Hledejte dotazy (page 9)

  

nalezeno 3840 dotaz / dotazy / dotazů

Technické údaje k ZPS Částečně úspěšné.
Vážený pane,   v příloze Vám zasílám odpověď na Vaši stížnost na postup při vyřizování žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění, ze dne...
Vážený pan Michal Škop   e-mail: [1][FOI #7333 e-mail] ??   Naše č. j. 125/2018-072-Z106/3   Věc: Odpověď na žádost o informace   Váž...
Stromy v Jateční
Odpověď od Městská část Praha 7 pro Jiřina dne .
Částečně úspěšné.
Dobrý den,   v příloze Vám poskytujeme informaci na základě Vaší žádosti podle InfZ.   S pozdravem   Bc. Jiří Pořízka  vedoucí Útvaru kon...
Rozsudky
Odpověď od Krajský soud v Praze pro Martina Brzobohatá dne .
Úspěch.
Vaše podání ve věci "Re: Potvrzení o doručení podání s běžným číslem 39789/2018" s evidenčním číslem c11fdd00-c897-44fc-b124-20a8581cdd33 a s běžným...
V příloze zasíláme odpověď na Vaši žádost o informaci.   Vlková, dozorčí úřednice
Rozsudek ve věci To 380/2017
Odpověď od Krajský soud v Praze pro Martina Brzobohatá dne .
Úspěch.
Vážená paní,   v příloze zasílám odpověď Krajského soudu v Praze k Vaší žádosti o poskytnutí informací a zároveň si dovoluji požádat o zaslání p...
Povinný subjekt: Petráková Jitka Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Vážená paní, vážený pane, Pot...
Vážený pane Škope, obdrželi jsme Vaši žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdější...
Informace o činnosti pracovní skupiny - Memorandum
Odpověď od Městská část Praha 10 pro Ing. Petr Beneš dne .
Částečně úspěšné.
TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY *************************************************************************** Dobrý den, Va...
Dobrý den,   Vaše žádost ze dne 13.4.2018 o poskytnutí informace podle zák. č. 106/1999 Sb., týkající se rozhodnutí o přípustnosti převzetí osoby...
Vážený pane Štixi, v příloze Vám zasíláme odpověď na Vaší žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších...
Vládní analýza - 170 miliard Kč
Odpověď od Úřad vlády České republiky pro Michal Škop dne .
Částečně úspěšné.
Vážená paní, vážený pane, tento e-mail byl odeslán prostřednictvím systému el. spisové služby Úřadu vlády ČR. Věnujte, prosím, pozornost přiložené pří...
Vážený pane,   V příloze Vám  zasíláme odpověď na Vaší žádosti o poskytnutí informace dle z. č. 106/99 Sb., která je u zdejšího soudu vedena  pod...
Existují na Praze 10 sociální byty pro případy akutní bytové nouze?
Dotaz byl vznesen na instituci Městská část Praha 10 uživatelem Olga Richterová. Poznámka od uživatele Olga Richterová dne .
Úspěch.
Dostala jsem odpověď datovou schránkou - bude tedy zveřejněna na webu praha10.cz
Vážený pane,   zdejší soud Vám v příloze zasílá výše uvedený dokument a žádá o písemné potvrzení přijetí této emailové zprávy zpět na adresu [1][...
Spisová značka a rozhodnutí
Odpověď od Obvodní soud pro Prahu 9 pro Jozef Trško dne .
Úspěch.
-- Z PŘÍLOHY BYLY ODSTRANĚNY OSOBNÍ ÚDAJE -- Adamová Radana, Obvodní soud pro Prahu 9 [1]19/3/2018 Dle pokynu referentky správy soudu v příloze zas...
Helpesk GAČR -------------------------------------------------------------------------- Odpověď na požadavek Vážený zákazníku, operátor Marie Ko...
Odesílatel: Obvodní soud pro Prahu 5, Legerova 1877/7, Praha 2 Adresát: Adam Štix, narozený 11. 11. 1994, bytem K. Šafáře 62, České Budějovice Pou...
řízení 11 T 11 / 2018
Odpověď od Městský soud v Brně pro Tereza Pachtová dne .
Úspěch.
Městský soud v Brně * Polní 39, 608 01 Brno, IČO: 00025062 9 ?.j. 11 T 11/2018 Shodu s prvopisem potvrzuje Kate?ina ?ikulova. ?.j. 11...
     Usnesení z.o. Jeníkov od ustavujícího zasedání 10/2014 je vyvěšen na stránkách obce Jeníkov Pavel Hladký, starosta obce ---------- Původní e-...
Ministerstvo životního prostředí Vám zasílá dokument, č.j.: MZP/2018/130/278 Vyřizuje: Helena Bokotejova Evidenční číslo: ENV/2018/24218 Věc: 106/19...
Vážený pane,   Ministerstvo pro místní rozvoj obdrželo Vaše podání, označené jako žádost o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném pří...
Vážený pane Mareši,   v příloze zasílám poskytnutí informace k Vaší žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.    ...
Vážený pane, v příloze Vám zasíláme požadovanou informaci. S pozdravem K. Bloudková GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1...
Vážená paní, vážený pane, tento e-mail byl odeslán prostřednictvím systému el. spisové služby Úřadu vlády ČR. Věnujte, prosím, pozornost přiložené pří...