   vzhledem k tomu, že ve Vaší žádosti nebyly splněny náležitosti dle § 14 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k inform...
Certifikace NEN
Odpověď od Ministerstvo pro místní rozvoj pro Jiří Skuhrovec dne .

Odmítnuto.

Vážený pane,   Ministerstvo pro místní rozvoj (dále jen „ministerstvo“) obdrželo dne 8. 3. 2019 Vaše podání, kterým jste na základě zákona č. 106/...
Dobrý den, k Vašemu emailu ze dne 28.2.2019 soudní exekutor sděluje, že Vaší žádosti nelze vyhovět, neboť ve Vámi uvedeném exekučním řízení nejste ú...
Smlouvy
Odpověď od Ministerstvo vnitra pro Klouda dne .

Odmítnuto.

Ministerstvo vnitra [1]21/2/2019 PID: MVCRX04CERUY Spis. značka: MV- 22255-3/EG-2019 Odesilatel: M-NS-EG Věc: Stanovisko správce registru smluv...
Starosta
Odpověď od Ministerstvo vnitra pro Klouda dne .

Informace není k dispozici.

Ministerstvo vnitra [1]29/1/2019 1 příloha PID: MVCRX04B1I3M Spis. značka: MV- 8174-2/ODK-2019 Odesilatel: M-SLA-ODK Věc: Žádost o poskytnutí in...
Vážení, v příloze zasílám odpověď na váš dopis vedený pod č.j. MCP6 009845/2019. S pozdravem       Jaroslava Kadeřábková      sekretářka      Od...