Hledejte dotazy (page 9)

  

Bylo nalezeno přibližně 4600 dotazů

------------------------------------------------ PID : MDCRX01022NV Značka : MD-4993/2021-072/2 Skupina : Dokument ----------------------------------...
Dotace Agrofert
Dotaz byl vznesen na instituci Ministerstvo průmyslu a obchodu uživatelem Jan Knapp. Poznámka od uživatele Jan Knapp dne .

Částečně úspěšné.

Obdržel jsem listinnou odpověď poštou. 3 str. A4 textu nikoli k obsahu dotazu a 1 odst. kde ministerstvo uvádí že k datu podání žádosti nezačalo vymáha...
Dobrý den. Zasíláme Vám zprávu ve věci: Sládková - žádost dle ZSPI - zakázky ve prospěch holdingu Agrofert - odpověď Číslo jednací: LCR099/14/00...
Seznam dotací pro holding Agrofert
Odpověď od Jihočeský kraj pro Tomáš Popela dne .

Úspěch.

------------------------------------------------ PID : KUCBX00YNACZ Značka : KUJCK 21852/2021 Skupina : Dokument --------------------------------------...
Vážený pane Havrdo,   v příloze zasílám odpověď asistenta soudce Mgr. Tomáše Nypla na Vaši žádost o informace ze dne 9. 2. 2021.   Zdvořile žá...
Vážená paní,   v příloze zasílám odpověď na Vaši žádost ze dne 14. 2. 2021 o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístu...
Dotace pro holding Agrofert

Částečně úspěšné.

V příloze Vám zasíláme dokument ČJ 9326/2021-MZE-10041 Ing. Jiří Felčárek ředitel Odboru kanceláře ministra V Praze dne 17. února 2021 Čj. 9326/2021-...
V příloze Vám zasíláme dokument ČJ 9086/2021-MZE-10041 Ing. Jiří Felčárek ředitel Odboru kanceláře ministra V Praze dne 17. února 2021 Čj. 9086/2021-...
Dobrý den,   přílohou zasílám odpověď na žádost o poskytnutí informace, která nám byla postoupena 4. února 2021.   S pozdravem   nprap. Pe...
dotace Agrofert
Odpověď od Povodí Vltavy, státní podnik pro Matouš Cúth dne .

Úspěch.

Vážený pane Cúthe, omlouvám se za nedopatření, zřejmě došlo při zasílání emailu k technické chybě, proto posílám odpověď a přílohu ještě jednou. S pozd...
  Od: OKRESNÍ SOUD V SOKOLOVĚ Spisová značka: 0 Si 31/2021 Příloha: 0Si 31-2021 anon. sdělení.pdf Komu: [1][FOI #8788 e-mail] ??     From...
dotace Agrofert
Dotaz byl vznesen na instituci Povodí Odry, státní podnik uživatelem Matouš Cúth. Poznámka od uživatele Matouš Cúth dne .

Úspěch.

Odpověď došla poštou. Prý pro to, že mou emailovou adresu považují za podvrženou (nechápu proč, jedná se o standardní adresu, ostatní dotazované subjek...
Dobrý den. Zasíláme Vám zprávu ve věci: Jíra - žádost dle ZSPI - VZ holding Agrofert - odpověď Číslo jednací: LCR099/14/000199/2021 Seznam příl...
Vážený pane Pečený, v příloze Vám zasílám odpověď (poskytuji informaci) k Vaší žádosti sp. zn. Zin 31/2021 ze dne 3. 2. 2021.   S pozdravem  ...
Vážená paní,   Ministerstvo pro místní rozvoj (dále jen „MMR“) obdrželo Vaše podání, označené jako žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb....
Vážený pane,   Ministerstvo pro místní rozvoj (dále jen „MMR“) obdrželo Vaše podání, označené jako žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb....
Vážený pane,   Ministerstvo pro místní rozvoj (dále jen „MMR“) obdrželo Vaše podání, označené jako žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb....
Vážený pane Havrdo,   v Vaší žádosti o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím zasílám v příloze poža...
Úřad městské části Praha 10 Vršovická 68, 101 38 Praha 10 e-mail: Instituce [úřad vyžaduje e-mail] web: www.praha10.cz 9ý; % u 2020/OKP/0763 Š PŘÍ...
Dobrý den, v příloze zasílám zpracované informace dle Vaší žádosti ze dne 9.2.2021.   S pozdravem     Václava Šumová správa Okresního sou...
Ve věci sp. zn. "TM110/2021-4" Vám zasíláme přiložené dokumenty. Počet zaslaných dokumentů (příloh): 1 Nejvyšší správní soud Na tento e-mail prosím...
Vážený pane Havrdo, v příloze Vám na pokyn vyšší soudní úřednice Mgr. Bc. Jaroslavy Valáškové zasílám odpověď na Váš dotaz dle z. č. 106/99 Sb.  ...
   Okresní soud v České Lípě   Děčínská 390, 470 52   Česká Lípa tel.: 487072111, fax: 487523223, e mail: podatelna@osoud. cli.justice .cz, IDDS: 9dd...
V příloze zasílám odpověď na Vaši žádost o informace. Ing. Hermanová č. j. 20 Si 18/2021- OKRESNÍ SOUD V HAVLÍČKOVĚ BRODĚ Husova 2895, 580 25 Havlíčk...
Vážený pane Havrdo, v příloze zasílám vyřízení Vaší žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozd...