Hledejte dotazy (page 9)

  

nalezeno 3865 dotaz / dotazy / dotazů

Dobrý den, v příloze požadovaný materiál S pozdravem Marta Tišlová vedoucí odboru ekonomického ÚMČ Praha 16 [emailová adresa] +420 234 128 220 +420...
Rozhodnutí 6 E 122/2003
Odpověď od Okresní soud v Uherském Hradišti pro Petr Kuja dne .
Úspěch.
text v příloze   Vratislav Janča   ČESKÁ REPUBLIKA - OKRESNÍ SOUD V UHERSKÉM HRADIŠTI Svatováclavská 568, 686 69 Uherské Hradiště tel.: +420 572...
Vážená paní Novotná,   dle vaší žádosti z 12.07.2018 Vám v elektronické verzi zasíláme Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu sestavený k 12/2017 za...
TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY *************************************************************************** Dobrý den,...
Hlavní město Praha, Magistrát hlavního města Prahy Vám zasílá v příloze této datové zprávy dokument/spis evidovaný pod jednoznačným identifikátorem MH...
Strategické materiály
Odpověď od POLICEJNÍ PREZIDIUM ČR pro Martin Turček dne .
Úspěch.
Dne 26. 6. 2018 obdrželo Policejní prezidium Èeské republiky Vaši žádost o poskytnutí informací dle zákona è. 106/1999 Sb., o svobodném pøístupu k in...
Návrhy jmenování
Odpověď od Úřad vlády České republiky pro Michal A. Valášek dne .
Úspěch.
Vážená paní, vážený pane, tento e-mail byl odeslán prostřednictvím systému el. spisové služby Úřadu vlády ČR. Věnujte, prosím, pozornost přiložené pří...
Vážený pane,   v příloze zasílám odpověď na Vaši žádost ze dne 6. 6. 2018 o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístup...
Výroční zprávy
Odpověď od POLICEJNÍ PREZIDIUM ČR pro Martin Turček dne .
Úspěch.
Dne 8. 6. 2018 obdrželo Policejní prezidium České republiky Vaši žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k inf...
Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Žádost o zaslání anonymizovaného rozhodnutí" s evidenčním číslem d066b982-d354-4812-8e53-67104e...
Hlavní město Praha, Magistrát hlavního města Prahy Vám zasílá v příloze této datové zprávy dokument/spis evidovaný pod jednoznačným identifikátorem MH...
Rozsudek 11 TO 150/2018
Uživatel Petra Vachulková odeslal odpověď Krajský soud v Praze dne .
Úspěch.
Povinný subjekt: Semanská Iva Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Vážená paní Semanská, děkuji za...
    č. j. 20 Si 100/2018 Okresní soud v Táboře nám. Mikoláše z Husi 43, 390 17 Tábor tel.: 381 205 111, fax.: 381 205 199, e-mail: Instituce [OS...
Stav dopravních staveb a komunikací
Odpověď od Ministerstvo dopravy pro Petr Karhánek dne .
Částečně úspěšné.
Vážený pan Petr Karhánek                                           e-mail: [1][FOI #7390 e-mail] ??     čj. 176/2018-072-Z106/9   Věc: O...
Dobrý den,   Z pokynu pověřeného ředitel odboru rozvoje a financování Ing. Pavla Šustra Vám v příloze zasílám odpověď na Váš dotaz.   Přeji he...
Seznam všech vozidel zajišťujících MHD v Táboře
Odpověď od Město Tábor pro Vaclav Klecanda dne .
Čeká se zařazení.
Vážený pane Klecando, veden snahou Vám napomoci informace, které Vás zajímají, získat, zaslal jsem vám identitu majitele vozidel a odkaz na něj. Není...
Dobrý den, posílám znovu rok 2016. S  pozdravem ,,Lesu zdar“  František Kolář Jednatel, ředitel Tel: 602 415 379 Loketské městské lesy s. r....
Marketingová studie města Loket
Odpověď od Město Loket pro Vítězslav Adamec dne .
Úspěch.
      Vážený pane, odpovídáme na Vaši stížnost, která byla MÚ Loket doručena dne 16. 5. 2018, ve věci nedodržení 15 denní lhůty odpovědí na Va...
Vážená paní,   v příloze zasílám odpověď Krajského soudu v Praze k Vaší žádosti o poskytnutí informací.   S pozdravem   Zita Havlíčková...
Dobrý den, na základě Vaší žádosti o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, doru...
Technické údaje k ZPS
Odpověď od Hlavní město Praha pro Michal A. Valášek dne .
Částečně úspěšné.
Dobrý den,   Z pokynu pověřeného ředitele odboru rozvoje a financování dopravy Ing. Pavla Šustra Vám v příloze zasílám odpověď na Váš dotaz.  ...
Zeleň v Jateční ulici
Odpověď od Městská část Praha 7 pro Jiřina dne .
Úspěch.
Dobrý den vážená paní,   v příloze Vám zasíláme odpověď na Vaši žádost o poskytnutí informace podle InfZ.   S pozdravem   Bc. Jiří Pořízka...
Řízení 12 T 46/2018
Odpověď od Městský soud v Brně pro Barbora-Anna Suková dne .
Úspěch.
Městský soud v Brně * Polní 39, 608 01 Brno, IČO: 00025062
Dobrý den, na základě Vaší žádosti o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, doru...
> ------------------------------------------------ *UOOUX00C0ADO* ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 tel.: 234 665 111,...