Hledejte dotaz

  

Bylo nalezeno přibližně 1090 dotazů

hospitalisation and death data for Flu and RSV
Odpověď od Ministerstvo zdravotnictví pro Katharina Lauer dne .

Informace není k dispozici.

Číslo jednací: MZDR 19741/2023-5/MIN/KAN Identifikátor dokumentu: MZDRX01P1VBF Odesilatel: Ministerstvo zdravotnictví ČR, Palackého nám. 375/4 128 01...
Žádost o rozsudek
Odpověď od Obvodní soud pro Prahu 1 pro Marina Babičová dne .

Informace není k dispozici.

    Vážená paní,   v příloze zasíláme odpověď na Vaší žádost o poskytnutí informace dle z. č. 106/99 Sb., která je u zdejšího soudu vedena  po...
Žádost o rozsudek
Odpověď od Okresní soud v Pardubicích pro Robert GRIGAR dne .

Odmítnuto.

Vážený pane Grigare,   v příloze této zprávy Vám zasílám sdělení o odložení žádosti o poskytnutí informace podle § 17 ods. 5 IfZ.   S pozdrave...
Dobrý den, Školní vzdělávací program je k dispozici v ředitelně školy. Poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím tím není do...
Dobrý den,v této záležitosti se prosím obracejte na ředitele školy SŠ,ZŠ a MŠ pro sluchově postižené,Holečkova 4,Praha 5 Děkuji za pochopeni .Hezký d...
Objednávky a Faktury Náplavka
Odpověď od Hlavní město Praha pro Daniela Pokorný dne .

Informace není k dispozici.

Hlavní město Praha, Magistrát hlavního města Prahy Vám zasílá v příloze této datové zprávy dokument/spis evidovaný pod jednoznačným identifikátorem MH...
Odesílatel: Městský soud v Praze Slezská 9 120 00 Praha 2     Adresát: [1][FOI #9526 e-mail] ??     Adresa pro doručení: [2][FOI...
anonymizované usnesení 4 TO 16/2023 z 2.3.2023
Dotaz byl vznesen na instituci Vrchní soud v Praze uživatelem Zuzana Kučerová. Poznámka od uživatele Zuzana Kučerová dne .

Odmítnuto.

Ve věci bylo rozhodováno v neveřejném zasedání, proto nebyl poskytnut rozsudek.
Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Zaslání zápisu z jednání občanskoprávního a obchodního kolegia NS z 14.12.2022" s evidenčním čí...
Vyjádření soudu - rozsudek
Odpověď od Krajský soud v Ústí nad Labem pro Eva Trsová dne .

Čeká se zařazení.

This message was created automatically by mail delivery software. A message that you sent could not be delivered to one or more of its recipients. Thi...
Žádost o zaslání anonymizovaného rozhodnutí soudu
Odpověď od Krajský soud v Brně pro Žižlavský Luděk dne .

Informace není k dispozici.

    Dobrý den, posílám Vám odpověď na Vaši žádost. Pospíchalová, správa soudu     sp. zn. Si 1084/2022 ROZHODNUTÍ Krajský soud v Brně jako...
Režim DPH u akustických budek
Odpověď od Generální finanční ředitelství pro Alena Kohnová dne .

Informace není k dispozici.

Dobrý den, posílám Vám odpověď č.j.: 76990/22/7100-20116-110541 na Váš dotaz ze dne 30. 9. 2022. S pozdravem Martina Burešová Sekretariát Odboru nep...
Tato zpráva byla vypravena z e-mailové adresy Instituce [GFŘ vyžaduje e-mail]. Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Sekce met...
Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 3.10.2022 15:12:45 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - dotaz export zbrani Ukrajina elektronickou...
Pronájem na adrese Staroměstská
Odpověď od Hlavní město Praha pro Jakub Zelenka dne .

Informace není k dispozici.

Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 19.9.2022 10:05:03 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Pronájem na adrese Staroměstská elektronic...
Trade Centre Praha zvelebení Hořejšího nábřeží
Odpověď od Hlavní město Praha pro Dagmar Matonohová dne .

Informace není k dispozici.

Hlavní město Praha, Magistrát hlavního města Prahy Vám zasílá v příloze této datové zprávy dokument/spis evidovaný pod jednoznačným identifikátorem MH...
Smlouvy s paní Kuželovou
Odpověď od Městská část Praha 1 pro Jakub Zelenka dne .

Informace není k dispozici.

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY *************************************************************************** Dobrý den, Va...
Faktury, kutlurní akce, Kiro Tomoski Production
Odpověď od Hlavní město Praha pro NADĚŽDA HASCHOVÁ dne .

Informace není k dispozici.

Hlavní město Praha, Magistrát hlavního města Prahy Vám zasílá v příloze této datové zprávy dokument/spis evidovaný pod jednoznačným identifikátorem MH...
Tato zpráva byla vypravena z e-mailové adresy Instituce [GFŘ vyžaduje e-mail]. Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Sekce met...
Parkovani
Odpověď od Město Kouřim pro Klouda dne .

Odmítnuto.

Odpověď na žádost o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. Č. j: KOU-852/2022 ze dne 2. 4. 2022 Vážený pane, parkování ve městě Kouřim je řeš...
Zastávka Jesenicka- pristresek
Odpověď od Městská část Praha 10 pro Hana Procházková dne .

Informace není k dispozici.

Úřad městské části Praha 10 Vršovická 68, 101 38 Praha 10 e-mail: Instituce [úřad vyžaduje e-mail] web: www.praha10.cz Úřad městské části Praha 10 Odb...
Robert Neff Novák - Rozsudek
Odpověď od Městský soud v Praze pro Theodor Micka dne .

Informace není k dispozici.

Odesílatel: Městský soud v Praze Slezská 9 120 00 Praha 2     Adresát: [1][FOI #9294 e-mail] ??     Adresa pro doručení: [2][FOI...
Vážená paní magistro,     v přílohách Vám zasílám sdělení o odložení Vaší žádosti o informace sp. zn. Zin 41/2022 ze dne 16. 3. 2022.   S pozdra...
Odesílatel: Městský soud v Praze Slezská 9 120 00 Praha 2     Adresát: [1][FOI #9266 e-mail] ??       Adresa pro doručení: [2][...
Výklad zákona 361/2000 odstavec 25/1
Odpověď od Nejvyšší soud ČR pro Martin Vinkler dne .

Informace není k dispozici.

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Výklad zákona 361/2000 odstavec 25/1" s evidenčním číslem a0bfd730-4509-4445-ac31-2acb8c9c8f07...